Inlägg

Visar inlägg från 2018

Spridda skurar

Ligger i soffan sedan någon timme. Kan inte somna om, så jag har ägnat en stund åt att summera 2018 och småplanera 2019. Några spån:

Under 2019 ser det ut som att värdet av mina samlade tillgångar kommer att passera 1 mkr för första gången sedan 2006. Det finns dock en väsentlig skillnad mellan då och nu. Då låg min skuldsättningsgrad på 73 %. Nu ligger den under 5 %. Det jag har nu är mitt, så var det inte då.

Preliminärt ser det också ut så att jag kommer att kunna fortsätta att spara på nuvarande nivå även under kommande år, trots att mina boendekostnader kommer att öka rejält. Bilåkandet kommer dock att minska och en del av det slöseri jag ägnat mig åt i övrigt kan jag dra in på.

Livsföringen i form av prylar kommer att hållas igen, förutom en del nya möbler och annat till nya bostaden. Istället belägger jag mig med köpförbud när det gäller sånt som kläder, skor, böcker och annat sånt.

Rensningsprojektet återupptas. Nu ska här slitas och efterhand slängas tills jag når lämplig niv…

Årets slut

Bara en kort anmärkning.

Beståndet på Avanza har under året utvecklats negativt, minus 5,5 %. Och det känns litet småsurt även om den genomsnittliga utvecklingen där ligger på minus 8,5 %.

Annars har ekonomin utvecklats hyfsat ändå under året. Nettoförmögenheten har vuxit med 12,3 % och de finansiella tillgångarna med 15,6 %.

Den samlade sparkvoten ligger för året kring 30 % och en hel del av den har gått till sparande på konto. Jag har tagit höjd för den nedgång vi nu har sett och står rustad för köp nu kommande månader. Har också en del i räntefonder som kan komma att viktas över mot mer risk om ett litet tag.

Kommande år lär jag inte spara så hårt som de senaste åren. Om en månad lämnas den synnerligen billiga bostad jag haft de senaste åren och inflyttning i paradvåning sker. Gissar jag blir följden att den totala sparkvoten kommer att sjunka ner mot 15-20 %. Mer pengar flyter ut i konsumtion.

Det är dags att ta ut svängarna litet mer än tidigare.

Mot årets slut

Och det är dags att fundera på framtiden.

1. Sparandets utformning.
Idag har jag ett fast sparande om 6,3 tkr. Till det läggs ett träningssparande om 1 tkr, som hittills har satts in på ett göra-roliga-saker-för-konto. Utöver det är ambitionen att landa på ett överskott om 1 tkr i snitt över årets månader, utöver sparandet. Så totalt sett är ambitionen att spara 8,3 tkr per månad i snitt, vilket ger en total sparkvot om 27,5 %.

Nu tycker jag att det är litet högt, men ambitionen ändras ändå inte inför kommande år. Däremot kommer inte träningssparandet att sättas in på samma konto längre, utan det kommer att skyfflas in i det sparkonto som ingår i min egen fond (MEF). Skälet är att mina buffertkonton inte ger någon ränta alls, medan sparkontot gör det.

Så från och med nu sätts ett planerat sparande om 7,3 tkr av i MEF, buffertkontona får stå som de är och ev. överskott får stanna på lönekontot. Ambitionen är dock fortsatt att landa på ett överskott om 1 tkr per månad i snitt.

2. Vikte…

Läget

Kikar litet på utvecklingen av Min Egen Fond.

Senaste veckan: - 1,5 %
Senaste månaden: - 4,9 %
Under året: -2,2 %
Senaste året: -1,1 %

Och idag går månadens sparslant in i MEF. Den täcker nästan det senaste årets nedgång, men bara 28 % av den senaste månadens.

Snart lön

Och det är dags att bestämma sig för hur månadens inkomst ska fördelas på olika poster.

1. Räkningsbelastningen omfattar denna gång 19 % av inkomsten, vilket är något lägre än vanligt.

2. Det planerade sparandet hålls som vanligt konstant och uppgår till 21 % av månadens inkomst. Till följd av marknadsläget kommer ca 1/6 att hållas kvar på sparkonto, medan resten går till riktade
fondköp, som styrs av min valda viktmodell. Köpen kommer inte att räcka till att nå vikterna enligt den modellen (se den fliken) fullt ut, men det finns omfördelningsutrymme kvar att spela med under kommande månad.

3. Träningssparandet, som alltså görs istället för att köpa gymkort, omfattar 3 % av inkomsten och sätts in på göra-roliga-saker-för-kontot.

4. Kvar för konsumtion blir 57 % av inkomsten. Räknas en smärre bilreparation bort blir 53 % kvar. Det är tillräckligt. Och med litet sparsamhet ska månadens överskott därtill kunna bli hyfsat.

Nedgångarna under månaden är naturligtvis inte kul, men inte direk…

I mitten av en sur månad

Det är mindre roligt nu. Och om läget inte förbättras under andra halvan, utan står sig som det nu ser ut, kommer månaden att ha fört med sig följande förändringar:

1. Kassan, som består av behållningen på lönekonto samt reservkonton, kommer efter beräknat överskott att ha ökat med 3,9 %. Jag snålar alltså nu, även om gårdagen medförde en del klädköp (handskar, underställ, en skjorta) samt några träningsattiraljer.

2. Krediten, kommer att vara oförändrad, dvs. onyttjad.

3. Det korta sparandet, dvs. Min Egen Fond, kommer att ha minskat i värde med 3 %. Och det gäller då efter insättning av månadens sparslant i slutet av månaden.

4. Det långa sparandet, dvs. min traditionellt förvaltade kapitalförsäkning, kommer att ha ökat i värde med 0,5 %, efter insättning av månadens premie.

5. Lösörets värde torde kunna betraktas som oförändrat.

6. Bilens värde blev jag som tvungen att skriva ner med drygt 20 % efter att ha kolla på en sån där bilprisuppskattningssajt.

Sammantaget innebär det där a…

Sunk

Som det nu ser ut kommer jag vid månadens slut att ha ett sparande den här månaden om 9 tkr.

Hittillsvarande nedgångar ligger i trakten 16 tkr, vilket då skulle ge ett netto för månaden om minus 7 tkr.

Känns så där.

