Inlägg

Visar inlägg från december, 2016

Balansräkning December 2016

Sammanfattar december och året 2016 idag. I tkr.
EK = T - S = FT + RT - S
624 = 664 - 40 = 500 + 164 - 40
Förändring föregående månad/förra december (procent):
T: + 1,7/+ 20,3 FT: + 2,2/+ 37,4 RT: + 0,3/- 12,8 S: +/- 0,0/-15,5
EK: + 1,8/+ 23,7
Så landade det. I balansräkningstermer. Sammanfattning i termer av resultat och flöden gör jag i morgon. Nu är det dags att inrikta sig på årsskiftet på annat sätt.
Ev. läsare tillönskas Gott Nytt År!

Småplock

I väntan på att sällskapet ska vakna.

Så här årets sista dag kan jag konstatera att det har gått bättre än väntat med privatekonomin. Det visar sig bland annat i att mina finansiella tillgångar nu i december spränger halvmiljongränsen och att värdet av Min Egen Fond nu överstiger kvartsmiljonen.
Räknar man på hur avkastningen har sett ut i förhållande till de samlade finansiella tillgångarna landar den totalt sett på 9,46 %, vilket man nog får vara rätt nöjd med. Avkastningen så räknat har varit positiv under elva av årets tolv månader, mycket tack vare den guldfond jag köpte på mig under Q3-4 2015. Januaridykningen hämtades alltså in rätt snabbt.
Brexit och Trump tycks också ha gynnat avkastningen, men här har jag haft tur i tajmingen, då konsekvenserna av min nya viktmodell innebar köp i rätt fonder vid rätt tidpunkt.
Året har dock varit hoppigt. Den genomsnittliga avkastningen på de samlade finansiella tillgångarna har legat på 0,67 %, med en standardarvvikelse på 1,19. Så en 12- m…

Fondläget - årets sista dag

Under månaden
Fondkonto: + 0,24 %, inga köp ISK-fonder: -0,85, köp om 1,08 % av ingångsvärdet Aktier: + 7,25, inga köp
Kommentar: Köp gjordes i Asienfonden, då den gick ner.
Under året Alla fonder, ej aktier: 100 + 28,8 + 20,4 = 149,2. (I procent.) Aktier: + 2,65 %, allt är nyköpt under året
Dessutom har jag skyfflat in en slant på Lendify och har en del på sparkonto.
Sammanfattningarna av fondläget ändras nu. I fortsättningen sker uppföljningen enligt min valda viktmodell. Hittillsvarande modell har hängt med sedan slantarna låg på Swedbank.
Framtida uppställning Fonder, huvudregioner Fonder, sidoregioner Fonder, branscher Fonder, ädelmetaller Aktier Lendify Likvida medel Totalt
Kommer att sammanfatta utvecklingen per månad samt ge prognos för helåret 2017, byggd på mina sedvanliga normalavkastningsantaganden. Det ser mer krångligt ut, kanske, men förenklar saker och ting för mig.

Min Egen Fond - vikter

Eftersom det snart är årsskifte håller jag på att se över sparandet i Min Egen Fond och hur den önskvärda viktningen mellan tillgångarna bör se ut. Viktningen framgår under fliken för Min Egen Fond. Den månadsvisa insättningen i fonden ska uppgå till 6 000 kr under år 2017.

De förändringar jag nu gör är

- vikten för guld minskas från 5 till 2 % av innehavet. Konkret innebär det att nuvarande innehav behålls, men inga köp görs förrän viktmodellen tillåter det. Beroende på hur guldpriset utvecklar sig kan fonden också komma att avyttras, men det är inte dags för det än.

- vikten för likvida medel sänks från 5 till 4 % av innehavet. Jag vill ha en slant redo, om köptillfällen anmäler sig. Men eftersom räntan på kontot bara ligger på 0,3 % per år vill jag inte ha för mycket där. Det kan bli så att jag sänker den önskvärda vikten ytterligare framemot sommaren.

- vikten för investeringar i lån sätts till4 % av innehavet. Här handlar det om att minska nysparandet i aktier till förmån för an…

Mina innehav - det man nu äger (13)

Den sista branschfonden jag har är inriktad på miljö och klimat. Och branschernas andel av totalen ska ligga på 20 %.

Nordea Klimatfond
Fonden placerar i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser. Exempel på sådana områden är resurseffektiva tekniker, utsläppskontroll, vatten- och avfallshantering, förnyelsebar energi, avancerade material, biobränsle och jordbruk. Förvaltningsavgiften ligger på 1,50 %. Mitt innehav är nyköp, på hög nivå, men jag räknar med att kasta in mer pengar i den här fonden eftersom jag antar att den har framtiden för sig. Fonden ska totalt sett stå för 4 % av innehaven i Min Egen Fond.

