Inlägg

Visar inlägg från 2017

Årets sista träningspass

Det blev 111 träningspass i år, med start efter semestern. Idag åktes skidor, 6,8 km. 
Det känns som att jag är igång nu.
Under 2018 är målet att genomföra 240 träningspass totalt, vilket gör 20 pass per månad. 
Vänder man på det, ser man att jag unnar mig 125 vilodagar nästa år.
Det blir bra.

Balansräkning 2017

I ekvationsform i tkr.
EK = T - S = FT +RT - S = 799 - 40 = 639 + 160 - 40
Vilket ger EK = 759.
Och EK har ökat med 21,7 %.
Det rullar på. Även med balansen förklarar jag mig nöjd.

Årsresultat 2017

Årets totalresultat blev 87,8 tkr. Av det bestod 75,5 tkr av det planerade sparandet, medan 12,3 tillfördes litet mer slumpartat i form av överskott.
Sparkvoten, den totala, landade på ganska precis 25 %. Resten har bränts i konsumtion.
Utöver årsresultatet har ekonomin tillförts 51,8 tkr i form av värdeökningar på fonder och aktier samt litet räntor.
Den samlade värdeökningen för mina finansiella tillgångar blev alltså 139,6 tkr, vilket innebär att dessa ökade med ca 28 %.
Tycker nog att jag får vara nöjd med det.

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Bild
Någon gång tidigare har jag sammanfattat den information Avanza ger för mina konton där om riskjusterad avkastning, standardavvikelse och genomsnittlig effektiv årsavkastning.

Det aktuella läget framgår av bilden nedan. Värt att notera är effekten av tillämpad diversifieringsstrategi (riskspridning) - helheten svänger mindre än delarna och har högre riskjusterad avkastning än dessa.

(Spekulationskontot och kontot där jag har räntefonderna saknar ännu info om Sharpekvot och standardavvikelse, då dessa konton inte funnits ett helt år än.)

Läget som det då idag ser ut:

Måluppfyllelse 2017

Under fliken Principer sammanfattade jag i januari årets mål, som jag sedan dess nästan glömt bort. Här följer en liten redovisning av hur det har gått.

- Likvida medel ska upp till 40 000.
Uppnått. När året tar slut kommer mina likvida medel att uppgå till 41 tkr ungefär. Inräknat är saldot på lönekontot och mina två buffertkonton. På ett av de senare landar mina "träningsavgifter", dvs. det mikrosparande om 50 kr/träningstillfälle som sätts in på särskilt konto.

 - MEF ska upp till 350 000.
Uppnås. Värdet av Min Egen Fond kommer, om inget väldigt oväntat sker idag att uppgå till drygt 360 tkr, vilket gör att det målet nås med viss marginal.

- Finansiella tillgångar, exkl. kredit, ska upp till 600 000.
Uppnås nog inte. Här ser det ut som att jag kommer att landa på någon tusenlapp nedanför målet. Till delar förklaras det av några inköp: nya löparskor, tre Dressmann-skjortor och en (eller ett par) böcker. Om marknaderna är vänliga idag finns dock viss chans att målet nås.

- Nett…

Ny spekulationsaffär

Sannolikt finns det folk som tycker att jag nu är vansinnig, men ny spekulationsaffär görs nu, enligt samma princip som förra gången: leta reda på den fond som gått absolut sämst det senaste året och köp den.

Förra gången, i slutet av maj, föll valet på Tundra Frontier Africa Fund och den affären gav en vinst om litet drygt 20 %. Den här gången slängs slantarna in i Tundra Pakistan Fund, som under det senaste året tappat knappt 35 % i värde.

Tidssikten för spekulationen är ett halvår eller sådär.

Och nu håller man tummarna.

Gårdagens träningspass

Var tämligen avslöjande. Passet hittas här, för den som ev. är intresserad.

Passet är inriktat på styrka, men inte långt, bara 20 minuter ungefär. Det är emellertid rätt avslöjande, eftersom övningarna som ingår utmanar styrka, balans, rörlighet och kontroll. Och jag har definitivt massor av svagheter vad gäller rörlighet, balans och kontroll.

Övningar jag var värdelös på att utföra:

1. Tennsoldaten. - Snabba benlyft fram med raka knän och diagonal armsträckning. Sträva efter att nå hand mot motsatt ben. Kommentar: Är stel som en pinne, så det där med raka knän och balans sket sig fullständigt.

2. Enbensknäböj. - Enbensstående benböj där rumpan vänder ovan knähöjd. Andra benet sträckt i luften framför. Kommentar: Samma problem som förra övningen. Är smidig som ett kylskåp.

3. Sidoplanka med benlyft. - Sidoplanka på armbåge och fötter. Lyft upp och för fram höften i linje med kroppen. Övre arm sträckt upp. Lyft och sänk övre benet kontrollerat med kroppen stilla. Kommentar: För svag, …

Spekulationsaffär

Så avslutar man den lilla spekulationspost - en Afrikafond - som legat på det kontot och skvalpat sedan den 29 maj. Plus ca 20 % blev det på den posten. Småningom söks nya spekulationer.

Den litet längre sikten

Bild
Den har gått en liten tid nu sedan jag bytte bank och flyttade mitt sparande till Avanza.

Och sedan dess har det gått ganska bra, vilket framgår av diagrammet nedan. Placeringsstrategin tror jag fortsatt på: väl diversifierat över geografiska marknader, tillgångsslag, branscher och inköpstidpunkter. Normalt sett jämför jag mig med ett världsindex, men i diagrammet nedan görs jämförelsen mot OMX30.

Så långt är jag rätt nöjd.

Fondläget just nu

Min Egen Fond under december 2017, så långt.

MEF, totalt: + 0,66 %

Fonder: +1,30 %
- huvudregioner: + 1,24 %
- sidoregioner: +4,63 %
- branschfonder: + 0,63 %
- ädelmetaller: - 0,11 %
Aktier: - 1,75 %
Spekulationer: + 0,75 %
Räntefonder: + 0,11 %

Särskilt bra har en av Afrikafonderna gått, i och med att den har stigit med 7,27 % under månaden.

Fondköp December 2017

Bild
Som vanligt köps med ledning av viktmodellen. Innehavet matchar dock inte riktigt de valda vikterna. Vilket beror på hur saker och ting har utvecklats under december. Avvikelserna från den valda viktmodellen är dock inte så stora att obalanserna behöver rättas till genom sälj.

Om saker och ting går som förväntat är det möjligt att nå viktbalans under Q1 2018 och det räcker.

Just denna månad köps fonder endast för halva den avsatta sparslanten. Resten stannar på sparkonto i reserv.

Nettoförmögenheten

Visserligen är det några dagar kvar på året, men så där väldans mycket värst lär inte hinna hända så att följande skattning av nettoförmögenheten kommer att ändras.

Den indexeras ju och index = 100 är satt till den 31 december 2012. Det nu väntade indexvärdet för den 31 december 2017 = 287.

Till kurvan finns även en linjär trend, enligt ekvationen y = 3,0749 * månad + 85,573. Och använder man den för att skatta ett förväntat värde landar man på 273. Så f.n. ligger jag 5 % över vad som långsiktigt kan förväntas utifrån hur saker och ting har utvecklats de senaste 5 åren.

Utvecklingen har varit tämligen stabil också, med ett R^2 för ekvationen ovan = 0,9776. Så även om det svängt litet grann runt den linjära trenden, rör det sig inte om särskilt mycket.

Bloggkaraktär

Bloggen ändrar nu litet karaktär och kommer framöver mest att innehålla kortare dagboksanteckningar. Innehållet kommer att kretsa kring tre temata: träning, min ekonomi och min vardag.
Just nu är jag förkyld och har lagt träningen på is tills dess det ordnar sig. Sedan väntar fem månaders mer fokuserad träning. Allsidig sådan: jag ska bli starkare, rörligare och få bättre kondition.
Och programmet läggs därefter. Under januari väntar per vecka: ett cirkelpass, två styrkepass och två konditionspass. Förmodligen kommer det också att gälla februari. Från mars kommer nog ett av styrkepassen att ersättas av konditionspass fram till och med maj. Rörlighetsträning kommer att läggas in främst i de kortare passen.
Ekonomin kommer under 2018 i huvudsak att få sköta sig själv. Avsatt egentlig sparslant går in i fonder enligt viktmodellen. Extrasparande sker som träningsbelöning (vart genomfört pass kostar 50 kr in på sparkonto) samt överskott efter konsumtion och egentligt sparande. Här är inget ny…

Träningsplanering Januari 2018

Bild
Framgår av bilden nedan.