Samtidigt kikar jag på mina diagram, som förutom utvecklingen fram till nu ger en bild av hur framtiden kommer att te sig, givet att saker och ting återgår till någon slags statistiskt normalläge.

Och om det så gör är det som nu sker ändå ingen katastrof. Möjligen erbjuder nuvarande utveckling läge att köpa. Får fundera på det över helgen.

Just nu avvaktar jag för att se vartåt det bär ...

Sparmodifieringar

För närvarande ser min månadsmodell ut så här:

Inkomst = Konsumtion + Träningssparande + Egentligt sparande + Överskott

Och med siffror här och var:

Inkomst = Konsumtion + 1 tkr + 6,3 tkr + 1 tkr

Träningssparande går dock in på konto utan ränta och där börjar det nu ligga en del pengar. Så pass att det börjar kännas fel att samla mycket mer där. Meningen med dessa pengar är dock att de ska vara lätt tillgängliga som buffert och reserv så tanken har varit att spara upp till 50 tkr och sedan stanna.

Överskottet stannar på lönekontot och det är inte alltid målet om 1 tkr har nåtts. Hittills under året har det genomsnittliga överskottet landat på drygt 540 kr/månad.

Då saker och ting nu ser ut som de gör, ändrar jag siffermodellen ovan till:

Inkomst = Konsumtion + 0 tkr + 7,3 tkr + 1 tkr

Träningssparandet förs alltså över till det egentliga sparandet. Den restriktion på det som införs är att minst 1 tkr ska stanna på det (räntegivande) sparkonto som ingår där. Övriga 6,3 går till fond- oc…

Månadsskiftet

Det närmar sig. Och den här gången är även ett kvartal till ända.

Utvecklingen den senaste månaden är väl inte så där väldigt kul och jag har börjat fundera på hur min exponering för risk egentligen ser ut. Men tidigare justeringar i risksänkande syfte ser ändå ut att vara någorlunda väl tilltagna, så jag fortsätter nu på den inslagna väg jag har valt. Ytterligare risksänkande åtgärder avstås alltså från för närvarande.

För året hittills ser det inte så förbålt illa ut. Sparkapitalet har hittills ökat i värde med 22 tkr. Till det läggs då det faktiska sparandet, som totalt uppgår till 77 tkr. Av den sist nämnda nuffran består drygt 57 tkr av det jag kallar egentligt sparande medan 20 tkr utgörs av reservuppbyggnad på sparkonton. Totalsumman som ligger på dessa börjar nu närma sig en smärtgräns, varför 2019 kan medföra en ökning av det egentliga sparandet, från nuvarande 6,3 tkr till 7,3 tkr. Om jag gör så kommer den sista tusenlappen att styras in på det räntegivande sparkonto som ing…

Fondjusteringar

Under september har Min Egen Fond gått ner med 1,91 %. Precis allt i fonden har gått ner, utom aktierna och räntefonderna. Och det mesta tycks ha med världens gång att göra.

Nu vidtar jag några justeringar.

1. Utökade fondköp. - Normalt sett för jag över 6 tkr per månad till MEF och köper fonder för det mesta. Denna månad köper jag dock för mer än den insatta slanten, och köper totalt för 9,4 tkr. Merparten av detta skyfflades in i indexfonderna. Köpen följer satt viktmodell. (Möjligen är detta korkat, då det Trumpska handelskriget fortsätter att hota, men här tror man på en (någorlunda snar) tid efter Trump och att världen då nyktrar till en aning.)

2. Fortlöpande kontantsparande. - Var månad sparar jag 6,3 tkr i det jag kallar planerat sparande. Utöver det sparas 1 tkr plus månadens överskott. Dessa pengar landar på reservkonton eller som slatt på lönekontot. Behållningen för dessa reserver närmar sig två nettomånadslöner nu.

3. Justerad viktmodell. - På grund av att kontantreserven…

Yrsel

Tog mig för att spana igenom Vänsterpartiets partiprogram från 2016.

Hittar bland annat följande citat:

"I samma utsträckning som socialismen förverkligar människans rätt att bestämma över sitt arbete upphävs ägandet av produktionsmedlen överhuvudtaget, såväl det samhälleliga som det privata. Det ersätts av en gemensam förvaltning och utveckling av gemensamma resurser av de arbetandes fria sammanslutning."

Undrar om de själva begriper vad de menar.

Intrycket även från andra delar av programmet är att det är en samling testuggande stollar som ligger bakom det partiets syn på världen.

Och såna utesluter inte s från deltagande i landets styre.

Bedrövligt.

Regeringsbildning ur en amatörs synvinkel

Funderar litet kring det politiska läget i landet och spanar litet på Omni kring hur valserna går kring det.

För egen del är följande mandatsiffror av betydelse:

Alliansen (m, kd, c och l): 143
Regeringen (s, mp): 116

Till dessa huvudblock kommer sedan:

Kommunisterna: 28
Kulturkrigarna: 62

Båda de sistnämnda är i mina ögon tämligen vidriga (= antiliberala och antidemokratiska) partier, som övriga partier har en moralisk skyldighet att hålla undan från inflytande över hur landet ska styras.

Det som komplicerar saker och ting är naturligtvis dels matematiken, dels sakpolitiken. Själv har jag inte särskilt mycket till övers för mupparna i miljöpartiet, som jag ständigt har svårt att ta på allvar. Inte heller ser jag fram mot ytterligare fyra år av sosse-soppa.

Hur lösa upp det hela? - Tja, jag har räknat litet på olika alternativ, men någon särskilt lyckad lösning lyckas jag inte komma på. Den samlade statsvetarkåren verkar dock vara lika förvirrad som jag och de varianter som dyker upp …

Fondläget och en del annat

Förra månaden steg Min Egen Fond (MEF) med drygt 2 % och man var tämligen nöjd med hur saker och ting utvecklade sig, i alla fall på ytan. För efter närmare tittar såg man att uppgången var aningen uppblåst till följd av krontappet.

Nu håller saker och ting på att justeras. På litet olika sätt. Den samlade nedgången för MEF är hittills under september 2,4 %. Och allt man har i MEF har dalat. Förklaringarna till detta är sannolikt sammansatta, men nog ser man spåren av idioten i Vita huset i hur sakerna skuttar omkring alltid.

