Inlägg

Visar inlägg från november, 2015

Stuffköp

Två par nya jeans har inhandlats, så nu kan man stryka det från listan. Priset för de båda uppgick till 1998 kr.

Dags att stänga november

1. Budgetuppföljningen för föregående lönemånad visade att den gav ett överskott om 2083 kr. Om det planerade sparandet räknas in blev överskottet 3383 kr.
2. Balansräkningen den sista november (tkr, förändring från föregående månad i parentes).
Tillgångar: 541 (- 0,2 %) - varav finansiella: 356 (+ 1,4 %) - varav reala: 185 (- 3,1 %) Skulder: 47 (- 11 %)

Eget kapital: 494 (+ 1,0 %)
 Nedgången i tillgångarna beror främst på en planerad nedskrivning av värdet på prylarna jag äger.
3. Värdeförändringarna på kontona blev så här:
- Transaktionskonton: + 1886 kr - Buffersparkontot: +/- 0 kr - Egentligt sparande: + 3075 kr, varav 1300 kr genom insättningar och 1775 kr i värdeutveckling.

Summan av värdeförändringarna blev 4961 kr för november, varav 3186 kr i form av insättningar och 1775 kr (35,8 %) i värdeutveckling från sparandet.
Dessutom har ytterligare 5924 kr amorterats på billånet.
Ingen höjdarmånad, men OK ändå.

Fondläget

ISK-fonderna ner 0,65 % hittills under november. Fondkontofonderna upp med 2,4 %.
Tämligen stillastående.

Budgetuppföljning November

Gäller lönemånaden 27 oktober till 26 november.
Inkomster: 28 228 kr Räkningar: - 12 020 kr Rörliga utgifter: - 12 774 kr Sparande: - 1 300 kr Överskott: 2 083 kr (7 %)
Överskottet förs till reserven, som nu uppgår till 2 955 kr.
Speciellt för månaden: Underskott på restaurangkontot till följd av arbetsresa till annan ort. Underskottet balanserades genom genomgående övrig snålhet.
Summan av planerat sparande och överskottet blev 3 383 kr.
Är nöjd med månaden. Snålandet har inte varit plågsamt. Och den upparbetade reserven torde komma till pass nu i december.

Ekonomiskt oberoende

Om det kan man tänka mycket.
För att få ut nuvarande disponibla inkomst i form av avkastning, skulle jag med en kalkylränta om 8 % per år behöva ha 4 000 000 kr. Minst.
Det har jag inte.
Men man jobbar på att öka oberoendegraden i alla fall.

Prognosanmärkning

Just nu ser det ut som att pengamaskinen, dvs. avkastningen på sparandet i fonder och traditionellt förvaltad kapitalförsäkring, kommer att ha genererat en extra månadslön under 2015. Främst är det kapitalförsäkringen som kommer att ha levererat, bland annat genom ett extra tillskott om 6 % av kapitalet. I mitt fall gör det ca 9000 kr.

Nöjd.

Fondläget

Fondläget är något litet bättre än förra veckan. ISK-fonderna är fortfarande ner, men nu inte mer än 0,87 % under månaden. Fondkontofonderna har skuttat upp med 1,68 %. 
Det rullar på, så sakteliga. Nästa vecka blir småspännande.

Man grunnar

Bild
Idag handlar grunningen om frågan om när man ska vara nöjd. Frågan är framför allt kopplad till skulderna. Diagrammet nedan visar läget. Den blå ytan visar skuldläget, den röda ytan visar det som är mitt på riktigt.

Som synes närmar jag mig det läge där allt jag har är mitt på riktigt. Och det kommer att kännas skönt. Men det är nu en sak. En annan sak är vilka konsekvenser det bör få för den framtida livsföringen.Att ta vara på tiden

Ligger ju i kärnan för ekonomiskt tänkande.Just nu ägnar man tiden väl. Ser fotboll.
Och ledningen är 2-0.

Fondläget

Efter halva november är fondläget småsurt. ISK-fonderna är ner 2,42 %. Fondkontofonderna är ner 0,48 %.
Det känns en aning slagigt nu.

Jämförelsematerial

Bild
Man sparar alltså en del.
Det gör andra också. Men inte lika mycket.