Något litet större vikt vid styrka än tidigare. (Ct = cirkelträning, inte = intervallträning, styrk = styrketräning och skid = skidor.)

Programmet omfattar totalt 22 pass och tar totalt 16 timmar att genomföra.

Nuläge

1. Min Egen Fond är under månaden upp med 0,53 %. Bäst har Afrika gått, medan de inhemska aktierna studsar oregelbundet. Funderar nu på justeringar av viktmodellen inför 2018, men tvekar. Det mesta talar för att den får ligga fast ett halvår till.
2. Det är kallt, vilket innebär att dagens skidtur ersätts av styrketräning inomhus. Målet om 100 träningspass innan årsskiftet är nått och fram till nyårshelgen tränad det nu litet mindre intensivt samtidigt som planer inför 2018 smids. Styrketräningsinslaget kommer att ökas under januari och februari. Sedan får vi se. 
3. Idag väntar persedelvård.

Vikt

När jag i somras började träna satte jag också upp ett sidomål, som handlar om att gå ner i vikt, från 78 kg till 72 kg. Målet är tänkt att nås till den 31 mars 2018.
Hittills har jag sedan starten tappat 4,23 % av startvikten. Så det går framåt. Måluppfyllelsegraden ligger på 55 %.
Idag är dock vilodag.
Under helgen ska jag försöka åka skidor igen.

Avståndet till miljonen

Det har skrivits förr här på bloggen, att jag inte är rik, men på väg mot en hyggligt stabil ekonomi ändå. Och någonstans finns ju den där gränsen, att inneha en miljon kr, trots att det där med pengar i många stycken är en slags illusion byggd på ibland bräckliga konventioner.

Delar av "godtyckligheten" i det värde ens tillgångar har kan man se om det värdet noteras i olika värdeslag. Själv började jag exempelvis måndagen innan Brexit-valet notera Min Egen Fond i kronor, i USD och i gram guld. Och det har jag sedan gjort månadsvis sedan dess, vilket ger vid handen att utvecklingen av värdet inte helt varit detsamma beroende på hur det noteras. Just idag har utvecklingen, inkl. insättningar, sedan startdatum varit 101,4 %, 97,2 % eller 101,1 %, beroende på om värdet noteras i kronor, USD eller gram guld.

Nå, den där noteringen påbörjades av nyfikenhet, där den stora frågan var om och när jag skulle nå upp till ett fondvärde motsvarande ett kg guld. Och den gränsen passerades…

Utfall 2017 - prognos

Årsskiftet börjar närma sig och det är dags att börja utvärdera utvecklingen under år 2017. Inte definitivt, naturligtvis, då det fortfarande är några veckor kvar på året. Men i alla fall. Utvärderingsfunderingarna knyts även till kommande års sparmodell och tankegångar kring hur den utvecklingen kan tänkas se ut.

Under 2017 väntar jag mig då ett resultat (inkomster - konsumtionsutgifter) om ca 90 000 kr. Blir det så kommer sparkvoten att ha legat på knappt 26 %. Av det totala resultatet består 84 % av det planerade sparandet, medan resten helt enkelt utgörs av sånt som blivit kvar.

Till resultatet ska då läggas årets avkastning, som för närvarande uppgår till knappt 54 000 kr. Och summerar man ser man att årets samlade värdeförändring kommer att landa på 144 000 kr, vilket i sin tur innebär att mina finansiella tillgångar kommer att ha ökat med 29 % sedan årets början.

Och det förklarar jag mig nöjd med.

Kommande år kommer jag inte att öka det planerade sparandet. Och om man bara räk…

Skidor

För första gången på åratal åktes skidor igår. Och sen igen idag. 
Slitigt var det. Fort gick det inte.
Men rörelseekonomin torde förbättras ganska snabbt, så om en tre-fyra veckor borde det se bättre ut.
Bra träning är det i alla fall.

Justerat träningprogram December

Justerade alldeles nyss mitt träningsprogram.

Av litet olika skäl:

1. Det är vinter. Det innebär att väderläget kan ställa till det. Men väderläget ger också möjligheter.

- Regn/halka: Här har jag köpt broddar, men stavarna fäster dåligt. Så som alternativ till stavgåendet kan rena gångpass behöva ersätta.
- Snö: Då går det att åka skidor. Och då ersätter jag stavgångspassen med skidåkning på lördagar och söndagar
- Kyla: Det kan tänkas bli för kallt för att ge sig ut. Och då är tanken att under december i alla fall genomföra styrketräningspass inomhus om ca 50 minuter.
- Regn/slask: Kan nog leda till att utomhuspass ersätts av inomhuspass med styrketräning om ca 50 minuter.

Alternativ: Ev. kommer jag att köpa ett 10-kort på närbeläget gym för att kunna ersätta taskigt väder med rodd-/stakmaskin.

2. Jag har blivit starkare.

- Cirkelträning: Genomförs nu med 3 varv genom 7-min appens 12 övningar enligt principen 25/15 sekunders aktivitet/vila.
- Styrketräning. Jag kan nu köra regelrätt…

Fondläget November 2017

Hanteringen av min egen fond (MEF) sker nu tämligen mekaniskt och utan den dagliga tillsyn jag ägnade den tidigare.

Utvecklingen under november (procent):

MEF, totalt: + 0,10

Fonder: + 0,29
- huvudregioner: + 0,37
- sidoregioner: - 0,03
- branschfonder: + 0,85
- ädelmetaller: - 1,18
Ränteplaceringar: - 0,03
Aktier: -1,09
Spekulationer: + 4,31

Köp av fonder följer viktmodellen under MEF-fliken. Utöver det fyllde jag på mitt lilla förråd av CleanTech Invest-aktier )som f.ö. byter namn snart) i måndags, till kursen 23,00 kr. Och sedan det köpet har kursen, i skrivande stund, ökat med 13 %. Så där hade jag tur med tajmingen. Så långt.

Inför årsskiftet planeras inga större förändringar. Kommande köp avses göras enligt den nu gällande viktmodellen.

Balansräkning November 2017

Sammanfattar man balansräkningen den 30 november, ser den ut så här:

(1) EK = T - S = FT + RT - S

Och i siffror (tkr) blir det:

758 = 798 - 40 = 635 + 163 - 40

Sammanfattar man de procentuella förändringarna blir det:

EK: + 0,9
FT: + 1,2
RT: - 0,5
S: +/- 0,0

Så även på balansfronten tuffar det på. Så sakteliga.

Flöden November 2017

Kikar man litet närmare på värdeförändringarna under månaden ser dessa ut så här (i tkr). Som vanligt i ekvationsformat enligt:

(1) Förändring = Egen insättning + Avkastning

Transaktionskonton: 0 = 0 + 0
Sparkonto: -2,3 = -2,3 + 0
Egentligt sparande: 9,8 = 8,6 + 1,2

Totalt: 7,5 = 6,3 + 1,2

Och med det må man ändå förklara sig nöjd.

Det tuffar på.

Resultat November 2017

Så har då november passerat och det är bara en månad kvar av det här året. Och även om bloggskrivande nu gått ner på sparlåga här på slutet, är det ändå dags att sammanfatta månadens resultat.

Som vanligt gör jag det i ekvationsform, enligt

(1) Inkomst = Konsumtion + Planerat sparande + Över/underskott

Och då ser det för november ut så här (i tkr):

28,7 = 22,4 + 6,3 + 0

Så något extra överskott utöver det planerade sparandet den här månaden. Och det beror då på genomförd resa med tillhörande hotellvistelse plus en massa extra restaurangbesök.

Men dessutom har det blivit en del inköp: walkingskor, diverse tröjor och några mer kostsamma böcker.

På det hela taget är jag ändå rätt nöjd med att det ändå blev ett (litet) överskott om 5 kr och inte underskott.

Nu går man in i (h)julmånaden: nya vinterdäck till bilen måste skaffas och dessutom må väl en massa julklappar inköpas.

Träningsläget

I slutet av juli bestämde jag mig för att logga 100 träningspass innan årsskiftet.

Läget är för närvarande så här:

- 90 träningspass har loggats
- merparten av dessa består av cirkelträning, gång och stavgång

- gångpassen omfattar 21 timmar och  124 km
- stavgångspassen omfattar 18,5 timmar och 111 km
- cirkelträningspassen omfattar 10,5 timmar

- utöver det har jag sprungit en gång, cyklat en gång, använt crosstrainer en gång, kört i stakmaskin på gym en gång, rott i roddmaskin på gym en gång och genomfört ett riktigt styrkepass en gång

- den totala tiden jag lagt ner på träning sedan jag började är 53 timmar och den distans jag tillryggalagt uppgår just nu till 254,3 km

Innan året är slut kommer jag att ha genomfört 110-120 pass. Nu till helgen kommer jag förmodligen att leta fram skidorna igen. För att få litet variation.

