Inlägg

Visar inlägg från februari, 2018

Viktreduktion

Som del av träningsambitionerna ingår även en del som handlar om att gå ner i vikt. Och det rör sig i rätt riktning. Utifrån morgonens vägning visar det sig att jag skurit 4,4 kg, så nu är det bara 2,6 kvar.

Balansräkning Januari

EK = T - S = FT + RT - S
779 = 819 - 40 = 659 + 159 - 40
Alla siffror i tkr.
EK ökade under månaden med 2,5 % och de samlade tillgångarna överstiger nu 800 tkr.

Resultat Januari

Förkylning, träningsfokus och allmän snålhet bidrog till månadens samlade överskott, som såg ut så här (tkr):
15,8 = 28,9 - 13,1
Och jag landade på den ovanligt höga sparkvoten om 55 %. Av det samlade överskottet gick 6,3 tkr in i det planerade sparandet, medan resten placerats på konsumtionsreservkonton.
Utöver det där tillfördes ekonomin värdeökningar på fonder och sånt om totalt 4 tkr, vilket då innebär en total ökning av de finansiella tillgångarna om 19,8 tkr.
Nu ser man fram mot februari.