Inlägg

Visar inlägg från 2018

Spridda skurar

Ligger i soffan sedan någon timme. Kan inte somna om, så jag har ägnat en stund åt att summera 2018 och småplanera 2019. Några spån:

Under 2019 ser det ut som att värdet av mina samlade tillgångar kommer att passera 1 mkr för första gången sedan 2006. Det finns dock en väsentlig skillnad mellan då och nu. Då låg min skuldsättningsgrad på 73 %. Nu ligger den under 5 %. Det jag har nu är mitt, så var det inte då.

Preliminärt ser det också ut så att jag kommer att kunna fortsätta att spara på nuvarande nivå även under kommande år, trots att mina boendekostnader kommer att öka rejält. Bilåkandet kommer dock att minska och en del av det slöseri jag ägnat mig åt i övrigt kan jag dra in på.

Livsföringen i form av prylar kommer att hållas igen, förutom en del nya möbler och annat till nya bostaden. Istället belägger jag mig med köpförbud när det gäller sånt som kläder, skor, böcker och annat sånt.

Rensningsprojektet återupptas. Nu ska här slitas och efterhand slängas tills jag når lämplig niv…

Årets slut

Bara en kort anmärkning.

Beståndet på Avanza har under året utvecklats negativt, minus 5,5 %. Och det känns litet småsurt även om den genomsnittliga utvecklingen där ligger på minus 8,5 %.

Annars har ekonomin utvecklats hyfsat ändå under året. Nettoförmögenheten har vuxit med 12,3 % och de finansiella tillgångarna med 15,6 %.

Den samlade sparkvoten ligger för året kring 30 % och en hel del av den har gått till sparande på konto. Jag har tagit höjd för den nedgång vi nu har sett och står rustad för köp nu kommande månader. Har också en del i räntefonder som kan komma att viktas över mot mer risk om ett litet tag.

Kommande år lär jag inte spara så hårt som de senaste åren. Om en månad lämnas den synnerligen billiga bostad jag haft de senaste åren och inflyttning i paradvåning sker. Gissar jag blir följden att den totala sparkvoten kommer att sjunka ner mot 15-20 %. Mer pengar flyter ut i konsumtion.

Det är dags att ta ut svängarna litet mer än tidigare.

Mot årets slut

Och det är dags att fundera på framtiden.

1. Sparandets utformning.
Idag har jag ett fast sparande om 6,3 tkr. Till det läggs ett träningssparande om 1 tkr, som hittills har satts in på ett göra-roliga-saker-för-konto. Utöver det är ambitionen att landa på ett överskott om 1 tkr i snitt över årets månader, utöver sparandet. Så totalt sett är ambitionen att spara 8,3 tkr per månad i snitt, vilket ger en total sparkvot om 27,5 %.

Nu tycker jag att det är litet högt, men ambitionen ändras ändå inte inför kommande år. Däremot kommer inte träningssparandet att sättas in på samma konto längre, utan det kommer att skyfflas in i det sparkonto som ingår i min egen fond (MEF). Skälet är att mina buffertkonton inte ger någon ränta alls, medan sparkontot gör det.

Så från och med nu sätts ett planerat sparande om 7,3 tkr av i MEF, buffertkontona får stå som de är och ev. överskott får stanna på lönekontot. Ambitionen är dock fortsatt att landa på ett överskott om 1 tkr per månad i snitt.

2. Vikte…

Sammanfattning November

Månadens samlade överskott blev 12,2 tkr, vilket är ovanligt mycket. Det planerade sparandet var som vanligt 6,3 tkr.

Till ovanstående ska läggas 1,3 tkr i värdeökningar för innehaven.

Och inalles innebär det då ökade finansiella tillgångar om 13,5 tkr under november.

Sammanfattning Oktober

Som blev en riktig skitmånad.

1. Månadens resultat (tkr)

30,2 - 22,5 = 7,7 = 6,3 + 1,4, dvs. månadens netto blev 7,7 tkr, där 6,3 tkr utgörs av det planerade sparandet och 1,4 utgörs av månadens överskott i övrigt.

2. Nettoflödet

Värdeändringarna på sparkapitalet blev - 17,0 tkr, vilket ger ett samlat netto om  -17 +7,7 = -9,4 tkr.

3. Balansräkning den 31 oktober

Tillgångar: 887 tkr (-1,6 %)
- finansiella: 732 tkr (-1,3 %)
- reala: 155 tkr (-2,9 %)

Skulder: 40 tkr (+/- 0 %)

Netto: 847 tkr (-1,6 %)

Trots den negativa utvecklingen känner jag mig hyfsat lugn, då jag har en lång Plan att luta mig mot. Men det förutsätter då att kommande utveckling ändå blir någorlunda normal.

Läget

Kikar litet på utvecklingen av Min Egen Fond.

Senaste veckan: - 1,5 %
Senaste månaden: - 4,9 %
Under året: -2,2 %
Senaste året: -1,1 %

Och idag går månadens sparslant in i MEF. Den täcker nästan det senaste årets nedgång, men bara 28 % av den senaste månadens.

Snart lön

Och det är dags att bestämma sig för hur månadens inkomst ska fördelas på olika poster.

1. Räkningsbelastningen omfattar denna gång 19 % av inkomsten, vilket är något lägre än vanligt.

2. Det planerade sparandet hålls som vanligt konstant och uppgår till 21 % av månadens inkomst. Till följd av marknadsläget kommer ca 1/6 att hållas kvar på sparkonto, medan resten går till riktade
fondköp, som styrs av min valda viktmodell. Köpen kommer inte att räcka till att nå vikterna enligt den modellen (se den fliken) fullt ut, men det finns omfördelningsutrymme kvar att spela med under kommande månad.

3. Träningssparandet, som alltså görs istället för att köpa gymkort, omfattar 3 % av inkomsten och sätts in på göra-roliga-saker-för-kontot.

4. Kvar för konsumtion blir 57 % av inkomsten. Räknas en smärre bilreparation bort blir 53 % kvar. Det är tillräckligt. Och med litet sparsamhet ska månadens överskott därtill kunna bli hyfsat.

Nedgångarna under månaden är naturligtvis inte kul, men inte direk…

I mitten av en sur månad

Det är mindre roligt nu. Och om läget inte förbättras under andra halvan, utan står sig som det nu ser ut, kommer månaden att ha fört med sig följande förändringar:

1. Kassan, som består av behållningen på lönekonto samt reservkonton, kommer efter beräknat överskott att ha ökat med 3,9 %. Jag snålar alltså nu, även om gårdagen medförde en del klädköp (handskar, underställ, en skjorta) samt några träningsattiraljer.

2. Krediten, kommer att vara oförändrad, dvs. onyttjad.

3. Det korta sparandet, dvs. Min Egen Fond, kommer att ha minskat i värde med 3 %. Och det gäller då efter insättning av månadens sparslant i slutet av månaden.

4. Det långa sparandet, dvs. min traditionellt förvaltade kapitalförsäkning, kommer att ha ökat i värde med 0,5 %, efter insättning av månadens premie.

5. Lösörets värde torde kunna betraktas som oförändrat.

6. Bilens värde blev jag som tvungen att skriva ner med drygt 20 % efter att ha kolla på en sån där bilprisuppskattningssajt.

Sammantaget innebär det där a…

Sunk

Som det nu ser ut kommer jag vid månadens slut att ha ett sparande den här månaden om 9 tkr.

Hittillsvarande nedgångar ligger i trakten 16 tkr, vilket då skulle ge ett netto för månaden om minus 7 tkr.

Känns så där.

Samtidigt kikar jag på mina diagram, som förutom utvecklingen fram till nu ger en bild av hur framtiden kommer att te sig, givet att saker och ting återgår till någon slags statistiskt normalläge.

Och om det så gör är det som nu sker ändå ingen katastrof. Möjligen erbjuder nuvarande utveckling läge att köpa. Får fundera på det över helgen.

Just nu avvaktar jag för att se vartåt det bär ...

Fondläget just nu

Det lyser rött bland innehaven, nästan vartåt man än tittar.

Hittills har MEF gått ner med 0,83 % under oktober månad.

Fonderna har gått ner med 0,97 %, aktierna med 0,88 % och spekulationsinnehaven har gått ner med 11,26 %.

Något litet balanseras nedgångarna av räntefonderna och av innehavet på sparkontot. Inga nedgångar där, men heller inga uppgångar just.

Några fonder ligger på plus under månaden: USA, Latinamerika, Östeuropa, läkemedel, råvaror samt guld. Uppgången i Latinamerikafonden under månaden uppgår till drygt 9 % och uppgången i råvarorna till drygt 5,5 %.

Om man vill kan man försöka vara tillkämpat positiv: Man handlar "billigare" nu. På ytan i alla fall.

Sparmodifieringar

För närvarande ser min månadsmodell ut så här:

Inkomst = Konsumtion + Träningssparande + Egentligt sparande + Överskott

Och med siffror här och var:

Inkomst = Konsumtion + 1 tkr + 6,3 tkr + 1 tkr

Träningssparande går dock in på konto utan ränta och där börjar det nu ligga en del pengar. Så pass att det börjar kännas fel att samla mycket mer där. Meningen med dessa pengar är dock att de ska vara lätt tillgängliga som buffert och reserv så tanken har varit att spara upp till 50 tkr och sedan stanna.