Bloggvila

Det har varit stiltje här den senaste tiden, av flera skäl. Man har befunnit sig på resa. Man har en del privatsociala förändringar att ta hänsyn till. Man ägnar en hel del tid åt träningsprogrammet. Och man läser in sig på nya kunskapsområden.

Allt sammantaget har inneburit mindre uppmärksamhet på att meddela sig här.

En del i det ligger också i att sparplanen numera sköter sig nästan av sig själv. I och med att sparandet har mekaniserats enligt förvald viktmodell är det inte så mycket att fundera kring längre. Och vid årsskiftet borde det faktiska innehavet också har justerats färdigt efter vikterna.

Funderingarna inför årsskiftet fortsätter.

Vilodag

Ingen träning idag. Inga investeringsbeslut heller.
Slöar i fåtöljen, dricker kaffe och läser om fetter och proteiner.

Ytterligare ett motivationstrix

Bild
Nettoförmögenheten har jag indexerad i ett excelark. Jag kikar sällan på den utvecklingen.

Men ibland kan det vara värt att göra det, ungefär på samma sätt som att lägga ut vandrad sträcka på en karta när det gäller träningsresultaten.

Den indexerade utvecklingen av nettovärdet mitt under de senaste fem åren i diagrammet nedan.

Bekvämt utsträckt

I en soffa.
Dagens träningsaktivitet blev 6 km med stavarna. Och den turen gick lättare än väntat. Och stegmängden för dagen börjar nu närma sig 10 000.
Annars funderar jag på nästa års sparmodell, med ett litet sneglande mot väntad löneökning i april. Jag tror det får bli så här:
Inkomst  - Planerat sparande - Träningsavgift - Eftersträvat överskott = Konsumtionsutrymme
Idag blir det: 28,5 - 6,3 - 1,1 - 1,0 = 20,1
Efter löneökningen: 29,1 - 6,3 -1,1 - 1,0 = 20,7
Så. En väntad löneökning om 2 % blir på det viset ett ökat konsumtionsutrymme om 3 %. Sparandet ökad inte, utan får ligga kvar på nuvarande nivå.
Beslutet taget.

Variationer

Dagens pass blev en variation: först en km uppvärmingsgång, sedan 5 km stavgång och som avslutning genomfördes 5 intervaller löpning under den sista km hem.
En gång i veckan ska jag göra så, i syfte att väcka löpmusklerna.
I morgon ska lugnare stavgångspass genomföras.

Motivationstrix

Bild
Precis som när det gäller sparandet är det emellanåt trixigt att hålla uppe motivationen för tränandet. Och då kan det vara värt att försöka synliggöra de resultat som ackumuleras. Två aspekter finns av det: genomförd träningsmängd och erhållna träningsresultat (förändringar i kondition, styrka, etc). Det senare kräver test, som exempelvis det för några veckor sedan genomförda Coopertestet. Det förra kräver loggbok.

Sen kan man ju synliggöra träningsmängden på olika sätt. I den app jag använder för att logga vad jag gjort redovisas bland annat totalt tillryggalagd distans. Och om man då viruellt (på låtsas) lägger ut den distansen på en karta får man en ögonblicksbild.

Så. Själv har jag nu rört mig totalt 183 km under mina träningspass. Och om man då tänker sig en fotvandring (efter väg) från Treriksröset söderut befinner jag mig nu ungefär strax norr om Vittangi.

Vandrar vidare.

Träningsresultat

Den 5 augusti lade jag för första gången in en marsch i mitt träningsprogram. Den gången gick jag 40 minuter och avverkade på den tiden 3,7 km. Sedan jag inledde träningsprogrammet har jag nu transporterat mig till fots 175,8 km totalt.

Och resultaten börjar blir märkbara. Under helgen tog jag mig för att gå samma sträcka som jag gjorde under den första marschen, förutom att jag dessutom fortsatte ytterligare 2,5 km. Det jag märkte då var hur oerhört mycket lättare det har blivit att röra sig.

Sträckan ifråga innehåller ett gäng uppförsbackar, då sådana är vanliga i den staden.

Det är uppmuntrande att märka att trampandet gett resultat. Man märker ju inte sånt från dag till dag, men nu kunde jag jämföra en på en sträcka jag inte gått på nära tre månader.

Nöjd.

Fondläget Oktober 2017

I vanliga fall brukar jag sammanfatta fondutvecklingen veckovis, men på senare tid har det blivit litet si och så med det. Uppmärksamhetsfältet fylls numera med andra funderingar i högre utsträckning än tidigare.

Sidorna om MEF och aktieportföljen har i alla fall nyss uppdaterats med den senaste månadens utveckling. Dessutom har jag skruvat litet i viktmodellen, en aning i förtid. Förändringen innebär att jag flyttar vikt från ränteplaceringarna till indexfonderna. Självklart under antagande att det är ett klokt beslut. Som jag tänker nu är också tanken den att den resulterande viktmodellen, med 25 % i ränteplaceringar och 5 % i guld och silver, ska vara långsiktigt hållbar. Men det kan komma att justeras beroende på hur den framtida utvecklingen kommer att se ut.

Utvecklingen för MEF har under oktober skuttat till. Redovisningen nedan i procentuell utveckling (exkl. köp) under oktober månad.

MEF: + 2,77

Fonder: + 4,21
- huvudregioner: + 5,05
- sidoregioner: - 0,24 %
- branschfonder: …

Sammanfattning Oktober

Redovisat i tkr.

1. Resultat = Inkomst - Konsumtion - Planerat sparande

4,0 = 28,6 - 18,3 - 6,3

Ovanligt mycket kvar. Och ändå har saker köpts den här månaden.

2. Värdeändring = Totalt sparande + Avkastning

20,3 = 10,3 + 10,0

Högt sparande och tre ggr så hög avkastning än beräknat.

3. Balansräkning

EK = T - S = FT + RT - S = 791 - 40 = 628 + 164 - 40 = 751

Två av årets mål nås. EK är nu över 750 och MEF är över 350. Håller det i sig nu resten av året är jag nöjd.

Behovet av beredskap

I förra inlägget funderade jag litet över prepping och behovet av det. Och kom väl i grunden fram till, även om jag inte skrev det, att nära nog alla ägnar sig åtminstone åt någon form av sådan förberedelseaktivitet. Mer eller mindre.

Men frågan är väl egentligen hur mycket uppmärksamhet, tid, energi och pengar man bör ägna sådant. Och det torde nog behöva vara en slags nyttokalkyl man lägger i botten för en sådan bedömning. Ungefär som den man som sparare gör kring avvägningen mellan konsumtion och sparande. Ju mer av det senare, desto mindre av det förra. Och tvärtom.

Slutsats: Lagom är bäst.

När jag läser prepping-folkets budskap slås jag av en egenhet i hur riskbegreppet uppfattas. Fokus ligger väldigt ofta på ett antal riskkategorier som, givet vissa betingelser, kan inträffa. Och om de inträffar kan konsekvenserna bli betydande, om man inte förberett sig då. De resonemang som förs har formen av om(inträffad händelse)-så(konsekvenser), där de inträffade händelserna listas i den …

Alltid redo

Någonstans i bakgrunden i skriverierna på den här bloggen finns mitt intresse för s.k. prepping. Intresset är litet stillsamt och emellanåt ljummet, men det finns på sätt och vis alltid med. De senaste dagarna har det kommit upp till ytan igen, som resultat dels av en del arbetsuppgifter jag nu har och dels av läsningen av en ny bok inom området.

Prepperfolket ägnar sig ju som bekant åt att förbereda sig inför diverse olika katastrofer som kan inträffa, där det gemensamma för dessa katastrofer är att omgivningen, naturen eller kulturen, "slutar fungera normalt". Listan på risker kan göras lång. En kommunal hemsida listar t.ex. följande risker i samhället: extremt väder och naturolyckor (stormar och oväder, gräs- och skogsbrand, översvämning, vinteroväder, blixnedslag och åska, etc), infrastrukturhaverier (elstörningar, värmeavbrott, hot mot livsmedel och dricksvatten, telestörningar, transportstörningar, etc) och exponering för taskiga ämnen (kemikalieolyckor, spridning av s…

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Ägnar en del funderingar för närvarande om sparplanerna inför år 2018 och spanar då igenom diverse olika vinklingar kring mitt sparande.

