Inlägg

Visar inlägg från september, 2017

Tränad

Och ganska slut, vilket främst beror på gårdagsträningen: 40 min stavgång med BungyPump-stavarna. Det var jobbigare än jag trodde och känns än i kroppen, särskilt i de sneda magmusklerna.
Idag har jag googlat litet efter forskningsartiklar om NW, som stavgång kallas internationellt. Efter att ha läst några översiktssammanställningar är jag övertygad: Det finns ingen anledning alls att någonsin besöka ett gym.
Stavarna kostar 900 kr. Och sedan är det bara att gå.

Månadens sparslant

Lönen har trillat in och därmed kunde värdet av Min Egen Fond i ett slag ökas med knappt 2 % genom överförande till denna av månadens sparslant.

Raskt fördelades sparslanten på köporder för de fonder som valts ut med ledning dels av aktuell viktmodell och dels av den senaste månadens värdeförskjutningar. Sparslanten fördelades nu ut på 10 fonder och på sparkontot, enligt följande:

Asien 30 %
USA 23 %
Europa 15 %
Japan 8 %
Sverige 7 %
Afrika 5 %
Läkemedel 3 %
Teknologi 2 %
Fastigheter 2 %
Östeuropa 2 %
Sparkontot 3 %

Fördelning (och underliggande viktmodell) är utformad för att lämplig riskspridning ska nås över hela innehavet.

Nytt träningsprogram

Det träningsprogram jag f.n. följer finns upplagt under fliken ovan. Där kan man också läsa att programmet i sin grundstruktur har varit avsett att följas fram till den sista december i år. Men så kommer det inte att bli.

Skälet bakom justeringen är att det hittills följda programmet visat sig vara rätt effektivt och jag behöver utveckla det för att komma vidare.

Utvecklingen sker på tre sätt:

(a) marschpassen ersätts med stavgång med fjädrande stavar,

(b) cirkelträningspassen förlängs till tre varv om tolv övningar utförda under tjugo sekunder vardera med femton sekunders vila mellan övningarna, och

(c) fördelningen gångpass/cirkelträningspass ändras från 2/3 per vecka till 3/2 per vecka. Till cirkelträningspassen har även förts två kompletterande övningar med träningsband för arm- och rygg-träning.

Förändringen genomförts fullt ut från och med kommande lördag. Under innevarande vecka följs hittillsvarande program, förutom att marschpasset i morgon byts mot stavgång.

Så det juste…

Månaden snart slut

Och lönen är på väg in.
Kommande fondköp är i stort planerade. Merparten hamnar i indexfonderna. Småslantar går in i Afrika och Östeuropa samt läkemedel, teknologi och fastigheter.
Hittills under månaden är Min Egen Fond upp med 1,69 %. Det är bra. Aktierna har gått upp med drygt 4 %. Det är också bra.
På träningsfronten sker experimenterande med ökad belastning och nya övningar. De nya övningarna sker med gummiband, som komplement till sjuminuterscykeln. Marscherandet ska också utvecklas med hjälp av fjädrande stavar. Med rätt teknik ska träningseffekten kunna ökas med 20-40 %. Och rätt teknik ska tränas in nu under någon vecka. Här har forskningsstudier kollats och dessa har övertygat mig om vinsten med den typen av träning.
Löpning ger jag dock katten i. Än. Till våren ska jag dock testa några veckor. Målet är att klara en femkilometersbana under 25 minuter, så det är inte högt ställt.
Träningsresultaten hittills är lovande. Jag har blivit starkare och rörligare och har mer ork. Tidsåtg…

Lunk

Det segar på nu. Sparandets utveckling. Jobbet. Träningen.

Kroppen är tung och litet sliten. Möjligen lurar en förkylning i bakgrunden.

Snart ny månad. Och nya tag.

Nytränad

Och det tar sig.
Idag kördes tre varv genom sjuminuterscykeln, som består av tolv övningar utförda 20 s vardera med 15 s vila mellan. Dessutom lades två extra övningar med band till efteråt.
Armhävningar utförs nu på riktigt, inte med knäna i golvet. Och armhävningar med rotation utförs nu också på riktigt.
Ny ska övningsutförandet finslipas så att rörelserna utförs som de ska utan skevheter. När det behärskas ska tid per övning höjas.
Det tar sig. Som sagt.

Rik på spel

Det blir man vanligtvis inte.

Men det hindrar nu inte att jag var fredag kväll ställer mitt hopp till min enda, men stående rad i det där Eurojackpottspelet. Nu ikväll ligger högsta möjliga vinsten på drygt 300 mkr och sannolikheten att landa den ligger på ca 1:95 000 000.

Det är inte en hög sannolikhet. Den är nästan noll.

Vill man ställa det i någon slags proportion kan man jämföra med sannolikheten att under året förlora livet till följd av dödligt våld, som ligger nånstans kring 1:100 000 i det här landet.

Men.

En sannolikhet om 1:95 000 000 är ändå oändligt mycket större än en sannolikhet exakt lika med noll och åtminstone i tanke och fantasi är skillnaden mellan det sant omöjliga och det i alla fall möjliga en synnerligen dramatisk skillnad.

Det aktuella tillståndet

Bild
Det har varit litet sparsamt på slutet, skrivandet. Men nu ges tillfälle till andrum i arbetsflödet och man kan ägna viss tid åt privata uppdateringar parallellt med skötandet av de skyldigheter man har dragit på sig.

