Inlägg

Visar inlägg från november, 2017

Träningsläget

I slutet av juli bestämde jag mig för att logga 100 träningspass innan årsskiftet.

Läget är för närvarande så här:

- 90 träningspass har loggats
- merparten av dessa består av cirkelträning, gång och stavgång

- gångpassen omfattar 21 timmar och  124 km
- stavgångspassen omfattar 18,5 timmar och 111 km
- cirkelträningspassen omfattar 10,5 timmar

- utöver det har jag sprungit en gång, cyklat en gång, använt crosstrainer en gång, kört i stakmaskin på gym en gång, rott i roddmaskin på gym en gång och genomfört ett riktigt styrkepass en gång

- den totala tiden jag lagt ner på träning sedan jag började är 53 timmar och den distans jag tillryggalagt uppgår just nu till 254,3 km

Innan året är slut kommer jag att ha genomfört 110-120 pass. Nu till helgen kommer jag förmodligen att leta fram skidorna igen. För att få litet variation.

Bloggvila

Det har varit stiltje här den senaste tiden, av flera skäl. Man har befunnit sig på resa. Man har en del privatsociala förändringar att ta hänsyn till. Man ägnar en hel del tid åt träningsprogrammet. Och man läser in sig på nya kunskapsområden.

Allt sammantaget har inneburit mindre uppmärksamhet på att meddela sig här.

En del i det ligger också i att sparplanen numera sköter sig nästan av sig själv. I och med att sparandet har mekaniserats enligt förvald viktmodell är det inte så mycket att fundera kring längre. Och vid årsskiftet borde det faktiska innehavet också har justerats färdigt efter vikterna.

Funderingarna inför årsskiftet fortsätter.

Vilodag

Ingen träning idag. Inga investeringsbeslut heller.
Slöar i fåtöljen, dricker kaffe och läser om fetter och proteiner.

Ytterligare ett motivationstrix

Bild
Nettoförmögenheten har jag indexerad i ett excelark. Jag kikar sällan på den utvecklingen.

Men ibland kan det vara värt att göra det, ungefär på samma sätt som att lägga ut vandrad sträcka på en karta när det gäller träningsresultaten.

Den indexerade utvecklingen av nettovärdet mitt under de senaste fem åren i diagrammet nedan.

Bekvämt utsträckt

I en soffa.
Dagens träningsaktivitet blev 6 km med stavarna. Och den turen gick lättare än väntat. Och stegmängden för dagen börjar nu närma sig 10 000.
Annars funderar jag på nästa års sparmodell, med ett litet sneglande mot väntad löneökning i april. Jag tror det får bli så här:
Inkomst  - Planerat sparande - Träningsavgift - Eftersträvat överskott = Konsumtionsutrymme
Idag blir det: 28,5 - 6,3 - 1,1 - 1,0 = 20,1
Efter löneökningen: 29,1 - 6,3 -1,1 - 1,0 = 20,7
Så. En väntad löneökning om 2 % blir på det viset ett ökat konsumtionsutrymme om 3 %. Sparandet ökad inte, utan får ligga kvar på nuvarande nivå.
Beslutet taget.

Variationer

Dagens pass blev en variation: först en km uppvärmingsgång, sedan 5 km stavgång och som avslutning genomfördes 5 intervaller löpning under den sista km hem.
En gång i veckan ska jag göra så, i syfte att väcka löpmusklerna.
I morgon ska lugnare stavgångspass genomföras.

Motivationstrix

Bild
Precis som när det gäller sparandet är det emellanåt trixigt att hålla uppe motivationen för tränandet. Och då kan det vara värt att försöka synliggöra de resultat som ackumuleras. Två aspekter finns av det: genomförd träningsmängd och erhållna träningsresultat (förändringar i kondition, styrka, etc). Det senare kräver test, som exempelvis det för några veckor sedan genomförda Coopertestet. Det förra kräver loggbok.

Sen kan man ju synliggöra träningsmängden på olika sätt. I den app jag använder för att logga vad jag gjort redovisas bland annat totalt tillryggalagd distans. Och om man då viruellt (på låtsas) lägger ut den distansen på en karta får man en ögonblicksbild.

Så. Själv har jag nu rört mig totalt 183 km under mina träningspass. Och om man då tänker sig en fotvandring (efter väg) från Treriksröset söderut befinner jag mig nu ungefär strax norr om Vittangi.

Vandrar vidare.

Träningsresultat

Den 5 augusti lade jag för första gången in en marsch i mitt träningsprogram. Den gången gick jag 40 minuter och avverkade på den tiden 3,7 km. Sedan jag inledde träningsprogrammet har jag nu transporterat mig till fots 175,8 km totalt.

Och resultaten börjar blir märkbara. Under helgen tog jag mig för att gå samma sträcka som jag gjorde under den första marschen, förutom att jag dessutom fortsatte ytterligare 2,5 km. Det jag märkte då var hur oerhört mycket lättare det har blivit att röra sig.

Sträckan ifråga innehåller ett gäng uppförsbackar, då sådana är vanliga i den staden.

Det är uppmuntrande att märka att trampandet gett resultat. Man märker ju inte sånt från dag till dag, men nu kunde jag jämföra en på en sträcka jag inte gått på nära tre månader.

Nöjd.

Fondläget Oktober 2017

I vanliga fall brukar jag sammanfatta fondutvecklingen veckovis, men på senare tid har det blivit litet si och så med det. Uppmärksamhetsfältet fylls numera med andra funderingar i högre utsträckning än tidigare.

Sidorna om MEF och aktieportföljen har i alla fall nyss uppdaterats med den senaste månadens utveckling. Dessutom har jag skruvat litet i viktmodellen, en aning i förtid. Förändringen innebär att jag flyttar vikt från ränteplaceringarna till indexfonderna. Självklart under antagande att det är ett klokt beslut. Som jag tänker nu är också tanken den att den resulterande viktmodellen, med 25 % i ränteplaceringar och 5 % i guld och silver, ska vara långsiktigt hållbar. Men det kan komma att justeras beroende på hur den framtida utvecklingen kommer att se ut.

Utvecklingen för MEF har under oktober skuttat till. Redovisningen nedan i procentuell utveckling (exkl. köp) under oktober månad.

MEF: + 2,77

Fonder: + 4,21
- huvudregioner: + 5,05
- sidoregioner: - 0,24 %
- branschfonder: …