Överskottet stannar på lönekontot och det är inte alltid målet om 1 tkr har nåtts. Hittills under året har det genomsnittliga överskottet landat på drygt 540 kr/månad.

Då saker och ting nu ser ut som de gör, ändrar jag siffermodellen ovan till:

Inkomst = Konsumtion + 0 tkr + 7,3 tkr + 1 tkr

Träningssparandet förs alltså över till det egentliga sparandet. Den restriktion på det som införs är att minst 1 tkr ska stanna på det (räntegivande) sparkonto som ingår där. Övriga 6,3 går till fond- oc…

Sammanfattning September

Så har månadsskiftet passerat och det är dags att sammanfatta utvecklingen under föregående månad.

1. Månadens resultat
Av nettoinkomsten blev 14,3 tkr kvar, vilket innebär att månadens totala sparkvot kom att uppgå till hela 47 %. Månaden blev alltså en rejäl snålmånad, med konsumtionen satt på sparlåga. Bland annat har mathållningen mest bestått av att jag ätit sådant som redan funnits i frysen eller som konserver. Nu har det inte bara motiverats av snålhet. Frysen behöver avfrostas, så allt i den ska ätas först.

2. Månadens flöden
Månadens netto in från lön uppgick alltså till 14,3 tkr. Vid sidan av det har värdet av mina besparingar minskat med 5,3 tkr under månaden, vilket då innebär att mina finansiella tillgångar totalt sett ökat med 9,0 tkr under månaden. Uppdelat på mina kontotyper har behållningen på transaktionskonton ökat med 8 tkr, på sparkontot har behållningen minskat med 3,4 tkr och det egentliga sparandet har ökat med 4,4 tkr. In i det egentliga sparandet har 9,7 tkr sk…

Avståndet till miljonen - uppdatering

Uppskattat givet fortsatt sparande på nuvarande nivå samt uppfyllda avkastningsantaganden:

Totala tillgångar: 9 månader
Nettoförmögenhet: 12 månader

Finansiella bruttotillgångar: 21 månader
Finansiella nettotillgångar: 24 månader

Inom möjligheternas gräns ...

Månadsskiftet

Det närmar sig. Och den här gången är även ett kvartal till ända.

Utvecklingen den senaste månaden är väl inte så där väldigt kul och jag har börjat fundera på hur min exponering för risk egentligen ser ut. Men tidigare justeringar i risksänkande syfte ser ändå ut att vara någorlunda väl tilltagna, så jag fortsätter nu på den inslagna väg jag har valt. Ytterligare risksänkande åtgärder avstås alltså från för närvarande.

För året hittills ser det inte så förbålt illa ut. Sparkapitalet har hittills ökat i värde med 22 tkr. Till det läggs då det faktiska sparandet, som totalt uppgår till 77 tkr. Av den sist nämnda nuffran består drygt 57 tkr av det jag kallar egentligt sparande medan 20 tkr utgörs av reservuppbyggnad på sparkonton. Totalsumman som ligger på dessa börjar nu närma sig en smärtgräns, varför 2019 kan medföra en ökning av det egentliga sparandet, från nuvarande 6,3 tkr till 7,3 tkr. Om jag gör så kommer den sista tusenlappen att styras in på det räntegivande sparkonto som ing…

Fondjusteringar

Under september har Min Egen Fond gått ner med 1,91 %. Precis allt i fonden har gått ner, utom aktierna och räntefonderna. Och det mesta tycks ha med världens gång att göra.

Nu vidtar jag några justeringar.

1. Utökade fondköp. - Normalt sett för jag över 6 tkr per månad till MEF och köper fonder för det mesta. Denna månad köper jag dock för mer än den insatta slanten, och köper totalt för 9,4 tkr. Merparten av detta skyfflades in i indexfonderna. Köpen följer satt viktmodell. (Möjligen är detta korkat, då det Trumpska handelskriget fortsätter att hota, men här tror man på en (någorlunda snar) tid efter Trump och att världen då nyktrar till en aning.)

2. Fortlöpande kontantsparande. - Var månad sparar jag 6,3 tkr i det jag kallar planerat sparande. Utöver det sparas 1 tkr plus månadens överskott. Dessa pengar landar på reservkonton eller som slatt på lönekontot. Behållningen för dessa reserver närmar sig två nettomånadslöner nu.

3. Justerad viktmodell. - På grund av att kontantreserven…

Yrsel

Tog mig för att spana igenom Vänsterpartiets partiprogram från 2016.

Hittar bland annat följande citat:

"I samma utsträckning som socialismen förverkligar människans rätt att bestämma över sitt arbete upphävs ägandet av produktionsmedlen överhuvudtaget, såväl det samhälleliga som det privata. Det ersätts av en gemensam förvaltning och utveckling av gemensamma resurser av de arbetandes fria sammanslutning."

Undrar om de själva begriper vad de menar.

Intrycket även från andra delar av programmet är att det är en samling testuggande stollar som ligger bakom det partiets syn på världen.

Och såna utesluter inte s från deltagande i landets styre.

Bedrövligt.

Regeringsbildning ur en amatörs synvinkel

Funderar litet kring det politiska läget i landet och spanar litet på Omni kring hur valserna går kring det.

För egen del är följande mandatsiffror av betydelse:

Alliansen (m, kd, c och l): 143
Regeringen (s, mp): 116

Till dessa huvudblock kommer sedan:

Kommunisterna: 28
Kulturkrigarna: 62

Båda de sistnämnda är i mina ögon tämligen vidriga (= antiliberala och antidemokratiska) partier, som övriga partier har en moralisk skyldighet att hålla undan från inflytande över hur landet ska styras.

Det som komplicerar saker och ting är naturligtvis dels matematiken, dels sakpolitiken. Själv har jag inte särskilt mycket till övers för mupparna i miljöpartiet, som jag ständigt har svårt att ta på allvar. Inte heller ser jag fram mot ytterligare fyra år av sosse-soppa.

Hur lösa upp det hela? - Tja, jag har räknat litet på olika alternativ, men någon särskilt lyckad lösning lyckas jag inte komma på. Den samlade statsvetarkåren verkar dock vara lika förvirrad som jag och de varianter som dyker upp …

Fondläget och en del annat

Förra månaden steg Min Egen Fond (MEF) med drygt 2 % och man var tämligen nöjd med hur saker och ting utvecklade sig, i alla fall på ytan. För efter närmare tittar såg man att uppgången var aningen uppblåst till följd av krontappet.

Nu håller saker och ting på att justeras. På litet olika sätt. Den samlade nedgången för MEF är hittills under september 2,4 %. Och allt man har i MEF har dalat. Förklaringarna till detta är sannolikt sammansatta, men nog ser man spåren av idioten i Vita huset i hur sakerna skuttar omkring alltid.

Och på tal om den idioten kan man inte låta bli att kommentera de inhemska varianterna, som återfinns i våra tre populistpartier (SD, V och FI). Samtliga dessa delar under ytan en gemensam syn på relationen samhälle-individ, där individen betraktas som starkt underordnad respektive kollektivs strukturella egenskaper. Föreställningen är att nationens, klassens eller genustillhörighetens intressen alltid går före individens och de som varierar oväntat betraktas som…

Plan och verklighet

Bild
Det finns ett gammalt citat jag gillar och det lyder: "Ingen plan, hur genomtänkt den än är, överlever den första kontakten med fienden."

Som synes handlar det om krigiska ting, men med lätt modifiering kan sentensen justeras till att gälla allt. Och för sparandet och dess utveckling är det tämligen träffsäkert.

I diagrammet nedan visas månadsvis procentuell utveckling av mina finansiella tillgångar under 2018, uppdelat då på egna insättningar (blått) respektive värdeökningar/avkastning (grönt).

Perioden januari-augusti är över och historia. Där har planen mött verkligheten och inte visat sig hålla. September är igång och där ser det inte heller ut att bli som jag trodde. Oktober-december-staplarna visar plan och det enda man kan säga om det är att det inte kommer att se ut så när dessa månader har passerat.

Så? Vad är då värdet av att ha en Plan? Möjligen kan man se det på september-stapeln, eftersom den blå delen där är högre än vanligt. Det innebär att ambitionen för mån…

Sammanfattning Augusti

Månaden blev litet annorlunda, på grund av inköp av möbelpinal.

Av inkomsten om 30,4 tkr blev 2,8 tkr kvar, vilket då ger en samlad sparkvot om 9,2 %. Samtidigt har det planerad sparandet varit oförändrat på 6,3 tkr, vilket innebär att jag nallat av kontantreserverna för att täcka köpet. En del andra kostnader har också varit större än vanligt, så det samlade överskottet är jag ändå nöjd med.

Till detta förs värdeökningar på fonder och sånt om 9,2 tkr, vilket i slutänden innebär att de samlade finansiella tillgångarna ökade med 12 tkr eller med 1,7 %. Genom inköpet ökade även värdet av de reala pinaltillgångarna med 2,8 %.

Det egna kapitalet ökade då med 2 %.

Konsekvensen av ovanstående innebär lätt ansträngd likviditet denna månad, men inte mer än att det bekvämt kan hanteras.

Min trasiga axel

Till slut blev man tvungen att ta tag i det problemet och besöka vården.

Valet föll på sjukgymnast verksam i sammanhang som bör innebära att de kan något om idrottsskador. Och människan bekräftade mina misstankar om vad som hänt.