Stuff

Rent allmänt har jag ett komplicerat förhållande till prylar. De kan vara bra att ha, i kraft av sitt bruksvärde, men har olägenheterna att väga och ta plats, vilket driver kostnader för förvaring i form av behov av bostadsyta och förvaringsutrymmen. Och används de inte, saknar de också bruksvärde.
Ambitionen jag har är då att ha exakt så många prylar jag använder tillräckligt mycket att de ska ge mig glädje, men inte fler. Inspirerad är jag av företeelser som The 100 things challenge och liknande.
Håller koll gör jag, med hjälp av en app, som heter My Stuff. Det är en databas över prylar. I dagsläget har jag 824 poster inlagda i databasen, till ett samlat värde av ca 183 000 kr, där bilen tas upp till ett värde av 70 000 kr. Resten är typ lösöre som böcker, elektronik, möbler, kläder, skor, fritidutrustning, hushållsartiklar mm. Värdet på dessa ting bokförs i en blandning av uppskattat marknadsvärde (loppis, Blocket) och nyanskaffningsvärde. Det totala värdet överskattas nog, med kansk…

Framtiden

De senaste tre åren har varit inriktade på två saker när det gäller min ekonomi: sparande och amorteringar på lån. Slår man ihop de posterna har de stått för dryga 25 % av de tillgängliga inkomsterna efter skatt. 
Inför 2016 står man inför beslut.
Alternativen:
- Behålla en total sparkvot om 20-25 %, i syfte att bygga vidare på grunden för arbetsfria inkomster (avkastning). - Amorteringarna försvinner snart, då jag snart blir skuldfri.
- Minska sparkvoten till 5-10 % och öka den löpande konsumtionen.
- Göra större inköp, typ ny bil eller bostad (hus), vilket då kräver nya lån och att konsumtionsnivån i övrigt får ligga kvar där den ligger.
Jag velar. Hit. Och dit.
Just nu lutar det åt alternativ 1. Men.

Låneläget

Den aktuella totala skulden består av två delar:
- billånet, som för närvarande uppgår till 23173 kr - den beviljade krediten om 30000 kr
Krediten är outnyttjad just nu, så den aktiva skulden, den som drar ränta, är bara billånet.
De betalda räntorna under 2015 ser ut att landa på 1584 kr, vilket då utgör 0,48 % av årets disponibla inkomst. Den totala skuldsättningsgraden uppgår till 9,8 % av tillgångarna. Skuldkvoten räknat på den egentliga skulden (billånet) uppgår till 7 % av den disponibla inkomsten.
Läget är betryggande.

Fonderna i november

Kollar hur fonderna utvecklats hittills i november. De på fondkontot har skuttat upp 2,1 %. De på ISK har skuttat upp 0,4 %.
Bra det. Nöjd. Så långt.

Notering

Vid månadsskiftet okt/nov uppnåddes fem mål jag satt upp för min ekonomi:
- kreditkortsskulden är nu betald - värdet av fonderna inom mitt ISK överstiger 50000 kr - min "aktiva" skuld består bara av billånet och den är mindre än 25000 kr - värdet av sparandet exkl livförsäkringen är större än 150000 kr - värdet av sparandet minus den aktiva skulden är större än 125000 kr
Nu siktar man på nästa månadsskifte och nästa mål, som är att nettoförmögenheten ska passera halvmiljonen. Möjligheten finns.

PPM - Det statliga slöfocksalternativet

Bild
Ligger i soffan och slökollar fonder. Särskilt med fokus på hur jag i mina fonder fördelat pengarna över världen, över olika branscher och företag och så. Använder mig av Morningstars fondtjänster när jag ägnar mig åt sånt.
För att få någon slags referenspunkt till mina funderingar kring frågan om var i all världen man bör placera slantarna kollade jag också in hur man gör i AP7:s aktiefond, alltså det statliga PPM-alternativet.
Undrar om folk i allmänhet vet att man där placerar bara 1,2 % i svenska företag ...

Dags att stänga oktober

Månadsskiftet har passerat och det är dags att stänga oktober, så att uppmärksamheten kan riktas framåt.
Uppföljningen nu tar sikte på tre saker: budgetuppföljning, koll på balansräkningen och titt på kassaflödet under månaden.
1. Budgetuppföljningengäller föregående lönemånad, inte kalendermånad, och den visade då ett resultat om + 617 kr, vilket är OK. Beloppet redovisas efter det att räkningar, löpande utgifter och sparande har dragits från inkomsten, så det faktiska överskottet är större. Sparandet uppgick till 1300 kr, så räknat på det viset blev överskottet knappt 2000 kr, eller ca 7 % av inkomsten. - Månaden kan man se som kostnadstung, med extra utgifter för kläder och tandvård, som vanligtvis ligger mycket lägre.
2. Balansräkningen stärktes rejält från september till oktober. Jag redovisar den i sammandrag per den 31 oktober, och kommenterar den litet kort bara. Beloppen i tkr. I parentes anges procentuell förändring från september.
Tillgångar: 542 (+ 3,3 %) - varav finansiella: 3…