Inlägg

Viktreduktion

Som del av träningsambitionerna ingår även en del som handlar om att gå ner i vikt. Och det rör sig i rätt riktning. Utifrån morgonens vägning visar det sig att jag skurit 4,4 kg, så nu är det bara 2,6 kvar.

Balansräkning Januari

EK = T - S = FT + RT - S
779 = 819 - 40 = 659 + 159 - 40
Alla siffror i tkr.
EK ökade under månaden med 2,5 % och de samlade tillgångarna överstiger nu 800 tkr.

Resultat Januari

Förkylning, träningsfokus och allmän snålhet bidrog till månadens samlade överskott, som såg ut så här (tkr):
15,8 = 28,9 - 13,1
Och jag landade på den ovanligt höga sparkvoten om 55 %. Av det samlade överskottet gick 6,3 tkr in i det planerade sparandet, medan resten placerats på konsumtionsreservkonton.
Utöver det där tillfördes ekonomin värdeökningar på fonder och sånt om totalt 4 tkr, vilket då innebär en total ökning av de finansiella tillgångarna om 19,8 tkr.
Nu ser man fram mot februari.

Träningsfacit Januari

Total tid: 14 timmar 12 minuterTotal distans: 69,6 km Antal pass: 19
Löpning: 10,1 km Marscherande: 24 km Stavgång: 6,6 km Skidor: 29 km Cirkelträning: 3 timmar 9 minuter Stretchingpass: 34 minuter

Ett halvt år

Den 28 juli ifjol började jag träna mer systematiskt.
Facit sedan dess: - 128 träningspass genomförda - 391 km tillryggalagda - massa extra kalorier brända - 3,3 kg kroppsvikt lättad
Inriktningen är blandad: styrka, rörlighet, kondition. Med kondition och uthållighet prioriterad. Passen ska vara varierade och så långt möjligt ska de genomföras utomhus.
Just nu googlar jag på sökord om att använda skogen som gym. För så ska det till vår och sommar bli.
Stänga in sig är dumt.

Spridda spån

1. Veckans träningserfarenhet blev en fruktansvärd träningsvärk efter tisdagens plyometriska pass. Att hoppa tar på, särskilt i landningen när rörelseenergin ska bromsas.
2. Trots träningsvärken genomfördes gå-löp-passet på onsdagen. Och det gick bra. Det kommer nog att gå att fixa till ett löpsteg inom några veckor.
3. Idag har jag åkt skidor och det är nog den träningsaktivitet jag trivs bäst med. Nu börjar jag därtill få till tekniken och kan börja trycka ifrån litet. Men fortsatt gäller att fokus läggs just på teknik, inte ansträngning. I övandet.
4. I morgon ska skidtursslingan ökas. Ny sträckning ska åkas, med fler och brantare backar.
5. Annars har man fondköpsångest. Tilltänkta objekt har gått upp för mycket för att det ska kännas bekvämt. Funderar vidare i morgon.

Avståndet till miljonen 2

Den 7 december kikade jag litet kring hur långt bort miljonen är. Då såg det ut så här:

- I termer av min balansomslutning (totala tillgångar) är miljonen 19 månader bort.
- I termer av min nettoförmögenhet (tillgångar - skulder) är miljonen 22 månader bort.
- I termer av mina finansiella bruttotillgångar är miljonen 30 månader bort.
- I termer av mina finansiella nettotillgångar är miljonen 33 månader bort.

Nu ser det ut så här:

- I termer av min balansomslutning (totala tillgångar) är miljonen 17 månader bort.
- I termer av min nettoförmögenhet (tillgångar - skulder) är miljonen 21 månader bort.
- I termer av mina finansiella bruttotillgångar är miljonen 29 månader bort.
- I termer av mina finansiella nettotillgångar är miljonen 32 månader bort.

Det rör sig. Sakta.