Inlägg

Visar inlägg från december, 2015

Budgetuppföljning December

Uppföljningen gäller lönemånaden 27 november till 22 december.

Inkomst: 27111 kr Räkningar: -11537 kr Rörliga utgifter: - 12216 kr Sparande: -1300 kr Överskott: 2058 kr
Överskottet förs till reserven som nu uppgår till 5013 kr.
Speciellt för månaden har varit kombon snålande och inköp av julklappar. Uppföljningsmånaden är fyra dagar kortare än normalt. Några klappar återstår att köpa.
Inräknat sparandet blev det samlade överskottet 3358 kr.
Det ser ut som att man kommer att ta sig igenom januari rätt enkelt.

Rättelse

Det var ju inte USA-fonden, utan Asienfonden som var senaste köpet.
Blunder.

Fondutveckling november

Bild
De fonder jag har är uppdelade på traditionellt fondkonto och på ett ISK. Tanken är att jag ska ha ungefär hälften av fondslantarna i respektive sparform. Där är jag inte än.

Utvecklingen av fonderna i respektive sparform framgår av bilden nedan. Som synes var utvecklingen under november litet blandad. Någon kanske frågar sig hur i all världen man kan ägna sig åt att satsa på guld och råvaror i dagens läge (se ISK). Här bör man dock betänka att sparhorisonten ligger på en fem-sex år och i det perspektivet tror jag att det är rätt läge att börja köpa på sig sådana tillgångar så smått.

Utvecklingen av ISK-kontot är jag inte direkt nöjd med. Inte än. Men valet av fonder där beror på några antaganden jag gör om framtiden. Asiens andel av världsekonomin kommer att öka. Det kan man nog med fog anta. Och den tillväxten kommer att avspegla sig i fondvärdet. När utvecklingen i Indien tar fart på allvar, kommer det att dra råvarorna. Men det är något år bort. Att Japan och USA är med beror på …