Och på tal om den idioten kan man inte låta bli att kommentera de inhemska varianterna, som återfinns i våra tre populistpartier (SD, V och FI). Samtliga dessa delar under ytan en gemensam syn på relationen samhälle-individ, där individen betraktas som starkt underordnad respektive kollektivs strukturella egenskaper. Föreställningen är att nationens, klassens eller genustillhörighetens intressen alltid går före individens och de som varierar oväntat betraktas som…

Plan och verklighet

Bild
Det finns ett gammalt citat jag gillar och det lyder: "Ingen plan, hur genomtänkt den än är, överlever den första kontakten med fienden."

Som synes handlar det om krigiska ting, men med lätt modifiering kan sentensen justeras till att gälla allt. Och för sparandet och dess utveckling är det tämligen träffsäkert.

I diagrammet nedan visas månadsvis procentuell utveckling av mina finansiella tillgångar under 2018, uppdelat då på egna insättningar (blått) respektive värdeökningar/avkastning (grönt).

Perioden januari-augusti är över och historia. Där har planen mött verkligheten och inte visat sig hålla. September är igång och där ser det inte heller ut att bli som jag trodde. Oktober-december-staplarna visar plan och det enda man kan säga om det är att det inte kommer att se ut så när dessa månader har passerat.

Så? Vad är då värdet av att ha en Plan? Möjligen kan man se det på september-stapeln, eftersom den blå delen där är högre än vanligt. Det innebär att ambitionen för mån…

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Bild
Kollar åter på MEF och dess beståndsdelar med avseende på Sharpekvot, standardavvikelse och genomsnittlig effektiv årsavkastning. De båda förra måtten över de senaste 12 månaderna och det sista för hela tiden på Avanza.

Som det nu ser ut visas i diagrammet nedan. Sämst har det gått för aktier och spekulationer. Bästa riskjusterade avkastningen i räntefonderna, men överlägset bäst avkastning för indexfonderna och mitt gamla fondkonto.

En Sharpekvot om 1,96 för de senaste 12 månaderna för helheten tycker jag nog är helt OK.

Fondutvecklingen - annan vy

Bild
Sedan måndagen noterar jag den procentuella utvecklingen av MEF i kronor, USD och gram guld. Tanken är att få en känsla för en del relativiteter i värdeutvecklingen och sedan mars uppträder en del sånt i den graf jag använder för ändamålet. Den visas här nedan.

Som synes har värdet i kronor (och i viss mån guld) under 2018 börjat skeka i jämförelse med värdet räknat i USD. För mig tyder det på att den blå kurvan i grafen innehåller en hel del luft och att det kan vara värt att ta det litet försiktigt ett tag.

Varför gapet har uppstått kan man spekulera i, men jag är för litet kunnig för att göra det med finess. Osäkerheterna när det gäller det politiska läget i landet kan dock vara en faktor.

På litet sikt torde dock de tre kurvorna närma sig varandra igen. Åtminstone är det vad jag tror.

Eller kanske snarare hoppas på ...

Valbekymmer

Bild
Det politiska läget i landet bekymrar. Och någon vän av SD är man inte på den här sidan tangentbordet.

Funderar gör man över exakt vad som gör att vissa grupper attraheras av partiet.

En ledtråd hittar man här.

Småstök

Här gillas inte riktigt det som händer nu, med handelsdispyter hit och dit, en dollarkurs som pumpas, Trumps vilda svingande, det inhemska politiska läget, med mera.

Inom den snäva ram som Min Egen Fond (MEF) utgör har konsekvensen blivit en del smärre obalanser i det att USA-tunga fonder börjar avvika för mycket från de vikter som jag dem tilldelat. Så pass att jag faktiskt idag tog till säljmedlet för att få vikterna dit jag vill. Totalt sett innebär justeringarna inte så mycket, då den andel av MEF som nu omsätts inte uppgår till mer än 0,4 %.

Men jag tycker ändå att det är värt att göra justeringen.

Tidigare i veckan har en annan förändring gjorts i och med att jag sålde av det miljöinriktade förhoppningsbolaget och köpte Telia för slantarna. Äventyret i förhoppningsbolaget, som först steg som en sol, men sedan dalade som en pannkaka slutade med en förlust om en 5-6 % av det jag stoppat in i det. Kanske borde jag ha legat kvar, men tecknen för just det bolaget ser numera mer oroan…

Vad man äger om man äger fonder.

Med hjälp av Morningstar har jag nu kollat litet kring hur många företag jag via mina fonder äger andelar i och kring hur dessa är värderade i termer av det där p/e-talet. Uppgifterna är tämligen aktuella och bygger på tillgängliga data från den sista juli i år.

Huvudregioner. Här har jag sex fonder, med inriktning på USA, Asien, Japan, Europa och Sverige. Totalt äger jag via dessa andelar i 1 982 företag, ev. något färre till följd av tänkbara, men mindre överlapp mellan fonderna. Genomsnittsvärderingen i termer av p/e ligger på 14,4, vilket inte ter sig så värst ansträngt ändå.

Sidoregioner. Här har jag tre fonder, med inriktning på Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Dessa fonder är mer koncentrerade och omfattar totalt 158 företag.  Genomsnittsvärderingen i termer av p/e ligger på 11,3, vilket inte heller känns överdrivet ansträngt.

Branschfonder. Här har jag fyra fonder, inriktade på läkemedel, teknik, fastigheter samt klimat och miljö. Totalt omfattar dessa 231 företag, med en geno…

Portföljprestationer

Det där med att utvärdera den strategi man följer är ju nånting som kan göras på många olika sätt. Själv jämför jag mig vanligtvis med DJ World Index, eftersom Min Egen Fond (MEF) är uppbyggd på det sätt den är, med 90 % fonder med innehav spridda över världen och över tillgångsslag och 10 % (svenska) aktier.

Ibland blir man dock litet nyfiken över hur strategin står sig mot utvecklingen "på börsen", som är ett uttryck för den hemmablindhet div. svenska medier plägar visa upp när frågor av slaget omskrivs.

Rimligaste valet av index att då jämföra mot verkar Six Portfolio Return Index vara och då står sig Min Egen Fond så här:
Sedan Avanza-starten (11 april 2016) har MEF stigit med 37,68 % medan jämförelseindex stigit med 23,06 %.Det senaste året har MEF stigit med 9,48 % medan jämförelseindex stigit med 11,15 %.Under 2018 har MEF stigit med 3,96 % medan jämförelseindex stigit med 9,51 %.Den senaste månaden har MEF stigit med 2,03 % medan jämförelseindex stigit med 4,77 %. Så…

Det är varmt

Och det sammanfattar väl juli, så långt.

