Augusti - Sammanfattad

Seg och litet tråkig månad.

- Kvar av inkomsterna blev 11,9 tkr, vilket innebar en sparkvot om 38 %.
- Fonder och aktier gick ner med 3,1 tkr, så nettot blev 8,8 tkr.
- De finansiella tillgångar ökade med 1 %.
- Nettoförmögenheten ökade med 0,9 %.

Miljonmålet:
- I samlade tillgångar: Uppnått.
- I nettoförmögenhet: Om två månader.
- I finansiella tillgångar: Om elva månader.
- I finansiella nettotillgångar: Om fjorton månader.

Men bara om och kanske.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Kommande sex månader

Ett sällsynt inlägg