På det privata planet styrs livet för närvarande av tre mål:
- att komma i form
- att fortsätta uppbyggnaden av privatekonomin
- att rensa onödiga prylar bort ur livet

Målen presenteras ovan i prioritetsordning, vilket då hänger ihop med att den privatekonomiska utvecklingen överlag tuffar på i utstakad riktning. Och det då sagt trots att Min Egen Fond visat negativ avkastning tre månader i rad, under juni till och med augusti. Nu här på slutet tycks dock något ha hänt och räknat en månad bakåt har MEF gått upp med 1,29 %. Räknat bara under september månad är uppgången 1,49 %. Räknar man från toppen, den 20 juni, rör det sig dock om en nedgång, med 2,52 %.

Situationen har ändå lyfts något av att livförsäkringens värde skuttade till litet extra uppåt under juli. Så på fi…

Fondläget - v36

Utveckling under månaden.
Min Egen Fond, totalt: +0,27 %.
Fonder: +0,63 % Aktier: -1,01 % Ränteplaceringar: +0,03 % Spekulationer: -1,30 %
Bäst har Latinamerika, råvaror och ädelmetallerna gått.

Att träna utan att göda gymindustrin

Man har ju satt som mål att få sig i form igen och har ägnat en del tid åt att fundera kring lämpligt sätt. Valet har fallit på det träningsprogram som nås genom flik här ovan. 
Kostnaden för själva programmet är 50 kr, som då lagts på köp av app för hantering av cirkelträningsstyrningen. Gångmomenten kostar inget, annat än skosuleslitage på skor man redan äger.
Inte en krona till gymindustrin, vars prissättning är skandalös och vars betalningsmodell kriminell.
För varje träningspass i mitt program betalar jag mig själv 50 kr. Pengarna går in på sparkonto, så när jag blir klar med programmet kommer jag att ha betalt träningsavgifter om ca 5000 kr.
För dessa pengar funderar jag på att köpa en bra roddmaskin för nästa fas i träningen, som ska genomföras under ett halvår efter årsskiftet. Och när det då är klart säljer jag maskinen. 
På slikt förfaringssätt räknar jag med att ha tränat betydligt billigare än om jag gött gymindustrin.
Bra så.

Vänstersvängar

Efter dagens fysiska aktiviteter kollar man in nyhetsflödet. Och upptäcker då att kommunisterna åter tillåts påverka samhällsutvecklingen.
Naturligtvis handlar det om skatter och då om höjningar av missunnsamhetsskäl. Det är, om man ska tro kommunisternas talesman i ärendet, Ulla Andersson, fri säsong på de som har något att spara, särskilt om de råkar vara män. Investeringssparkontot är måltavlan och nu ska avkastning och behållning i ökad grad konfiskeras. Som nån slags straff.
Inget av detta förvånar eller är oväntat. Man suckar litet, noterar att det klåfingriga politiska vansinnet har återkommit och börjar grunna över hur man ska kunna övervintra detta den här gången, utan att förlora för mycket av den självständighet och det oberoende man genom enkelt leverne och sparsamhet har byggt upp de senaste åren.
Dags att leta möjligheter utifrån nya förutsättningar. Att låta såna där styra över en är uteslutet.
Närmast till hands är att på klokt sätt dribbla med lån och ränteavdrag för att …

Överbelastning

Det är bra, under förutsättning att man sedan återhämtar sig, så att kroppen kan bygga på.

Och i går överbelastade man sig och gick 21230 steg, vilket med en steglängd om 80 cm blir nästan 17 km, där 6,7 av dessa km bestod av snabb marsch i en takt av 125 steg/min.
Så somnade jag också tidigt igår kväll.
Träningsprogrammet knyts nu också till sparandet. Fem träningspass genomförs per vecka. Vart och ett av dessa beläggs med en avgift om 50 kr i form av mikrosparande i på buffertkonto. Gymägarna, som tar 150 kr per pass om man köper enskilda sådana, kan glömma att slantarna hamnar hos dem.
Ett kort hos den mest populära gymägare här där jag bor kostar 449 kr/månad. Fem pass i veckan under ett år blir då 21 kr/pass. Så min avgift är så räknat i överkant.
Men vem tar sig till ett gym fem ggr per vecka?
På mitt sätt blir träningen gjord. Och pengarna stannar hos mig.

Sammanfattning Augusti

1. Resultat = Inkomst - Konsumtion - Planerat sparande  (Sammanfattat i tkr)

0,5 = 30 - 23,2 - 6,3

Kommentar: Totalt stannade alltså 6,8 tkr av månadens inkomst kvar i boet.

2. Flöden (Netto = Insatt + Avkastning; i tkr)

Transaktionskonton: 0,5 = 0,5 + 0
Buffertsparkonto: 0 = 0 + 0
Egentligt sparande: 5,5 = 6,3 - 0,8

Totalt: 6,0 = 6,8 - 0,8

Kommentar: Negativ avkastning, alltså. men inte värst ändå

3. Balansräkning (EK = T - S = FT + RT - S)

707 = 747 - 40 = 586 + 161 - 40

Kommentar: De finansiella tillgångarna ökande under månaden med 1 % och nettoförmögenheten ökade med 0,9 %.

Så ser det ut. Och på börsskärmen lyser idag det mesta blått, så det ser ut som att september månad får en bra start.

Annars är läget f.n. så att skrivlusten är begränsad. Uppmärksamheten ligger på annat.