I fonden finns 50 företag, där de tio största innehaven står för 32 % av fondens värde. De tio största innehaven är: Hexcel, Ansys, MasTec, Agilent Technologies, Linde, Ecolab, The Middleby Corp, Waste Management Inc, Compagnie de Saint-Gobain och Bunge. Det mesta av det där har jag inte en aning om …

Preliminär plan 2017

Notering ang. planerad utveckling av mina finansiella tillgångar 2017.
Jag räknar med att nettoinflödet kommer att ligga på + 20,5 % av ingångsvärdet för året. Därtill räknar jag med en total avkastning på de finansiella tillgångarna om 6,3 %. Det är inte detsamma som avkastning på sparandet, för här är räntebefriade transaktionskonton och sånt inräknat.
Utvärdering av siffrorna ovan sker om ett år.

Mina innehav - det man nu äger (12)

Den fjärde fonden i branschblocket är en råvarufond. Branschblocket ska tillsammans stå för 20 % av innehavet i Min Egen Fond.

Handelsbanken Råvaror
Fonden är en indexfond som går mot 15 råvaror, alltså inte råvaruproducenter, utan själva råvarorna. Förvaltningsavgiften ligger på 0,70 %. Och anledningen till ägande är egentligen riskspridning och variation. Fonden ska totalt sett så för 3 % av innehavet i Min Egen Fond.

I fonden finns inga företag, utan omkring 15 st råvaror som är viktiga för de nordiska ekonomierna. De råvaror som har störst vikt är olja, elektricitet, koppar, aluminium och guld. Konkret består innehaven av div. papper som i sin tur går mot själva råvarorna. Jag tvivlar starkt på att man har en hög aluminium i fysisk form, om man så säger.

Värderingen (p/e) anges av Morningstar till 14,4, men jag vet inte om det är något att bry sig om. Värdeutvecklingen för mitt innehav sedan köp ligger för närvarande på 14,5 %.

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Min Egen Fond består av de tillgångar jag har stoppat in på Avanza. Och Avanza utvecklar av och till den information man får om avkastningen på de olika konton man där har.

Här på slutet har det dykt upp en tabell med Sharpekvot 12 mån, standardavvikelse 12 mån, genomsnittlig årsavkastning och genomsnittlig effektiv årsavkastning. Då jag haft mina pengar på Avanza i mindre än ett år är det inte alla värden som är ifyllda, men den genomsnittliga effektiva årsavkastningen är det. Beräkningen görs genom att först räkna om den totala avkastningen till dagstakt som sedan räknas om till årstakt.

Och då ser det ut så här för mig i år sedan den 11 april, då mitt sparande fördes över från annan bank.

Totalt: + 25,3 %
Fondkonto: + 21,2 %
Aktier (ISK): + 36,2 %
Aktiva fonder (ISK): + 27,5 %
Indexfonder (ISK): + 29,3 %

Beräkningen sker alltså per konto. Utöver det där har jag också fått litet ränta på det sparkonto jag har där.

Det har, så långt, alltså varit ett lyckat år.

Nu kan man nog inte …

Livsresans knöligheter

Kan till delar fångas i privatekonomiska termer. För tio år sedan var läget mitt ett annat än det är idag. Under dessa år har en del hänt.
Mina samlade tillgångar har idag ett värde som ligger 38,7 % lägre än för tio år sedan. Det kan tyckas tråkigt, men läget idag är i de allra flesta avseenden bättre än då, trots att jag idag bara har reala tillgångar vars värde är 72,9 % lägre än då. Men mina skulder är också lägre, hela 94,9 % lägre. Och mina finansiella tillgångar är 70 % större.
Totalt sett är därmed värdet i kronor och ören av det som är mitt på riktigt 112 % större än för tio år sedan.
Livet är lugnare. Det tyngs inte heller av onödiga prylar. Det är lätt att andas och att röra sig.
Precis som jag vill att det ska vara.

Mina innehav - det man nu äger (11)

Den tredje fonden bland mina branschfonder är en fond inriktad på realvärden. Branschfonderna ska tillsammans stå för 20 % av innehaven i Min Egen Fond. Och tanken med dem är att de ska spetsa upp avkastningen. Det gör att jag inom blocket söker mer aktiva fonder, men också att jag själv är mer aktiv, så inom det här blocket kan man vänta sig en större snurr på tillgångarna.

