Inlägg

Visar inlägg från december, 2015

Fondläget

Är under december månad inte särskilt imponerande.
Fondkontofonderna har gått ner med 3,5 %. ISK-fonderna har gått ner med 4,6 %.
En hyfsat stor del av förklaringen ligger i att jag gått in i den fond som haft absolut sämst utveckling under året, Roburs råvarufond.
Funderar som bäst på hur jag ska göra 2016, men tror att jag ska låta bli att göra någon ändring av planen. Som i korthet går ut på att fylla på ISK-fonderna tills dess värdet är lika med värdet av fondkontofonderna, vilket bör inträffa i oktober 2016, enligt kalkylerna.
Fondkontofonderna Access Sverige Medica Realinvest Småbolag Europa Technology
ISK-fonder Access Asien BGF World Gold Råvarufond SPP Japan SPP USA
Inför 2016 väntar jag mig att ISK-fonderna kommer att gå bättre än fondkontofonderna. Påfyllning sker i prio-ordning: Asien, USA, Råvaror, Guld, Japan, i proportionerna 40, 30, 20, 5, 5.
Utvärdering och omprövning görs per kvartal.

Budgetuppföljning December

Uppföljningen gäller lönemånaden 27 november till 22 december.

Inkomst: 27111 kr Räkningar: -11537 kr Rörliga utgifter: - 12216 kr Sparande: -1300 kr Överskott: 2058 kr
Överskottet förs till reserven som nu uppgår till 5013 kr.
Speciellt för månaden har varit kombon snålande och inköp av julklappar. Uppföljningsmånaden är fyra dagar kortare än normalt. Några klappar återstår att köpa.
Inräknat sparandet blev det samlade överskottet 3358 kr.
Det ser ut som att man kommer att ta sig igenom januari rätt enkelt.

Fondläget.

De är ner. Särskilt råvarorna.
Köper mer.

Fondläget

Inte alls bra.
Fonderrna är ner mer än 4 % under december.

Rättelse

Det var ju inte USA-fonden, utan Asienfonden som var senaste köpet.
Blunder.

Fondläget

Månaden börjar inte bra. Fondkontofonderna ner med 2,27 %. ISK-fonderna ner 2,30 %.
Under december.

Fondutveckling november

Bild
De fonder jag har är uppdelade på traditionellt fondkonto och på ett ISK. Tanken är att jag ska ha ungefär hälften av fondslantarna i respektive sparform. Där är jag inte än.

Utvecklingen av fonderna i respektive sparform framgår av bilden nedan. Som synes var utvecklingen under november litet blandad. Någon kanske frågar sig hur i all världen man kan ägna sig åt att satsa på guld och råvaror i dagens läge (se ISK). Här bör man dock betänka att sparhorisonten ligger på en fem-sex år och i det perspektivet tror jag att det är rätt läge att börja köpa på sig sådana tillgångar så smått.

Utvecklingen av ISK-kontot är jag inte direkt nöjd med. Inte än. Men valet av fonder där beror på några antaganden jag gör om framtiden. Asiens andel av världsekonomin kommer att öka. Det kan man nog med fog anta. Och den tillväxten kommer att avspegla sig i fondvärdet. När utvecklingen i Indien tar fart på allvar, kommer det att dra råvarorna. Men det är något år bort. Att Japan och USA är med beror på …

Notering

Vid månadsskiftet nov/dec uppnåddes följande delmål för min privatekonomi:

- de finansiella bruttotillgångarna (exkl. krediten jag har) uppgick till mer än 325 000 kr
- de finansiella nettotillgångarna, dvs. bruttotillgångarna minus lånet på bilen, uppgick till mer än 300000 kr

I övrigt passerades inga av de målgränser jag satt upp. Förhoppningen om att passera halvmiljonen i egen kapital grusades och det är fortfarande 6500 kr kvar till den gränsen. Den gränsen borde dock kunna passeras vid årsskiftet, om nu livförsäkringsbolaget håller vad de lovat och betalar ut de där extra sex procenten på sparkapitalet.

Om de gör så, och om fonderna beter sig som de ska, kommer jag dessutom att uppnå Wibble-kriteriet om en årslön "på banken". Och det äger kanske en viss symbolik, eftersom en underliggande ambition bakom mina ansträngningar att bygga en ekonomi som håller har varit att på egen hand kunna klara en arbetslöshetsperiod på minst ett år. - Jag vet av erfarenhet att livet ka…