Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2017

Sammanfattning Oktober

Redovisat i tkr.

1. Resultat = Inkomst - Konsumtion - Planerat sparande

4,0 = 28,6 - 18,3 - 6,3

Ovanligt mycket kvar. Och ändå har saker köpts den här månaden.

2. Värdeändring = Totalt sparande + Avkastning

20,3 = 10,3 + 10,0

Högt sparande och tre ggr så hög avkastning än beräknat.

3. Balansräkning

EK = T - S = FT + RT - S = 791 - 40 = 628 + 164 - 40 = 751

Två av årets mål nås. EK är nu över 750 och MEF är över 350. Håller det i sig nu resten av året är jag nöjd.

Behovet av beredskap

I förra inlägget funderade jag litet över prepping och behovet av det. Och kom väl i grunden fram till, även om jag inte skrev det, att nära nog alla ägnar sig åtminstone åt någon form av sådan förberedelseaktivitet. Mer eller mindre.

Men frågan är väl egentligen hur mycket uppmärksamhet, tid, energi och pengar man bör ägna sådant. Och det torde nog behöva vara en slags nyttokalkyl man lägger i botten för en sådan bedömning. Ungefär som den man som sparare gör kring avvägningen mellan konsumtion och sparande. Ju mer av det senare, desto mindre av det förra. Och tvärtom.

Slutsats: Lagom är bäst.

När jag läser prepping-folkets budskap slås jag av en egenhet i hur riskbegreppet uppfattas. Fokus ligger väldigt ofta på ett antal riskkategorier som, givet vissa betingelser, kan inträffa. Och om de inträffar kan konsekvenserna bli betydande, om man inte förberett sig då. De resonemang som förs har formen av om(inträffad händelse)-så(konsekvenser), där de inträffade händelserna listas i den …

Alltid redo

Någonstans i bakgrunden i skriverierna på den här bloggen finns mitt intresse för s.k. prepping. Intresset är litet stillsamt och emellanåt ljummet, men det finns på sätt och vis alltid med. De senaste dagarna har det kommit upp till ytan igen, som resultat dels av en del arbetsuppgifter jag nu har och dels av läsningen av en ny bok inom området.

Prepperfolket ägnar sig ju som bekant åt att förbereda sig inför diverse olika katastrofer som kan inträffa, där det gemensamma för dessa katastrofer är att omgivningen, naturen eller kulturen, "slutar fungera normalt". Listan på risker kan göras lång. En kommunal hemsida listar t.ex. följande risker i samhället: extremt väder och naturolyckor (stormar och oväder, gräs- och skogsbrand, översvämning, vinteroväder, blixnedslag och åska, etc), infrastrukturhaverier (elstörningar, värmeavbrott, hot mot livsmedel och dricksvatten, telestörningar, transportstörningar, etc) och exponering för taskiga ämnen (kemikalieolyckor, spridning av s…

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Ägnar en del funderingar för närvarande om sparplanerna inför år 2018 och spanar då igenom diverse olika vinklingar kring mitt sparande.

En av de vinklingarna är den rubricerade, men den är även kopplade till frågor om lämplig diversifiering och riskspridning. Under kommande månader ska också den viktmodell jag använder utvärderas och ev. justeras.

Följande gäller Min Egen Fond, dvs. det jag i andra sammanhang kallar mitt korta sparande. I MEF finns fonder, aktier, ränteplaceringar och sparkonto.

Genomsnittlig årsavkastning uppgår f.n. till 19,55 %, baserat på den tid jag haft MEF-tillgångarna hos Avanza. Sharpekvoten för 12 månader uppgår till 2,28 och standardavvikelsen till 6,97 %.

För närvarande innebär min viktmodell att jag bygger upp större likvida medel inom MEF. Det funkar ju som så att stora uppgångar på marknaderna gör att en mindre andel nysparande behöver stoppas in där för att hålla viktningen. Och som konsekvens hamnar mer på sparkontot i reserv. (Det omvända förhålland…

Träningsläget - idag

Ett av mina nu aktuella mål är att komma i form igen. Arbetet med att realisera det målet påbörjades egentligen redan för ca ett år sedan, då jag bestämde mig för att sluta röka (förhoppningsvis för gott den här gången). Projektet att sluta pågick i ett halvår ungefär och bestod av (a) tvärstopp för rökningen i november 2016 och (b) fiktiva köp under ett halvår av ett cigarettpaket om dagen, där pengarna gick in på sparkonto. På så vis sparande jag ihop litet drygt 10 000 kr till roliga saker under det halvåret.