En av de vinklingarna är den rubricerade, men den är även kopplade till frågor om lämplig diversifiering och riskspridning. Under kommande månader ska också den viktmodell jag använder utvärderas och ev. justeras.

Följande gäller Min Egen Fond, dvs. det jag i andra sammanhang kallar mitt korta sparande. I MEF finns fonder, aktier, ränteplaceringar och sparkonto.

Genomsnittlig årsavkastning uppgår f.n. till 19,55 %, baserat på den tid jag haft MEF-tillgångarna hos Avanza. Sharpekvoten för 12 månader uppgår till 2,28 och standardavvikelsen till 6,97 %.

För närvarande innebär min viktmodell att jag bygger upp större likvida medel inom MEF. Det funkar ju som så att stora uppgångar på marknaderna gör att en mindre andel nysparande behöver stoppas in där för att hålla viktningen. Och som konsekvens hamnar mer på sparkontot i reserv. (Det omvända förhålland…

Träningsläget - idag

Ett av mina nu aktuella mål är att komma i form igen. Arbetet med att realisera det målet påbörjades egentligen redan för ca ett år sedan, då jag bestämde mig för att sluta röka (förhoppningsvis för gott den här gången). Projektet att sluta pågick i ett halvår ungefär och bestod av (a) tvärstopp för rökningen i november 2016 och (b) fiktiva köp under ett halvår av ett cigarettpaket om dagen, där pengarna gick in på sparkonto. På så vis sparande jag ihop litet drygt 10 000 kr till roliga saker under det halvåret.

Den 28 juli i år inleddes nästa steg. Det består i att hejda och vända det fysiska förfall som börjat öka efter 50-årsdagen. Åtgärden heter träning/motion och även om jag nu hoppade över gårdagspasset har jag sedan den 28 juli nu genomfört totalt 64 träningspass av de 100 pass jag tänkt mig hinna med innan årsskiftet. (I juli genomfördes 2 pass, i augusti 22 pass, i september 22 pass och under oktober kommer jag att hinna med 23 pass, om jag nu får vara frisk.)

Totalt har jag …

Fondläget - idag

Det närmar sig köptider, i och med att månadsskiftet är på väg. Och då kanske det är dags för en mer ingående betraktelse över fondernas utveckling hittills under oktober.

Utvecklingen sammanfattas i procentuell utveckling för oktober månad.

Min Egen Fond: + 1,28 %

Fonder: + 1,76 %
- huvudregioner: + 2,18 %
- sidoregioner: -0,70 %
- branschfonder: + 1,70 %
- ädelmetaller: + 1,45 %
Aktier: + 1,47 %
Spekulationer: + 1,73 %
Ränteplaceringar: + 0,12 %

Överlag ser det där hyfsat bra ut och man få väl hoppas att det håller i sig. Bästa bidragen kommer från tre fonder, som var och en har stigit med mer än 4 % under månaden: Asien, Japan och teknologi. Tynger gör europeiska småbolag, Afrika, Latinamerika och läkemedel.

Konsekvensen för nyköpen blir att dessa blir mindre än normalt, vilket är en följd av att nyköp följer min viktmodell. Andelen av nysparandet som sätts in i fonder blir 58 % den här månaden. Resterande 42 % går in på sparkonto som likvid reserv.

Rent allmänt: Det är skönt att h…

Avstår

Känner mig inte hundra och har lätt känning av ont i halsen och huvudvärk.

Och då är det nog rimligt att vara klok och hoppa över dagens träningspass. Samt hoppas på en bättre dag i morgon.

Den där debatten om diverse programledare

Bild
Den har ju inte undgått mig, debatten om diverse medieprofiler (och andra) som gjort sig skyldiga till diverse otrevligheter riktade mot kvinnor.

I allmänhet brukar jag vara tyst i sådana här sammanhang, då det är väldigt lätt att diskussionerna hamnar i lås och onyanser.

Men igår råkade jag i radio höra han Eberhard, psykiatrikern, försöka installera åtminstone några nyanser i debatten. Han gjorde det genom en liten faktabit: 1 procent av individerna står för 63 % av våldsbrotten. - Nu handlar ju inte just den faktabiten om sexuella trakasserier eller tafsande, i och för sig, utan om en annan typ av för de flesta oönskat beteende. Men man kan kanske tillåta sig att åtminstone misstänka att en mindre andel män står för merparten av den typ av för kvinnor oönskade beteenden som nu dryftas i diverse media.

Följande siffror är tagna ur luften i avsikt att illustrera mekaniken:

1. Antag att 1 procent av männen står för 50 % av alla inträffade sextrakasserier som riktas mot kvinnor.
2. Ant…

Justerat träningsprogram

Här på slut har det blivit litet för mycket av det goda, så jag gör en mindre justering i träningsprogrammet (se den fliken).

Cirkelträningsschemat ändras till att omfatta två varv genom tolv övningar med 25 sekunders övningstid och 15 sekunders vila mellan övningarna. Lyckas jag hålla det från nu och till slutet av november, räknar jag med att kunna öka till 30 sekunders övningstid från den 1 december.

Stavgångsschemat ändras så att söndagspassen anges till 40-60 minuter, istället för bara 60 minuter. De tappade minutrarna kommer att ägnas rörlighetsövningar (typ stretching), eftersom jag behöver det. Småningom kommer ett sådant pass också att få komplettera cirkelträningen på torsdagar.

Sedan är det nog fullt och ev. ytterligare justeringar må ske genom utbyte av pass istället för i form av tillägg. (Jag vill inte ägna hur mycket tid som helst åt sånt här.)

I slutet av december ska jag tänka igenom hur upplägget för januari-mars ska se ut.

Mot årets slut

Bild
Och då är det dags att uppdatera diagramstrukturen.

Diagramstrukturen är en slags klass av verktyg jag använder för att hålla fokus och styra min motivation att spara vidare. Ett exempel visas nedan. Poängen med strukturen är att diagrammet är indelat i två hälfter: till vänster om det lodräta, gula strecket synes den historiska utvecklingen; till höger därom synes den prognostiserade (planerade) utvecklingen, givet fortsatt sparande plus avkastning i nivå med mina antaganden.

Jag har ett flertal sådana diagram, över olika variabler, men det diagram som visas här är ett av de viktigaste, eftersom det utgjorde basen i hur jag styrde min ekonomi under de första tre-fyra åren av mer systematiskt sparande.

Det visade diagrammet rör mitt korta sparande (blå kurva) eller det jag på annan plats på bloggen kallar för Min Egen Fond. Det rör också mina aktiva skulder, som sedan två år är lika noll (röd kurva). Den gröna linjen visar sedan differensen mellan blå och röd kurva, dvs. värdet av Min…

Det rullar på

Träningen. Veckans träningsdos fullbordades i morse. Två cirkelträningspass och tre stavgångspass har genomförts. Kroppen har långsamt hämtat sig efter förra söndagens överbelastning. Någon löpträning planeras inte än. Men till nästa gång Cooperövningen ska göras ska åtminstone några löpmoment läggas in i programmet.

Sparandet. Här är inte mycket att säga. Det har skuttat till någon procent upp. Viktmodellen sköter det jobb den är avsedd att göra och jag behöver inte fundera så mycket på det. Som det ser ut just nu kommer inslagen väg också att följas 2018. Går allt enligt plan är det bara drygt två år till miljonen i totalt netto.

Konsumtion. Har varit lägre än normalt, vilket delvis beror på den tid jag nu lägger på träning. Och eftersom jag följer min egen väg när det gäller sånt kostar det inte mycket. Exempel: Som träningskläder använder jag gamla paltor, som pensionerats från offentlig användning. Så har två gamla åttiotalströjor nu tagits i tjänst igen. Den besynnerliga vana folk…

Testad och befunnen

Dagens test avslöjade obarmhärtigt att jag inte kan springa längre. Sannolikt underskattar därmed testresultatet syreupptagningsförmågan. Löpstegsmuskulaturen funkar dock uselt.
Nu vet jag det. Och småningom ska något göras åt det också.
Men tillsvidare ska jag följa valt upplägg. Att komma i form får ta sin tid. Den tid som behövs.