Behandlingen består av stötvågor, som gör ont som fan, men tydligen ska fungera. Därtill ska två såna där fjantövningar genomföras dagligen.

Förhoppningsvis ska jag dock kunna börja träna på riktigt igen om 2-3 månader. Eller så.

Tummarna hålls för det.

Tillsvidare springer jag bara.

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Bild
Kollar åter på MEF och dess beståndsdelar med avseende på Sharpekvot, standardavvikelse och genomsnittlig effektiv årsavkastning. De båda förra måtten över de senaste 12 månaderna och det sista för hela tiden på Avanza.

Som det nu ser ut visas i diagrammet nedan. Sämst har det gått för aktier och spekulationer. Bästa riskjusterade avkastningen i räntefonderna, men överlägset bäst avkastning för indexfonderna och mitt gamla fondkonto.

En Sharpekvot om 1,96 för de senaste 12 månaderna för helheten tycker jag nog är helt OK.

Fondläget igen

Värdet av MEF har under augusti månad ökat med 4,3 %. Egna insättningar har ökat värdet med 1,4 % och värdeökningarna för innehaven har ökat värdet med 2,8 %.

Så under månaden har det rullat på.

Valutajoxet har naturligtvis påverkat det hela, så utvecklingen man skådar i kronor innehåller en del luft.

Fondutvecklingen - annan vy

Bild
Sedan måndagen noterar jag den procentuella utvecklingen av MEF i kronor, USD och gram guld. Tanken är att få en känsla för en del relativiteter i värdeutvecklingen och sedan mars uppträder en del sånt i den graf jag använder för ändamålet. Den visas här nedan.

Som synes har värdet i kronor (och i viss mån guld) under 2018 börjat skeka i jämförelse med värdet räknat i USD. För mig tyder det på att den blå kurvan i grafen innehåller en hel del luft och att det kan vara värt att ta det litet försiktigt ett tag.

Varför gapet har uppstått kan man spekulera i, men jag är för litet kunnig för att göra det med finess. Osäkerheterna när det gäller det politiska läget i landet kan dock vara en faktor.

På litet sikt torde dock de tre kurvorna närma sig varandra igen. Åtminstone är det vad jag tror.

Eller kanske snarare hoppas på ...

Valbekymmer

Bild
Det politiska läget i landet bekymrar. Och någon vän av SD är man inte på den här sidan tangentbordet.

Funderar gör man över exakt vad som gör att vissa grupper attraheras av partiet.

En ledtråd hittar man här.

Fondläget idag

Bloggandet är det litet si och så med just nu, mycket på grund av att livets sociala aspekter hamnat i förgrunden ett slag.

Nu närmar sig emellertid månadsskiftet och sommarens utsvävningar har tatt slut, i och med förra veckans excesser i Malmö. (Inga stora sådana i och för sig, men restaurangnotan från onsdags blev definitivt ovanligt stor.)

Fondläget är litet halvmärkligt, med en del förskjutningar åtminstone jag inte riktigt hade väntat mig. Under augusti ser utvecklingen ut som följer.

Min Egen Fond totalt: +1,51 %

Fonder: +2,63 %
- huvudregioner: +3,12 %
- sidoregioner: -4,55 %
- branschfonder: +4,77 %
- ädelmetaller: +2,66 %

Aktier: -2,42 %
Spekulationer: 4,45 %

Räntefonder: +0,20 %

En hel del skutt har med valutajox och handelskrigshot och Trump och fan och hanses moster att göra. Att riktigt klura ut underliggande väsentligheter är mer än jag klarar av med tanke på hur det dagsaktuella bruset ser ut.

Bästa utvecklingen hittar jag i
- USA: +6,54 %
- läkemedel: +5,98 %
- teknologi: …

Småstök

Här gillas inte riktigt det som händer nu, med handelsdispyter hit och dit, en dollarkurs som pumpas, Trumps vilda svingande, det inhemska politiska läget, med mera.

Inom den snäva ram som Min Egen Fond (MEF) utgör har konsekvensen blivit en del smärre obalanser i det att USA-tunga fonder börjar avvika för mycket från de vikter som jag dem tilldelat. Så pass att jag faktiskt idag tog till säljmedlet för att få vikterna dit jag vill. Totalt sett innebär justeringarna inte så mycket, då den andel av MEF som nu omsätts inte uppgår till mer än 0,4 %.

Men jag tycker ändå att det är värt att göra justeringen.

Tidigare i veckan har en annan förändring gjorts i och med att jag sålde av det miljöinriktade förhoppningsbolaget och köpte Telia för slantarna. Äventyret i förhoppningsbolaget, som först steg som en sol, men sedan dalade som en pannkaka slutade med en förlust om en 5-6 % av det jag stoppat in i det. Kanske borde jag ha legat kvar, men tecknen för just det bolaget ser numera mer oroan…

Vad man äger om man äger fonder.

Med hjälp av Morningstar har jag nu kollat litet kring hur många företag jag via mina fonder äger andelar i och kring hur dessa är värderade i termer av det där p/e-talet. Uppgifterna är tämligen aktuella och bygger på tillgängliga data från den sista juli i år.

Huvudregioner. Här har jag sex fonder, med inriktning på USA, Asien, Japan, Europa och Sverige. Totalt äger jag via dessa andelar i 1 982 företag, ev. något färre till följd av tänkbara, men mindre överlapp mellan fonderna. Genomsnittsvärderingen i termer av p/e ligger på 14,4, vilket inte ter sig så värst ansträngt ändå.

Sidoregioner. Här har jag tre fonder, med inriktning på Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Dessa fonder är mer koncentrerade och omfattar totalt 158 företag.  Genomsnittsvärderingen i termer av p/e ligger på 11,3, vilket inte heller känns överdrivet ansträngt.

Branschfonder. Här har jag fyra fonder, inriktade på läkemedel, teknik, fastigheter samt klimat och miljö. Totalt omfattar dessa 231 företag, med en geno…

Portföljprestationer

Det där med att utvärdera den strategi man följer är ju nånting som kan göras på många olika sätt. Själv jämför jag mig vanligtvis med DJ World Index, eftersom Min Egen Fond (MEF) är uppbyggd på det sätt den är, med 90 % fonder med innehav spridda över världen och över tillgångsslag och 10 % (svenska) aktier.

Ibland blir man dock litet nyfiken över hur strategin står sig mot utvecklingen "på börsen", som är ett uttryck för den hemmablindhet div. svenska medier plägar visa upp när frågor av slaget omskrivs.

Rimligaste valet av index att då jämföra mot verkar Six Portfolio Return Index vara och då står sig Min Egen Fond så här:
Sedan Avanza-starten (11 april 2016) har MEF stigit med 37,68 % medan jämförelseindex stigit med 23,06 %.Det senaste året har MEF stigit med 9,48 % medan jämförelseindex stigit med 11,15 %.Under 2018 har MEF stigit med 3,96 % medan jämförelseindex stigit med 9,51 %.Den senaste månaden har MEF stigit med 2,03 % medan jämförelseindex stigit med 4,77 %. Så…

Avståndet till miljonen

Uppmärksamheten på privatekonomin har det som sagt varit litet si och så med under sommaren. Men nu försöker jag få koll på parametrarna igen.

Och en sån sak som jag kollar litet ibland är hur långt bort miljonen är. Så här ser det ut nu.

Totala tillgångar: 11 månader
Nettoförmögenhet: 14 månader
Finansiella bruttotillgångar: 23 månader
Finansiella nettotillgångar: 26 månader

Allt detta givet att nuvarande sparnivå hålls konstant och att avkastningsantagandena håller. Och att jag inte hittar på något annat, som t.ex. att byta bostad. Funderingar på det finns, men vi får se. Funderingarna är ganska lösa än.

Träningsläget

Läget vad gäller träningen är väl litet si och så.

Under juli genomfördes 15 träningspass, men inte enligt plan. Efter att ha försökt hålla styrketräningen uppe, trots den krånglande axeln, gav jag i mitten av juli upp. Sedan dess har träningen enbart bestått av konditionspass (löpning). Tre gånger under juli lyckades jag dessutom lufsa med kilometertider under 7 minuter.

Hittills under augusti har bara 2 pass genomförts. Ett blev struket på grund av en sen och litet blöt natt i fredags. Så på lördagen orkade jag bara inte.

Båda augustipassen genomfördes dock på kilometertider under 7 minuter och det senaste, igår, med kilometertiden 6:35. Det innebar PB sedan jag började om att träna och det ger ändå hopp om att jag så småningom, kanske redan i slutet av augusti, ska kunna komma ner mot målet, som ligger på 6 min/km.

Mitt träningsprogram måste göras om. Under augusti ska jag koncentrera mig på kondition + tre rehab-övningar för axeln. Styrketräning i övrigt får vänta till september. …

Sammanfattning Juli

Bloggen har fått ligga litet i träda över sommaren. Mycket på grund av värmen. Man har inte orkat tänka eller skriva särskilt mycket. Men också på grund av att diverse andra aktiviteter tagit det mesta av uppmärksamheten.

Men nu är det i alla fall dags att sammanfatta juli månad.

Resultat
Nettot för månaden blev negativt, trots ca 3 tkr högre inkomst än vanligt. Nettot landade på - 1,2 tkr. Konsumtionsökningen landade på resor, hotellrum, restaurangbesök, m.m. Vilket är som det brukar vara under semesterperioden. Det planerade sparandet uppgick som vanligt till 6,3 tkr och 1 tkr sattes av i min s.k. träningspott.

