Inlägg

Visar inlägg från januari, 2016

Fondutveckling hittills i år

Bild
Framgår av bilden nedan.

Och när de nu går så, blir man osäker på den plan man har. Men utvärdering och ev. omprövning sker per kvartal. Så utstakad väg följs minst två månader till.

Notering

Läget angående några mål vid månadsskiftet jan/febr:
- värdet av sparandet ligger under målvärdet om 150000 kr - billånet är nu nere under 10000 kr och snart färdigbetalt - nettoförmögenheten ligger kvar över 500000
Månaden har alltså varit småsur, men ingen katastrof ändå.

Dags att stänga januari

1. Budgetuppföljningen för föregående lönemånad visade överskott med 1524 kr. Överskottet fördes till reserverna som efter lönemånaden uppgick till 4304 kr. Inräknat planerat sparande blev överskottet 2824 kr. Från tidigare reserv drogs 2233 för att täcka extra köp av fonder (sparande).
2. Balansräkningen den 31 januari (tkr, förändring från föregående månad):
Tillgångar: 549 (- 0,5 %) - varav finansiella: 362 (- 0,5 %) - varav reala: 187 (- 0,5 %) Skulder: 43 (- 8,5 %)
Eget kapital: 506 (+ 0,4 %)
Inget särskilt att kommentera här.
3. Värdeförändringar under månaden:
Transaktionskonton: + 2244 kr Buffertsparkonto: 0 kr Egentligt sparande: - 4008 kr, där 5300 kr sattes in och -9308 kr var värdesäkningen till följd av börsoron under månaden.
Totalt minskade värdet på dessa poster med 1764 kr, trots egna insättningar om 7544 kr, vilket då alltså berodde på den negativa avkastningen om -9308 kr.
Utöver det där amorterades billånet ned med 3964 kr och 500 kr delbetalades på mobilen.
En sur månad alltså.

Fondläget

Har förbättrats något.
Totalt har de gått ner med knappt 7 %. Fondkontofonderna med 7,5 % och ISK-fonderna med 6 %.
Behållningen är totalt sett ner med 3,4 %, efter insättning av 5000 kr,
Sitter lugnt i båten och räknar med att läget stabiliserar sig snart. Nya köp väntar i slutet av februari.

Budgetuppföljning Januari

Gäller perioden 23 dec - 26 januari.
Inkomst: 27111 kr Räkningar: - 10879 kr Rörliga kostnader: - 13408 kr Sparande: - 1300 kr Överskott: 1524 kr
Överskottet förs till reserven, som nu uppgår till 4303 kr, eftersom 2234 kr använts till ett extra köp av fonder.
Överskottet är större än väntat och motsvarar 6 % av inkomsten.

Skattehöjning

Så kollar man årets första lönebesked och noterar att nettolönen minskat med 1.1 %.
Sur blir man, eftersom man vet att höjningen beror på ren misskötsel i den del av det offentliga som höjt skatten.
Åt det är dock inget att göra, utom att grunna igenom hur man ska kunna arrangera sitt liv så att man ändå får behålla mer, utan att behöva göra avkall på något väsentligt.
Man må gilla läget. Och hantera det.

Årets fattigaste helg?

Så sägs det vara, på grund av lång lönemånad, jul, nyår och så.
För egen del är det nu inte så. På lönekontot vilar ännu 2500 kr, på räkningskontot vilar 3000 kr och behållningen på buffertsparkontot är i skrivande stund 7500 kr. 
Så var det inte ifjol.
Varför är det så i år?
I grunden handlar det om att jag nu följer några enkla principer:
1. Räkningsbudgeten. - Jag har ett excel-ark i vilket jag lagt ut alla räkningar och större förutsägbara kostnader per månad under året. Det gör att ekonomin är mycket enkelt planeringsbar över året. Här är principen den att det som är över efter räkningar och planerat sparande hålls relativt konstant över årets månader. Jag vet alltså tämligen exakt hur mycket jag har att röra mig med i vardagen. Och det är lika mycket varje månad.
2. Sparandet. - När lönen kommer betalas räkningarna och månadens sparsumma förs över till buffertsparkontot. Det som går in där kommer inte tillbaka till transaktionskontona. Det är den regel jag satt. Miniminivån på behålln…