Den 28 juli i år inleddes nästa steg. Det består i att hejda och vända det fysiska förfall som börjat öka efter 50-årsdagen. Åtgärden heter träning/motion och även om jag nu hoppade över gårdagspasset har jag sedan den 28 juli nu genomfört totalt 64 träningspass av de 100 pass jag tänkt mig hinna med innan årsskiftet. (I juli genomfördes 2 pass, i augusti 22 pass, i september 22 pass och under oktober kommer jag att hinna med 23 pass, om jag nu får vara frisk.)

Totalt har jag …

Fondläget - idag

Det närmar sig köptider, i och med att månadsskiftet är på väg. Och då kanske det är dags för en mer ingående betraktelse över fondernas utveckling hittills under oktober.

Utvecklingen sammanfattas i procentuell utveckling för oktober månad.

Min Egen Fond: + 1,28 %

Fonder: + 1,76 %
- huvudregioner: + 2,18 %
- sidoregioner: -0,70 %
- branschfonder: + 1,70 %
- ädelmetaller: + 1,45 %
Aktier: + 1,47 %
Spekulationer: + 1,73 %
Ränteplaceringar: + 0,12 %

Överlag ser det där hyfsat bra ut och man få väl hoppas att det håller i sig. Bästa bidragen kommer från tre fonder, som var och en har stigit med mer än 4 % under månaden: Asien, Japan och teknologi. Tynger gör europeiska småbolag, Afrika, Latinamerika och läkemedel.

Konsekvensen för nyköpen blir att dessa blir mindre än normalt, vilket är en följd av att nyköp följer min viktmodell. Andelen av nysparandet som sätts in i fonder blir 58 % den här månaden. Resterande 42 % går in på sparkonto som likvid reserv.

Rent allmänt: Det är skönt att h…

Avstår

Känner mig inte hundra och har lätt känning av ont i halsen och huvudvärk.

Och då är det nog rimligt att vara klok och hoppa över dagens träningspass. Samt hoppas på en bättre dag i morgon.

Den där debatten om diverse programledare

Bild
Den har ju inte undgått mig, debatten om diverse medieprofiler (och andra) som gjort sig skyldiga till diverse otrevligheter riktade mot kvinnor.

I allmänhet brukar jag vara tyst i sådana här sammanhang, då det är väldigt lätt att diskussionerna hamnar i lås och onyanser.

Men igår råkade jag i radio höra han Eberhard, psykiatrikern, försöka installera åtminstone några nyanser i debatten. Han gjorde det genom en liten faktabit: 1 procent av individerna står för 63 % av våldsbrotten. - Nu handlar ju inte just den faktabiten om sexuella trakasserier eller tafsande, i och för sig, utan om en annan typ av för de flesta oönskat beteende. Men man kan kanske tillåta sig att åtminstone misstänka att en mindre andel män står för merparten av den typ av för kvinnor oönskade beteenden som nu dryftas i diverse media.

Följande siffror är tagna ur luften i avsikt att illustrera mekaniken:

1. Antag att 1 procent av männen står för 50 % av alla inträffade sextrakasserier som riktas mot kvinnor.
2. Ant…

Justerat träningsprogram

Här på slut har det blivit litet för mycket av det goda, så jag gör en mindre justering i träningsprogrammet (se den fliken).

Cirkelträningsschemat ändras till att omfatta två varv genom tolv övningar med 25 sekunders övningstid och 15 sekunders vila mellan övningarna. Lyckas jag hålla det från nu och till slutet av november, räknar jag med att kunna öka till 30 sekunders övningstid från den 1 december.

Stavgångsschemat ändras så att söndagspassen anges till 40-60 minuter, istället för bara 60 minuter. De tappade minutrarna kommer att ägnas rörlighetsövningar (typ stretching), eftersom jag behöver det. Småningom kommer ett sådant pass också att få komplettera cirkelträningen på torsdagar.

Sedan är det nog fullt och ev. ytterligare justeringar må ske genom utbyte av pass istället för i form av tillägg. (Jag vill inte ägna hur mycket tid som helst åt sånt här.)

I slutet av december ska jag tänka igenom hur upplägget för januari-mars ska se ut.

Mot årets slut

Bild
Och då är det dags att uppdatera diagramstrukturen.

