Inlägg

Augusti - Sammanfattad

Seg och litet tråkig månad.

- Kvar av inkomsterna blev 11,9 tkr, vilket innebar en sparkvot om 38 %.
- Fonder och aktier gick ner med 3,1 tkr, så nettot blev 8,8 tkr.
- De finansiella tillgångar ökade med 1 %.
- Nettoförmögenheten ökade med 0,9 %.

Miljonmålet:
- I samlade tillgångar: Uppnått.
- I nettoförmögenhet: Om två månader.
- I finansiella tillgångar: Om elva månader.
- I finansiella nettotillgångar: Om fjorton månader.

Men bara om och kanske.

Snart månadsskifte

Och man gör en spaning på utvecklingen.

Som det ser ut nu kommer månadens sparkvot att landa rejält högre än normalt, om än inte högt nog för att kompensera nedgångarna i fonder och aktier. Dessa nedgångar innebär att de finansiella tillgångarna totalt sett kommer att ha minskat, vilket de också gjorde i maj.

Fondläget i MEF är så att nedgången under augusti hittills ligger på 3 % av månadens ingångsvärde.

Resultatet av det har blivit att kassan tagits i anspråk och fondköp gjorts i så pass stor utsträckning att vikterna enligt viktmodellen nu är återställda, bortsett från de allra senaste dagarnas utveckling.

Siktet ställs nu mot nästa månadsskifte. Och just nu ser det ut som att (givet normal utveckling enligt kalkylerna) kommande månads sparslant ska räcka för att hålla balansen inom MEF.

Men ...

Mycket ter sig så oroligt ut i världen just nu, att den vanligtvis probabilistiskt färgade syn man här har på skeendena (under normalantaganden) inte verkar räcka till. Stupiditet och andr…

Diversifiering - exempel

Min Egen Fond består av ett antal konton hos Avanza, uppdelade på

A - indexfonder (ISK)
B - aktivt förvaltade fonder (ISK)
C - traditionellt fondkonto
D - aktier (ISK)
E - räntefonder
F - sparkonto
G - spekulationskonto (ISK)

Normalt sett redovisar jag inte per konto, utan enligt den uppdelning som finns under fliken Min Egen Fond, som stämmer bättre med hur jag tänker kring nysparandet. I C sätts sedan den 11 april 2016 inget nysparande. Kontot hänger med sedan tiden jag hade allt hos Swedbank.

Aktuell fördelning av innehaven per konto, exkl. spekulationskontot, är idag (i procent):

A: 45
B: 12
C: 12
D: 14
E: 15
F: 2

Utvecklingen totalt under senaste 12 månader uppgår till 5,82 %. Då ingår alltså nedgången under slutet av förra året. Utvecklingen har dock inte varit jämn över alla konton, utan ser ut så här (i procent):

A: 3,5
B: 14,4
C: 1,3
D: 9,4
E: 2,1
F: 0,7

Rent allmänt är riskspridning (= innehav av inte helt korrelerade tillgångar) bra, ty när det ena går sämre går det andra b…

Nördig värdenotering

Värdet av Min Egen Fond har sedan måndagen innan brexitvalet ökat med 195 %, inräknat nysparande. Gäller när värdet noteras i SEK.

Noterar man om till USD har utvecklingen under samma period varit 152 %. Bra mycket lägre alltså.

Fixar man till noteringen så att den handlar om hur många gram guld jag kan köpa för fondvärdet stannar värdeökningen vid 115 %. Väldigt mycket lägre än noteringen i det som av någon har kallats svepetas ...

Intrycket blir att väldigt mycket av det som jag sparat ihop i det stora hela består av luft ...

Och när det ska rätta till sig, vilket det nog kanske kommer göra så småningom, kan det nog komma att bli litet trist.

Träningsläget

Omstart den 1 augusti i år.

Sedan dess:
- 10 träningspass
varav
- åtta pass stavgång om totalt 43 km
- två pass cykel om totalt 46 km

Viktutveckling
- 7,7 % av planerad viktnedgång avklarad

Fokus ligger helt och hållet på att få upp energiförbrukningen något. Äter som vanligt, men kanske litet mer återhållsamt.

Från början tänkt att exklusivt ägna mig åt stavgång, då energiförbrukningen med de stavar jag använder ligger ca 50 % över den man når upp till med enbart gång, men det blev för tråkigt. Kommer nu att varva gång, stavgång och cykel ett tag.

All träning genomförs utomhus.

Kvar denna månad: Åtta pass.

Genomsnittlig effektiv årsavkastning - igen

Avanza presenterar ju den genomsnittliga årsavkastningen genom att ta den totala och räkna om och så. Och egentligen är det ju det som spelar roll, hur det ser ut på helheten.

För min del, avkastning per år, sedan starten i april 2016:

Totalt: 11,29 %

Per konto:
- indexfonder: 13,64
- aktiva fonder: 11,84
- gamla fondkontot (ej ISK): 12,60
- aktier: 6,83
- räntefonder: 1,94
- sparkonto: 0,75

Exkl spekulationerna, som inte påverkar mycket på helhet och dessutom inte genererar stabila värden nog att meningsfullt inkluderas i ovanstående.

Det tuffar på. Inte så att jag blir jätterik. Men 11,29 % per år är bra mycket bättre än ingenting på banken.

Läget - Min Egen Fond

Efter sommarens spenderande hade jag hoppats på en något bättre utveckling under augusti, men det är som det är.

MEF har under månaden minskat i värde med 3,55 %.

- huvudregionerna minskat med 4,26 %
- sidoregionerna minskat med 5,84 %
- branschfonderna minskat med 2,40 %
- guldfonden ökat med 4,82 %
- aktierna minskat med 5,99 %
- spekulationerna minskat med 7,13 %
- räntefonderna upp med 0,05 %

Tämligen surt, alltså.

Åtgärd: Kassan tas nu i anspråk. Köp omfattande 4,95 % av månadens ingångsvärde har gjorts i fonderna riktade mot huvudregioner. Fortsätter det ner, fortsätter köpen.

MEF befinner sig efter köpen i balans enligt viktmodellen, förutom att det finns mer i aktier och mindre i räntefonder än modellen är satt till.

I huvudsak följer jag alltså Plan A även nu.