Robur Realinvest
Fonden placerar globalt i aktier i bolag med en stor andel reala tillgångar, som fastighets- och kraftbolag. Normalt investeras 25 procent av tillgångarna i Sverige. Det senare bidrar till att hålla andelen pengar jag har i Sverige på en alldeles för hög nivå. Förvaltningsavgiften ligger på 1,25 %. Och fonden ska stå för 3 % av innehaven i Min Egen Fond. Samtidigt är det här en kandidat för byte, men hittills har det hindrats av att den ligger på vanligt fondkonto, inte på ISK.

I fonden finns 64 företag, där de tio största innehaven står för 41 5 av fondens värde. De tio största innehaven är: Balde…

Mina innehav - det man nu äger (10)

Den andra fonden bland mina branschfonder är en teknologifond med anor. Den hade sin toppnotering den 28 augusti år 2000. Värdet idag ligger en bra bit under den toppnoteringen. Så, ja, det är gamla Robur Contura det handlar om.

Robur Technology
Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster. Och den bidrar alldeles avgjort till att öka den andel av slantarna jag placerar i USA. Förvaltningsavgiften uppgår till 1,25 % och fonden ska enligt den viktmodell jag har valt står för 4 % av det totala värdet av Min Egen Fond.

I fonden finns 50 företag, där de tio största innehaven står för 51,8 % av fondvärdet. De tio största innehaven i fonden är Alphabet, Apple, Facebook, Microsoft, Oracle, Visa, Mastercard, SAP, Samsung och Broadcom.

Värderingen (p/e) ligger på 22,7. Värdeutvecklingen för mitt innehav sedan köp ligger …

Mina innehav - det man nu äger (9)

Det tredje blocket i Min Egen Fond består av ett antal branschfonder. Tillsammans ska blocket stå för 20 % av innehavet i min egen fond. Här är tanken att söka komplettera den grund som byggts i form av geografiska huvudregioner och geografiska sidoregioner. För närvarande är slantarna placerade i fonder inriktade på läkemedel, teknologi, fastigheter, råvaror och klimat/miljö.

Robur Medica
Fonden placerar globalt i aktier i bolag verksamma inom den hälsorelaterade industrin, såsom läkemedel, bioteknologi och hälsorelaterad service. Den är vald som "balansfond" i syfte att ha en bra riskspridning totalt bland innehaven. Förvaltningsavgiften ligger på 1,25 % per år och fonden ska totalt sett stå för 6 % av innehaven i Min Egen Fond. Den ligger på vanligt fondkonto, så nyköp görs inte.

I fonden finns 39 företag, så fonden är ganska fokuserad. De tio största innehaven står för 53 % av fondvärdet. Det tio största innehaven är: Johnson & Johnson, Merck, UnitedHealth Group, Shire,…

Tillbakablick

Bild
När jag började skriva den här bloggen för litet drygt ett år sedan var mitt sparande och min privatekonomi styrd med avseende på en viss kurva i ett visst diagram. Det diagrammet visas här nedan.

Då inriktade jag mig helt och hållet på att få den gröna linjen (= sparande minus lån) på att växa i planerad takt. Det innebar då i sin tur att jag fördelade överskottsslantarna på den blå kurvan (sparande) och den röda kurvan (låneamorteringar). Sedan dess har den röda kurvan pressats ner till noll och jag kan nu helt och hållet koncentrera mig på den gröna direkt.

Samtidigt innebär livet ständiga avvägningar. Och den avvägning jag nu gör är mellan konsumtion och sparande. Totalt sett rör jag mig nu inför 2017 med en tänkt sparkvot om 31,5 % av nuvarande nettolön. Det är för högt, så det kommer inte att hålla. En del av sparandet kommande år är alltså att betrakta som inom året omfördelad konsumtion.

Mitt egentliga korta sparande (och den sparkvot som knyts till det) består av insättning t…

Miljonen inom räckhåll

Om
- lönekontot visar överskott med 500 kr/månad
- sluta-röka-sparandet om 1800 kr/månad fortsätter
- sparkontot fylls på med 1000 kr/månad
- fonder/aktier köps för 5000 kr/månad
- livförsäkringspremien om 300 kr/mån betalas
- avkastningen på fonder/aktier blir 0,7% per månad

Så nås miljonen inom 3 år.

Justerad viktmodell

Den vikt som åsatts kategorin c4. Råvaror har halverats och den ska framöver bara stå för 3 % av mitt innehav. Ny kategori c5. Klimat/miljö har lagts till och mitt innehav där ska stå för 3 % av totalen. Säljer en av mina råvarufonder och stoppar pengarna i klimatfond för att anpassa i verkligheten. Affären görs på måndag. På sikt torde den vikt som tilldelas kategorin c5 justeras uppåt.

