Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2018

Läget

Kikar litet på utvecklingen av Min Egen Fond.

Senaste veckan: - 1,5 %
Senaste månaden: - 4,9 %
Under året: -2,2 %
Senaste året: -1,1 %

Och idag går månadens sparslant in i MEF. Den täcker nästan det senaste årets nedgång, men bara 28 % av den senaste månadens.

Snart lön

Och det är dags att bestämma sig för hur månadens inkomst ska fördelas på olika poster.

1. Räkningsbelastningen omfattar denna gång 19 % av inkomsten, vilket är något lägre än vanligt.

2. Det planerade sparandet hålls som vanligt konstant och uppgår till 21 % av månadens inkomst. Till följd av marknadsläget kommer ca 1/6 att hållas kvar på sparkonto, medan resten går till riktade
fondköp, som styrs av min valda viktmodell. Köpen kommer inte att räcka till att nå vikterna enligt den modellen (se den fliken) fullt ut, men det finns omfördelningsutrymme kvar att spela med under kommande månad.

3. Träningssparandet, som alltså görs istället för att köpa gymkort, omfattar 3 % av inkomsten och sätts in på göra-roliga-saker-för-kontot.

4. Kvar för konsumtion blir 57 % av inkomsten. Räknas en smärre bilreparation bort blir 53 % kvar. Det är tillräckligt. Och med litet sparsamhet ska månadens överskott därtill kunna bli hyfsat.

Nedgångarna under månaden är naturligtvis inte kul, men inte direk…

I mitten av en sur månad

Det är mindre roligt nu. Och om läget inte förbättras under andra halvan, utan står sig som det nu ser ut, kommer månaden att ha fört med sig följande förändringar:

1. Kassan, som består av behållningen på lönekonto samt reservkonton, kommer efter beräknat överskott att ha ökat med 3,9 %. Jag snålar alltså nu, även om gårdagen medförde en del klädköp (handskar, underställ, en skjorta) samt några träningsattiraljer.

2. Krediten, kommer att vara oförändrad, dvs. onyttjad.

3. Det korta sparandet, dvs. Min Egen Fond, kommer att ha minskat i värde med 3 %. Och det gäller då efter insättning av månadens sparslant i slutet av månaden.

4. Det långa sparandet, dvs. min traditionellt förvaltade kapitalförsäkning, kommer att ha ökat i värde med 0,5 %, efter insättning av månadens premie.

5. Lösörets värde torde kunna betraktas som oförändrat.

6. Bilens värde blev jag som tvungen att skriva ner med drygt 20 % efter att ha kolla på en sån där bilprisuppskattningssajt.

Sammantaget innebär det där a…

Sunk

Som det nu ser ut kommer jag vid månadens slut att ha ett sparande den här månaden om 9 tkr.

Hittillsvarande nedgångar ligger i trakten 16 tkr, vilket då skulle ge ett netto för månaden om minus 7 tkr.

Känns så där.

Samtidigt kikar jag på mina diagram, som förutom utvecklingen fram till nu ger en bild av hur framtiden kommer att te sig, givet att saker och ting återgår till någon slags statistiskt normalläge.

Och om det så gör är det som nu sker ändå ingen katastrof. Möjligen erbjuder nuvarande utveckling läge att köpa. Får fundera på det över helgen.

Just nu avvaktar jag för att se vartåt det bär ...

Fondläget just nu

Det lyser rött bland innehaven, nästan vartåt man än tittar.

Hittills har MEF gått ner med 0,83 % under oktober månad.

Fonderna har gått ner med 0,97 %, aktierna med 0,88 % och spekulationsinnehaven har gått ner med 11,26 %.

Något litet balanseras nedgångarna av räntefonderna och av innehavet på sparkontot. Inga nedgångar där, men heller inga uppgångar just.

Några fonder ligger på plus under månaden: USA, Latinamerika, Östeuropa, läkemedel, råvaror samt guld. Uppgången i Latinamerikafonden under månaden uppgår till drygt 9 % och uppgången i råvarorna till drygt 5,5 %.

Om man vill kan man försöka vara tillkämpat positiv: Man handlar "billigare" nu. På ytan i alla fall.

Sparmodifieringar

För närvarande ser min månadsmodell ut så här:

Inkomst = Konsumtion + Träningssparande + Egentligt sparande + Överskott

Och med siffror här och var:

Inkomst = Konsumtion + 1 tkr + 6,3 tkr + 1 tkr

Träningssparande går dock in på konto utan ränta och där börjar det nu ligga en del pengar. Så pass att det börjar kännas fel att samla mycket mer där. Meningen med dessa pengar är dock att de ska vara lätt tillgängliga som buffert och reserv så tanken har varit att spara upp till 50 tkr och sedan stanna.

Överskottet stannar på lönekontot och det är inte alltid målet om 1 tkr har nåtts. Hittills under året har det genomsnittliga överskottet landat på drygt 540 kr/månad.

Då saker och ting nu ser ut som de gör, ändrar jag siffermodellen ovan till:

Inkomst = Konsumtion + 0 tkr + 7,3 tkr + 1 tkr

Träningssparandet förs alltså över till det egentliga sparandet. Den restriktion på det som införs är att minst 1 tkr ska stanna på det (räntegivande) sparkonto som ingår där. Övriga 6,3 går till fond- oc…

Sammanfattning September

Så har månadsskiftet passerat och det är dags att sammanfatta utvecklingen under föregående månad.

1. Månadens resultat
Av nettoinkomsten blev 14,3 tkr kvar, vilket innebär att månadens totala sparkvot kom att uppgå till hela 47 %. Månaden blev alltså en rejäl snålmånad, med konsumtionen satt på sparlåga. Bland annat har mathållningen mest bestått av att jag ätit sådant som redan funnits i frysen eller som konserver. Nu har det inte bara motiverats av snålhet. Frysen behöver avfrostas, så allt i den ska ätas först.

2. Månadens flöden
Månadens netto in från lön uppgick alltså till 14,3 tkr. Vid sidan av det har värdet av mina besparingar minskat med 5,3 tkr under månaden, vilket då innebär att mina finansiella tillgångar totalt sett ökat med 9,0 tkr under månaden. Uppdelat på mina kontotyper har behållningen på transaktionskonton ökat med 8 tkr, på sparkontot har behållningen minskat med 3,4 tkr och det egentliga sparandet har ökat med 4,4 tkr. In i det egentliga sparandet har 9,7 tkr sk…