Framtiden

De senaste tre åren har varit inriktade på två saker när det gäller min ekonomi: sparande och amorteringar på lån. Slår man ihop de posterna har de stått för dryga 25 % av de tillgängliga inkomsterna efter skatt. 

Inför 2016 står man inför beslut.

Alternativen:

- Behålla en total sparkvot om 20-25 %, i syfte att bygga vidare på grunden för arbetsfria inkomster (avkastning). - Amorteringarna försvinner snart, då jag snart blir skuldfri.

- Minska sparkvoten till 5-10 % och öka den löpande konsumtionen.

- Göra större inköp, typ ny bil eller bostad (hus), vilket då kräver nya lån och att konsumtionsnivån i övrigt får ligga kvar där den ligger.

Jag velar. Hit. Och dit.

Just nu lutar det åt alternativ 1. Men.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Kommande sex månader

Ett sällsynt inlägg