Inlägg

Visar inlägg från november, 2016

November Resultat

Inkomst = Konsumtion + Planerat Sparande + Överskott

28,2 = 13,8 + 6,8 + 7,6
En snål månad. Minst sagt. Beloppen i tkr.

Månadens sparkvot blev 100 * 14,4/28,2 = 51 %.

I överskottssiffran finns inbetalning till kreditkortet om 2,6 tkr. Slanten konsumerades sista helgen i oktober. I överskottssiffran finns också mina "köp" av cigaretter, som går in på särskilt sluta-röka-konto.

En annan värld

Så har det i alla fall framställts. Före och efter Brexit. Före och efter Trumpvalet.
Sedan den 20 juni noteras i alla fall värdet av Min Egen Fond (fonder, aktier, sparkonto) i kr, gram guld och USD. Utvecklingen: +34,8; +31,3 och +20,4. Procent, alltså, inkl. både köp och värdeförändring.
Valutor ...

Fondläget

Sista helgen den här månaden och fondläget ser ut som följer.
IB + Nettoköp + Avkastning = UB. I procent.
Under månaden Fondkonto: 100 + 0 + 1,73 = 101,73 ISK: 100 - 2,84 + 1,56 = 98,72 Kommentar: Bäst har USA och råvaror gått. Guldet har tappat. Extra köp har gjorts i Afrika och Latinamerika.
Under året Alla fonder: 100 + 27,8 + 21,1 = 148,9 Kommentar: Det har rört sig litet på slutet, eftersom jag har hållit på att anpassa innehavet till vald viktmodell. Avkastningssiffran om 21,1 % under året måste jag vara nöjd med, trots att den i rätt hög grad beror på valutaeffekter.
Utöver fonderna har jag nu också en liten aktieportfölj. Utvecklingen så långt: 0 + 100 - 0,8 = 99,2 Kommentar: Tanken är att ha en portfölj som fokuserar på mindre investmentbolag och ett eller annat förhoppningsbolag. Det kommer troligen att vara en aning hoppigt, men kanske kan något slå så pass att det bär sig på helheten.
Så ser det ut, så här inför månadsskiftet.

Frekvens

Inläggsfrekvensen här på bloggen har kraschlandat nu under november. Skälen till det är antagligen många, men kan sammanfattas: skrivlusten har trutit. Kanske beroende på världsläget, som jag inte får någon som helst ordning på och därför inte riktigt vet vad jag ska leverera för synpunkter om.

Men nu är ju inte bloggen primärt till för att kommentera sånt, utan är mer till för att uttrycka funderingar kring min ekonomi och mitt sparande. Och när det gäller det har det helt enkelt inte varit så mycket att säga heller. Viktmodellen för fonderna gäller, justeringar har gjorts. Nysparandet går resten av året in på konto, så inte heller där finns många funderingar att lägga ut.

Det rullar helt enkelt på.

Enda undantaget är det nya äventyret med aktier, men då det sker ganska tanklöst finns än så länge inte så mycket vettigt att säga. Basen för sparandet ligger fortfarande i fonder och så kommer det att vara. Aktieportföljen har en rätt extrem chansningskaraktär och så kommer det också att…

Fondläget

IB + Nettoköp + Värdeutveckling = UB. I procent.
Under månaden Fondkonto: 100 + 0 + 1,45 = 101,45 ISK-fonder: 100 - 3,72 + 1,01 = 97,29
Under året Alla fonder: 100 + 26,9 + 20,46 = 147,36
Utplocket ur ISK-fonderna gick till köp av aktie i förhoppningsbolag. Somliga kallar det bolaget för fallande kniv. Förra gången jag ägde det bolaget kallades aktien också fallande kniv. Då tjänade jag drygt 100 % på det över 12 månader.
Till aktieportföljens utseende återkommer jag när saker och ting har stabiliserat sig. Runt årsskiftet nån gång. Nu räcker det att säga att den till delar består av sånt många anser att man bör undvika.

Blandad månad

Så långt har den här månaden varit rätt blandad:

1. Jag har köpt på mig en liten aktieportfölj, med exponering framförallt mot mindre bolag i tidiga skeden. Litet riskfyllt så där, men kul. F.n. står den delen av mitt sparande för 11 % av det jag kallar för Min Egen Fond (MEF). Ner har det gått till att börja med, med ungefär 2,5 %.

2. Fondkontofonderna, som står för 30 % av MEF har gått upp med 0,84 %.

3. De mer riskfyllda fonderna, som står för 16 % av MEF har gått ner med 1,31 %.

4. Indexfonderna, som står för 43 % av MEF har gått upp med 1,08 %.

Just nu förstår jag mycket litet av vad som händer. Nysparandet ser för resten av året ut att primärt hamna på sparkonto.