Fondläget

Eftersom inga köp har gjorts under december anges bara värdeutvecklingen i procent hittills under månaden:

Fondkonto: + 2,94
ISK-fonder: + 2,55
Aktier: + 9,95

Totalt Min Egen Fond: + 3,66

Under året har fonderna totalt sett gått upp med 25,1 % och jag har köpt motsvarande 27,8 % av årets ingångsvärde, så jag har nu 52,9 % mer i fonderna än vid årsskiftet. Dessutom har jag alltså köpt på mig en mindre aktieportfölj.

För Min Egen Fond redovisar Avanza en genomsnittlig effektiv årsavkastning om 29,2 % byggt på utvecklingen sedan den 11 april i år då kontot öpptnades.

Mina innehav - det man nu äger (8)

Den tredje sidorregionen bland mina innehav är Östeuropa.

Robur Östeuropafond
Fonden placerar främst i aktier i olika branscher i Östeuropa, men har  möjlighet att placera upp till 20 % av tillgångarna i exempelvis EU eller USA om dessa innehav har "viss" koppling till Östeuropa. Förvaltningsavgiften ligger på 1,42 % och fonden har jag för att jag vill ha geografisk täckning över klotet. Mitt innehav ska stå för 1 % av de samlade tillgångarna i Min Egen Fond, enligt den viktmodell jag har valt.

I fonden finns 68 företag, där de tio största innehaven står för 46,5 % av fondvärdet. De tio största innehaven är främst ryska: Lukoil, Gazprom, Sberbank of Russia, OAO Novatek, Magnit, Emlak Konut Gayrimenkul Yatrim Ortakligi, Norilsk Nickel, Kernel Holding och OTP Bank.

Värderingen (p/e) är inte hög, utan ligger på 7,9. Värdeökningen sedan köp ligger för mitt innehav på dryga 10,5 %. Fonden är ett relativt nytt innehav.

Mina innehav - det man nu äger (7)

Den andra sidoregionen jag håller mig med är Latinamerika. Sidoregionerna ska stå för 5 % av innehavet i Min Egen Fond.

Handelsbanken Latinamerika
Fonden är aktivt förvaltad  och ganska fokuserad. Förvaltningsavgiften är ganska hög, 1,60 %. Fonden ägs eftersom jag vill ha täckning över världen. Fonden ska enligt min viktmodell stå för 2 % av mina innehav.

I fonden finns nu 63 företag, där de tio största står för 40,2 % av fondvärdet. De tio största innehaven är: Itau Unibanco, Kroton Educational, Itausa Investimentos, BMF Bovespa SA Bolsa Valores Merc Fut, CCR, Ser Educational, Embotelladora Andina, Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR, Hortifrut och Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV.

Värderingen (p/e) ligger för närvarande på 14,2. Värdeutvecklingen sedan köp för mitt innehav ligger just nu på - 7,8 %, den enda fond jag äger med negativ utveckling. Det är ganska nyligen jag har gått in i fonden.

Mina innehav - det man nu äger (6)

Den andra delen av Min Egen Fond består av tre geografiska sidoregioner: Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Huvudregionerna som gåtts igenom hittills ska stå för 55 % av innehavet, medan sidoregionerna tillsammans ska stå för 5 %.

Simplicity Afrika
Fonden är en ganska fokuserad fond, men som strikt placerar enligt någon form av kvantitativ modell, vilket innebär att varje innehav i fonden ska kunna motiveras statistiskt. exakt vad det betyder, har jag ingen aning om. Men fonden innehas då jag vill ha en fond som inriktar sig på Afrika. Jag har haft en sådan förr, en som Robur drev, men de lade ner den. Förvaltningsavgiften i den nu ägda fonden är ganska hög, 1,90 %, men kontinenten har en betydande tillväxt och det kan vara värt att ta avgiften för att kunna ta del av den. Fonden ska enligt min viktmodell stå för 2 % av mina innehav.

I fonden finns nu 50 företag, där de tio största står för 42,6 % av fondvärdet. Mest pengar landar i Sydafrika. Företag i Nordamerika och Europa kan fin…

Mina innehav - det man nu äger (5)

Den femte huvudregionen jag inriktar basen i mitt sparande på är Sverige. Tanken är att min Sverigefond ska stå för 5,5 % av innehaven i Min Egen Fond. Totalt sett ligger mer av mina sparslantar i landet, vilket är en följd av att jag har andra fonder som innehåller svenska papper och att jag nu har en del aktier också. Annars är jag av åsikten att man bör akta sig för s.k. home bias, eftersom världens ekonomi är mycket större än den svenska. På sikt tänker jag mig att den andel av mina sparslantar jag har i svenska tillgångar bör minska. Men just nu ser det ut som det gör.

