Inlägg

Visar inlägg från december, 2017

Årets sista träningspass

Det blev 111 träningspass i år, med start efter semestern. Idag åktes skidor, 6,8 km. 
Det känns som att jag är igång nu.
Under 2018 är målet att genomföra 240 träningspass totalt, vilket gör 20 pass per månad. 
Vänder man på det, ser man att jag unnar mig 125 vilodagar nästa år.
Det blir bra.

Balansräkning 2017

I ekvationsform i tkr.
EK = T - S = FT +RT - S = 799 - 40 = 639 + 160 - 40
Vilket ger EK = 759.
Och EK har ökat med 21,7 %.
Det rullar på. Även med balansen förklarar jag mig nöjd.

Årsresultat 2017

Årets totalresultat blev 87,8 tkr. Av det bestod 75,5 tkr av det planerade sparandet, medan 12,3 tillfördes litet mer slumpartat i form av överskott.
Sparkvoten, den totala, landade på ganska precis 25 %. Resten har bränts i konsumtion.
Utöver årsresultatet har ekonomin tillförts 51,8 tkr i form av värdeökningar på fonder och aktier samt litet räntor.
Den samlade värdeökningen för mina finansiella tillgångar blev alltså 139,6 tkr, vilket innebär att dessa ökade med ca 28 %.
Tycker nog att jag får vara nöjd med det.

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Bild
Någon gång tidigare har jag sammanfattat den information Avanza ger för mina konton där om riskjusterad avkastning, standardavvikelse och genomsnittlig effektiv årsavkastning.

Det aktuella läget framgår av bilden nedan. Värt att notera är effekten av tillämpad diversifieringsstrategi (riskspridning) - helheten svänger mindre än delarna och har högre riskjusterad avkastning än dessa.

(Spekulationskontot och kontot där jag har räntefonderna saknar ännu info om Sharpekvot och standardavvikelse, då dessa konton inte funnits ett helt år än.)

Läget som det då idag ser ut:

Måluppfyllelse 2017

Under fliken Principer sammanfattade jag i januari årets mål, som jag sedan dess nästan glömt bort. Här följer en liten redovisning av hur det har gått.

- Likvida medel ska upp till 40 000.
Uppnått. När året tar slut kommer mina likvida medel att uppgå till 41 tkr ungefär. Inräknat är saldot på lönekontot och mina två buffertkonton. På ett av de senare landar mina "träningsavgifter", dvs. det mikrosparande om 50 kr/träningstillfälle som sätts in på särskilt konto.

 - MEF ska upp till 350 000.
Uppnås. Värdet av Min Egen Fond kommer, om inget väldigt oväntat sker idag att uppgå till drygt 360 tkr, vilket gör att det målet nås med viss marginal.

- Finansiella tillgångar, exkl. kredit, ska upp till 600 000.
Uppnås nog inte. Här ser det ut som att jag kommer att landa på någon tusenlapp nedanför målet. Till delar förklaras det av några inköp: nya löparskor, tre Dressmann-skjortor och en (eller ett par) böcker. Om marknaderna är vänliga idag finns dock viss chans att målet nås.

- Nett…

Ny spekulationsaffär

Sannolikt finns det folk som tycker att jag nu är vansinnig, men ny spekulationsaffär görs nu, enligt samma princip som förra gången: leta reda på den fond som gått absolut sämst det senaste året och köp den.

Förra gången, i slutet av maj, föll valet på Tundra Frontier Africa Fund och den affären gav en vinst om litet drygt 20 %. Den här gången slängs slantarna in i Tundra Pakistan Fund, som under det senaste året tappat knappt 35 % i värde.

Tidssikten för spekulationen är ett halvår eller sådär.

Och nu håller man tummarna.

Gårdagens träningspass

Var tämligen avslöjande. Passet hittas här, för den som ev. är intresserad.

Passet är inriktat på styrka, men inte långt, bara 20 minuter ungefär. Det är emellertid rätt avslöjande, eftersom övningarna som ingår utmanar styrka, balans, rörlighet och kontroll. Och jag har definitivt massor av svagheter vad gäller rörlighet, balans och kontroll.