Man har semester. Träningen går litet på sparlåga. Axeln krånglar. Så det blir mest en eller annan löptur.

Konsumtionsutgifter av semesterslag har ökat. Hotell, restaurangmat och pilsner.

Idag en paus från sol och värme. Hushållsbestyr.

Loj.

I soffan

Slöar idag. Ingen träning.

Kikar istället litet på fondutvecklingen, som tyvärr ser så där lagom rolig ut.

Totalt har innehaven i MEF gåt ner med 0,9 % under juni. Fonderna har gått ner med 1,6 % och mina spekulationsinnehav med 6,6 %. Läget vägs upp litet av att aktierna gått upp 1,8 % och av att ränteinnehaven håller emot.

Bland fonderna har bara USA-fonden och några branschfonder med tyngd i USA gått upp. Sämsta utvecklingen finns i Asien och i mina sidoregioner (Afrika, Latinamerika och Östeuropa). En hel del av värdeförskjutningarna är valutarelaterade och kopplade till USD-kursen.

Trump är i mitt tycke en bedrövlig och osäkerhetsskapande faktor i ekvationen och frågan är nu hur man bör agera. Enligt min viktmodell ska det som hamnar efter köpas, under antagande då att saker och ting normaliseras efterhand. Men det gäller bara om världen inte går helt åt helvete till följd av Trumpaggressioner och idiotingrepp av typen eskalerande tullar och andra handelshinder.

Tillsvidare följe…

Rehab

Nu så. 
Rehab-program konstruerat, med anledning av axelproblemet, som verkar vara av inklämningsart mest.
Från nu och hela juli blir det träning med gummiband som gäller, kompletterat med några litet tyngre övningar med hantlar och några smärre stretchövningar.
Gummibandsövningarna tar sikte på övre delen av ryggen och småmusklerna runt axelleden. Hantelövningarna tar sikte på armarnas böjarmuskler samt rygg. Dessutom ska rygglyft och en magstärkande övning göras.
Veckoprogrammet:
Löpning 2,7 km + rehabprogrammet körs tisdag, torsdag och lördag. Löpning 3,5 km körs onsdag och söndag. Och för att benen ska få litet extra blir det en längre cykeltur om söndagarna.
Så får det bli. En dryg månad framöver.

Träningsambitioner - juni

Träningsambitionerna för juni kommer att se ut så här

2 - motionslopp 6 km
3 - kondition 2-4 km

5 - styrka + lätt kondition
6 - kondition 2-4 km
7 - styrka + lätt kondition
9 - styrka + lätt kondition
10 - kondition 2-4 km + cykel

12 - styrka + lätt kondition
13 - kondition 2-4 km + rehab axel
14 - styrka + lätt kondition
16 - kondition 5 km
17 - kondition 2-4 km

19 - kondition 3,5 km
20 - kondition 2-4 km
21 - kondition 3,5 km
23 - kondition 2,7 km + rehab
24 - kondition 2-4 km + cykel

26 - kondition 2,7 km + rehab
27 - kondition 3-4 km
28 - kondition 2,7 km + rehab
30 - kondition 2,7 km + rehab

Huvudfokus under månaden var tänkt att ligga på styrketräningen. Bekymmer med en axel har dock nödvändiggjort anpassning av programmet. Styrketräningen återupptas så snart bekymren rättat till sig. Avvaktar även med rehab-träning ett tag.

Månaden utgör starten på Fas 3 i min träning, som kommer att pågå under ett år, dvs. fram till nästa sommar. Under hela den tiden kommer fokus främst att ligga på styrketränin…

Ljus i mörkret

1. Igår blev det personbästa för året på 3,5-km-rundan. Kapade 12 s på km-tiden och det ser ut som att jag under sommaren ska kunna komma ner på hyggliga tider.

2. Axeln visar tecken på bättring. Men nu har jag lärt mig. Den ska vara helt bra innan styrketräningen återupptas.

3. Rensningsprojektet har inletts. Ett par gamla löparskor, en skjorta och någon t-shirt har slängts. Och ytterligare något kommer att följa efter i närtid.

4. Mitt fokus på träning gör att andra kostnader minskat. Det blir en billigare livsföring. Det egentliga sparandet ökas visserligen inte, men de likvida reserverna växer. Och med tanke på marknadsläget är det bra.

Trist anpassning

Axeln sätter stopp för dips och alla sorters armhävningar. Visserligen är den bättre, men inte så bra att det är lämpligt att köra övningar som belastar den.

Tre övningar måste bytas och ersätts av en extra övning för mage, ben och biceps/rygg.
Surt, men nödvändigt.

Uppdatering: Passet genomfört. Men håglöst och utan driv. Det är trist att behöva hålla igen.


Fortfarande i soffan

Har sovit ovanligt länge i natt, mer än nio timmar. Och jag känner litet onödigt småseg.

Dagens huvudaktivitet blir träningspasset, som jag ser fram mot med viss bävan, då det blir första gången ett särskilt benträningspass körs direkt efter löpturen. Det talar för att passet genomförs i lugnt tempo och möjligen att det kortas något jämfört med originalet.

Man ska inte förta sig.

På ekonomifronten har utvecklingen varit stabil den senaste månaden. Totalen har rört sig sidledes ett tag nu. Misstänker att det kan komma en kraftigare rörelse snart och då är väl tyvärr sannolikheten större för ett släpp. I händelse av sådan finns dock reserver att nyttja för köp.

Ett litet sorgebarn bland innehaven är för närvarande Latinamerikafonden. Den har nu tappat mer än 10 % på rätt kort tid. Månadsköp görs dock så att dess andel av totalen ligger konstant på 2%, eftersom det är så min viktmodell fungerar. Förhoppningsvis betalar det sig på sikt.

Strax dags för frukost.

Kanske blir det också utrymm…

Anpassningar

Vid något tillfälle har jag nämnt att anpassningen till viktningsmodellen för Min Egen Fond enbart görs genom hur jag styr mina köp.

Nu görs ett avsteg från den principen. Säljorder har lagts för delar av mina innehav i några branschfonder: teknologi, fastigheter och råvaror. Samtliga dessa har fått för hög vikt kontra annat.