Flöden
Utöver ovanstående tillkom 5,5 tkr i form av värdeökningar för de sparade tillgångarna. Främst var det livförsäkringen som bidrog positivt. Och totalt innebar det där att de finansiella tillgångarna ökade med 4,2 tkr under månaden. Ändå.

Balansräkning
De samlade tillgångarna uppgick den sista juli till 876 tkr, en ökning med 0,4 %. De finansiella tillgångarna ökade med 0,…

Det är varmt

Och det sammanfattar väl juli, så långt.

Man har semester. Träningen går litet på sparlåga. Axeln krånglar. Så det blir mest en eller annan löptur.

Konsumtionsutgifter av semesterslag har ökat. Hotell, restaurangmat och pilsner.

Idag en paus från sol och värme. Hushållsbestyr.

Loj.

Sammanfattning juni

Söndag. 
Och om en timme drygt väntar löptur och rehabövningar. 
Ekonomiskt var det ingen höjdarmånad.
Kvar av lönen blev betydligt mer än vanligt och det totala sparkvoten landade på 41,4 % jämfört med den normala om 24 %. I den senare räknar jag då in de pengar som går in som extrasparande kopplat till om jag tränar.
Tillskottet i form av värdeökningar för innehaven var magert, 0,7 tkr.
De finansiella tillgångarna ökade med 1,9 % och nettoförmögenheten med 1,5 %.
Sparandet har skyfflats om litet, så nu är inte avvikelserna mot viktmodellen särskilt stora. 
Axeln besvärar litet mer nu.

I soffan

Slöar idag. Ingen träning.

Kikar istället litet på fondutvecklingen, som tyvärr ser så där lagom rolig ut.

Totalt har innehaven i MEF gåt ner med 0,9 % under juni. Fonderna har gått ner med 1,6 % och mina spekulationsinnehav med 6,6 %. Läget vägs upp litet av att aktierna gått upp 1,8 % och av att ränteinnehaven håller emot.

Bland fonderna har bara USA-fonden och några branschfonder med tyngd i USA gått upp. Sämsta utvecklingen finns i Asien och i mina sidoregioner (Afrika, Latinamerika och Östeuropa). En hel del av värdeförskjutningarna är valutarelaterade och kopplade till USD-kursen.

Trump är i mitt tycke en bedrövlig och osäkerhetsskapande faktor i ekvationen och frågan är nu hur man bör agera. Enligt min viktmodell ska det som hamnar efter köpas, under antagande då att saker och ting normaliseras efterhand. Men det gäller bara om världen inte går helt åt helvete till följd av Trumpaggressioner och idiotingrepp av typen eskalerande tullar och andra handelshinder.

Tillsvidare följe…

Rehabträningen igång

Och det känns bra.

Tråkigt är det, men nu körs så tills axelskrället ordnat till sig.

Rehab

Nu så. 
Rehab-program konstruerat, med anledning av axelproblemet, som verkar vara av inklämningsart mest.
Från nu och hela juli blir det träning med gummiband som gäller, kompletterat med några litet tyngre övningar med hantlar och några smärre stretchövningar.
Gummibandsövningarna tar sikte på övre delen av ryggen och småmusklerna runt axelleden. Hantelövningarna tar sikte på armarnas böjarmuskler samt rygg. Dessutom ska rygglyft och en magstärkande övning göras.
Veckoprogrammet:
Löpning 2,7 km + rehabprogrammet körs tisdag, torsdag och lördag. Löpning 3,5 km körs onsdag och söndag. Och för att benen ska få litet extra blir det en längre cykeltur om söndagarna.
Så får det bli. En dryg månad framöver.

Träningsambitioner - juni

Träningsambitionerna för juni kommer att se ut så här

2 - motionslopp 6 km
3 - kondition 2-4 km

5 - styrka + lätt kondition
6 - kondition 2-4 km
7 - styrka + lätt kondition
9 - styrka + lätt kondition
10 - kondition 2-4 km + cykel

12 - styrka + lätt kondition
13 - kondition 2-4 km + rehab axel
14 - styrka + lätt kondition
16 - kondition 5 km
17 - kondition 2-4 km

19 - kondition 3,5 km
20 - kondition 2-4 km
21 - kondition 3,5 km
23 - kondition 2,7 km + rehab
24 - kondition 2-4 km + cykel

26 - kondition 2,7 km + rehab
27 - kondition 3-4 km
28 - kondition 2,7 km + rehab
30 - kondition 2,7 km + rehab

Huvudfokus under månaden var tänkt att ligga på styrketräningen. Bekymmer med en axel har dock nödvändiggjort anpassning av programmet. Styrketräningen återupptas så snart bekymren rättat till sig. Avvaktar även med rehab-träning ett tag.

Månaden utgör starten på Fas 3 i min träning, som kommer att pågå under ett år, dvs. fram till nästa sommar. Under hela den tiden kommer fokus främst att ligga på styrketränin…

Plan B

Alternativträningen fortgår, men det är outsägligt tråkigt att bara springa. Trots att det är roligt att skåda förbättringstrenden.

Axelskrället verkar förbättras, men långsamt. Funderingar pågår dock kring att ändå inleda någon slags kombination av rehab- och styrketräning till veckan. Man bör kunna köra övningar för ben, mage, rygg och vissa armövningar i alla fall, tillsamman då med en del rehabövningar för axeln. Ska konsultera div. litteratur under helgen och försöka sätta ihop ett lagom program.

Annars blircdet till att hålla sig till konditionsträning bara ...

Ljus i mörkret

1. Igår blev det personbästa för året på 3,5-km-rundan. Kapade 12 s på km-tiden och det ser ut som att jag under sommaren ska kunna komma ner på hyggliga tider.

2. Axeln visar tecken på bättring. Men nu har jag lärt mig. Den ska vara helt bra innan styrketräningen återupptas.

3. Rensningsprojektet har inletts. Ett par gamla löparskor, en skjorta och någon t-shirt har slängts. Och ytterligare något kommer att följa efter i närtid.

4. Mitt fokus på träning gör att andra kostnader minskat. Det blir en billigare livsföring. Det egentliga sparandet ökas visserligen inte, men de likvida reserverna växer. Och med tanke på marknadsläget är det bra.

Dagens pass

Ska genomföras om en halvtimme eller så.

Bara löpning. Inget annat. Och jag nöjer mig med 3,5 km i lagom takt.

Axelskrället visar ibland tecken på att bli bättre, ibland sämre. Att ikläda sig en t-shirt är riskabelt och kräver försiktighet. Att utsätta axeln för träningsbelastning, ens måttlig, är inte att tänka på. Inte än.

Otålig bli man, vilket är en följd av att jag låst mig vid Plan A och därmed missat min ambition att alltid vara beredd på omprövningar. Visserligen följer jag nu Plan B, men håglöst och med missnöje.

Det är inte bra. Det ska vara kul att träna, så mitt dystra, skadeältande sinne må justeras.

Med solsken i blick ...

Klokskap

Till slut har då tjurskallen fått ge med sig och acceptera att kroppen denna gång inte lyder viljan. Rehabiliteringsläge, alltså.

Träningen fortgår dock, men kommande vecka enbart i form av löppass. Tre något långsammare om 3,5 km genom närliggande villa- och parkområden samt två tempopass om 2,7 km i det närliggande motionsspåret.

Ev. lägger jag till styrkeövningar av rehab-art för axeln i anslutning till de långsammare passen.

Det kan bli så att det här upplägget förlängs ytterligare en vecka, men förhoppningen är att styrketräningen ska kunna genomföras enligt plan senast i början av juli.

Man håller nu tummarna och hoppas att kroppen gör som man vill.

Somt straffar sig

Och styrketräning är idag inte att tänka på. Inte i morgon heller. Och troligen inte på ett tag.

Axeln måste få vila. Sannolikt en eller ett par veckor.

Surt.

Träningen växlas nu över till bara löpning, tills axeln är helt återställd.

På försök

Igår genomförde jag några rehabiliteringsövningar, som visade sig vara tämligen värdefulla. Så pass, faktiskt, att axeln idag är nära nog helt återställd.

Dum som jag är, tar jag naturligtvis det som skäl nog att prova att ikväll köra ordinarie program. In i programmet åker alltså armhävningar och dips av div. sorter. Dock med en väsentlig modifiering mot tidigare. Utförandet kommer att ske med måttlig belastning och avbrytas om besvär börjar märkas.

Jag tror just nu att det kommer att går bra.

Rehabiliteringsövningarna kommer jag dock att fortsätta med tre gånger i veckan. Jag lägger in dem i anslutning till löppassen på onsdagar och söndagar och slänger dessutom in ett litet extrapass på fredagar. Det senare om morgonen, så att det inte hindrar ev. förlustelser om fredagskvällarna.

Nu håller jag tummarna för att beslutet inte slår tillbaka.

Dags är det att avsluta dagens värv och ge sig iväg till träningsplatsen.

Offensiv anpassning

Gårdagens träningspass blev litet annorlunda, då alla armhävningsövningar och dips ströks.

Istället gjordes extra övningar för rygg/biceps, mage och ben.

Och läget i axeln är idag betydligt bättre, så den här anpassningen får leva kvar tills dess axeln är helt smärtfri.

