Inlägg

Visar inlägg från december, 2018

Spridda skurar

Ligger i soffan sedan någon timme. Kan inte somna om, så jag har ägnat en stund åt att summera 2018 och småplanera 2019. Några spån:

Under 2019 ser det ut som att värdet av mina samlade tillgångar kommer att passera 1 mkr för första gången sedan 2006. Det finns dock en väsentlig skillnad mellan då och nu. Då låg min skuldsättningsgrad på 73 %. Nu ligger den under 5 %. Det jag har nu är mitt, så var det inte då.

Preliminärt ser det också ut så att jag kommer att kunna fortsätta att spara på nuvarande nivå även under kommande år, trots att mina boendekostnader kommer att öka rejält. Bilåkandet kommer dock att minska och en del av det slöseri jag ägnat mig åt i övrigt kan jag dra in på.

Livsföringen i form av prylar kommer att hållas igen, förutom en del nya möbler och annat till nya bostaden. Istället belägger jag mig med köpförbud när det gäller sånt som kläder, skor, böcker och annat sånt.

Rensningsprojektet återupptas. Nu ska här slitas och efterhand slängas tills jag når lämplig niv…

Årets slut

Bara en kort anmärkning.

Beståndet på Avanza har under året utvecklats negativt, minus 5,5 %. Och det känns litet småsurt även om den genomsnittliga utvecklingen där ligger på minus 8,5 %.

Annars har ekonomin utvecklats hyfsat ändå under året. Nettoförmögenheten har vuxit med 12,3 % och de finansiella tillgångarna med 15,6 %.

Den samlade sparkvoten ligger för året kring 30 % och en hel del av den har gått till sparande på konto. Jag har tagit höjd för den nedgång vi nu har sett och står rustad för köp nu kommande månader. Har också en del i räntefonder som kan komma att viktas över mot mer risk om ett litet tag.

Kommande år lär jag inte spara så hårt som de senaste åren. Om en månad lämnas den synnerligen billiga bostad jag haft de senaste åren och inflyttning i paradvåning sker. Gissar jag blir följden att den totala sparkvoten kommer att sjunka ner mot 15-20 %. Mer pengar flyter ut i konsumtion.

Det är dags att ta ut svängarna litet mer än tidigare.

Mot årets slut

Och det är dags att fundera på framtiden.

1. Sparandets utformning.
Idag har jag ett fast sparande om 6,3 tkr. Till det läggs ett träningssparande om 1 tkr, som hittills har satts in på ett göra-roliga-saker-för-konto. Utöver det är ambitionen att landa på ett överskott om 1 tkr i snitt över årets månader, utöver sparandet. Så totalt sett är ambitionen att spara 8,3 tkr per månad i snitt, vilket ger en total sparkvot om 27,5 %.

Nu tycker jag att det är litet högt, men ambitionen ändras ändå inte inför kommande år. Däremot kommer inte träningssparandet att sättas in på samma konto längre, utan det kommer att skyfflas in i det sparkonto som ingår i min egen fond (MEF). Skälet är att mina buffertkonton inte ger någon ränta alls, medan sparkontot gör det.

Så från och med nu sätts ett planerat sparande om 7,3 tkr av i MEF, buffertkontona får stå som de är och ev. överskott får stanna på lönekontot. Ambitionen är dock fortsatt att landa på ett överskott om 1 tkr per månad i snitt.

2. Vikte…

Sammanfattning November

Månadens samlade överskott blev 12,2 tkr, vilket är ovanligt mycket. Det planerade sparandet var som vanligt 6,3 tkr.

Till ovanstående ska läggas 1,3 tkr i värdeökningar för innehaven.

Och inalles innebär det då ökade finansiella tillgångar om 13,5 tkr under november.