Någon stor omfördelning i förhållande till helheten rör det sig dock inte om. Den omsatta summan motsvarar 0,25 % av MEF:s totala värde.

Men det känns ändå värt att göra det.

Medan man funderar på annat

Kan man ju kladda ner ett inlägg här.

Uppmärksamhet är en lustig resurs, som likt andra sådana är tämligen begränsad och det får konsekvenser för ens planering, ty sätter man för många mål för alltför många olika saker, blir det lätt inget alls av det hela.

Och då är det lätt att ge upp, av ren informationsöverbelastning och utmattning.

Samtidigt är det ju så att man vill saker. Men ett mål utan plan är inget annat än en futil och fluffig önskning.

Så det jag nu grunnar över är vilka områden i livet man behöver planera, så att man är någorlunda säker på att något blir gjort i saker som är tillräckligt viktiga för att det ska vara angeläget att just få något gjort.

Under en följd av år har min planering i tur och ordning varit fokuserad på (a) att bli skuldfri, (b) att bygga upp mitt sparande och mina (finansiella) tillgångar, (c) att sluta röka och (d) att komma i form. På samtliga dessa områden har jag nått mina mål, så långt. Vid sidan har jag dessutom haft målet att rensa bland mi…

Årsutveckling hittills

Sammanfattat konto för konto:

Fondkonto: + 9,51 %

ISK:
- indexfonder: + 8,18 %
- aktiva fonder: + 3,21 %
- räntefonder: + 0,76 %

- aktier: - 16,06 %
- spekulationer: - 1,07 %

Alla konton tillsammans: + 3,10 %

För alltihopa jämför jag mig med DJ World Index, som i år har gått ner något, - 0,49 %.

Så ser det ut. Jag är naturligtvis inte nöjd med bara drygt 3 % i uppgång under året, men förklaringen är tämligen lokaliserad till utvecklingen i två av mina aktieinnehav, där risktagandet är medvetet och jag är rätt bestämd i att mina innehav är långsiktiga. Det ena av innehaven ger därtill en direktavkastning om dryga 5 % räknat på GAV, så det väger upp en del av tappet i alla fall.

Vid sidan  om ovanstående, som alltså handlar om MEF, har jag därtill ett innehav som stadigt ger en återbäringsränta som f.n. ligger på 6 %. Det innehavet tuffar på. Jag skyfflar inte in betydande summor i det, bara några hundralappar i månaden. Men det känns som en stabil del inom ramen för helheten.

Läget

Bild
Några spån:

1. Gårdagens löprunda var både upplyftande och nedslående. På den positiva sidan fanns att jag jämfört med förra gången jag sprang samma sträcka sänkte kilometertiden med 12 sekunder. På den negativa sidan finns att det är långt kvar till målet att klara 5 km med en kilometertid under 6 minuter.

2. Träningsläget är annars så att jag nu ska "släppa upp" mig under den här veckan, vilket innebär att jag lättar på träningsbelastningen. Morgondagens styrkepass kommer att genomföras med lättare belastning än vanligt. Onsdagens löptur kommer att göras kortare än vanligt och tempot ska hållas ner så att turen känns lätt och behaglig. På torsdag springs motionslopp, men ambitionen är inte att göra tid, utan att hålla lätt och behagligt tempo och se det hela som ett träningspass.

3. Sparandet sker nu mekaniskt enligt vald viktmodell och rullar i stort enligt plan. Avståndet till miljonen i finansiella tillgångar är nu 24 månader. Från och med nu visualiserar jag det avstå…

Söndagsteser

Söndag idag och man grunnar:

- på semestern, där det är synnerligen oklart hur den kommer att spenderas
- på konsumtionsbehoven, där ny padda står på listan liksom en träningsgrunka och en TV
- på kroppen, där armbågen fortfarande krånglar
- på träningen, som fått mig i någorlunda form igen, men är trälig emellanåt
- kulturen, som man mest känner sig främmande inför
- valåret, som verkar göra nästan allt och alla nervösa
- på sparandet, som rullar på men där engagemanget har gått ner
- på bostaden, som kan behöva bytas ut
- på bostadsorten, som jag börjar vilja byta ut
- på arbetet, som jag är less på
- på möjligheterna, som finns, och trösklarna, som också finns ...

Lönedag och fondköp

Ännu några dagar kvar av maj, men lönedag är det och fondköpsorder har lagts.

Som vanligt följer jag min viktmodell när månadens sparslant fördelas ut över innehaven i Min Egen Fond. Genom mekaniken i förfaringssättet styrs slantarna mot innehav som blivit relativt sett "billigare" jämfört med övriga. Strävan är att hålla viktningen mellan innehaven konstant. Det lyckas nu inte alltid och dessutom överprövar jag ibland mekaniken i modellen, beroende på hur nyhetsflödet ser ut.

Till följd av den senaste utvecklingen ser det litet annorlunda ut än vanligt.

Ungefär en tredjedel av månadens sparslant går in i räntefonderna. Jag har tre och den summa som skyfflades dit fördelades lika mellan dessa.

Näst största andelen skyfflades in i Latinamerika, Afrika och Östeuropa.  Särskilt den förstnämnda har gått illa på slutet, vilket då gör att en större summa än vanligt skyfflades in där för att hålla den andel jag har i den fonden på den nivå den ska ligga.

På tredje plats hittas de i…

Folkaktie

Man har blivit med en sådan igen i och med dagens köp av en liten post Telia för de utdelningsslantar som ramlat in här på slutet.

Direkt avgörande för köpet var en direktavkastning om ca 5,5 %, återköpsprogrammet och att man til slut verkar kunna göra en någorlunda ordnad reträtt från diverse stan-länder och liknande.

Kanske kommer jag efterhand att fylla på mer, kanske inte.

Men nu är man alltså med folkaktie igen.

April månads uppgång

Mina finansiella tillgångar har ju gjort ett rejält uppskutt. Men det gäller bara när jag noterar värdet av dem i kronor. När värdet noteras i USD eller gr guld finns ingen uppgång.

Bäst att hålla skallen kall.

Genomsnittlig effektiv årsavkastning - igen

Bild
Ännu en milstolpe.

Nu är samtliga Avanza-konton tillräckligt gamla för att Sharpekvot, standardavvikelse och genomsnittlig effektiv årsavkastning ska visas, vilket kräver en historik längre än 12 månader.