Men sen har man om morgonen googlat litet och insett att det behövs mer än att bara passivt avstå från vissa övningar. Axelskrället behöver stärkas i diverse småmuskler, vilket kommer att göras i form av övningar som stående rodd och diverse axelrotationsövningar. Med lätt belastning då och relativt många repetitioner.

Det där går att göra hemma, med gummiband. Och såna har jag, så ikväll genomförs första ”rehabiliteringspasset”.

Man lär sig.

Trist anpassning

Axeln sätter stopp för dips och alla sorters armhävningar. Visserligen är den bättre, men inte så bra att det är lämpligt att köra övningar som belastar den.

Tre övningar måste bytas och ersätts av en extra övning för mage, ben och biceps/rygg.
Surt, men nödvändigt.

Uppdatering: Passet genomfört. Men håglöst och utan driv. Det är trist att behöva hålla igen.


Flexibilitet

Dagens löptur innebar PB på den sträckan, vilket inte riktigt var meningen. Det bara blev så.

Dagens styrkepass må utgå. Istället tas en timmes cykeltur om en timme så där. För att mjuka upp och få se mig omkring litet.

Fortfarande i soffan

Har sovit ovanligt länge i natt, mer än nio timmar. Och jag känner litet onödigt småseg.

Dagens huvudaktivitet blir träningspasset, som jag ser fram mot med viss bävan, då det blir första gången ett särskilt benträningspass körs direkt efter löpturen. Det talar för att passet genomförs i lugnt tempo och möjligen att det kortas något jämfört med originalet.

Man ska inte förta sig.

På ekonomifronten har utvecklingen varit stabil den senaste månaden. Totalen har rört sig sidledes ett tag nu. Misstänker att det kan komma en kraftigare rörelse snart och då är väl tyvärr sannolikheten större för ett släpp. I händelse av sådan finns dock reserver att nyttja för köp.

Ett litet sorgebarn bland innehaven är för närvarande Latinamerikafonden. Den har nu tappat mer än 10 % på rätt kort tid. Månadsköp görs dock så att dess andel av totalen ligger konstant på 2%, eftersom det är så min viktmodell fungerar. Förhoppningsvis betalar det sig på sikt.

Strax dags för frukost.

Kanske blir det också utrymm…

Lördag morgon

Gråväder.

Axelskrället verkar vara på bättringsvägen. Så pass att jag törs utsätta den för träningsbelastning, även om jag nu idag byter riktiga dips mot något lättare variant.

Imorgon införs nytt moment i träningen. Först konditionspass om 2,7 km i spåret, sedan fyra varv styrkeövningar för benen.

Övningarna:
- 10 sqauts
- 10 lateral lunges walk (per ben)
- 12 calf raises (per ben)
- 10 lunges
- 10 squat jumps
- 20 sek duck walk

Massor av knäböj, utfallssteg och hopp alltså.

Skulle tro att det där kommer att ta på.

Samma träningsprogram kommer nu att följas juni, juli och augusti, förutom det att belastningen ökas  efterhand i form av fler repetitioner. Undantaget gäller latsdrag, som kommer att bytas ut mot chinups/pullups så snart jag är tillräckligt stark för att klara det. Exakt när det bytet kommer att ske är litet oklart, men jag hoppas kunna göra det senast vid månadsskiftet juni/juli.

Dagens träning görs bort under förmiddagen. Eftermiddagen ägnas städning och persedelvård.

Anpassningar

Vid något tillfälle har jag nämnt att anpassningen till viktningsmodellen för Min Egen Fond enbart görs genom hur jag styr mina köp.

Nu görs ett avsteg från den principen. Säljorder har lagts för delar av mina innehav i några branschfonder: teknologi, fastigheter och råvaror. Samtliga dessa har fått för hög vikt kontra annat.

Någon stor omfördelning i förhållande till helheten rör det sig dock inte om. Den omsatta summan motsvarar 0,25 % av MEF:s totala värde.

Men det känns ändå värt att göra det.

Skavanker

Det här med träning, det är nog bra, men det har en tendens att medföra skavanker.

Den krånglande armbågen, som har blivit något bättre, men inte helt bra, har fått sällskap av en axel som gör ont vid viss belastning. Troligen resultatet av en tillfällig överbelastning under loppet i lördags och jag kommer att försöka träna mig igenom just den skavanken.

Men som alltid måste man ändå vara litet uppmärksam när kroppen börjar protestera. Och därtill fundera över om det finns något att göra åt saken.

Armbågen hanteras f.n. genom ett avlastningsband jag spänner strax nedanför densamma under träning. Och det fungerar på den belastningsnivå jag nu befinner mig.

För axeln ska jag prova balanserande träning, då en delförklaring till problemet kan vara för svaga småmuskler baktill på den. Och det ska kunna lösas med hjälp av ett gummiband jag har därhemma.

Rehabiliteringsträning, alltså. Som komplement.

Justerar om igen

Istället för att springa 5 km på söndagar kommer jag att springa 2,7 km och sedan låta det följas av styrketräning för benen.

Det mål jag strävar efter just nu är att bli tillräckligt stark för att kunna träna effektivt enbart med kroppsviktsövningar. Där är jag inte riktigt än. Jag är för svag för att häva mig upp, så ett tag till måste jag använda latsdragsstockarna på utegymmet.

För benen gäller att jag kan träna bara med kroppsvikt som motstånd. Och det behövs ett särskilt pass för benen. Söndagar blir en bra dag för sånt pass.

Litet otålig börjar jag ändå bli nu. Utegymmet ligger drygt 3 km härifrån. Kunde jag dra mig upp skulle jag kunna träna bara hundra meter härifrån (eller nästan var som helst). Och det är det jag vill,

Men det är en bit kvar dit.

Finjusterar

En plan är alltid bra att ha, men den måste vara flexibel nog så att den kan anpassas efter behov.

Justerar alltså träningsprogrammet för juni. Konditionspassen görs kortare, särskilt onsdagspassen, som nu kommer att genomföras i det nära motionsspåret. Sträckan blir 2,7 km och jag siktar på att ta mig runt på ca 20 minuter. De två sista söndagarna i juni ska jag dock springa 5 km. Men utan tidsambitioner.

Så minskas alltså belastningen för löpning. Dessutom justerar jag styrkepassen så att uppvärmningen blir just uppvärmning och uppmjukning. Löpmomentet kortas och fler rörlighetsövningar läggs in istället.

Styrkeprogrammet justeras också. Jag bli kvar ett tag med lättare belastning, med latsdrag istället för chinups/pullups på stång. Dessutom ersätter jag dips med dips mot stol. Justeringen av styrkeprogrammet nedåt i belastning får gälla i två veckor i alla fall. Känns det bra då kliver jag upp en nivå.

Då.

Men inte nu.

Igång igen

Så var juni månads träning igång. Ett lugnt varv efter det närliggande motionsspåret. Med tunga ben.

På tisdag fortsätter äventyret.

Vid liv

Och det känns rätt bra, för gårdagens deltagande i hinderbanelopp sög musten ur mig.

Hindren var av typen att man skulle klättra över, krypa under, balansera sig igenom, slita sig uppför, dra sig genom vatten, vada i lera eller vatten, lyfta och bära, svinga sig fram som en apa, etc.

Med en tredjedel kvar av loppet var jag slut. Och åter fick jag bevis på att jag är smidig som en lyktstolpe.

På nåt sätt tog jag mig i mål dock, inkasserade t-shirt och 28 skruvmejslar, som jag vann på startnumret.

Jobbigt var det, men skoj. Och om inget elände inträffar innan nästa års lopp ska jag nog prova igen.

Sammanfattning Maj

Månadsresultatet blev så här.

Av inkomsten om 30,2 tkr sparades 9 tkr, 6,3 tkr i form av planerat sparande och 2,7 tkr i form av annat överskott. Månadens konsumtion landade på 21,2 tkr, där drygt 4 tkr utgjordes av inköpet av ny padda då den gamla började spöka.

Maj månads avkastning blev negativ, - 0,5 tkr.

De finansiella tillgångarna ökade under månaden med 1,2 % och den samlade nettoförmögenheten ökade med 1,0 %.

Nu riktar man in sig på dagens motionslopp.

Gränsövergångar

Mer än 60 tkr i kassan.
Mer än 400 tkr i Min Egen Fond.
Mer än 700 tkr i finansiella tillgångar.

Det rullar på. Trots allt.

Medan man funderar på annat

Kan man ju kladda ner ett inlägg här.

Uppmärksamhet är en lustig resurs, som likt andra sådana är tämligen begränsad och det får konsekvenser för ens planering, ty sätter man för många mål för alltför många olika saker, blir det lätt inget alls av det hela.

Och då är det lätt att ge upp, av ren informationsöverbelastning och utmattning.

Samtidigt är det ju så att man vill saker. Men ett mål utan plan är inget annat än en futil och fluffig önskning.

Så det jag nu grunnar över är vilka områden i livet man behöver planera, så att man är någorlunda säker på att något blir gjort i saker som är tillräckligt viktiga för att det ska vara angeläget att just få något gjort.

Under en följd av år har min planering i tur och ordning varit fokuserad på (a) att bli skuldfri, (b) att bygga upp mitt sparande och mina (finansiella) tillgångar, (c) att sluta röka och (d) att komma i form. På samtliga dessa områden har jag nått mina mål, så långt. Vid sidan har jag dessutom haft målet att rensa bland mi…

I form

Målet för Fas 2 i träningsambitionerna har varit att vara i form till idag.