Fragment från stolen

Det dagas och jag befinner mig i fåtölj med kaffemugg och funderingar. Ibland tryter motivation och vilja och just nu är stunden sådan.
Sparandet. Det rullar på. Min Egen Fond är under oktober upp 1 %. Fonderna är upp med 1,36 % och aktierna med 1,6 %. Det där borde man vara nöjd med och det är jag väl. Den fråga som slog mig är dock hur mycket mer var nysparad krona bidrar till någon slags ökat livsvärde (nytta). Den hög jag samlat på mig börjar bli stor. Inte så att jag kan definiera mig som rik, men det privatekonomiska läget är nu så stabilt att fråga är om det behöver bli mer stabilt. Det är snart ett nytt år. Ny plan ska läggas och kanske är jag betjänt av att konsumera mer istället för att spara. Vi får se.
Konsumtion. Jag köpte gåskor igår. De gamla börjar ta slut. Valet föll på ett par Salomon Evasion 2 GTX. När började skor få namn som liknar sportbilars? Nå, de är inköpta för träningsändamål. Bra sula, GoreTex, etc. De ska användas i snö, slask, terräng. På leriga stigar och …

På banan igen

Märkligt. Dagens pass med stavarna gick perfekt. Högsta tempot hittills. Gången stark och lätt, med rejält fråntryck i stavarna. 
Mör efteråt, visserligen. Men ändå.

Träningsknäckt

Under gårdagens cirkelpass tog jag plötsligt och komplett slut. Ganska obehaglig upplevelse.
Men förklaringen var nog rätt trivial, för snabbt ökad belastning tillsammans med längre pass än vanligt.
Lärdom: Back to basics. Och ett steg i taget.

Nertränad

Senaste veckan har främst ägnats åt att bli vän med BungyPump-stavarna. Morgonens pass blev 7 km efter motionsspår och tog ca 70 minuter att ta sig genom. 
Resultatet av stavandet idag och tidigare under veckan är att jag är ganska mör i kroppen. De tar på de där stavarna och särskilt överkroppen är i behov av återhämtning.
Därför få morgondagens pass bli en cykeltur om ca 6 km och en promenad tillbaka. Utan stavar. Kommande vecka läggs mer vikt vid cirkelträningen och stavgångspassen kommer att genomföras på lägre intensitet.
Nästa söndag funderar jag på att genomföra Coopertest för att få ett bättre estimat på vilken form jag är i. Tolvminuters löpning på max bör föra mig ca 2,5-2,7 km. Lyckas jag med det är jag i utmärkt form för att vara i min ålder.
Men vi får se. Jag har inte riktigt bestämt mig än.

Fondläget - v40

Första veckan i oktober är förbi. Utvecklingen för Min Egen Fond under månaden sammanfattas här under:
Min Egen Fond: + 0,44 %
Fonder: + 0,57 % Aktier: + 0,69 % Ränteplaceringar: + 0,94 % Spekulationer: + 1,64 %
Bland fonderna är det Asien och USA-tunga fonder som gått bäst. Sämst går det för Afrika-fonden, som jag nu börjar fundera på att byta ut mot en annan.

Ett kilo

Min Egen Fond har passerat en ”magisk” värdegräns och är nu värd så pass att jag skulle kunna omvandla den till ett drygt kilo guld.
Sedan måndagen innan brexitvalet har värdet av MEF (inkl. insättningar) utvecklats som nedan:
Räknat i kronor: + 90,6 % Räknat i USD: + 93,7 % Räknat i gr guld: + 96,3 %
Det rullar på, men än är jag inte värd min vikt i guld.

Faktisk sparkvot jan-sept 2017

Tittade efter i årets räkenskaper.
Årets faktiska sparkvot visar sig uppgå till 26 % av influtna inkomster. Och det är 4 procentenheter mer än det planerade sparandet.
De extra procentenheterna ligger i olika ”vardagsbuffertar”.
Marginalerna känns nu betryggande goda.

Träning - Sammanfattning så långt

Nu har det gått litet drygt två månader sedan komma-i-form-programmet påbörjades och det kan vara värt att sammanfatta litet granna

Antalet träningspass per månad:
- Juli: 2
- Augusti: 22
- September: 22
- Oktober: 1

Typer av genomförda träningspass:
- Cirkelträning: 28
- Marscher: 17
- Stavgångspass: 2

Totalt har jag ägnat 14,5 timmar åt att gå och jag har gått 85,5 km. Jag har ägnat 1,75 timmar åt att gå med stavar och då tillryggalagt 10,4 km. Och de 28 cirkelträningspass jag genomfört har tagit 7,15 timmar att genomföra, vilket gör drygt 15 minuter per pass.

När jag startade det hela vägde jag 78 kg och nu väger jag knappa 77 kg. Viktreducering är dock inte huvudpoängen med programmet, även om jag satt som mål att komma ner till 71-72 kg, men då som bieffekt av träningen. Kosten justerar jag inte alls, utan äter som vanligt och låter det där reglera sig självt. Tid får det också ta. Målvikten räknar jag med att nå någon gång till våren eller så.

Nuvarande program omfattar 160 minu…

Resultat och sånt i september

Redovisat i tkr.
Månadens inkomst: 28,6- konsumtion: 16,6 - planerat sparande: 6,3 - överskott: 5,7
Pengaflöden (netto = insatt + avkastning).
Transaktionskonton: 5,7 = 5,7 + 0 Sparkonto: 0,2 = 0,2 + 0 Egentligt sparande: 16,1 = 6,1 + 10,0 Totalt: 22,0 = 12,0 + 10,0
En bra månad. Små utgifter, men mycket aktivitet.
Och träningen har gjort att jag mår bättre än på mycket länge. Bästa köpet: De fjädrande gåstavarna av märket BungyPump. Ett formidabelt träningsredskap som kommer att ge gratisglädje länge.

Balansräkning 30 september

Redovisas i tkr, med procentuell förändring från föregående månad:
Tillgångar: 770, + 3,1 - finansiella: 608, + 3,8 - reala: 162, + 0,8 Skulder: 40, +/- 0
Netto: 730, + 3,3
Kommentar: En ovanlig månad, med god avkastning och större återhållsamhet i spenderandet än vanligt. Spenderandet har därtill flyttat värde från finansiella till reala tillgångar. Har alltså köpt några prylar. 
Den träning jag nu ägnar mig åt bidrar till ovanstående på två sätt: den lägger beslag på min tid för aktiviteter som inte kostar och dessutom betalar jag mig själv en ”avgift” per gång som går in i sparandet.
Skulderna är ”tomma” och består av en onyttjad kredit.

Tränad

Och ganska slut, vilket främst beror på gårdagsträningen: 40 min stavgång med BungyPump-stavarna. Det var jobbigare än jag trodde och känns än i kroppen, särskilt i de sneda magmusklerna.
Idag har jag googlat litet efter forskningsartiklar om NW, som stavgång kallas internationellt. Efter att ha läst några översiktssammanställningar är jag övertygad: Det finns ingen anledning alls att någonsin besöka ett gym.
Stavarna kostar 900 kr. Och sedan är det bara att gå.

Månadens sparslant

Lönen har trillat in och därmed kunde värdet av Min Egen Fond i ett slag ökas med knappt 2 % genom överförande till denna av månadens sparslant.

Raskt fördelades sparslanten på köporder för de fonder som valts ut med ledning dels av aktuell viktmodell och dels av den senaste månadens värdeförskjutningar. Sparslanten fördelades nu ut på 10 fonder och på sparkontot, enligt följande:

Asien 30 %
USA 23 %
Europa 15 %
Japan 8 %
Sverige 7 %
Afrika 5 %
Läkemedel 3 %
Teknologi 2 %
Fastigheter 2 %
Östeuropa 2 %
Sparkontot 3 %

Fördelning (och underliggande viktmodell) är utformad för att lämplig riskspridning ska nås över hela innehavet.

Nytt träningsprogram

Det träningsprogram jag f.n. följer finns upplagt under fliken ovan. Där kan man också läsa att programmet i sin grundstruktur har varit avsett att följas fram till den sista december i år. Men så kommer det inte att bli.

Skälet bakom justeringen är att det hittills följda programmet visat sig vara rätt effektivt och jag behöver utveckla det för att komma vidare.

Utvecklingen sker på tre sätt:

(a) marschpassen ersätts med stavgång med fjädrande stavar,

(b) cirkelträningspassen förlängs till tre varv om tolv övningar utförda under tjugo sekunder vardera med femton sekunders vila mellan övningarna, och

(c) fördelningen gångpass/cirkelträningspass ändras från 2/3 per vecka till 3/2 per vecka. Till cirkelträningspassen har även förts två kompletterande övningar med träningsband för arm- och rygg-träning.

Förändringen genomförts fullt ut från och med kommande lördag. Under innevarande vecka följs hittillsvarande program, förutom att marschpasset i morgon byts mot stavgång.