Överlag menar jag att det ser bra ut, med en genomsnittlig effektiv årsavkastning om drygt 15 % för totalen. Sharpekvoten för den senaste 12-månadersperioden  hade väl i och för sig gärna ha fått vara högre, men den kanske tar sig framöver.

I vilket fall, jag tycker nog att den riskdiversifieringsstrategi fungerar. Så långt.

Sammanställning:

Årets lönejustering

Det har varit en hel del om träning här under den senaste tiden och det kanske är dags att låta bloggen handla litet mer om privatekonomin.

Årets lönejustering har nu realiserats genom ny summa som månatligen förs in på lönekontot. Som alltid tar jag mig nuförtiden då en funderare på hur justeringen ska disponeras. Utgångspunkten tar jag i samma ekvation som alltid:

nettolön = konsumtion + sparande + träningsavgift + överskottsmål

Av termerna till höger kanske träningsavgiften behöver förklaras. Det är alltså den summa jag för över till ett särskilt sparkonto, istället för att köpa gymkort. Avgiften är satt till 50 kr/träningstillfälle och eftersom jag tränar ca 20 pass/månad, sätter jag nu över 1000 kr varje gång lönen landar på kontot.

Hursomhelst, nu när nya lönen har landat kan jag skruva i hur mycket som förs till konsumtion och samlat sparande, som ju består av de andra termerna i ekvationen.

Bruttolönen min hoppade genom mina chefers välvilja upp 6,2 % i år. Av löneökningen få…

Dagens

- träning tog på mer än vanligt, vilket kan bero på något överdriven vinkonsumtion igår kväll. Så ikväll blir det lugnt och stilla, för att inte förstöra söndagens pass också ...

- fondläge ser ljusare ut. MEF har under april gått upp så pass att jag nära nog ligger i fas med normalt förväntad utveckling.

- mat blir biff med lök och stekt ägg

Smaklösa snillen

Nåja. Hur snillrik församlingen egentligen är kan man nog också ifrågasätta. Liksom en del mer eller mindre insyltade och småbittra ex och andra kommentatorer.

En del missförstånd verkar väl också segla runt, som i den här artikeln. För den där kulturprofilen som påstås ha ägnat sig åt livsstilsmönster som av någon underlig anledning beundras av Hr Horace Engdahl är ju inte själv med i församlingen ifråga, utan det är hans fru som är det.

Vilket då ställer uteslutningskraven som gäller henne på en annan hylla än på övergreppshyllan. För ska hon Frostenson kastas ut må det välan ändå grundas på något som hon har gjort (och som är av relevans för själva akademiens arbete), inte på något som hennes make har gjort. Det verkar litet knasigt om någon nu på allvar skulle driva tesen "du har visat dåligt omdöme genom att gifta dig med ett svin, därför får du inte vara med längre".

Tänker jag.

Men vad vet jag, som inte tillhör den s.k. kultureliten ... den där med snille och smak ..…

Utsträckt i soffan

Vaken sedan någon timme. Tripp till Konsum väntar. Man behöver äta.

Sedan träna. Därefter vila.

Och sedan är resten öppet för infall.

Det hoppar och far

Efter den senaste tidens sura s.k. sentiment, skuttade det till uppåt igår och plötsligt ser inte siffrorna för året fullt lika dystra ut. Aktieinnehavet tynger visserligen fortfarande, men där räknar jag med (= gissar) att också det kommer att rätta till sig med tiden.

Ständigt lika fascinerad blir jag över oförutsägbarheten i marknadernas reaktioner. Och genomtänkt robusthet genom riskspridning och en del andra trix och finter ter sig stadigvarande som en klok strategi.

På träningsfronten växlar det också en aning. Inte när det gäller följandet av månadens program, utan mer i känsla och dagsform. Igår genomfördes en 2 km uppvärmningslöptur följd av 45 minuters styrketräning. Innan passet kände jag mig seg, modstulen och oengagerad, så jag gav mig ut i den fasta avsikten att ta det mycket, mycket lugnt. Och det sker genom att jag håller koll på andningen. Jag ska kunna andas lugnt och behärskat och i princip kunna genomföra ett samtal samtidigt som jag tar mig fram.

Det kändes faktis…

Mitt liv som tillbakalutad prepper

Den som till äventyrs har läst texten under om-fliken har kanske noterat att jag säger mig vara inspirerad av de hållningar som präglar den s.k. prepper-rörelsen, dvs. att det är lämpligt att förbereda sig och planera för div. elände som kan inträffa.

Jag gillar beredskapsattityden, men är en aning skeptisk till den hamstringsmentalitet som tar sig uttryck i kilometerlånga listor av sånt man måste ha för att överleva (oherrans mängder vatten, torrskaffning, tändstickor, vattenreningspiller, potatislager, radioapparater med vev, sytråd, överlevnadsaskar, yxor, sågar, knivar, kontanter, guld, fiskegrejor, snören, väskor, fordon och undangömda ödegårdar att fly till).

Visst. Myndigheterna menar att man ska se till att man klarar sig på egen hand i 72 timmar och där är nog min gissning att de allra flesta klarar det med hjälp av sånt de redan har i skafferi, kylskåp och frys. Möjligen med undantag av vatten då, som det faktiskt kan vara bra att ha litet extra av.

För egen del håller jag…

Surt fondläge

Min Egen Fond ner under månaden med 1,85 %.
Surt nästan rakt igenom, med undantag av ädelmetallerna, men aktierna tog mest stryk.
Lagd plan ligger dock fast.

Några spån

- Gårdagens löpning passerade på ett sätt som ger hopp inför framtiden. Visserligen kan jag inte säga att tempot var särskilt imponerande och trots all skidåkning blev kroppen tvungen att arbeta på ca 89 % av maxpulsnivå. Man är inte ung längre.

Men det där beror nog mest på att de arbetande musklerna inte har hunnit anpassa sig till rörelserna, snarare än i brister hos de centrala hjärt- och lungfunktionerna. De senare är numera vid god vigör, efter alla pass i skidspåret.

- Träningen har även medfört att jag nu är nära målet för den viktnedgång jag strävat efter. Just idag ligger jag 200 g under målvikten, men jag vill gärna se att jag håller målvikten som medelvärde under en hel vecka innan jag definitivt deklarerar mig vara framme.