Och det målet måste jag nog säga är uppfyllt, även om en del mer objektiva värden skulle kunna vara bättre.

Ett sånt värde är kilometertiden på 5 km löpning. Här är min ambition att nå ner till 6 min/km, baserat på gamla meriter, när jag kring millenieskiftet sprang milen bekvämt kring 50 minuter.

Men det är snart 20 år sedan, så jag måste nog ge mig mer tid innan jag kan kapa betydande delar av kilometertiderna nu.

Måste nog komma ihåg också att jag inte ägnat mig åt att springa mer än drygt två månader nu, efter ett väldigt långt uppehåll.

Kommande tre månader kommer jag att fortsätta att springa. Två pass i veckan om 3-5 km. Något av passen ska därtill kombineras med styrketräning för benen. Dessutom kommer jag att springa i kuperade motionsspår i skogen. Det går långsammare, men är mer vilsamt för sinnet.

Störst vikt kommer jag dock under kommande år att ägna åt att bli stark. Riktigt stark.

Hur jag lyckas…

Dagens och morgondagens träningspass

Ska genomföras vid 17-tiden ungefär, men har redan markerats klart i översikten för maj.

Tre varv genom följande övningar:

- latsdrag med omvänd fattning, 6 rep
- jägarvila, 30 sek
- dips, 3 rep
- squats, 8 rep
- armhävningar, 8 rep
- latsdrag med framåtriktad fattning, 6 rep
- benlyft stödd på  dipställningen, 6 rep
- lutande armhävningar, fötterna på förhöjning, 7 rep

Idag ska passet genomföras i lugnt och stilla tempo, med rejäl vila både mellan övningar och varv. Förhoppningsvis ska armbågen klara det hela utan att försämras. Och för att hjälpa upp kommer jag att använda min nyköpta avlastningsgrunka (ett band man spänner om musklerna nedanför armbågen).

I morgon ska jag springa det närbelägna motionsspåret, ett varv, vilket blir ca 2,7 km. Tempot ska dock inte drivas upp, utan passet ska genomföras med lätt steg och lugn andning.

På torsdag är det sista maj. Då är Fas 2 över och jag är nöjd med hur långt jag kommit under de senaste tio månaderna.

Livsstilsförändringar som t.ex. a…

Årsutveckling hittills

Sammanfattat konto för konto:

Fondkonto: + 9,51 %

ISK:
- indexfonder: + 8,18 %
- aktiva fonder: + 3,21 %
- räntefonder: + 0,76 %

- aktier: - 16,06 %
- spekulationer: - 1,07 %

Alla konton tillsammans: + 3,10 %

För alltihopa jämför jag mig med DJ World Index, som i år har gått ner något, - 0,49 %.

Så ser det ut. Jag är naturligtvis inte nöjd med bara drygt 3 % i uppgång under året, men förklaringen är tämligen lokaliserad till utvecklingen i två av mina aktieinnehav, där risktagandet är medvetet och jag är rätt bestämd i att mina innehav är långsiktiga. Det ena av innehaven ger därtill en direktavkastning om dryga 5 % räknat på GAV, så det väger upp en del av tappet i alla fall.

Vid sidan  om ovanstående, som alltså handlar om MEF, har jag därtill ett innehav som stadigt ger en återbäringsränta som f.n. ligger på 6 %. Det innehavet tuffar på. Jag skyfflar inte in betydande summor i det, bara några hundralappar i månaden. Men det känns som en stabil del inom ramen för helheten.

Noterat

Efter det där brexit-valet på den där ön har jag roat mig med att notera Min Egen Fond (MEF) i USD och i gram guld, utöver då den naturliga noteringen i svenska kronor.

I april skuttade MEF till uppåt noterad i kronor, men inte noterad i USD eller gram guld.

Utvecklingen i procent i de olika noteringarna, sedan brexit-valet, ser ut så här:

SEK: +148,007 %
USD: +132,840 %
gr guld: +131,404 %

Utvecklingen består dels av egna insättningar/köp och dels av kursförändringar.

Utgår man från mitt sätt att tänka består en del av värdeutvecklingen i kronor räknat av luft.

Det är mycket här i världen som är relativt ...

Fondläget - maj

Det har så långt varit en påver månad. Kanske kommer de närmaste dagarna att överraska, men hittills under maj månad ser det ut så här:

Min Egen Fond: -0,19 %

Fonder: +0,09 %
- huvudregioner: +0,50 %
- sidoregioner: -7,12 %
- branschfonder: +2,72
- ädelmetaller: -0,54 %

Aktier: -1,90 %
Spekulationer: -9,66 %

Räntefonder: +0,18 %

Surdegarna återfinns i Latinamerika, Pakistan, Afrika och Östeuropa.

Bland sånt som skuttat till uppåt återfinns teknologi, råvaror, USA och teknologi.

Sikten skyms av div. rörelser i valutorna. Konsekvensen av utvecklingen har blivit köp av sånt som gått ner, men dock enbart fonder.

Läget

Bild
Några spån:

1. Gårdagens löprunda var både upplyftande och nedslående. På den positiva sidan fanns att jag jämfört med förra gången jag sprang samma sträcka sänkte kilometertiden med 12 sekunder. På den negativa sidan finns att det är långt kvar till målet att klara 5 km med en kilometertid under 6 minuter.

2. Träningsläget är annars så att jag nu ska "släppa upp" mig under den här veckan, vilket innebär att jag lättar på träningsbelastningen. Morgondagens styrkepass kommer att genomföras med lättare belastning än vanligt. Onsdagens löptur kommer att göras kortare än vanligt och tempot ska hållas ner så att turen känns lätt och behaglig. På torsdag springs motionslopp, men ambitionen är inte att göra tid, utan att hålla lätt och behagligt tempo och se det hela som ett träningspass.

3. Sparandet sker nu mekaniskt enligt vald viktmodell och rullar i stort enligt plan. Avståndet till miljonen i finansiella tillgångar är nu 24 månader. Från och med nu visualiserar jag det avstå…

Söndagsteser

Söndag idag och man grunnar:

- på semestern, där det är synnerligen oklart hur den kommer att spenderas
- på konsumtionsbehoven, där ny padda står på listan liksom en träningsgrunka och en TV
- på kroppen, där armbågen fortfarande krånglar
- på träningen, som fått mig i någorlunda form igen, men är trälig emellanåt
- kulturen, som man mest känner sig främmande inför
- valåret, som verkar göra nästan allt och alla nervösa
- på sparandet, som rullar på men där engagemanget har gått ner
- på bostaden, som kan behöva bytas ut
- på bostadsorten, som jag börjar vilja byta ut
- på arbetet, som jag är less på
- på möjligheterna, som finns, och trösklarna, som också finns ...

Lönedag och fondköp

Ännu några dagar kvar av maj, men lönedag är det och fondköpsorder har lagts.

Som vanligt följer jag min viktmodell när månadens sparslant fördelas ut över innehaven i Min Egen Fond. Genom mekaniken i förfaringssättet styrs slantarna mot innehav som blivit relativt sett "billigare" jämfört med övriga. Strävan är att hålla viktningen mellan innehaven konstant. Det lyckas nu inte alltid och dessutom överprövar jag ibland mekaniken i modellen, beroende på hur nyhetsflödet ser ut.

Till följd av den senaste utvecklingen ser det litet annorlunda ut än vanligt.

Ungefär en tredjedel av månadens sparslant går in i räntefonderna. Jag har tre och den summa som skyfflades dit fördelades lika mellan dessa.

Näst största andelen skyfflades in i Latinamerika, Afrika och Östeuropa.  Särskilt den förstnämnda har gått illa på slutet, vilket då gör att en större summa än vanligt skyfflades in där för att hålla den andel jag har i den fonden på den nivå den ska ligga.

På tredje plats hittas de i…

Träningsambitioner Maj

Träningsambitionerna för maj ser ut så här:

1 - styrka + lätt kondition
2 - löpning/jogging 3-4 km
3 - styrka + lätt kondition
5 - styrka + lätt kondition
6 - kondition 4-5 km

8 - styrka + lätt kondition
9 - löpning/jogging 3-4 km
10 - styrka + lätt kondition
12 - styrka + lätt kondition
13 - kondition 4-5 km

15 - styrka + lätt kondition
16 - löpning/jogging 3-4 km
17 - styrka + lätt kondition
19 - styrka + lätt kondition
20 - kondition 4-5 km

22 - styrka + lätt kondition
23 - löpning/jogging 3-4 km
24 - styrka + lätt kondition
26 - styrka + lätt kondition
27 - kondition 4-5 km

29 - styrka + lätt kondition
30 - kondition mycket lätt
31 - motionslopp 5 km

Huvudfokus under månaden kommer att ligga på styrketräningen. Målet är att kunna gå armgång i slutet av månaden, eftersom det behövs i ett lopp som går i början av juni.

Så går maj mot sitt slut

Och jag ligger i soffan och mobiliserar vilja nog för att ge mig ut och kuta.

Dagens tur har redan bockats av i programmet, men kommer att genomköras i verkligheten om en dryg timme.

En ny runda väntar, 4,7 km lång, efter gångvägar och skogsstig. Det bli första rundan som inte går på asfalt utan på klassiskt motionsspårsunderlag. Ska bli intressant att se om det betyder något för km-tiderna. Tillägg: Det gjorde det. Bra mycket långsammare blev det.

