Diversifiering - exempel

Min Egen Fond består av ett antal konton hos Avanza, uppdelade på

A - indexfonder (ISK)
B - aktivt förvaltade fonder (ISK)
C - traditionellt fondkonto
D - aktier (ISK)
E - räntefonder
F - sparkonto
G - spekulationskonto (ISK)

Normalt sett redovisar jag inte per konto, utan enligt den uppdelning som finns under fliken Min Egen Fond, som stämmer bättre med hur jag tänker kring nysparandet. I C sätts sedan den 11 april 2016 inget nysparande. Kontot hänger med sedan tiden jag hade allt hos Swedbank.

Aktuell fördelning av innehaven per konto, exkl. spekulationskontot, är idag (i procent):

A: 45
B: 12
C: 12
D: 14
E: 15
F: 2

Utvecklingen totalt under senaste 12 månader uppgår till 5,82 %. Då ingår alltså nedgången under slutet av förra året. Utvecklingen har dock inte varit jämn över alla konton, utan ser ut så här (i procent):

A: 3,5
B: 14,4
C: 1,3
D: 9,4
E: 2,1
F: 0,7

Rent allmänt är riskspridning (= innehav av inte helt korrelerade tillgångar) bra, ty när det ena går sämre går det andra bättre. Och helheten tuffar så sakteliga på.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Min aktieresa

Aktier grundportfölj

Nedslag