Fondläget

Senaste veckan har varit något stökig på fondfronten.
Totalt är fonderna nu ner med litet drygt 8 % under januari. Fondkontofonderna är ner med 7,3 % och ISK-fonderna med 9,2 %. Det skuttade till uppåt mot slutet av veckan, så läget är litet bättre än förra helgen.
Behållningen i fonderna har under månaden gått ner med 4,5 %. Vilket då också avspeglar att jag köpt för 5000 kr och stoppat in i ISK-fonderna.
Funderar nu på om jag ska minska amorteringstakten på billånet och stoppa in mer i fonderna under kommande månad, men avvaktar litet med det beslutet.
Utvecklingen hittills under året ser ut att försena uppnåendet av mina mål med en eller två månader, så katastrofläge är det inte.

Fondläget

Året har verkligen inte börjat bra.
Totalt har fonderna under januari minskat i värde med 8,5 %. Fondokontofonderna har gått ner med 9 % och ISK-fonderna har sjunkit med 7,6 %.
I pengar räknat har jag under januari tappat ca 12000 kr.
Men då jag nu är långsiktig har jag också skyfflat in 5000 på ISK-kontot. Och jag kommer sannolikt att skyffla in litet till.
Det samlade värdet av mina fonder är därmed ner 5 % sedan årsskiftet.
Kollar jag på mina prognoser, där jag måhända är väl optimistisk och räknar med en kalkylränta om 0,7% per månad, så innebär sättningen nu att mina sparmål fördröjs med ca två månader. Givet återgång till "normalläge" alltså. Och det torde inte vara alltför långt borta.
Så jag harvar på.

Fondläget

Hittills ner med 4,33 procent.
Blir ett intressant år det här.
Sparplanen handlar för året om att skyffla in 50000 i fonderna. Perspektivet är långsiktigt. Vilket i mitt fall betyder ca 10 år.

Stuff

Har alltså köpt en ny mobil, en iPhone 6s 64 GB. Totalt för telefonen kommer jag att betala 6000 kr, uppdelat på 12 månader. Till fånen hör ett abbonemang, som kommer att kosta mig 498 kr i månaden. Då ingår 12 GB:s surf och Spotify. Det får räcka.
Den gamla 4s-fånen går i arv till närbelägen 8-åring. Batteriet håller hyfsad laddningskapacitet, så den får komma till användning ett tag till.
Nu aktuell inköpslista ser ut så här:
- nya glasögon - gummistövlar - rejäla vandringskängor - lågskor - en liten kikare av god kvalitet - snöskor - långfärdsskridskor - två s.k. överlevnadsaskar för turerna ut i otillgänglig terräng - ny bil
Det enda på den listan jag behöver är nya glasögon och det inköpet kommer att göras inom någon månad. Resten är vill-saker, som mycket väl kan få vänta.

Mål 2016

Inför innevarande år sätter jag upp följande mål för min ekonomi.
1. Skulder. De ska ner till noll under året. Två lån gäller det. Det för bilen, där drygt 11000 återstår. Och delbetalningarna för den nya mobilen, som tillsammans uppgår till 6000. Billånet ska nollas i slutet av mars. Delbetalningarna för mobilen blir klara i december, eftersom de kommer på de månadsvisa räkningarna.
2. Sparande. Ska totalt sett över året ligga på 5300 kr/månad, vilket utgör knappt 20 % av den antagna disponibla inkomsten. Av det går 6 % in på livförsäkringen, 79 % går in i fonderna och 15 % ska landa på buffertsparkontot. Det som landrar på buffertkontot kan dock till delar komma att behöva användas. - Förhoppningen är också att avkastningen på fonderna ska nå 8 % under året. Minst.
3. Budgeten. Den ska hållas. Efter det att fasta och rörliga levnadskostnader, lån och sparande dragits från den disponibla inkomsten har jag budgeterat för ett genomsnittligt överskott per månad om 6 %. Men det är nog för m…

Värdeförändringar 2015

Kommenteras i steg.
1. Behållningen på mina transaktionskonton ökade under året med 10350 kr.
2. Behållningen på buffertsparkontot ökade under året med 7497 kr. Plus 30 öre i ränta.
3. Värdet av mitt egentliga sparande ökade med 47190 kr, där 25600 kr var egna insättningar och 21590 kr var värdeökning.
Totalt ökade värdet på konton och sparande med 65037 kr, där 43447 kr utgjordes av egna insättningar och 21590 utgjordes av värdeökning.
Utöver det amorterades billånet ner med knappt 40000.