Smått

Nu när världen blir allt konstigare, USA valt Blofeld till president och vi i Sverige har två år kvar med Elevråd istället för regering, har man här justerat sina förväntningar. Uppenbarligen är jag helt värdelös på att förutsäga utfall av politiska och ekonomiska skeenden i världen. Brexit överraskade. USA-valet likaså. Svarta svarar flyger och det oväntade händer hela tiden.
Hur formar man en Plan då?
Så här: Fondinnehaven får tuffa på nu ett tag. Orörda. Samtidigt köper jag på mig en liten aktieportfölj med exponering mot små bolag i tidiga skeden. Tanken: Det som i stort sker, det sker. I det lilla gömmer sig oanade möjligheter. Utöver det stoppas nysparandet in på sparkonto några månader, innan sedvanliga månadsköp i fonderna återupptas.
Krutröken har ännu ej skingrats. Först när den så börjar göra är det dags att formulera bestämd linje.
Men hälften av guldet har jag sålt.

Guld är bra

En hel del av årets avkastningssiffra hittills har jag att tacka guldet för. Jag började köpa i augusti 2015, sålde i april och gjorde en del korta derivataffärer av blygsam omfattning under maj.
Sedan köpte jag en ETF i juni som går rakt mot guldpriset, som ett slags ankare i portföljen. Den har sedan guppat litet. Men nu fyller den sin funktion. Guldpriset upp 5 %. Och fonden står för 10 % av innehavet.
Ljus i mörkret ...

En sämre värld

Så ser det ut att bli. Tyvärr.
Och då må man fundera ut en Plan för att hantera det.

Söndag morgon - noteringar

Sociala medier. - Fejsbokk är ju ett ställe som ibland erbjuder ett visst nöje, men på senare tid är intrycket att flödet av kommersiella inslag som annonser har exploderat. Och det medför för min del att intresset att hålla sig uppdaterad kraschlandat.
Igår gjorde jag dock ett försök att rensa flödet genom att avböja alla inlägg från ett antal stora företag. Och flödet i stort tvärbromsade. Bra så, men värdet av FB ter sig i mina ögon vara en aning uppblåst.
USA-valet. - Galet. Oroande. Och på upploppssträckan. Här håller man tummarna för att världen ska slippa Trump, men håller öppet för att världens dumskallar än en gång kommer att vara tillräckligt många för att ställa till problem. Liksom de gör här hemma. Bekymrad är jag här över den begränsade förmåga dumskallar har till mer kvalificerade intellektuella resonemang, höjda någon eller några nivåer över sina snävt definierade identifikationer med slarvigt avgränsade sociala kategorier. Stringens i tankeapparaten tycks stå lågt i kur…

Omviktningar i november

Efter att ha kollat runt på div. nyhetssajter, bestämmer jag mig för att trots de orosmoln som finns ändå fortsätta att exekvera omviktningsplanen.
Så i november sker följande: 
Säljer en del av råvarufonden och tar ut en del från sparkontot. Köper USA (2), Asien (1,2), Japan (0,3) och Europa (0,4). Och avslutar sedan månaden med att köpa Asien (4,5).
Köpen planeras göras på onsdag. Så jag hinner ta hänsyn till utfallet i pågående vansinnesval.

Fondläget

Under november har fonderna gått ner.
Fondkontofonderna: -2,58 % ISK-fonderna: -1,44 %
Köp görs på ISK i syfte att nå vald viktmodell.

Till åren kommen

Är man, numera.

Och man har sett en del vansinnigheter passera i nyhetsflödena genom åren.

Men de senaste årens sörja med Sverigedemokrater och Trump, tar nog ändå priset i obegriplighet.

Ibland blir man en aning uppgiven ...

Sammanfattning Oktober

Precis som september blev oktober en litet mer rörlig månad än många andra. En del av förklaringen till det är att omviktningar på fondkontona är under genomförande. Men sedan har utgifterna blivit litet högre och bland annat omfattat div. utsvävningar på hotell och restauranger.

1. Resultaträkning i tkr

Inkomst = Konsumtion + Planerat sparande + Överskott

27,3 = 20,4 + 6,5 + 0,4

Månadens sparkvot: 100 * (6,9/27,3) = 25,3 %

2. Värdeförändring i tkr

Förändring = Insatt + Avkastning

Transaktionskonton: 0,1 = 0,1 + 0
Sparkonto: -8,2 = -8,2 + 0
Egentligt sparande: 20,3 = 15,1 + 5,2
Totalt: 12,1 = 6,9 + 5,2

I den där avkastningssiffran ligger en rejäl försvagning av kronan.

3. Balansräkning i tkr

EK = T - S = FT + RT - S

596 = 636 - 40 = 471 + 165 - 40

Förändring från föregående månad i procent
T: +1,8
FT: +2,6
RT: -0,6
S: 0
EK: +1,9

Och betraktat så blev månaden ändå givande, trots ovanligt stora utgifter. Men, som sagt, det finns en hel del luft i avkastningssiffran.

Kommande månad dras det…