Februari Resultat

Månadens netto blev 3,8 tkr, vilket mindre än plan till följd av extra kostnader som dubbla hyror och utlagda pengar för kommande resa.

Till nettot ska värdeökningar för aktier/fonder om 12,9 tkr läggas. Totalt ökade de finansiella tillgångarna med 16,7 tkr.

Nettoförmögenheten ökade med 1,8 % och de finansiella tillgångarna med 2,2 %.

Nettoförmögenheten passerade 900 tkr och värdet av Min Egen Fond uppgår nu till drygt 50 000 USD.

Ett bra utfall.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Augusti - Sammanfattad

Diversifiering - exempel