Balansräkning 2015

Kommenteras i steg.
1. Det samlade värdet av mina tillgångar uppgick på balansdagen till 552 tkr. Det var 10 % mer än värdet för ett år sedan, då det uppgick till 500 tkr.
2. Värdet av de finansiella tillgångarna uppgick till 364 tkr, 22 % mer än förra året, då värdet var 298 tkr. 
3. Värdet av de reala tillgångarna uppgick på balansdagen till 188 tkr, 7 % mindre än ifjol, då värdet var 202 tkr. Minskningen består av nedskrivning av värdet på bilen och av värdet på det lösöre man har.
4. Skuldernas värde uppgick till 47 tkr, 42 % mindre än förra året, då de uppgick till 81 tkr.
5. Värdet av det egna kapitalet - nettoförmögenheten - var på balansdagen 504 tkr, vilket är 20 % mer än för ett år sedan, då det egna uppgick till 419 tkr.
Med den utvecklingen förklarar jag mig vara nöjd.
Grunden är numera stabil.

Resultaträkningen 2015

Kommenterar den i steg.
1. Årets bruttolön blev 444 tkr. Av det betalade jag 27 % eller 118 tkr i inkomstskatt. Så nettolönen kom att uppgå till 326 tkr. Utöver det landade 4 tkr i skatteåterbäring och 3 tkr i övriga småinkomster under året. De totala intäkterna uppgick alltså till 333 tkr.
2. Av de totala intäkterna gick 22 % eller knappt 73 tkr till fasta kostnader för boende, bil, mobil och media samt fack och a-kassa. Det är inte så värst mycket. Min bostad är liten och billig och jag undviker i största allmänhet att dra på mig stora fasta kostnader.
3. En större andel av de totala intäkterna, 52 % eller 175 tkr, gick till rörliga kostnader. Här är väl intrycket att för mycket gått till restaurangbesök och tobak. I övrigt ingår mat, luncher, drift av bil, nöjen, hobby, kläder, semester och så. Även här är min strävan att inte dra på mig mer prylar än nödvändigt.
4. Kvar efter levnadskostnaderna blev 26 % eller 86 tkr, som alltså kan betraktas som min bruttomarginal. Den är alltså rätt…

Fondutveckling december

Bild
Det såg ut som på bilden nedan.
Ingen särskilt bra månad.

Notering

Vid månadsskiftet dec/ jan nåddes ett av de ekonomiska mål jag satt upp.
- Nettoförmögenheten uppgår nu till mer än 500000 kr.
Det var det enda målet som uppnåddes, men ett viktigt sådant. Det känns som att läget nu är hyfsat stabilt.

Dags att stänga december

1. Budgetuppföljningen för föregående lönemånad visade överskott med 2058 kr. Överskottet fördes till reserven, som efter lönemånaden uppgick till 5013 kr. Om det planerade sparandet räknas in blev överskottet 3358 kr.
2. Balansräkningen den sista december (tkr, förändring från föregående månad i procent.
Tillgångar: 552 (+ 2,0 %) - varav finansiella: 364 (+ 2,2 %) - varav reala: 188 (+ 1,6 %) Skulder: 47 (+/- 0 %)
Eget kapital: 504 (+ 2,2 %)
Ökningen av finansiella tillgångar beror på extra återbetalning till livförsäkringen. Har också köpt en ny mobil, vilket gör att skulderna står stilla.
3. Värdeförändringar på kontona:
- Transaktionskonton: + 1044 kr - Buffertsparkontot: - 2000 kr - Egentligt sparande: + 8809 kr, där 3300 kr var insättningar och 5509 var nettoavkastning.
Summan av värdeförändringarna blev 7853 kr, varav 2344 kr i nettoinsättningar och 5509 i nettoavkastning.
Utöver det har 5945 kr ytterligare amorterats på billånet.