Övningar jag var värdelös på att utföra:

1. Tennsoldaten. - Snabba benlyft fram med raka knän och diagonal armsträckning. Sträva efter att nå hand mot motsatt ben. Kommentar: Är stel som en pinne, så det där med raka knän och balans sket sig fullständigt.

2. Enbensknäböj. - Enbensstående benböj där rumpan vänder ovan knähöjd. Andra benet sträckt i luften framför. Kommentar: Samma problem som förra övningen. Är smidig som ett kylskåp.

3. Sidoplanka med benlyft. - Sidoplanka på armbåge och fötter. Lyft upp och för fram höften i linje med kroppen. Övre arm sträckt upp. Lyft och sänk övre benet kontrollerat med kroppen stilla. Kommentar: För svag, …

Spekulationsaffär

Så avslutar man den lilla spekulationspost - en Afrikafond - som legat på det kontot och skvalpat sedan den 29 maj. Plus ca 20 % blev det på den posten. Småningom söks nya spekulationer.

Den litet längre sikten

Bild
Den har gått en liten tid nu sedan jag bytte bank och flyttade mitt sparande till Avanza.

Och sedan dess har det gått ganska bra, vilket framgår av diagrammet nedan. Placeringsstrategin tror jag fortsatt på: väl diversifierat över geografiska marknader, tillgångsslag, branscher och inköpstidpunkter. Normalt sett jämför jag mig med ett världsindex, men i diagrammet nedan görs jämförelsen mot OMX30.

Så långt är jag rätt nöjd.

Fondläget just nu

Min Egen Fond under december 2017, så långt.

MEF, totalt: + 0,66 %

Fonder: +1,30 %
- huvudregioner: + 1,24 %
- sidoregioner: +4,63 %
- branschfonder: + 0,63 %
- ädelmetaller: - 0,11 %
Aktier: - 1,75 %
Spekulationer: + 0,75 %
Räntefonder: + 0,11 %

Särskilt bra har en av Afrikafonderna gått, i och med att den har stigit med 7,27 % under månaden.

Fondköp December 2017

Bild
Som vanligt köps med ledning av viktmodellen. Innehavet matchar dock inte riktigt de valda vikterna. Vilket beror på hur saker och ting har utvecklats under december. Avvikelserna från den valda viktmodellen är dock inte så stora att obalanserna behöver rättas till genom sälj.

Om saker och ting går som förväntat är det möjligt att nå viktbalans under Q1 2018 och det räcker.

Just denna månad köps fonder endast för halva den avsatta sparslanten. Resten stannar på sparkonto i reserv.

Nettoförmögenheten

Visserligen är det några dagar kvar på året, men så där väldans mycket värst lär inte hinna hända så att följande skattning av nettoförmögenheten kommer att ändras.

Den indexeras ju och index = 100 är satt till den 31 december 2012. Det nu väntade indexvärdet för den 31 december 2017 = 287.

Till kurvan finns även en linjär trend, enligt ekvationen y = 3,0749 * månad + 85,573. Och använder man den för att skatta ett förväntat värde landar man på 273. Så f.n. ligger jag 5 % över vad som långsiktigt kan förväntas utifrån hur saker och ting har utvecklats de senaste 5 åren.

Utvecklingen har varit tämligen stabil också, med ett R^2 för ekvationen ovan = 0,9776. Så även om det svängt litet grann runt den linjära trenden, rör det sig inte om särskilt mycket.

Bloggkaraktär

Bloggen ändrar nu litet karaktär och kommer framöver mest att innehålla kortare dagboksanteckningar. Innehållet kommer att kretsa kring tre temata: träning, min ekonomi och min vardag.
Just nu är jag förkyld och har lagt träningen på is tills dess det ordnar sig. Sedan väntar fem månaders mer fokuserad träning. Allsidig sådan: jag ska bli starkare, rörligare och få bättre kondition.
Och programmet läggs därefter. Under januari väntar per vecka: ett cirkelpass, två styrkepass och två konditionspass. Förmodligen kommer det också att gälla februari. Från mars kommer nog ett av styrkepassen att ersättas av konditionspass fram till och med maj. Rörlighetsträning kommer att läggas in främst i de kortare passen.
Ekonomin kommer under 2018 i huvudsak att få sköta sig själv. Avsatt egentlig sparslant går in i fonder enligt viktmodellen. Extrasparande sker som träningsbelöning (vart genomfört pass kostar 50 kr in på sparkonto) samt överskott efter konsumtion och egentligt sparande. Här är inget ny…

Träningsplanering Januari 2018

Bild
Framgår av bilden nedan.