Robur Access Sverige
Fonden är en indexnära fond, som investerar i företag i olika branscher i Sverige. Förvaltningsavgiften ligger på 0,20 % och det var tungt vägande bakom valet av fonden. Och just denna fond ska alltså stå för 5,5 % av det samlade innehavet i Min Egen Fond. Den står just nu för 7,2 % av mitt innehav och ligger på vanligt fondkonto, inte ISK, varför inga nyköp görs alls.

I fonden finns 86 företag,…

Mina innehav - det man nu äger (4)

Min Egen Fond är ju indelad i ett antal kategorier. En av dessa utgörs av fem "huvudregioner" och den fjärde av dessa är Japan. De fonder jag har och som är inriktade på de fem huvudregionerna utgör basen i mitt sparande och det jag har där ska tillsammans stå för 55 % av mitt innehav.

SPP Aktiefond Japan
Fonden är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den japanska aktiemarknaden. Dess andel av Min Egen Fond ska vara 5,5 % enligt min valda viktmodell. Förvaltningsavgiften är 0,20 %. Mitt syfte med att äga fonden är rakt på sak: Bred och billig exponering mot den japanska aktiemarknaden.

I fonden finns 241 företag, där de tio största innehaven står för 19,8 % av fondens värde. De tio största innehaven är: Toyota, Mitsubishi UFJ Financial Group, SoftBank Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, KDDI, Honda Motor, Mizuho Financial Group, Sony, Keyence och NTT DOCOMO.

Värderingen (p/e) ligger nu på 15,3. Och värdeutvecklingen för mitt in…

Notering

Via mina fonder inriktade på regionerna USA, Asien, Europa, Japan och Sverige, som tillsammans ska stå för 55 % av innehavet i Min Egen Fond, äger jag andelar i ett ganska stort antal företag världen runt.

Antalet aktieinnehav i dessa fonder uppgår totalt till 1 954 stycken.

Jag gillar det. Här kan man med fog säga att man på bred front åker med i marknadernas utveckling.

Mina innehav - vad man nu äger (3)

Så har då turen kommit till den tredje största av de huvudregioner som utgör basen i mitt fondsparande. Det handlar om Europa, som enligt min valda viktmodell ska stå för 11 % av innehavet i Min Egen Fond. Här har jag två fonder, en bred indexfond och en småbolagsfond. Småbolagsfonden ligger på ett vanligt fondkonto, medan indexfonden finns i ett ISK. Nyköp sker enbart i indexfonden, medan småbolagsfonden får guppa på på sitt eget sätt.

Robur Access Europa
Fonden är en bred indexfond som investerar i 15 europeiska länder. Förvaltningsavgiften är låg och ligger på 0,20 %. Skälet till att jag har fonden är att jag vill ha lämplig exponering i bred indexfond mot just Europa. Den låga förvaltningsavgiften vägde tungt vid valet.

I fonden finns 444 företag, där de tio största står för 18,5 procent av fondvärdet. Fondens tio största innehav: Nestle, iShares MSCI Europe, HSBC Holdings, Roche, Novartis, Total SA, Royal Dutch Shell PLC Class A, BP, British American Tobacco och Royal Dutch Shell …

Stuff

Har skrivit om det förr: Jag äger inte mycket. Mina prylar står f.n. för ca en fjärdedel av värdet av vad jag har. Ändå tycker jag att jag har för mycket.
Det jag har: 1. Fordon. En bil och en cykel. Som tillsammans står för 36 % av prylarnas samlade värde. 2. Kläder. Jag har (mer än) vad jag behöver, men behöver rensa och byta ut. Tillsammans står persedlarna för 18 % av prylvärdet. 3. Utrustning. Tält, skidor, verktyg, stekpannor, knivar m.m. Står tillsammans för 17 % av prylvärdet. 4. Böcker. En last. Har fyllt på och behöver rensa. Står för 15 % av prylvärdet. 5. Elektronik. Routrar, paddor, iFånen m.m. Ingen TV. Står för 7 % av prylvärdet. 6. Konst. Har några föremål av värde. Skattar det till 4 % av det samlade prylvärdet. 7. CD-skivor. Har drygt 150 av varierande kvalitet. Överskattar värdet till 2 % av prylvärdet. 8. Möbler. Bor litet, så det rör sig inte om mycket. Köpt billigt. Och onytt. Står för 1 % av prylarnas värde. Ska ev. byta ut något till något nyare. 9. Skor. Har totalt tio …

Sårbarhet

Sitter om morgonen och planerar sparandet i Min Egen Fond för nästa år. Inte övergripande, för det är redan gjort, utan mer i detalj, så att jag kan följa upp och vid behov styra om.