- Ikväll blir det skidåkning, trots att armbågen fortfarande ger ifrån sig små känningar. Konsekvensen får bli att jag drar ner på intensiteten i åkningen. Ikväll ska jag inte sträva efter att åka fort, utan efter att åka avslappnat och med minimalt try…

Motivationskick

Bild
Den tryter ju ibland, motivationen. Och här på slutet har den uppmärksamhet jag ägnat mitt sparande varit begränsad.

Så må det väl få vara ibland, men en sidoeffekt här på slutet har blivit att en del onödiga utgifter tagit fart igen.

Det jag brukar göra vid sådana tillfällen är att kika litet på den historiska utvecklingen. Diagrammet nedan visar månadsvisa förändringar (i procent) av mina samlade finansiella tillgångar (exkl. tjänstepension) sedan januari 2016.

Det rullar på. Mer ibland. Mindre ibland. Men om man håller i blir det ganska bra.

Och nu blev jag åter motiverad just till att hålla i. Slantarna.

Om att fånga fallande knivar

Bild
Ett av de innehav jag har är ett finskt bolag som investerar i div. miljövänligheter. Första köpet gjordes för ett bra tag sedan och det köpet följdes ganska snart av mer än 100 %-ig uppgång.

När sådana snabba uppgångar innebär kursdubbling har jag som gammal princip att sälja av hälften för att på det viset säkra vinst. Tanken är - vilket stämmer med mina erfarenheter - att snabba uppgångar av slaget rätt ofta förbyts till något annat. Särskilt för bolag med viss förhoppningskaraktär.

Sedan dess har kursen sjunkit tillbaka och jag har fyllt på innehavet, eftersom jag ändå tror långsiktigt på bolaget. Här på slutet har det dock drabbats av snabbfall och snabbedömning gjordes om att fylla på mer.

Risken här är naturligtvis att man söker fånga en s.k. fallande kniv och det brukar sällan sluta väl.

Men. Frågan om hur man vet att det är just en kniv som faller är inte helt enkel att besvara.

Fortfarande är jag osäker på om det senaste köpet var klokt. Men jag chansar på det. Trots allt.

D…

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Bild
Jag brukar ju titta till det där ibland, eftersom informationen sammanfattas per konto och totalt på Avanza för de slantar jag har där.

Syftet med att hålla litet koll på det är för mig att på ett översiktligt sätt bilda mig en uppfattning om riskspridningsstrategin fungerar. Och det verkar den göra.

Som det nu ser ut (att värden saknas för två konton beror på att de öppnades för mindre än 12 månader sedan):

En månad senare - löneutveckling

Nu var det ett tag sedan jag skrev något här och det är dags att kladda ner några rader.

Årets privatekonomiska justeringshändelse har timat och fjolårets löneskutt följs i år av ännu ett. Uppskuttet blir i bruttotermer + 6,7 % och i nettotermer + 4,7 %, där den senare siffran inte är helt exakt uträknad. Men den bör dock ligga nära nog.

Under året kommer det planerade sparandet att få ligga kvar på tidigare nivå, dvs. 6,3 tkr/månad och överskottsmålet hålls även det kvar som tidigare, dvs. 1,0 tkr/månad. I det här sammanhanget räknar jag inte med det tjyvsparande jag ägnar mig åt i form av den avsatta slanten i "träningsavgift" per träningstillfälle, som uppgår till ytterligare 1,0 tkr/månad. Men dessa räknar jag bara som högst tillfälligt uppskjuten konsumtion, så de "bokförs" under etiketten konsumtion.

Nåväl, efter avdrag för planerat sparande och överskottsmål innebär justeringen ett ökat nettokonsumtionsutrymme om 6,2 %. Och det känns tämligen bra.

Den sparkv…

Spridda spån

1. Veckans träningserfarenhet blev en fruktansvärd träningsvärk efter tisdagens plyometriska pass. Att hoppa tar på, särskilt i landningen när rörelseenergin ska bromsas.
2. Trots träningsvärken genomfördes gå-löp-passet på onsdagen. Och det gick bra. Det kommer nog att gå att fixa till ett löpsteg inom några veckor.
3. Idag har jag åkt skidor och det är nog den träningsaktivitet jag trivs bäst med. Nu börjar jag därtill få till tekniken och kan börja trycka ifrån litet. Men fortsatt gäller att fokus läggs just på teknik, inte ansträngning. I övandet.
4. I morgon ska skidtursslingan ökas. Ny sträckning ska åkas, med fler och brantare backar.
5. Annars har man fondköpsångest. Tilltänkta objekt har gått upp för mycket för att det ska kännas bekvämt. Funderar vidare i morgon.

Uppdaterade vikter

Så där.

Då var vikterna för Min Egen Fond uppdaterade under den fliken. Förändringen är litet av en chansning, dvs. jag tar större risk med nysparandet i år.

Alla ägg i samma korg

Så där. Pengarna från försäljningen av lånekorgen har nu landat där de ska vara, vilket innebär att alla innehav i Min Egen Fond har samlats på mina konton hos Avanza.

Så ska det förbli, mest för att det förenklar den praktiska hanteringen av saker och ting.

Annan nyhet är att jag har skruvat till min viktmodell: lägre vikt sätts bland annat på USA, Sverige och ränteplaceringar. Större vikt tilldelas Asien, Japan, Europa, Östeuropa och min klimatfond. Innehavsfördelningen justeras efterhand, genom köp, inte genom försäljningar.

Aktuella vikter kommer att presenteras under fliken Min Egen Fond, men uppdateringen dröjer någon dag.

Ingen träning idag, utan vila.

Året igång

Och Min Egen Fond är upp 1,71 %.
Såväl fonder, aktier och spekulationerna bidrar.
Några innehav tynger litet och det är Afrika, fastigheter och råvaror.
En viss omstrukturering är på gång, i och med att Lendify-innehavet avvecklats. Slanten från försäljningen får tillsvidare ligga likvid i avvaktan på köpläge.

Avslutat räntesparande

Under 2017 provade jag att låna ut via Lendify. Totalt skyfflade jag in 10 000 kr där, som fördelades på lån med 5 års löptid. På det året har pengarna genererat 387,52 kr i ränta. Efter avdrag för avgifter och skatt.