Något litet större vikt vid styrka än tidigare. (Ct = cirkelträning, inte = intervallträning, styrk = styrketräning och skid = skidor.)

Programmet omfattar totalt 22 pass och tar totalt 16 timmar att genomföra.

Nuläge

1. Min Egen Fond är under månaden upp med 0,53 %. Bäst har Afrika gått, medan de inhemska aktierna studsar oregelbundet. Funderar nu på justeringar av viktmodellen inför 2018, men tvekar. Det mesta talar för att den får ligga fast ett halvår till.
2. Det är kallt, vilket innebär att dagens skidtur ersätts av styrketräning inomhus. Målet om 100 träningspass innan årsskiftet är nått och fram till nyårshelgen tränad det nu litet mindre intensivt samtidigt som planer inför 2018 smids. Styrketräningsinslaget kommer att ökas under januari och februari. Sedan får vi se. 
3. Idag väntar persedelvård.

Vikt

När jag i somras började träna satte jag också upp ett sidomål, som handlar om att gå ner i vikt, från 78 kg till 72 kg. Målet är tänkt att nås till den 31 mars 2018.
Hittills har jag sedan starten tappat 4,23 % av startvikten. Så det går framåt. Måluppfyllelsegraden ligger på 55 %.
Idag är dock vilodag.
Under helgen ska jag försöka åka skidor igen.

Avståndet till miljonen

Det har skrivits förr här på bloggen, att jag inte är rik, men på väg mot en hyggligt stabil ekonomi ändå. Och någonstans finns ju den där gränsen, att inneha en miljon kr, trots att det där med pengar i många stycken är en slags illusion byggd på ibland bräckliga konventioner.

Delar av "godtyckligheten" i det värde ens tillgångar har kan man se om det värdet noteras i olika värdeslag. Själv började jag exempelvis måndagen innan Brexit-valet notera Min Egen Fond i kronor, i USD och i gram guld. Och det har jag sedan gjort månadsvis sedan dess, vilket ger vid handen att utvecklingen av värdet inte helt varit detsamma beroende på hur det noteras. Just idag har utvecklingen, inkl. insättningar, sedan startdatum varit 101,4 %, 97,2 % eller 101,1 %, beroende på om värdet noteras i kronor, USD eller gram guld.

Nå, den där noteringen påbörjades av nyfikenhet, där den stora frågan var om och när jag skulle nå upp till ett fondvärde motsvarande ett kg guld. Och den gränsen passerades…

Utfall 2017 - prognos

Årsskiftet börjar närma sig och det är dags att börja utvärdera utvecklingen under år 2017. Inte definitivt, naturligtvis, då det fortfarande är några veckor kvar på året. Men i alla fall. Utvärderingsfunderingarna knyts även till kommande års sparmodell och tankegångar kring hur den utvecklingen kan tänkas se ut.

Under 2017 väntar jag mig då ett resultat (inkomster - konsumtionsutgifter) om ca 90 000 kr. Blir det så kommer sparkvoten att ha legat på knappt 26 %. Av det totala resultatet består 84 % av det planerade sparandet, medan resten helt enkelt utgörs av sånt som blivit kvar.

Till resultatet ska då läggas årets avkastning, som för närvarande uppgår till knappt 54 000 kr. Och summerar man ser man att årets samlade värdeförändring kommer att landa på 144 000 kr, vilket i sin tur innebär att mina finansiella tillgångar kommer att ha ökat med 29 % sedan årets början.

Och det förklarar jag mig nöjd med.

Kommande år kommer jag inte att öka det planerade sparandet. Och om man bara räk…

Skidor

För första gången på åratal åktes skidor igår. Och sen igen idag. 
Slitigt var det. Fort gick det inte.
Men rörelseekonomin torde förbättras ganska snabbt, så om en tre-fyra veckor borde det se bättre ut.
Bra träning är det i alla fall.

