Inlägg

Fragment

Kollade en sak litet snabbt.

Sedan 2014 har min nettoförmögenhet ökat framför allt som följd av tre saker: sparande, amortering av lån samt avkastning på sparkapitalet. (Här bortser jag från en del större inköp som ökat värdet av mina samlade prylar.)

Fördelningen av ökningen över de tre komponenterna:

Sparande: 66 %
Amorteringar: 11 %
Avkastning: 23 %

Med tiden bör avkastningen komma att stå för en större andel.

Förmögenhetssammanställning med extra allt

Bild
Läste ett inlägg på bloggen Onkel Toms Stuga om värdet av att göra en förmögenhetssammanställning, vilket då är samma sak som att ställa upp en balansräkning. Det för mig annorlunda med denna sammanställning var att man bland tillgångarna även tog med aktuellt värde av tjänstepension och premiepension.

Nyfiken som jag då är gjorde jag raskt min egen sammanställning på det viset, men skiktade upp det hela litet mer när det gäller övriga poster. Sammanställningen visas i tabellen sist i inlägget.

Kikar man litet på det där ser man att 59 % av min förmögenhet ligger i poster jag inte direkt förfogar över. Avsättningarna styrs av avtal (tjänstepensionen) eller statliga regler (premiepensionen). Det jag kan påverka är hur slantarna placeras. När det gäller tjänstepensionen har jag varit väldigt passiv och ligger med slantarna i traditionella försäkringslösningar. När det gäller premiepensionen har jag tidigare gjort aktiva fondval, vilket gått hyfsat men inte bäst. Nu ligger hälften av de …

Årets första lön

Den är ju på väg, vilket känns välkommet. Sträckan från strax före jul till januarilönen är ju en tidsrymd som kan kännas nära nog evighetslång.

I år förbättras också läget något, till följd av höstens beslut om statsbudget och skatter och så.

Resultatet av det blir för min del ett plus på 2,43 % på nettolönen jämfört med ifjol. Hela tillskottet avsätts till ökat konsumtionsutrymme och sparambitionerna lämnas i år oförändrade.

Efter avräkning av sparandet innebär det där totalt sett ett ökat konsumtionsutrymme om 3,31 %. Och med tanke på att mina boendekostnader ökar tämligen radikalt i år jämfört med i fjol, känns det ganska bra.

Kort notering en fredag eftermiddag

Antal dagar sedan den senaste toppen för MEF: 142
Utveckling sedan dess: -7,07 %

Antal dagar sedan den senaste botten för MEF: 22
Utveckling sedan dess: +4,95 %

Just nu idag ser det ljusare ut.

Avståndet till miljonen

Spanar litet i mina kalkylblad, samtidigt som man slötittar litet på skidskytte.

En av mina ambitioner är att nå en miljon. Och nu tycks det vara inom räckhåll. Utifrån dagens antaganden och kalkyler når jag miljonen så här:

Balansomslutning: September 2019
Nettoförmögenhet: December 2019
Finansiella bruttotillgångar: September 2020
Finansiella nettotillgångar: December 2020

Kanske går det snabbare. Det beror på hur marknaderna går. Men nu känns det ändå rätt nära.

Omviktning

Så börjar jag till slut landa när det gäller omviktningen inom Min Egen Fond.

Den största förskjutningen handlar om huvudregionerna (indexfonder), vars andel har höjts från 45 % till 50 %. Ökningen där kommer från minskningar av guldets andel och av räntefondernas andel.

Samtidigt har jag nollat mina misslyckade spekulationsaffärer och istället köpt litet aktier. Aktieandelen i MEF uppgår nu till drygt 12 % och tanken är att den ska ligga där omkring. Innehavet har också getts annan profil och tyngdpunkt än tidigare, där genomsnittlig, uppskattad YOC från utdelningar nu ligger på drygt 4 %.

Anpassningen av innehaven inleddes den 4 januari och avslutades idag. Framöver anpassas kommande köp till viktmodellen, men sälj som verktyg kommer inte att användas under året. Ev. uppgångar kommer jag alltså att låta löpa. Köp görs i sånt som går ner eller halkar efter.

Omviktningen leder alltså till högre risk i MEF, vilket också är avsikten. Den görs mot bakgrund av nedgången mellan den 29 aug…

Bestyr

Idag är det tre veckor kvar till bostadsbytet. Nedpackning av mina prylar har nu nått så långt att alla böcker, dokument och en del annat har fått ta plats i kartonger. 
En väldig massa kartonger.
Och det där är den tunga delen. 
Böcker är ett jävla elände att ha när man ska flytta, men värre är den osorterade fotohögen och minnenas arkiv.
Nån gång ska jag ta tag i de delarna av bohaget. I minnenas arkiv finns därtill material nog till åtminstone en bok. Kanske skriver jag den någon gång.
Fram mot flytten ser jag med välbehag. Nyrenoverat, stort och centralt. Andra värden nu än hittillsvarande bostad, som valdes för att den var billig, liten och med en halvtimmes promenadavstånd till centrum.
Nu ska jag bara fundera ut hur jag ska kunna göra mig av med en soffa.
Kanske måste jag såga den i småbitar?