Diagramstrukturen är en slags klass av verktyg jag använder för att hålla fokus och styra min motivation att spara vidare. Ett exempel visas nedan. Poängen med strukturen är att diagrammet är indelat i två hälfter: till vänster om det lodräta, gula strecket synes den historiska utvecklingen; till höger därom synes den prognostiserade (planerade) utvecklingen, givet fortsatt sparande plus avkastning i nivå med mina antaganden.

Jag har ett flertal sådana diagram, över olika variabler, men det diagram som visas här är ett av de viktigaste, eftersom det utgjorde basen i hur jag styrde min ekonomi under de första tre-fyra åren av mer systematiskt sparande.

Det visade diagrammet rör mitt korta sparande (blå kurva) eller det jag på annan plats på bloggen kallar för Min Egen Fond. Det rör också mina aktiva skulder, som sedan två år är lika noll (röd kurva). Den gröna linjen visar sedan differensen mellan blå och röd kurva, dvs. värdet av Min…

Det rullar på

Träningen. Veckans träningsdos fullbordades i morse. Två cirkelträningspass och tre stavgångspass har genomförts. Kroppen har långsamt hämtat sig efter förra söndagens överbelastning. Någon löpträning planeras inte än. Men till nästa gång Cooperövningen ska göras ska åtminstone några löpmoment läggas in i programmet.

Sparandet. Här är inte mycket att säga. Det har skuttat till någon procent upp. Viktmodellen sköter det jobb den är avsedd att göra och jag behöver inte fundera så mycket på det. Som det ser ut just nu kommer inslagen väg också att följas 2018. Går allt enligt plan är det bara drygt två år till miljonen i totalt netto.

Konsumtion. Har varit lägre än normalt, vilket delvis beror på den tid jag nu lägger på träning. Och eftersom jag följer min egen väg när det gäller sånt kostar det inte mycket. Exempel: Som träningskläder använder jag gamla paltor, som pensionerats från offentlig användning. Så har två gamla åttiotalströjor nu tagits i tjänst igen. Den besynnerliga vana folk…

Testad och befunnen

Dagens test avslöjade obarmhärtigt att jag inte kan springa längre. Sannolikt underskattar därmed testresultatet syreupptagningsförmågan. Löpstegsmuskulaturen funkar dock uselt.
Nu vet jag det. Och småningom ska något göras åt det också.
Men tillsvidare ska jag följa valt upplägg. Att komma i form får ta sin tid. Den tid som behövs.

Fragment från stolen

Det dagas och jag befinner mig i fåtölj med kaffemugg och funderingar. Ibland tryter motivation och vilja och just nu är stunden sådan.
Sparandet. Det rullar på. Min Egen Fond är under oktober upp 1 %. Fonderna är upp med 1,36 % och aktierna med 1,6 %. Det där borde man vara nöjd med och det är jag väl. Den fråga som slog mig är dock hur mycket mer var nysparad krona bidrar till någon slags ökat livsvärde (nytta). Den hög jag samlat på mig börjar bli stor. Inte så att jag kan definiera mig som rik, men det privatekonomiska läget är nu så stabilt att fråga är om det behöver bli mer stabilt. Det är snart ett nytt år. Ny plan ska läggas och kanske är jag betjänt av att konsumera mer istället för att spara. Vi får se.
Konsumtion. Jag köpte gåskor igår. De gamla börjar ta slut. Valet föll på ett par Salomon Evasion 2 GTX. När började skor få namn som liknar sportbilars? Nå, de är inköpta för träningsändamål. Bra sula, GoreTex, etc. De ska användas i snö, slask, terräng. På leriga stigar och …

På banan igen

Märkligt. Dagens pass med stavarna gick perfekt. Högsta tempot hittills. Gången stark och lätt, med rejält fråntryck i stavarna. 
Mör efteråt, visserligen. Men ändå.

Träningsknäckt

Under gårdagens cirkelpass tog jag plötsligt och komplett slut. Ganska obehaglig upplevelse.
Men förklaringen var nog rätt trivial, för snabbt ökad belastning tillsammans med längre pass än vanligt.
Lärdom: Back to basics. Och ett steg i taget.

Nertränad

Senaste veckan har främst ägnats åt att bli vän med BungyPump-stavarna. Morgonens pass blev 7 km efter motionsspår och tog ca 70 minuter att ta sig genom. 
Resultatet av stavandet idag och tidigare under veckan är att jag är ganska mör i kroppen. De tar på de där stavarna och särskilt överkroppen är i behov av återhämtning.
Därför få morgondagens pass bli en cykeltur om ca 6 km och en promenad tillbaka. Utan stavar. Kommande vecka läggs mer vikt vid cirkelträningen och stavgångspassen kommer att genomföras på lägre intensitet.
Nästa söndag funderar jag på att genomföra Coopertest för att få ett bättre estimat på vilken form jag är i. Tolvminuters löpning på max bör föra mig ca 2,5-2,7 km. Lyckas jag med det är jag i utmärkt form för att vara i min ålder.
Men vi får se. Jag har inte riktigt bestämt mig än.

