Avståndet till miljonärsskapet

Slöar i soffan, efter aktivitetsutbrotten, som idag bestod av noggrann städning av bilens insida. Under slöandet funderas på sparandet ur litet längre perspektiv.

Nuvarande sparmodell omfattar nysparande om 6,3 tkr/månad + ytterligare 1 tkr/månad i någon slags halvslafsigt överskottsmål. På ett ungefär räknar jag med en samlad avkastning på hela mitt finansiella kapital om knappt 0,5 procent/månad, vilket ger en kalkylränta om 6,2 procent per år. På det aktiva sparandet är den högre, kalkylräntan, men totalt sett känns det inte överdrivet att lägga sig på den nivån. För jämförelsens skull: Återbäringsräntan på livförsäkringen ligger f.n. på 7 procent per år.

Om det då fortsätter så och om jag inte i framtiden ökar den summa jag avsätter till sparande kommer det att se ut som i diagrammet nedan. Av det framgår att jag blir miljonär i finansiella tillgångar någon gång år 2020. Och då jag inte har lån och inte planerar att ta lån, blir jag det på riktigt (netto) också.

Det kan hända, om det går bättre än kalkylerat, att det händer redan 2019. Det kan också bli så att jag får vänta till 2021 eller 2022. Men jag är på väg. Målet är i sikte. Och jag knogar på.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Min aktieresa

Aktier grundportfölj

Nedslag