Inlägg

Visar inlägg från februari, 2019

Milstolpar och stötestenar

Idag är jag sur. Månadens sista dag är det och rapporteringen av de senaste fondkurserna tycks helt ha kajkat ihop. Avanza meddelar att de felsöker, men felet kan inte ligga där eftersom t.ex. Roburs hemsida inte heller innehåller de senaste kurserna.

Nåväl, det lär väl lösa sig, men man kan ändå inte låta bli att reflektera över sånt som har med tillförlitlighet i informationsflödet nu i den moderna internettiden. Helt säkert tycks det inte vara.

Annars grunnar man så här i slutet av månaden över beslutsläget, mot bakgrund då av den senaste tidens uppåtskutt. För min del har det inneburit att mina finansiella tillgångar ökade med 4,8 % i januari och med 2,9 % i februari, så under året har de stigit med 7,8 % (inkl. egna insättningar då). Uppgångarna för innehaven i Min Egen Fond (exkl. egna insättningar) uppgår totalt till 10,6 % och förra årets nedgångar är nästan uppätna.

Glad kan man ju vara åt det här, men samtidigt litar jag inte riktigt på att det är hållbart. Trump är fortfara…

Lönesprång

Dags igen för årets justering av lönen.

Löneökningen räknat på bruttolönen landade i år på 2,8 %, vilket jag härmed deklarerar mig nöjd med. Nettolönen kommer sedan enligt en räknemojäng på nätet att öka med 1,8 %.

Mitt planerade sparande, exkl. träningsbelöningarna och överskottsmål, uppgick före lönejusteringen till 20,2 % av nettolönen, vilket har lämnat 80 % kvar till konsumtion. Efter lönejusteringen kommer det planerade sparandet att lägga beslag på 19,9 % av den nya nettolönen

Hela löneökningen tas ut i ökat konsumtionsutrymme. Det utrymmet ökar nu med 2,2 %.

Sparandet fortgår. Konsumtionen ökar. Planen följs.

Det rullar på.

Resan fortsätter

Bild
Alldeles nyss har månadens sparslant förts över från lönebanken till sparbanken. Och jag fortsätter att hålla nivån uppe, trots de senaste månadernas något höga kostnadsläge.

Till följd av en del obalanser som uppstått till följd av årets uppgång kompletterar jag med att justera innehaven mot min viktmodell genom att sälja en del övervärden i förhållande till modellen.

Så sparandet fortgår alltså, i huvudsak enligt plan. Det tog sin början, systematiskt, i mars 2012. Då var målet att nå en nivå där jag skulle klara mig ett år utan inkomst, om tillvaron skulle skita sig. Det målet är sedan länge passerat och nu går resan mot miljonen.

Den resan sammanfattas i diagrammet nedan. Litet skuttigt har det varit på vägen, men läget nu är att miljonmålet kanske kan nås tidigare än jag har trott. - I diagrammet anges procentuellt avstånd från miljonen för eget kapital respektive finansiella tillgångar.

Återkommer gör jag till månadens utveckling. En annan dag.

Söndag

På TV ett antal friskusar som ska åka skidor fort. Själv har man knappt släpat sig upp.

Månadens ekonomiska resultat ser ut att bli litet tajt. Det är inte billigt att byta bostad. Så sparslanten blir till följd av det mindre än vanligt. Det kompenseras dock av kronkursdopade uppgångar för fondinnehaven.

Annars kontempleras träning. Det är ett tag sedan nu. Och jag måste igång igen. Ev. blir det idag. En joggingtur. Särskilt fort lär det inte gå. Men man må börja nånstans.

Kronkursen

Idag skriver sparekonomen Lovisa Eklund på Avanza i Placera om effekterna av den svagare kronan för fondsparande. Och det är bra att man gör så, men jag blir litet betänksam över det ensidiga anslaget i beskrivningarna.

Den som ids öppna länken ovan kommer att märka att beskrivningen enbart gäller hur den gentemot dollarn och euron försvagade kronan under den senaste tiden hittills har haft positiva effekter för den genomsnittlige fondspararen.

Här finns det anledning att åter peka på baksidan av det myntet och det är att skift i valutakurserna ofta har en tendens att rätta till sig över tid. Så sent som för en månad sedan läste jag ett antal prognoser över de kommande två årens utveckling av kronans kurs mot dollarn, där de bilder som gavs var att man spådde att kronan gradvis torde komma att stärkas mot dollarn. Och i linje med texten i länken ovan innebär det alltså ett framtida tryck nedåt för avkastningen i kronor räknat för den genomsnittlige fondspararen. Om dessa prognoser vis…

Noteringar och åtgärder

Notering
Idag är det 175 dagar sedan Min Egen Fond toppade och nedgången sedan dess uppgår till -1,87 %. Sedan den senaste bottennoteringen har det gått 55 dagar och uppgången sedan dess uppgår till +10,83 %.

Alltfler varningar noteras här om att de senaste månadernas uppgång skapar risk på nedsidan och den känslan har även drabbat mig.

Åtgärder
Det är ingen dramatisk åtgärdslista som nu sjösattes i morse, men beslut togs om att sälja av en del "övervärden" i syfte att tillbakabalansera innehaven efter den valda viktmodellen. Åtgärden innebär inte mer än att knappt 1 % av värdet omsätts. Syftet är dels att dra ner risken marginellt och dels att stärka likviditet för framtida köp.

Kronkursen
En faktor bakom beslutet är att portföljutvecklingen noterat i kronor skenat litet jämfört med hur värdeutvecklingen ser ut när jag noterar om till USD och gr guld. Värdeutvecklingen räknat i kronor har en inflationistisk eller "kronkursdopad" karaktär. Här söker jag sätt att hant…

Packad

Fortfarande är mycket nedpackat i kartonger, men gradvis börjar man nu skönja en struktur i nya bostaden.

Dagens insats rörde böcker och bokhyllor. Massor av kartonger tömda. Böcker inställda i hyllorna.

Nu ligger man i soffan, kollar igenom dagens utveckling och tar igen sig.

Månaden blir dyr. Men det är det värt, ty här kommer jag att trivas.

Några små fakta

Andelen av befolkningen som år 2017 hade en beskattningsbar förvärvsinkomst om minst 500 tkr uppgick till 8,3 %. I åldersgruppen 20-64 år var den andelen 12,8 % och i åldersgruppen 65+ år var andelen 4,9 %.

Inkomststatistik är kul.