Justerat träningprogram December

Justerade alldeles nyss mitt träningsprogram.

Av litet olika skäl:

1. Det är vinter. Det innebär att väderläget kan ställa till det. Men väderläget ger också möjligheter.

- Regn/halka: Här har jag köpt broddar, men stavarna fäster dåligt. Så som alternativ till stavgåendet kan rena gångpass behöva ersätta.
- Snö: Då går det att åka skidor. Och då ersätter jag stavgångspassen med skidåkning på lördagar och söndagar
- Kyla: Det kan tänkas bli för kallt för att ge sig ut. Och då är tanken att under december i alla fall genomföra styrketräningspass inomhus om ca 50 minuter.
- Regn/slask: Kan nog leda till att utomhuspass ersätts av inomhuspass med styrketräning om ca 50 minuter.

Alternativ: Ev. kommer jag att köpa ett 10-kort på närbeläget gym för att kunna ersätta taskigt väder med rodd-/stakmaskin.

2. Jag har blivit starkare.

- Cirkelträning: Genomförs nu med 3 varv genom 7-min appens 12 övningar enligt principen 25/15 sekunders aktivitet/vila.
- Styrketräning. Jag kan nu köra regelrätt…

Fondläget November 2017

Hanteringen av min egen fond (MEF) sker nu tämligen mekaniskt och utan den dagliga tillsyn jag ägnade den tidigare.

Utvecklingen under november (procent):

MEF, totalt: + 0,10

Fonder: + 0,29
- huvudregioner: + 0,37
- sidoregioner: - 0,03
- branschfonder: + 0,85
- ädelmetaller: - 1,18
Ränteplaceringar: - 0,03
Aktier: -1,09
Spekulationer: + 4,31

Köp av fonder följer viktmodellen under MEF-fliken. Utöver det fyllde jag på mitt lilla förråd av CleanTech Invest-aktier )som f.ö. byter namn snart) i måndags, till kursen 23,00 kr. Och sedan det köpet har kursen, i skrivande stund, ökat med 13 %. Så där hade jag tur med tajmingen. Så långt.

Inför årsskiftet planeras inga större förändringar. Kommande köp avses göras enligt den nu gällande viktmodellen.

Balansräkning November 2017

Sammanfattar man balansräkningen den 30 november, ser den ut så här:

(1) EK = T - S = FT + RT - S

Och i siffror (tkr) blir det:

758 = 798 - 40 = 635 + 163 - 40

Sammanfattar man de procentuella förändringarna blir det:

EK: + 0,9
FT: + 1,2
RT: - 0,5
S: +/- 0,0

Så även på balansfronten tuffar det på. Så sakteliga.

Flöden November 2017

Kikar man litet närmare på värdeförändringarna under månaden ser dessa ut så här (i tkr). Som vanligt i ekvationsformat enligt:

(1) Förändring = Egen insättning + Avkastning

Transaktionskonton: 0 = 0 + 0
Sparkonto: -2,3 = -2,3 + 0
Egentligt sparande: 9,8 = 8,6 + 1,2

Totalt: 7,5 = 6,3 + 1,2

Och med det må man ändå förklara sig nöjd.

Det tuffar på.

Resultat November 2017

Så har då november passerat och det är bara en månad kvar av det här året. Och även om bloggskrivande nu gått ner på sparlåga här på slutet, är det ändå dags att sammanfatta månadens resultat.

Som vanligt gör jag det i ekvationsform, enligt

(1) Inkomst = Konsumtion + Planerat sparande + Över/underskott

Och då ser det för november ut så här (i tkr):

28,7 = 22,4 + 6,3 + 0

Så något extra överskott utöver det planerade sparandet den här månaden. Och det beror då på genomförd resa med tillhörande hotellvistelse plus en massa extra restaurangbesök.

Men dessutom har det blivit en del inköp: walkingskor, diverse tröjor och några mer kostsamma böcker.

På det hela taget är jag ändå rätt nöjd med att det ändå blev ett (litet) överskott om 5 kr och inte underskott.

Nu går man in i (h)julmånaden: nya vinterdäck till bilen måste skaffas och dessutom må väl en massa julklappar inköpas.