Rundan är densamma som ska springas som lopp om en och halv vecka, så dagens tur ingår i förberedelserna. Idag betyder tiden inget, bara löpkänslan räknas. Steget ska hållas lätt och ansträngningen lagom.

Sen får vi se nästa söndag hur det utvecklas.

Folkaktie

Man har blivit med en sådan igen i och med dagens köp av en liten post Telia för de utdelningsslantar som ramlat in här på slutet.

Direkt avgörande för köpet var en direktavkastning om ca 5,5 %, återköpsprogrammet och att man til slut verkar kunna göra en någorlunda ordnad reträtt från diverse stan-länder och liknande.

Kanske kommer jag efterhand att fylla på mer, kanske inte.

Men nu är man alltså med folkaktie igen.

Styrketräning i förgrunden

Det är ju litet vanskligt att ge sig på sånt, ändå, i och med att det rör sig om cykler av överbelastning och återhämtning. Där det kan vara litet besvärlig att balansera de båda komponenterna mot varandra.

Igår ökades belastningen på några övningar i programmet: latsdrag, där bytet skedde från den lättare varianten till den tyngre samtidigt som jag minskade antalet repetitioner från ca tio till sex, och dips, där riktiga nu görs, om än inte så många. Och i kombination med att jag nu tar cykeln till jobbet istället för bilen gör det att jag känner mig sliten.

Huruvida kvällens löprunda kommer att lida av det är inte gott att säga. Det har hänt förr att bästatider kommit när man trott att det ska bli tungt.

Hursomhelst, nu är det bara två veckor kvar till målgång. Den sista maj satte jag vid årsskiftet som datum för att vara i form igen.

Nästan där.

Efter den sista maj kommer jag som det ser ut nu att fortsätta med styrketräningen. Och jag kommer att följa samma program som nu, men ytt…

Dagens löptur

Handlade om 5 km. Den andra gången sedan jag började träna igen.

Inget PB. Men bara 2 sek per kilometer långsammare.

Kilometertiden måste dock minskas med en minut och nitton sekunder innan jag är nöjd. Det kommer att ta sin lilla tid.

Men just nu är det som det är.

Seg i benen

Igår genomfördes sedvanligt träningspass plus ett antal cykelturer.

Resultat: Det känns som att dagens löptur om 5 km kan bli seg. Den ska dock göras. Men något PB på distansen kan man nog glömma.

Mör

Efter tre träningsdagar på raken är nu kroppen ganska mör. 
Gårdagen bjöd på PB på 3,5 km-rundan, som nu klarades på 6:52 per kilometer. Tiderna rasar och jag har gott hopp om att om en månad eller två kunna springa 5 km bekvämt runt halvtimmen.
Styrketräningen rullar också på.
Och solen skiner.

Bänkmärke

Så. Nu är ett av de mer väsentliga delmålen uppfyllt vad gäller träningsambitionerna. Ty nu har jag för mig själv bevisat att jag kan springa 5 km. Utan uppehåll och utan att tvingas gå ens en liten bit.

Tiden på sträckan imponerar dock inte. Inte än. Men igår genomfördes distansen i alla fall på tiden 36:33, vilket ger en kilometertid om 7:19.

Det är alltså en bit kvar till målet, som är att klara sträckan under 30 minuter.

Men nu har jag i alla fall en referenspunkt att utgå från. Och det är bra.

På träningsturerna strävar jag dock inte efter någon särskild tid under det att jag springer, utan tiden kollas efter målgång och jag accepterar såväl snabbare som långsammare tider. Att hela tiden söka pressa tiden brukar sällan vara en god i det, utan det får så att säga komma av sig själv.

Under själva turerna strävar jag istället efter att hålla ansträngningen måttlig (lätt andfåddhet, så pass att samtal är en aning svårt att genomföra), hållningen stolt och steget lätt. Och hittills ha…

Träningsfaser

Jag befinner mig i en slags brytningstid när det gäller träningen min. Därför blir det nu ytterligare ett inlägg som berör hur jag tänker i dessa frågor.

Vän av ordning kanske undrar vad det är har med privatekonomi att göra. Svaret är enkelt. Den främsta tillgång jag har är mig själv, min förmåga och min hälsa. Den tid och den ansträngning jag investerar i att utveckla min (fysiska) förmåga och säkra min hälsa handlar om vård av tillgången ifråga så att den håller resten av arbetslivet. Och en bit till. - Mycket mer privatekonomiskt än så kan det inte bli.

Nåväl. Några anmärkningar om tre faser i mina träningsambitioner.

Fas 1. - Här handlar det om perioden augusti till och med december 2017. Målet under den perioden var att komma igång och att genomföra minst 100 träningspass, utan större krav annat än att göra det. Aktiviteterna bestod av cirkelträning, gång, stavgång och mot slutet även av skidåkning. Under perioden tränade jag 67,5 timmar och tillryggalade en total distans av 325 …

Löpturer

I januari i år började jag den rätt långa resan mot att åter kunna springa. De första turerna bestod av några enstaka tillfällen, där jag omväxlande gick och sprang. Från och med slutet av mars har turerna bestått av enbart springande och under april genomfördes fem turer per vecka. Distanserna var dock inte så långa, eftersom jag nu arbetar efter teorin att det i min ålder är bäst att skynda långsamt.

Nu under maj kommer jag att springa 3,5 km på onsdagar och 5 km på söndagar. Dessutom springer jag 1,7 km vid vart styrketräningstillfälle, halva sträckan som uppvärmning och halva som nedvarvning efter styrkedelen, men dessa km kommer jag nu inte att särredovisa som löpning.

Kilometertiderna för de två senaste 3,5k-rundorna har legat på knappt 7 min/km och senaste söndagsrundan om 4 km genomfördes med kilometertiden 7:23. Tiderna ter sig inte särskilt imponerande för den som är van att springa, men det är 15 år sedan jag höll på med sånt här, så för mig är läget klart tillfredställande…

Avståndet till miljonen

Det flaxar omkring, det avståndet.

Aktuellt läge ser ut som följer.

Samlade tillgångar: 13 månader.
Nettoförmögenhet: 17 månader.
Finansiella tillgångar: 25 månader.

Givet då att sparandet fortsätter på samma nivå som nu och att mina antaganden om "normal" avkastning håller.

Nya bud

Trots allt. Det blir det nya träningsprogrammet. Något modifierat, för att minska belastningen litet.

Men ändå.

April månads uppgång

Mina finansiella tillgångar har ju gjort ett rejält uppskutt. Men det gäller bara när jag noterar värdet av dem i kronor. När värdet noteras i USD eller gr guld finns ingen uppgång.

Bäst att hålla skallen kall.

Sammanfattning April

Så har då månadsskiftet passerat.
Aprilresultatet landade på ett samlat överskott om 6,9 tkr, där 6,3 tkr som vanligt består av det planerade sparandet. Restskatteinbetalningen drar ner det hela. Det totala sparkvoten landade på 23 %.
Utöver det där har ekonomin tillförts 14,6 tkr i form av värdeökningar för innehaven.
Värdet av de samlade tillgångarna ökade med 2,5 % och nettoförmögenheten ökade med 2,6 %. Den senare uppgår nu till strax över 800 tkr.
Nöjd.

Nederlag

Igår cyklade jag iväg och besökte det utegym jag tänkt mig använda för nästa steg i träningsambitionerna. Provade några av de övningar jag tänkt mig, men inser att armbågen definitivt sätter stopp för dessa. För tillfället.

Så det blir till att fortsätta med det program jag följt under april, som fungerar då det inte belastar armbågen på ett sätt som gör ont.

Förhoppningsvis räcker ytterligare en månads vila för att bekymren ska ge med sig. Kanske måste jag dock också medicinera med någon form av anti-inflamatoriskt preparat. Ska kolla utbudet idag på eftermiddagen.

Surt.

Tungt

Somliga dagar känns träningen bara tung. Idag var en sådan dag.

Nästa styrkepass blir dock annorlunda. Det är dags att ge sig i kast med ett nytt program.

Fondläget just nu

Det hoppar och far i år.

Nu under april har MEF gått upp med 3,12 %. Främst är det fonderna som skuttat upp, med 4,83 %. Och där är det främst USA och Europa som hoppat tillsammans med några branschfonder.

Några surdegar finns bland innehaven och de tynger aktierna. Ett av bolagen är ett "framtidsbolag" som sjunker och sjunker, men där jag har litet svårt att förstå varför. Kanske beror det på avsaknad av information. Det verkar som att såna bolag som det handlar om är starkt beroende av ett positivt flöde av pressmeddelanden. Och det saknas alltså.

Nåja, det tuffar i alla fall på.


Genomsnittlig effektiv årsavkastning - igen

Bild
Ännu en milstolpe.

Nu är samtliga Avanza-konton tillräckligt gamla för att Sharpekvot, standardavvikelse och genomsnittlig effektiv årsavkastning ska visas, vilket kräver en historik längre än 12 månader.

Överlag menar jag att det ser bra ut, med en genomsnittlig effektiv årsavkastning om drygt 15 % för totalen. Sharpekvoten för den senaste 12-månadersperioden  hade väl i och för sig gärna ha fått vara högre, men den kanske tar sig framöver.

