Principer

Här beskrivs hur jag styr min ekonomi: 1) systemet för betalningsströmmar, 2) verktyg för att planera och följa upp, samt 3) mål och restriktioner.

1. Systemet för betalningsströmmar.
- Alla inkomster landar på ett Allt-i-ett-konto hos Skandiabanken. Därifrån betalas räkningar och löpande utgifter.
- Vid sidan av lönekontot hålls även två buffertkonton. Dessa är nu fyllda och inga ytterligare insättningar görs där under överblickbar framtid.
- Från sparkontot hos Avanza förs pengar för månadens köp till fondkonto och/eller ISK.
- Det korta sparandet består av sparkonto, fondkonto och olika ISK, samtliga hos Avanza.
- Det långa sparandet består av livförsäkring (traditionellt förvaltad kapitalförsäkring) hos Skandia.

- Kreditkortet används som betalkort, men krediten nyttjas inte.

2. Verktygen jag använder.
För att hålla koll finns ett antal kalkylblad, som är lätta att använda och tillgängliga. Ambitionen är att ha ett system som ger överblick, både på kort och lång sikt.

a. Basen består av ett antal kalkylblad som jag uppdaterar åtminstone veckovis. Fokus på det jag gör med hjälp av kalkylblad handlar om att följa balansräkningens utveckling, hur aktier och fonder utvecklas samt flöden in och ut på mina konton. Tidigare följde jag en del av kalkylbladen dagligen, men det behövs inte nu (se punkt b).

b. Vardagsutvecklingen följer jag nu med hjälp av appen Tink, som ger en alldeles lysande översikt över det mesta. Tack vare appen behöver jag nu ägna betydligt mindre tid än tidigare åt att uppdatera och följa mina kalkylblad. Kalkylbladen har jag dock kvar eftersom de är speciellt anpassade till det jag vill hålla koll på och det jag vill kunna laborera med.

3. Mål och andra restriktioner.
Jag har ett antal mål och delmål för min ekonomi. Somliga gäller hur balansräkningen ska utvecklas, andra handlar om hur olika budgetposter ska hanteras. Inför 2019 fortsätter jag som tidigare.

Mål 2019:
Inför 2019 är jag återhållsam med målsättningarna, särskilt i den mån dessa är beroende av avkastning. Visserligen fortsätter jag agera utifrån mina normalavkastningsantaganden, men då det mesta ser litet skakigt ut väljer jag att inte precisera några mål för hur saker och ting ska utvecklas på ett års sikt. De köp jag gör nu under året räknar jag med ska betala sig på 3 års sikt ungefär så jag bryr mig inte så mycket om den snara utvecklingen.

Dock är det meningsfullt att sätta upp mål för sparandet och sparkvoten:
- Under året ska 72 tkr in i fonder eller aktier.
- Ytterligare 12 tkr ska landa på sparkontot på Avanza.
- Årets insättningar i kapitalförsäkringen ska uppgå till 3,6 tkr.
- Det genomsnittliga månadsvisa överskottet ska uppgå till 1 tkr, vilket gör 12 tkr på helåret.

Allt detta innebär att jag under året ska spara 99,6 tkr, vilket är 11 tkr mindre än år 2018. Och det innebär då att den eftersträvade totala sparkvoten landar på 27 %.

Sidan uppdaterad: 2019-01-03

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Billigt nöje

Min ekonomiska historia