Så det juste…

Månaden snart slut

Och lönen är på väg in.
Kommande fondköp är i stort planerade. Merparten hamnar i indexfonderna. Småslantar går in i Afrika och Östeuropa samt läkemedel, teknologi och fastigheter.
Hittills under månaden är Min Egen Fond upp med 1,69 %. Det är bra. Aktierna har gått upp med drygt 4 %. Det är också bra.
På träningsfronten sker experimenterande med ökad belastning och nya övningar. De nya övningarna sker med gummiband, som komplement till sjuminuterscykeln. Marscherandet ska också utvecklas med hjälp av fjädrande stavar. Med rätt teknik ska träningseffekten kunna ökas med 20-40 %. Och rätt teknik ska tränas in nu under någon vecka. Här har forskningsstudier kollats och dessa har övertygat mig om vinsten med den typen av träning.
Löpning ger jag dock katten i. Än. Till våren ska jag dock testa några veckor. Målet är att klara en femkilometersbana under 25 minuter, så det är inte högt ställt.
Träningsresultaten hittills är lovande. Jag har blivit starkare och rörligare och har mer ork. Tidsåtg…

Lunk

Det segar på nu. Sparandets utveckling. Jobbet. Träningen.

Kroppen är tung och litet sliten. Möjligen lurar en förkylning i bakgrunden.

Snart ny månad. Och nya tag.

Nytränad

Och det tar sig.
Idag kördes tre varv genom sjuminuterscykeln, som består av tolv övningar utförda 20 s vardera med 15 s vila mellan. Dessutom lades två extra övningar med band till efteråt.
Armhävningar utförs nu på riktigt, inte med knäna i golvet. Och armhävningar med rotation utförs nu också på riktigt.
Ny ska övningsutförandet finslipas så att rörelserna utförs som de ska utan skevheter. När det behärskas ska tid per övning höjas.
Det tar sig. Som sagt.

Rik på spel

Det blir man vanligtvis inte.

Men det hindrar nu inte att jag var fredag kväll ställer mitt hopp till min enda, men stående rad i det där Eurojackpottspelet. Nu ikväll ligger högsta möjliga vinsten på drygt 300 mkr och sannolikheten att landa den ligger på ca 1:95 000 000.

Det är inte en hög sannolikhet. Den är nästan noll.

Vill man ställa det i någon slags proportion kan man jämföra med sannolikheten att under året förlora livet till följd av dödligt våld, som ligger nånstans kring 1:100 000 i det här landet.

Men.

En sannolikhet om 1:95 000 000 är ändå oändligt mycket större än en sannolikhet exakt lika med noll och åtminstone i tanke och fantasi är skillnaden mellan det sant omöjliga och det i alla fall möjliga en synnerligen dramatisk skillnad.

Det aktuella tillståndet

Bild
Det har varit litet sparsamt på slutet, skrivandet. Men nu ges tillfälle till andrum i arbetsflödet och man kan ägna viss tid åt privata uppdateringar parallellt med skötandet av de skyldigheter man har dragit på sig.

På det privata planet styrs livet för närvarande av tre mål:
- att komma i form
- att fortsätta uppbyggnaden av privatekonomin
- att rensa onödiga prylar bort ur livet

Målen presenteras ovan i prioritetsordning, vilket då hänger ihop med att den privatekonomiska utvecklingen överlag tuffar på i utstakad riktning. Och det då sagt trots att Min Egen Fond visat negativ avkastning tre månader i rad, under juni till och med augusti. Nu här på slutet tycks dock något ha hänt och räknat en månad bakåt har MEF gått upp med 1,29 %. Räknat bara under september månad är uppgången 1,49 %. Räknar man från toppen, den 20 juni, rör det sig dock om en nedgång, med 2,52 %.

Situationen har ändå lyfts något av att livförsäkringens värde skuttade till litet extra uppåt under juli. Så på fi…

Fondläget - v36

Utveckling under månaden.
Min Egen Fond, totalt: +0,27 %.
Fonder: +0,63 % Aktier: -1,01 % Ränteplaceringar: +0,03 % Spekulationer: -1,30 %
Bäst har Latinamerika, råvaror och ädelmetallerna gått.

Att träna utan att göda gymindustrin

Man har ju satt som mål att få sig i form igen och har ägnat en del tid åt att fundera kring lämpligt sätt. Valet har fallit på det träningsprogram som nås genom flik här ovan. 
Kostnaden för själva programmet är 50 kr, som då lagts på köp av app för hantering av cirkelträningsstyrningen. Gångmomenten kostar inget, annat än skosuleslitage på skor man redan äger.
Inte en krona till gymindustrin, vars prissättning är skandalös och vars betalningsmodell kriminell.
För varje träningspass i mitt program betalar jag mig själv 50 kr. Pengarna går in på sparkonto, så när jag blir klar med programmet kommer jag att ha betalt träningsavgifter om ca 5000 kr.
För dessa pengar funderar jag på att köpa en bra roddmaskin för nästa fas i träningen, som ska genomföras under ett halvår efter årsskiftet. Och när det då är klart säljer jag maskinen. 
På slikt förfaringssätt räknar jag med att ha tränat betydligt billigare än om jag gött gymindustrin.
Bra så.

Vänstersvängar

Efter dagens fysiska aktiviteter kollar man in nyhetsflödet. Och upptäcker då att kommunisterna åter tillåts påverka samhällsutvecklingen.
Naturligtvis handlar det om skatter och då om höjningar av missunnsamhetsskäl. Det är, om man ska tro kommunisternas talesman i ärendet, Ulla Andersson, fri säsong på de som har något att spara, särskilt om de råkar vara män. Investeringssparkontot är måltavlan och nu ska avkastning och behållning i ökad grad konfiskeras. Som nån slags straff.
Inget av detta förvånar eller är oväntat. Man suckar litet, noterar att det klåfingriga politiska vansinnet har återkommit och börjar grunna över hur man ska kunna övervintra detta den här gången, utan att förlora för mycket av den självständighet och det oberoende man genom enkelt leverne och sparsamhet har byggt upp de senaste åren.
Dags att leta möjligheter utifrån nya förutsättningar. Att låta såna där styra över en är uteslutet.
Närmast till hands är att på klokt sätt dribbla med lån och ränteavdrag för att …

Överbelastning

Det är bra, under förutsättning att man sedan återhämtar sig, så att kroppen kan bygga på.

Och i går överbelastade man sig och gick 21230 steg, vilket med en steglängd om 80 cm blir nästan 17 km, där 6,7 av dessa km bestod av snabb marsch i en takt av 125 steg/min.
Så somnade jag också tidigt igår kväll.
Träningsprogrammet knyts nu också till sparandet. Fem träningspass genomförs per vecka. Vart och ett av dessa beläggs med en avgift om 50 kr i form av mikrosparande i på buffertkonto. Gymägarna, som tar 150 kr per pass om man köper enskilda sådana, kan glömma att slantarna hamnar hos dem.
Ett kort hos den mest populära gymägare här där jag bor kostar 449 kr/månad. Fem pass i veckan under ett år blir då 21 kr/pass. Så min avgift är så räknat i överkant.
Men vem tar sig till ett gym fem ggr per vecka?
På mitt sätt blir träningen gjord. Och pengarna stannar hos mig.

Sammanfattning Augusti

1. Resultat = Inkomst - Konsumtion - Planerat sparande  (Sammanfattat i tkr)

0,5 = 30 - 23,2 - 6,3

Kommentar: Totalt stannade alltså 6,8 tkr av månadens inkomst kvar i boet.

2. Flöden (Netto = Insatt + Avkastning; i tkr)

Transaktionskonton: 0,5 = 0,5 + 0
Buffertsparkonto: 0 = 0 + 0
Egentligt sparande: 5,5 = 6,3 - 0,8

Totalt: 6,0 = 6,8 - 0,8

Kommentar: Negativ avkastning, alltså. men inte värst ändå

3. Balansräkning (EK = T - S = FT + RT - S)

707 = 747 - 40 = 586 + 161 - 40

Kommentar: De finansiella tillgångarna ökande under månaden med 1 % och nettoförmögenheten ökade med 0,9 %.

Så ser det ut. Och på börsskärmen lyser idag det mesta blått, så det ser ut som att september månad får en bra start.

Annars är läget f.n. så att skrivlusten är begränsad. Uppmärksamheten ligger på annat.Notering

Min Egen Fond har korsat en gräns och är nu värd mer än 40000 USD.
Däremot ser det ut som att man får vänta ett tag innan värdet motsvarar 1 kg guld.

