År 2020 - Plan A

Mindre än en månad kvar av året och det är dags att upprätta Plan A för nästa år.

Utifrån antagandet att nettolönen ökar med 2 % nästa år och sparslanten lämnas oförändrad i kronor räknat, kommer konsumtionsutrymmet att öka med 2,7 %. Sparkvoten totalt minskar därmed från 26,4 % till 25,9 %. (Jämförelsen gäller det planerade sparandet, inte utfallet. För 2019 nås inte Plan A på grund av div. extrakostnader i samband med flytten i början av året samt semesterexcesser i somras.)

Lyckas jag hålla Plan A kommande år uppnås följande mål:

- en ökning av kassan (behållningen på mina transaktionskonton) med 28 % (prognos 2019: 14 %)
- en ökning av det korta sparandet (värdet av Min Egen Fond) med 20 % (prognos 2019: 42 %)
- en ökning av det långa sparandet (värdet av min trad. livförsäkring) med 6% (prognos 2019: 6%)

Ovanstående givet att mina avkastningsantaganden håller. (I parenteserna ovan anges hur jag nu tror att år 2019 slutar.)

F.n. sker sparandet i Min Egen Fond främst på sparkonto. Kassa byggs för att ha handlingsberedskap. Möjligen måste jag vikta om inom aktieportföljen, då ett av innehaven (Vostok Emerging Finance) nu tuffat iväg och börjar stå för alldeles för stor andel av totalen. Avvaktar utvecklingen ett tag till.

Om Plan A håller nås en mkr i finansiella bruttotillgångar i maj och i finansiella nettotillgångar i september.

Därefter står det skrivet i stjärnorna hur jag kommer att agera. Ev. fortsätter jag som hittills. Ev. drar jag ner på sparandet något. Förmodligen det förstnämnda, eftersom jag vant mig att leva (= konsumera) på den nivå jag nu gör.

Bloggen verkar få föra en tynande tillvaro.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Min aktieresa

Aktier grundportfölj

Nedslag