Och en fråga som då drabbar mig handlar om hur jag bör reagera om det skiter sig och vi får se nedgångar nästa år.
Plan A ser ut så här i termer av IB + köp + avkastning = UB. I tkr då.
A. 251 + 72 + 21 = 344
Antagandet är en total avkastning för MEF om knappt 0,7 % per månad och att alla slantar in hålls likvida på sparkontot. Då kommer det att se ut så där. Om alla slantar in istället omsätts i köp av fonder eller aktier, kommer avkastningssiffran att öka, givet avkastningsantagandet.
Om nästa års utveckling uteblir kommer utfallet att se ut så här:
B. 251 + 72 + 0 = 323
Inte lika kul, men jag kommer inte att ha förlorat några slantar och med den placeringshorisont jag har om 10-12 år helt hanterbart.
Surare blir det om det kommer att se ut så här:
C. 251 + 72 - 72 = 251
Det där motsvarar ett fall om 28…

Mina innehav - det man nu äger (2)

Fortsätter att kort kommentera mina innehav. Och turen är kommen till den andra geografiska huvudregionen, där mitt fokus är att ha mina slantar i breda indexfonder.

Robur Access Asien Fonden är en bred indexfond med inriktning på Asien utom Japan. Det gör att mycket finns i Kina, Taiwan och Korea, men också i Indonesien, Fillipinerna,Thailand och Indien. För att då räkna upp några länder. Förvaltningsavgiften är 0,20 %. Skälet till att jag har fonden är förskjutningen av tyngdpunkten österut i världsekonomin. Bättre att glida med, än att försöka sprattla emot. Att det blev just den här fonden är att det var den enda indexfond jag hittade med önskad inriktning. Den låga förvaltningsavgiften vägde tungt vid valet. Fonden ska stå för 16,5 % av innehavet i Min Egen Fond, lika mycket som USA-fonden.
I fonden finns 544 företag, där de tio största innehaven står för 26 % av värdet. Dessa tio största innehav är: Samsung, Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor, Alibaba Group, AIA Group, China …

Fondläget

Redovisat i procent: IB + nettoköp + avkastning = UB.
Under månaden Fondkonto: 100 + 0 + 1,28 = 101,28 ISK-fonder: 100 + 0 + 1,42 = 101,42 Aktier: 100 + 0 + 3,65 = 103,65 Kommentar: Nedgångar för guld, Latinamerika och läkemedel. I övrigt allt upp.
Under året Alla fonder (ej aktier): 100 + 27,8 + 23,1 = 150,9
Kommentar: Månadens uppgångar har gjort att jag nu har 50 % mer i fonderna än jag hade vid årets början. Avkastningssiffran om 23 % tycker jag om och hoppas att den håller året ut. 
För första gången är värdet av Min Egen Fond, som innehåller fonder, aktier och likvida medel, över 250 tkr.

Mina innehav - det man nu äger

Som fondsparare har man ju inte alltid koll på vad man egentligen äger via fonderna. Och detsamma kan egentligen sägas om det man äger via investmentbolag. Så i syfte att få litet bättre koll tänkte jag i en serie inlägg kort kommentera mina innehav och varför jag har dem. Jag börjar med mitt största innehav:

SPP Aktiefond USA
Fonden är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden. Förvaltningsavgiften ligger på 0,20 % och jag äger fonden då jag siktar på att ha en bas i indexfonder inriktade på ett antal stora geografiska huvudregioner. Fonden ska i enlighet med min valda viktmodell över tid stå för 16,5 % av det totala innehavet i Min Egen Fond.

I fonden finns 592 företag, där de tio största innehaven står för drygt 17 % av fondvärdet. De tio största innehaven just nu är Apple, Microsoft, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Amazon.com, General Electric, JPMorgan Chase, Facebook, Wells Fargo och Alphabet.

Värderinge…

Resultaträkning 2016 - Preliminära siffror

Årsskiftet närmar sig, som sagt, och det är dags att förbereda summeringen av året. Och resultaträkningen kommer nog att se ut ungefär så här noterat i tkr:

Bruttolön: +455
-Skatt: -126
Nettolön: 329
+Övriga intäkter: 13
Totala intäkter: 342
-Fasta kostnader (räkningar): -76
-Rörliga kostnader (löpande konsumtion): -157
Bruttoresultat: 108
-Amorteringar, räntenetto, m.m.: -18
Nettoresultat: 90
- varav egentligt sparande: 71
- varav överskott på konton, reserver: 19

Det mesta av det här är klart, men vissa justeringar kan det bli innan årsskiftet, framför allt när det gäller de rörliga kostnaderna - det är snart jul. Det finns också en viss osäkerhet när det gäller det exakta beloppet fasta kostnader, men det rör sig i så fall om en eller annan tusenlapp upp eller ner.