Vällevnadens förbannelser

Under större delen av mitt liv har det där med vikten inte varit något problem. Jag har varit tämligen fysiskt aktiv och har därtill en kroppskonstitution som snarast gjort det svårt att gå upp.
Men det var förr. De senaste fem åren verkar något ha hänt och jag har lagt på mig. Inte så att det rör sig om någon katastrof, men då jag nu inte heller är så lång landar BMI idag på 25,02. Vilket då innebär att jag passerat gränsen mot övervikt.
Det där kan jag inte riktigt acceptera. Särskilt som det överdrivna tillskottet placerar sig där det gör. Runt buken, alltså. Och det är inte hälsosamt, har jag läst någonstans.
Tjurig som jag då är bestämmer jag mig raskt för att BMI ska ner dit där det hör hemma, vilket i mitt fall blir 23. I viktreduktionstermer innebär det att drygt 6 kg ska bort, vilket inte borde vara omöjligt. I procent räknat ska jag skala bort litet drygt 8 % av mig själv. 
Blobban ska alltså väck. Rutorna fram.
Åtgärder: Satt träningsprogram ska följas. Det påbörjades av an…

Fondläget - v34

Utvecklingen under augusti i procent.

Min Egen Fond: - 0,58

Fonder: - 0,67
- huvudregioner: - 1,12
- sidoregioner: + 2,15
- branschfonder: - 1,19
- ädelmetaller: + 0,75
Aktier: - 2,44
Spekulationer: + 1,11
Ränteplaceringar: + 0.16

I sin helhet småsurt, men ändå litet blandat. Ränteplaceringar, ädelmetaller och sidoregioner bidrar till att hålla upp. Så min diversifieringsstrategi betalar sig just nu. Liksom innehavet av defensiva krockkuddar.

Det känns litet knepigt nu att hålla fast vid Plan A, som handlar om köp enligt viktmodellen. Jag frestas att hålla månadens sparslant i kassa ett tag, men jag kan inte riktigt bestämma mig. Enligt viktmodellen ska nämare en tredjedel av nysparandet hamna i USA, vilket går på tvärs mot aktuella rekommendationer.

Funderingarna fortsätter. Augusti är inte slut än.

Språkgnäll

Rubrik i Aktiespararen: "Dags att kräva ansvar".
Uttrycket stör. Det borde heta "utkräva ansvar" eller "kräva ansvarstagande".
Och därmed har dagens surgubbekommentar levererats.

Kulturmannen

Debatten som centreras kring det begreppet är bland det fånigaste jag läst. På alla sätt.
För egen del är det offentliga apspel av den sorten som får mig att föredra natur framför kultur.
Nu är det dags att marschera.

Fredag kväll

- Favoritlaget förlorande igår
- Träningsprogrammet har nu satt sig
- I morgon bitti är det en timmes snabb marsch som väntar
- Marknaderna surar, utom sidoregionerna och ädelmetallerna
- Det blir nog köp enligt Plan A till veckan
- AKB:s avgång förvånar inte, men det partiet ser ut att befinna sig i fritt fall
- Ikväll vilar man och tar det lugnt
- Den arbetsrelaterade nära omgivningen verkar börja svaja något
- Förvecklingar väntar och det gäller att hålla sig utanför intrigerna
- Aktivitetsmätarmojängen var ett bra köp

På krönet

Allt fler rubriker som varnar för krasch och katastrof börjar synas. Så pass att jag börjar fundera på att hålla en del av nysparandet i kort reserv ett tag. Inte allt, dock, men en del.

Veckan får dock fullbordas innan jag bestämmer mig slutgiltigt. Ev. köp ska ändå inte ske förrän nästa vecka.

Aktivitetsmätarmojängen

Bild
Den är litet kul den där mojängen man köpte förra veckan.

Själva mätarmojängen består av en grunka man bär i ett armband. Och sedan tankar man över data till en app. Och i appen eller på en webbsida kan man sedan skåda hur aktiv man har varit under dagen, räknat i antal steg då. Information får man även om förbrukade kalorier och om tillryggalagd distans, men dessa senare uppgifter tar jag med en nypa salt. Mojängen ifråga spårar inte genom GPS, utan distansens uppskattas genom inlagt standardvärde för steglängd. Gånger stegfrekvensen då. Kaloriförbrukningen skattas uppenbarligen som funktion av stegfrekvens och vikt.

På webbsidan läggs ett diagram ut över antal steg över tid. Diagrammet här nedan visar gårdagens mönster, som är ungefärligen samma som to-fr förra veckan och idag. De bägge rödare staplar som visas vid 12- respektive 13-tiden utgör promenaden till lunchrestaurangen och tillbaka till arbetsplatsen.

Uppenbarligen rör man sig snabbare och mer energiskt på väg tillbaka än p…

Mothåll

Sedan den 20 juni har Min Egen Fond utvecklats negativt. Minus 4,2 % enligt kursutvecklingsgrafen på Avanza. Somliga innehav håller dock emot. Ränteplaceringarna, vars andel av MEF kraftigt ökades under mars-april, tuffar så sakteliga på uppåt. Och ädelmetallerna bidrar till att bromsa nedgången de också.

Så där värst kul är inte utvecklingen just nu. Men köpen denna månad planeras landa enligt plan. Viktmodellen kommer att följas, vilket med automatik innebär att innehav med större nedgångar köps i högre utsträckning än innehav med mindre nedgångar.

Det där gäller inte aktierna, utan fonderna.

Inget sätts nu in i ränteplaceringar. Deras andel är nu för hög. Siktet är ställt på att återställa balansen enligt den valda viktningen.

Det är nu min hållning börjar prövas.

Slutsatser om en granne

Själv sitter jag åter, som jag brukar göra, i fåtöljen och dricker morgonkaffe. I min hand har jag en padda som jag nyttjar för att kolla nyheter och noteringar. Det börjar bli en del att hålla reda på nu: marknadsnoteringar, vikt, inköpta grejer, kontoställningarna, steg tagna, distans avverkad, Trumps uttalanden, dagens terrorattack, etc.

En trappa upp bor en granne, som är lång, säkert minst 1,95. Det har jag sett när jag mött honom på parkeringen. Han håller sig förmodligen också synnerligen väl hydrerad. Och står upp när han pinkar. Det har jag slutit mig till med ledning av det ljud som den här tiden på dygnet förmedlas uppifrån. Det skvalar, rejält och länge.

Han är inte svensk, grannen, utan amerikan. Det hör man på uttalet när han talar amerikanska. Han talar högt, i telefon. En gång såg jag honom på flyget. Han satt några rader framför mig. Han talade högt då också.

Han är religiös, någon slags präst. Det syns på kragen och texten på ryggen på en jacka han brukar ha ibland.

Inköp

Det där med att rensa ägodelar är ett projekt som det går si och så med. Istället har det blivit en del inköp.

- En jacka på rea för någon vecka sedan - 900 kr
- En aktivitetsmätarmojäng, begagnad av en kamrat - 200 kr
- En kortärmad Hugo Boss-skjorta på en andrahandsaffär - 99 kr
- Två par skoblock av trä - 100 kr

Inget onödigt dock. Dessa ägodelar nyttjas.

Lördagsmorgon

Placerad i fåtöljen. Morgonkaffet intaget.

Omnibesöket ger vid handen att det händer saker: terror, Bannon, Trump, inhemska skjutningar, debatt om abort (igen), liberal partiledarstrid, etc.

Själv ska jag ut och gå. Det är dags för den första riktiga 60-minutersmarschen.

Fondläget - v33

I procent sedan månadens början.

Min Egen Fond: - 0,82

Fonder: - 1,08
- huvudregioner: - 1,39
- sidoregioner: + 0,10
- branschfonder: - 1,72
- ädelmetaller: + 1,10
Aktier: - 2,36
Spekulationer: + 1,61
Ränteplaceringar: + 0,11

Surt överlag, alltså, men ädelmetaller och ränteplaceringar håller emot något. Det är bra.

Nedgången är ännu inte så stor att Plan A överges.

Pass tio

Bild
Och det börjar kännas som att träningsrutinen är på väg att börja sätta sig. Och då behöver man inte tjata om det här.

Igår genomfördes i alla fall det tionde cirkelträningspasset och jag börjar få ordning på hur jag ska följa upp och hålla igång.

Men precis som med sparande är det klokt att synliggöra både gjorda insatser och (småningom) ackumulerade resultat.

Så långt ser antalet genomförda träningspass ut som i diagrammet nedan. Tio cirkelträningspass och fyra marschpass har hittills loggats. Bloggen kommer fortsatt att av och till användas för små avstämningsinlägg.

Uppföljningsverktyg

Som nämnts i något eller några tidigare inlägg befinner jag mig i ett antal olika personliga förändringsförlopp. Förloppen befinner sig i något olika skeden. Några är väl under gång, något är i praktiken avslutat och klart, medan några befinner sig i startskedet. Även bland de som är väl under gång sker emellanåt justeringar som förändrar förutsättningarna för hur man ska se på fram- respektive tillbakagångar.