Fondläget - v40

Första veckan i oktober är förbi. Utvecklingen för Min Egen Fond under månaden sammanfattas här under:
Min Egen Fond: + 0,44 %
Fonder: + 0,57 % Aktier: + 0,69 % Ränteplaceringar: + 0,94 % Spekulationer: + 1,64 %
Bland fonderna är det Asien och USA-tunga fonder som gått bäst. Sämst går det för Afrika-fonden, som jag nu börjar fundera på att byta ut mot en annan.

Ett kilo

Min Egen Fond har passerat en ”magisk” värdegräns och är nu värd så pass att jag skulle kunna omvandla den till ett drygt kilo guld.
Sedan måndagen innan brexitvalet har värdet av MEF (inkl. insättningar) utvecklats som nedan:
Räknat i kronor: + 90,6 % Räknat i USD: + 93,7 % Räknat i gr guld: + 96,3 %
Det rullar på, men än är jag inte värd min vikt i guld.

Faktisk sparkvot jan-sept 2017

Tittade efter i årets räkenskaper.
Årets faktiska sparkvot visar sig uppgå till 26 % av influtna inkomster. Och det är 4 procentenheter mer än det planerade sparandet.
De extra procentenheterna ligger i olika ”vardagsbuffertar”.
Marginalerna känns nu betryggande goda.

Träning - Sammanfattning så långt

Nu har det gått litet drygt två månader sedan komma-i-form-programmet påbörjades och det kan vara värt att sammanfatta litet granna

Antalet träningspass per månad:
- Juli: 2
- Augusti: 22
- September: 22
- Oktober: 1

Typer av genomförda träningspass:
- Cirkelträning: 28
- Marscher: 17
- Stavgångspass: 2

Totalt har jag ägnat 14,5 timmar åt att gå och jag har gått 85,5 km. Jag har ägnat 1,75 timmar åt att gå med stavar och då tillryggalagt 10,4 km. Och de 28 cirkelträningspass jag genomfört har tagit 7,15 timmar att genomföra, vilket gör drygt 15 minuter per pass.

När jag startade det hela vägde jag 78 kg och nu väger jag knappa 77 kg. Viktreducering är dock inte huvudpoängen med programmet, även om jag satt som mål att komma ner till 71-72 kg, men då som bieffekt av träningen. Kosten justerar jag inte alls, utan äter som vanligt och låter det där reglera sig självt. Tid får det också ta. Målvikten räknar jag med att nå någon gång till våren eller så.

Nuvarande program omfattar 160 minu…

Resultat och sånt i september

Redovisat i tkr.
Månadens inkomst: 28,6- konsumtion: 16,6 - planerat sparande: 6,3 - överskott: 5,7
Pengaflöden (netto = insatt + avkastning).
Transaktionskonton: 5,7 = 5,7 + 0 Sparkonto: 0,2 = 0,2 + 0 Egentligt sparande: 16,1 = 6,1 + 10,0 Totalt: 22,0 = 12,0 + 10,0
En bra månad. Små utgifter, men mycket aktivitet.
Och träningen har gjort att jag mår bättre än på mycket länge. Bästa köpet: De fjädrande gåstavarna av märket BungyPump. Ett formidabelt träningsredskap som kommer att ge gratisglädje länge.

Balansräkning 30 september

Redovisas i tkr, med procentuell förändring från föregående månad:
Tillgångar: 770, + 3,1 - finansiella: 608, + 3,8 - reala: 162, + 0,8 Skulder: 40, +/- 0
Netto: 730, + 3,3
Kommentar: En ovanlig månad, med god avkastning och större återhållsamhet i spenderandet än vanligt. Spenderandet har därtill flyttat värde från finansiella till reala tillgångar. Har alltså köpt några prylar. 
Den träning jag nu ägnar mig åt bidrar till ovanstående på två sätt: den lägger beslag på min tid för aktiviteter som inte kostar och dessutom betalar jag mig själv en ”avgift” per gång som går in i sparandet.
Skulderna är ”tomma” och består av en onyttjad kredit.