Så räknat på det där ligger bruttosparandet på 31,6 %, nettosparandet på 26,3 % och det egentliga sparandet i fonder, aktier och livförsäkringen på 20,7 % av de totala intäkterna under året.

Det ser ut som ett snålt år, men k…

Var pengarna är

Bild
Av och till använder jag Morningstars X-Ray-funktion för att lysa igenom mitt fondinnehav. Det jag främst är ute efter att få veta är var någonstans i världen mina pengar är investerade. Och den fördelningen framgår av bilden nedan.

Fördelningen börjar nu se ut som jag vill ha den. Den enda avvikelse värd att nämna är att jag fortfarande tycker att jag har alldeles för mycket av mina fondslantar i Sverige. Och totalt sett är det mer där, eftersom jag köpt på mig min lilla aktieportfölj. Praktiskt innebär det att jag satt totalt köpstopp i min Sverigefond. Och kommande fondköp ser ut att tämligen exklusivt hamna antingen i USA-fonden eller i Asienfonden.

När det gäller enskilda företag är det ju så att de kan finnas i flera olika fonder. Exempelvis finns Apple både i min USA-fond och i min teknologifond. De tio största innehaven totalt sett i mina fonder finns i följande företag:

Apple - 1,1 %
Johnson & Johnson - 1,0 %
Samsung - 0,9 %
Taiwan Semiconductor - 0,8 %
Tencent Holdings -…

Årets sista sparslant och en del annat

Bild
Årsskiftet närmar sig och man börjar här förbereda sig. Till dessa förberedelser hör att årets sista sparslant nu förts över från den ena banken till den andra. Så 5 000 kr sattes för en stund sedan in på sparkontot. I och med den handlingen är också årets sparande komplett. Inga fler överföringar är planerade. Inga ytterligare köp av fonder eller aktier kommer att ske. I år.

Det där gör också att årets sparslant kan anges för det egentliga sparandet, dvs. det som avsätts för sparkonto, fonder, aktier och livförsäkring. Den samlade slanten för 2016 blev 71 029 kr, vilket då innebär att ambitionen om ett planerat sparande om 5 300 kr/månad har överträffats med ca 12 %. Till sparslanten ska läggas ytterligare poster: amorteringen av billånet och de samlade överskotten på transaktionskontona. Dessa båda sparsummor uppgår till ca 11 500 och någonstans kring 15 000. Det senare beror dock litet granna på hur utgifterna kring jul och nyår kommer att se ut.

Totalt ser därmed det totala sparan…

Den litet längre sikten

Bild
Det här med sparande kan emellanåt kännas litet långsamt kan jag tycka och ibland blir jag litet otålig. Möjligen har det att göra med minnen från det kvalificerade vansinne som rådde inför millennieskiftet, då det mesta som skrevs om aktier och fonder gick ut på att hitta kursraketer som mångdubblade sitt värde på några månader. Den nya ekonomin låg i botten och jakten på förhoppningsbolag låg i tiden.

Det sprack, naturligtvis.

Den senaste svängen in i sparande och investeringar inledde jag den 1 januari 2012. Dagen innan gjorde jag mig skuldfri och avslutade därmed en period i livet som ekonomiskt sett varit mindre kul. Återhämtningen hade då tagit tre år efter den lägsta punkt som nåddes i slutet av 2008. Från och med januari 2009 vände det dock och sedan dess har det trampat på uppåt.

Nå, där i början av år 2012 stod jag inför ett val. Omsätta den disponibla inkomsten i konsumtion och låta ev. överskott osystematiskt ackumuleras på konto? Eller inleda ett systematiskt sparande i …

Inte konstigt

Och man är här nöjd med att storbanken byttes bort ...

Nischbanker får bättre kundbetyg än storbankerna http://omni.se/a/OdmdA
Och en förklaring ses här: Fokus på upplevelse istället för faktiska tjänster, vilket i sin tur skapar förljugenhet i kommunikationen med kunderna.
”Vi är besvikna över resultatet från SKI. Vår nya ledning och alla medarbetare har det senaste halvåret arbetat hårt med att göra kundupplevelsen lite bättre varje dag”, skriver Swedbank.

Kränkthetskulturen

Åter på display.

Ni tre avgör inte vad som är rasism

Skulle man själv ta åt sig av alla nidbilder som görs och som man kan se sig omfattas av numera fick man inte göra annat än att skriva indignerade inlägg om det överallt.