Förändringsförloppen har jag bakat ihop under fyra områden: bättre privatekonomi, färre onödiga ägodelar, bättre hälsa (sluta röka) samt komma i form. För att hålla kolla på utvecklingen behövs rimligen någon slags verktyg eller instrument för noteringar och sammanställningar. Om man nu inte har ett väldigt bra minne.

De uppföljningsverktyg jag använder:

1. Privatekonomin: Förutom bankernas webbsidor och appar använder jag här Numbers och Excel för div. kalkylblad över både det ena och det andra. Uppdateringarna sker här manuellt, vilket beroende på uppdateringsfrekvens ibland h…

Marscherande

Träningsprogrammet innehåller nu två marschtillfällen per vecka.
Hittills har fyra marscher genomförts, 16,6 km har avverkats och det känns som att programmet i sin helhet kommer att fungera. Även senare, när mörkret, kylan och snön anländer,

Pass nio

Två varv genom de tolv övningarna. Tyngre idag, men det berodde nog på att intensiteten i var övning blev för hög första varvet. Träningen börjar ge märkbara resultat och det gör att jag överskattar förmågan. Känner igen det från förr. Har alltid börjat driva mig själv för hårt för tidigt.

Nu gäller det att hålla sig till Plan. Den är utformad för att kompensera för den tendensen. Sålunda förbjuder jag mig själv att öka tider eller belastning innan månadsskiftet.

Marknaderna? Tja, först går det ner, sedan upp, sedan ner ... även här håller jag mig till Plan. Jag tål en nedgång om 20-30 %, så jag tar världens oro med ro. När jag var ung var hotet om div. elände, även kärnvapenkrig, ständigt närvarande. Har till och med i försvarets kläder övat mig på att ta skydd mot sådana, alltunder det att befälen gick om kring och kastade knallskott omkring sig samtidigt som de förklarade effekterna av en kärnvapensmäll i närheten.

Vi tog dem aldrig riktigt på allvar efter den övningen.

Ambitioner

Mål är luriga saker. De bör vara tydliga och så svåra att de är utmanande. Men inte så svåra att de inte realistiskt går att nå. De bör också vara få, så att man inte splittrar uppmärksamheten på för mycket. Mål är ambitioner som ska omsättas i handling för att resultat ska nås.

Mina ambitioner just nu:

- kontinuerligt bättre privat ekonomi, dvs. nettoökning av tillgångarna över tid
- reducerat innehav av onödiga prylar, dvs. saker som inte används
- komma i form, dvs. bättre kondition och styrka

Medlen är enkla: månatliga nettoöverskott som investeras, sparsamma inköp och periodiska rensningar av ägodelar samt regelbunden motion och träning.

Samt utvärdering genom bokföring, dokumenterade inventeringar och periodiska styrke- och konditionstest.

Därtill: Enkel och tydlig sparplan, genomtänkta inköps- och rensningslistor samt en enkelt träningsprogram.

Det ska inte vara svårt eller onödigt tillkrånglat. För då blir det inte av.

Pass åtta

Träningen börjar hitta sin naturliga plats bland livets övriga aktiviteter.
Det åttonde cirkelträningspasset genomfördes nyss. Denna gång utökat till tre varv genom sjuminuterscykeln. 
Är rätt slut nu, för även om de sju tidigare passen har gett resultat börjar jag från låg nivå.
Men ett steg i taget kan föra en långt om man tar nog många steg.
Dagen bjöd på tillfälle till extra promenad. Drygt 5 km på drygt en timme. Behagligt tempo alltså, lämpligt för telefonsamtal och spaning efter björn. Såna finns i de trakterna.

Sedan toppen

Min Egen Fond har sedan toppen den 20 juni backat med litet drygt 4 %, vilket innebär en samlad värdeminskning om 12,5 tkr.
Under den perioden har insättningar i MEF gjorts med 12 tkr.

Marschtakt

Promenaddag idag, under vilken 3,98 km avverkades på ca. 41 minuter. Tempot var marschtakt, vilket om jag minns rätt innebär att man transporterar sig 5-6 km per timme. Exakt notering idag var 10:28 minuter per km, så tempot var ungefärligen det rätta.

Kompletterar nu träningsschemat så att det per vecka ser ut så här:

Tis: Två varv genom sjuminuterscykeln 20/15
Ons: Marsch 40 minuter
Tors: Två varv genom sjuminuterscykeln 20/15
Lö: Marsch 60 minuter
Sö: Tre varv genom sjuminuterscykeln 20/15

20/15 betyder att varje övning utförs under 20 sekunder, med 15 sekunders vila innan nästa övning. Den första siffran ska efterhand upp till 30 sek, medan den andra ska ner till 10 sek. Plan: Första siffran ökas i steg om fem sek. Först därefter minskas den andra siffran.

Sjuminuterscykeln består av 12 övningar som ordnas så att man kör tre varv hela kroppen-nedre kroppen-övre kroppen-core. Med omväxlande statisk och dynamisk belastning. Tempot ska vara så högt att det också ger rejäl pulshöjning…

Avståndet till miljonen

Sparandet har nu nått så långt att det är meningsfullt att börja blicka mot miljonen. Jag har inte satt det som mål, eftersom det tett sig så avlägset, men nu börjar möjligheten skymta.
Om allt går enligt Plan A nås miljonen vid följande tidpunkter:
I balansomslutning: 31 augusti 2019 I eget kapital: 31 december 2019 I finansiella bruttotillgångar: 30 september 2020 I finansiella nettotillgångar: 31 december 2020
Not: Den enda skuld jag har är latent och består av beviljad kredit på kreditkortet.

Fondläget - v32

Knäppheterna i världen har tydligen medfört sura marknader. Utvecklingen för MEF och dess delar under augusti månad ges nedan i procent.

Min Egen Fond: - 0,67

Fonder: - 0,94
- huvudregioner: - 1,31
- sidoregioner: - 0,64
- branschfonder: - 1,13
- ädelmetaller: + 1,64
Aktier: - 1,58
Spekulationer: + 2,13
Ränteplaceringar: + 0,06

Kommentar: Det mesta är ner, men annat väger upp. Som den samlade nedgången stannar vid minus 0,67 trots surheten. Lägger man därtill den ständigt stabila värdeökningen för livförsäkringen, ser det totalt sett inte förskräckligt ut.

Än finns inte anledning att växla till Plan B.

Sjunde passet

Idag tog det emot. Rejält.
Men nu är det gjort. 
#7/60

Lånenasare är ett gissel

Det ringde en sån idag, på arbetsmobilen. Vilket gjorde mig omedelbart förbannad och skapade en rejäl uppförsbacke modell bergvägg för nasaren ifråga.

Sedan inledde han med att förklara att han ringde på grund av att jag lämnat in en ansökan om lånelöfte till dem. Vilket var hans andra misstag, eftersom jag inte lämnat in någon sådan ansökan. Vilket jag meddelade nasaren i bryskt tonläge. Då gjorde han sitt tredje misstag, och påstod åter att han kunde se (i deras system då) att jag lämnat in en sådan ansökan. Varpå jag än bryskare meddelade att jag aldrig lämnat in någon ansökan om någonting alls till dem. Någonsin.

Då gjorde han ytterligare ett försök att påstå att sådan ansökan fanns. Varpå jag mycket bryskt meddelade honom att det inte kunde göra, eftersom jag aldrig lämnat in någon sådan.

Då gav han sig med den linan och frågade i stället hur stora lån jag har. Varpå jag meddelade honom att det inte angår honom. Alls.

Då blev han litet ställd och det blev tyst ett slag.

Sedan tog…

Inget pass

En dag för vila och återhämtning. Kroppen behöver det. Det kommer att ta litet tid den här gången innan jag är i form igen. Så det är bäst att skynda långsamt.

Livsstilsförändringen har tre komponenter:
- tre styrketräningspass i veckan
- en längre och rask promenad i veckan
- två timmar stående på jobbet per dag

Små förändringar. Vars ev. effekter visar sig på sikt.

Utöver det där blir det en del vardagsrörelser också, men sånt är inte målinriktat på samma sätt som punkterna ovan.

I övrigt:
- Trump i kombo Nordkorea oroar
- Marknaderna verkar sura idag
- Man fortsätter att hålla hårt i slantarna den här månaden

Sjätte passet

Fortfarande 3 ggr 12 ggr 20 + 15. Hade tänkt öka övningstiden egentligen, men skjuter på det en vecka.

Men nu är jag igång.