I vilket fall, jag tycker nog att den riskdiversifieringsstrategi fungerar. Så långt.

Sammanställning:

Milstolpe

Efter att under en månad ha ägnat mig åt att åter försätta mig i skick för löpning nåddes igår en milsten värd att nämna.

För första gången genomfördes ett pass längre än 3 km med tempo under 7 minuter per kilometer. Gårdagssträckan var 3,5 km och den genomfördes med en kilometertid om 6 minuter och 58 sekunder.

Nästa milsten ligger på 6 minuter kilometern. För mig är det den gräns där jag kan säga att jag ändå är i godtagbar form. Kravet gäller om en sträcka på 5 km, så än har jag en bit kvar att vandra innan jag når fram, men den dag jag klarar 5 km under halvtimmen i träningstempo, då är jag nöjd. För det innebär att jag i tävlingstempo kan klara det snabbare än så.

Men tävla tänker jag inte göra, trots att jag om ungefär en månad kommer att delta i två arrangerade lopp. Dessa båda kommer dock att genomföras i mitt tempo. Och jag struntar helt i tider och placeringar. Det är fullgörandet som är det väsentliga.

Årets lönejustering

Det har varit en hel del om träning här under den senaste tiden och det kanske är dags att låta bloggen handla litet mer om privatekonomin.

Årets lönejustering har nu realiserats genom ny summa som månatligen förs in på lönekontot. Som alltid tar jag mig nuförtiden då en funderare på hur justeringen ska disponeras. Utgångspunkten tar jag i samma ekvation som alltid:

nettolön = konsumtion + sparande + träningsavgift + överskottsmål

Av termerna till höger kanske träningsavgiften behöver förklaras. Det är alltså den summa jag för över till ett särskilt sparkonto, istället för att köpa gymkort. Avgiften är satt till 50 kr/träningstillfälle och eftersom jag tränar ca 20 pass/månad, sätter jag nu över 1000 kr varje gång lönen landar på kontot.

Hursomhelst, nu när nya lönen har landat kan jag skruva i hur mycket som förs till konsumtion och samlat sparande, som ju består av de andra termerna i ekvationen.

Bruttolönen min hoppade genom mina chefers välvilja upp 6,2 % i år. Av löneökningen få…

Små oroande tecken

Överhoppandet av två träningspass förra veckan kan jag stå ut med. men igår hände något jag inte gillar. Genom en känsla av håglöshet, uppburen av rationaliseringar och konstruerade ursäkter, hoppades det kompenserande styrkepasset över igår.

Inte bra.

Dock: Denna vecka ska - vad som än i övrigt händer - lagt träningsprogram genomföras. Oavsett väder, håglöshet, gaser i magen, etc.

Armbågen min krånglar dock fortfarande, så det tänkta majprogrammet är i fara. Kanske må jag sänka ambitionsnivån litet. Här handlar det dock om att i stället för chin ups och pull ups gå ner i belastning, inte om att utesluta träning av muskelgrupperna ifråga.

Funderingarna fortsätter.

Veckans träningsmissar

Då man nu har befunnit sig på resande s.k. fot sket sig träningsambitionerna under veckan. Delvis.

Torsdagens respektive lördagens kombo-pass av löpning/styrketräning blev inställda. Torsdagspasset ställdes in på grund av frosseri i mat och dryck samt en del andra förlustelser. Lördagspasset ställdes in på grund av ren lathet, egentligen.

I viss mån kan man kanske anse att de uteblivna passen kompenserades av det myckna promenerandet under veckan. Snittantalet steg landade på 14 776 steg per dag. men fullt ut gills det ju inte.

Därför: Ikväll genomförs extra styrkepass, dock utan inledande 2 km löpning/jogging. Uppvärmningen får ske mer stillsamt i form av svikthopp.

Låter bra.

Träningsambitioner April

1 - löpning/jogging, 3,5 km

3 - löpning/jogging 2 km, styrkepass 40 min
4 - lätt kondition + rörlighet
5 - löpning/jogging 2 km, styrkepass 40 min
7 - löpning/jogging 2 km, styrkepass 40 min
8 - löpning/jogging, 3,5 km

10 - löpning/jogging 2 km, styrkepass 40 min
11 - lätt kondition + rörlighet
12 - löpning/jogging 2 km, styrkepass 40 min
14 - löpning/jogging 2 km, styrkepass 40 min
15 - löpning/jogging, 3,5 km

17 - löpning/jogging 2 km, styrkepass 40 min
18 - löpning/jogging 3,2 km
19 - löpning/jogging 2 km, styrkepass 40 min - ej genomfört
21 - löpning/jogging 2 km, styrkepass 40 min - ej genomfört
22 - löpning/jogging, 3,5

24 - löpning/jogging 2 km, styrkepass 40 min
25 - löpning/jogging 3,5 km
26 - löpning/jogging 2 km, styrkepass 40 min
28 - löpning/jogging 2 km, styrkepass 40 min
29 - löpning/jogging, 4 km

Not: Styrkepassens längd kan komma att ökas något mot slutet av månaden.

Där man nu är

Bild
Ett sätt att synliggöra den träningsmängd man utsatt sig för är att hålla koll på den samlade sträcka man rört sig under träningspassen. Sedan jag den 27 juli 2017 började ansträngningarna att komma i form igen har jag totalt avverkat en sträcka om 569 km nu.

För att räknas måste sträckan ha genomförts (a) som träningspass och (b) inneburit transport där drivningen skett genom muskelkraft. Här inräknas då alla förflyttningar av typen promenader, stavgång, cykelturer, skidåkningspass och löpturer, med restriktionen att förflyttningen ska ha skett enbart i träningssyfte. En söndagspromenad ner till stan räknas inte. Man ska vara ombytt för träning och genomföra turen i syfte att nå träningseffekt. Turer på löpband, roddmaskiner och liknande räknas inte. Man ska ha förflyttat sig på riktigt.

Synliggörandet görs sedan i bilden nedan. Start vid Treriksröset, sedan virtuell transport närmaste väg till Karesuando, för vidare färd söderöver efter E45:an.

Och synliggjort så befinner jag mig nu…

Dagens pass

Det visar sig att det ändå går rätt fort att träna upp sig, även i min ålder.

Dagens löppass om 3,51 km genomfördes på 24 minuter och 51 sekunder. Och det är hela tre minuter snabbare än när jag tultade sträckan första gången för ca tre veckor sedan.

Det går framåt, med andra ord. Men än är en bra bit kvar till acceptabelt träningstempo på sträckan. Ambitionen är att någorlunda bekvämt kunna hålla 6 min/km på en 5 km-sträcka.

Kanske klarar jag det mot slutet av sommaren ...

Dagens

- träning tog på mer än vanligt, vilket kan bero på något överdriven vinkonsumtion igår kväll. Så ikväll blir det lugnt och stilla, för att inte förstöra söndagens pass också ...

- fondläge ser ljusare ut. MEF har under april gått upp så pass att jag nära nog ligger i fas med normalt förväntad utveckling.

- mat blir biff med lök och stekt ägg

Vilodag

I morgon. Väl behövlig.

Men km-tiderna förbättras stadigt nu. Och om en månad bör de närma sig 6 min/km på 5 km.

Benen mina är dock litet sura på mig. Men det torde gå över.

Smaklösa snillen

Nåja. Hur snillrik församlingen egentligen är kan man nog också ifrågasätta. Liksom en del mer eller mindre insyltade och småbittra ex och andra kommentatorer.

En del missförstånd verkar väl också segla runt, som i den här artikeln. För den där kulturprofilen som påstås ha ägnat sig åt livsstilsmönster som av någon underlig anledning beundras av Hr Horace Engdahl är ju inte själv med i församlingen ifråga, utan det är hans fru som är det.

Vilket då ställer uteslutningskraven som gäller henne på en annan hylla än på övergreppshyllan. För ska hon Frostenson kastas ut må det välan ändå grundas på något som hon har gjort (och som är av relevans för själva akademiens arbete), inte på något som hennes make har gjort. Det verkar litet knasigt om någon nu på allvar skulle driva tesen "du har visat dåligt omdöme genom att gifta dig med ett svin, därför får du inte vara med längre".

Tänker jag.

Men vad vet jag, som inte tillhör den s.k. kultureliten ... den där med snille och smak ..…

Träningsresultat

Bild
Såna kan man följa på många sätt. Ett sätt är att skaffa sig en sån där aktivitetsmätare. Och en sån har man, en Fitbit Charge 2, som har de funktioner jag behöver, men inte fler. (Tyvärr saknar den inbyggd GPS, så jag kanske måste uppgradera om ett tag.)

En funktion den grunkan har är att den mäter puls. Och genom någon slags algoritm får man även estimat för vilopuls och syreupptagningsförmåga.

Sedan jag skaffade grunkan har min vilopuls gått ner med ca 0,13 slag/minut per träningsvecka, vilket visas i diagrammet nedan. Variationen runt trendlinjen är visserligen betydande, men det råder ingen tvekan om att saker och ting har gått åt rätt håll. Normalvärden i oselekterad population ligger någonstans i intervallet 60-80 slag/minut, så numera ligger man parkerad nära den nedre gränsen. Och mycket lägre lär det nog inte bli.

Det estimat för syreupptagningsförmåga som grunkan levererar är ett intervall och den skattning jag får är 49-53 ml syre/kg * minut. Och det säger grunkan är allde…