Och det var väl OK.

Det jag inte har tyckt om med modellen är lånens löptid, som låst pengarna och gjort dem svårflyttade. Nu har dock Lendify begåvats med ny funktion, en andrahandsmarknad, vilket gjorde att jag kunde sälja bort mitt konto och plocka ut pengarna. Vilket då alltså gjordes omgående.

För egen del föredrar jag nog andra investeringsformer. Men jag har inte varit missnöjd. Tvärtom. Och jag tror nog att tjänster som Lendify kommer att ha framtiden för sig.

Rikedom

Det har ju nyligen kommit en sån där rapport över hur rikedomen i världen fördelar sig. Rapporten hittas här.

Enligt rapporten uppgår den genomsnittliga förmögenheten i världen till 56 560 USD.

Så då är jag väl rik då, då min nettoförmögenhet nu uppgår till litet drygt 143 000 USD, om jag inkluderar värdet av tjänstepensionerna, men inte den statligt hopskrapade pensionen. Räknar jag bara in mina alldeles egna finansiella nettotillgångar, exkl. tjänstepensionshögen, blir värdet ca hälften, eller 73 620 USD.

Över medel, i alla fall.

Även om jag nu inte skulle definiera mig som rik själv.

Placeringar

Själv i soffan. Kapitulerade till slut och åkte hem för att vila ut.
Och passar på att uppdatera mig när det gäller placeringsläget hittills i år:
Fonderna upp med 3,23 %. Aktierna upp med 2,40 %. Spekulationerna upp med 4,89 %.
När det börjar så blir jag avvaktande, precis som ifjol. Då skuttade det till rejält bland innehaven de första två månaderna, vilket gjorde att jag sålde av och skyfflade in en hel del i mer försiktiga innehav.
Än är det för tidigt att dra liknande slutsats i år, men fortsätter uppskuttet blir jag nog försiktig med nyköp och bygger likviditet istället i avvaktan på bättre köplägen.
Men vi får se, det kan ju också bli så att det faller tillbaka.

Avklingande

Hoppas man att förkylningen börjar bli, men denna dagen har till större delen inte varit rolig.

Otålig är man också, så träningsavbräcket irriterar, men samtidigt är det nog värt att försöka vara klok och bli ordentligt frisk innan man drar igång igen. Och det gör att första passet nog inte blir förrän på lördag, tidigast.

Annars kan man kanske tillåta sig att glädja sig litet åt marknadsutvecklingen, även om man nu här alltid känner sig en aning skeptisk när det skuttar till som det nu har gjort.

Dagsform

Usel.

Maximera eller optimera

Lätt svettig idag. Placerad i korgstolen. Med förkylningen på någon slags tillbakagång. Och då passar jag på att fundera litet över en del inslag i livet och på hur jag bör hantera dem under 2018.

I grunden kretsar frågan om tid och energi samt om hur dessa fördelas över aktiviteter som arbete, träning, läsande, TV-tittande, matlagning, evenemangsbesök, semesterresor, social samvaro, etc. Och om uppbyggnad av kapacitet och resurser för framtiden jämfört med förbrukning av desamma för någon slags mer kortsiktig behovstillfredställelse.

Hur optimerar man sin tid och sin resursanvändning så att man å ena sidan lever gott nu och å andra sidan bygger upp kapacitet och resurser så att man kan leva gott i framtiden? Går perspektiven att kombinera på något bra sätt? Och vad innebär det att leva gott?

Mitt liv just nu inriktas i viss mån på uppbyggnad av kapacitet och resurser för framtiden:

1. Jag avsätter under året 4 tim/vecka åt träning för att bygga styrka, rörlighet och kondition. De fyr…

Fullt utblommad

Förkylning, alltså. Så väck med veckans träningsambitioner. Det blir ingen skidtur idag och troligen inte i morgon heller.
Möjligen kommer jag att ha energi nog i eftermiddag för några varv genom stretching-appen. Sakta och försiktigt. Och kanske, kanske, orkar jag med en lagomt lugn promenad i morgon.
Placerad är jag i korgstolen. 
Där blir jag nog kvar idag.

Pensionsläget

Så här strax innan det är dags att ta helg, kikar jag till läget på pensionsfronten. Totalt ligger värdet av mina pensionstillgångar idag på knappt 3 mkr. Den statliga pensionen står då för 86 % av det samlade värdet, medan intjänad tjänstepension från arbetsgivare står för resterande 14 %.

Den statliga pensionen är i sin tur sammansatt av 84 % inkomstpension och 16 % premiepension. Premiepensionen utvecklades hyfsat under 2017 med en värdeförändring om ca 15 %. I snitt per år sedan start någon gång för länge sedan har värdeförändringen varit 8 % och det verkar ändå vara hyfsat om man jämför sig med hur det ser ut i stort.

Så, det verkar rulla på det där också.

Något privat pensionssparande har jag inte. Däremot sparar jag inför pensioneringen.

Men det är en annan historia.

Förkylt?

Gårdagsträningen kortades, dels genom val av enklare pass, dels genom förenkling av rörelserna. Jag kände mig en aning hängig.
Idag verkar jag ha förkylning på gång. Så det ser ut som att det blir ett avbräck några dagar.

Grad av ekonomiskt oberoende

Kan ju definieras på många olika sätt. Själv rör jag mig efter linjen den andel av min nettoinkomst som avkastningen på mina tillgångar kan ersätta. Helt enkelt avkastningen dividerat med nettoinkomst från arbete.
Och då var jag 14,9 % ekonomiskt oberoende ifjol.
Annat sätt att se det: Avkastningen tillförde 14,9 % utöver nettoinkomsten från arbete ifjol.
Och åter: Nöjd med det.

Bokslutet 2017

1. Av bruttolönen fick jag behålla 71 % efter avdrag för preliminärskatten.
2. Kvar blev då nettolön plus en del småintäkter.
3. Nettoinkomstens användning: - fasta kostnader (typ hyra, telefon mm): 25 % - övrig konsumtion: 50 % - totalt sparande: 25 %
Inhandlandet av prylar har främst gått till böcker, kläder, skor och litet träningsutrustning.
Bilskrället har i skatt, försäkring, service, reparationer och inköp av vinterdäck under året kostat drygt 26 tkr, drygt 10 tkr mer än under 2016. Förhoppningsvis blir det mindre i år.