Ty man hör ju till den grupp som utnämnts till allas fiende i det här landet. Man. Grisskär. Medelålders. Och tämligen traditionell i valet av sexualobjekt man uppskattar samröre med. Hyggligt välavlönad också. För att då fullborda bilden av ett riktigt praktsvin. Som kör bil, dricker öl och gillar fotboll. Äter kött och fiser. Men inte deltar i parader.

Mycket humor bygger på stereotyper.

Så man är väl rolig då.

Min Egen Fond

Utveckling inkl. insättningar sedan den 20 juni 2016:
Noterad i kr: + 33,8 % Noterad i gr guld: + 31,9 % Noterad i USD: + 20,1 %
Efter Brexitvalet alltså. Och i en period när Trump stolpat in i världspolitiken som en elefant med koordinationsbekymmer i en porslinsaffär. 
Han är farlig, Trump, främst genom sitt demonstrerade förakt för kunskap och sin tillit till att hans egna fördomar är korrekta. Typen känns igen. Har träffat en eller annan VD för stora företag genom åren som uppvisat samma brister. Trump befinner sig dock på arena med andra spelregler än de som gäller i det segment han kunnat domdera inom tidigare. Och anpassar han sig inte till spelplan och spelregler kommer karln att ställa till det. Rejält.
Och den sannolika konsekvensen av det torde bli att han inte ens klarar fyra år i VH innan han avsätts.
Ta plats i huset torde han dock hinna med att göra. Tyvärr. Men det finns de som tror att han stoppas innan dess. 
Idag slår man här en koll på Italien.

Gårdagens inventering

Var tämligen begränsad och syftade till att få koll på vad jag har i form av underställ, kalsonger och strumpor. Och jag är väl försedd, utom vad gäller strumpor.
Tanken var också att rensa litet, men där går jag alltid bet. Jag har svårt att slänga saker som kan användas. Och det gör att antalet grejer på listan ökar istället för att minska. Det enda som rensades ut igår var en strumpa som det gått hål på. Den andra behöll jag, som reserv.
Listan över ägda grunkor kompletterades också med nyligen köpt Apple TV och nyköpet av router för mobilt bredband.
Rensningsprojektet är dock inte övergivet. Somliga pinaler har nu en status som gör att de kan användas en gång och sedan gå hädan. Det gäller främst en del kläder. Köpstopp gäller tills det är gjort. Fem skjortor ska bort. Tanken är att beståndet ska uppgå till 10 jobbskjortor, fem fritidsskjortor och fem sommarskjortor. Som mest. Idag har jag 25 skjortor, så fem ska bort.
Nästa inventering inriktas på mina böcker. Där finns en del att or…

Inventering

Dagen ska ägnas ett smärre inventeringsprojekt: underställ, kalsonger, strumpor.
Smärre rensningsinsatser förväntas.

Fondutveckling November

Fondernas utveckling under november månad blev en litet stökig historia, då diverse omfördelningar gjordes, men sammantaget såg det ändå någorlunda välordnat ut.

Redovisning: IB + nettoköp + avkastning = UB. I procent.

Under månaden
Fondkonto: 100 + 0 + 1,62 = 101,62
ISK-fonder: 100 -2,84 + 1,53 = 98,69

Kommentar: Samtliga fondkontofonder steg i värde, utom fastighetsfonden. Annars var det främst USA-fonden som steg, vilket då förvånade åtminstone mig. För framtiden tar jag nog höjd för den ökade osäkerheten och styr som jag tidigare antytt in nysparandet på konto under en tid. Syftet är att minska risken och att ha fria slantar till köp när läge uppstår.

Under året
Alla fonder: 100 + 27,8 +21,1 = 148,9

Kommentar: Under december kommer inga fondköp att göras, då nysparandet går in på konto. Det innebär att avkastningssiffran behöver upp litet granna för att UB på året ska nå 150. Jag är nöjd med avkastningssiffran och hoppas att den håller året ut.

Min Egen Fond består nu av 87 % fonder, 1…

November Balansräkning

EK = T - S = FT + RT - S
613 = 653 - 40 = 489 + 164 - 40
Beloppen i tkr.

Förändringar från föregående månad i procent: T: + 2,6 FT: + 3,8 RT: - 0,6 S: +/- 0 EK: + 2,8
Mål som nåddes nu under månaden: - mer än 150 tkr på ISK - minst 600 tkr i nettoförmögenhet

November Värdeändringar

Förändring = insatt + avkastning (i tkr).
Transaktionskonton: 3,9 = 3,9 + 0 Sparkontot: -9,0 = -9,0 + 0 Egentligt sparande: 22,9 = 20,2 + 2,7 Totalt: 17,8 = 15,1 + 2,7
Det har alltså rört sig en del. Mest i form av omfördelningar. December blir lugnare. Mycket lugnare.