Inlägg

Visar inlägg från juni, 2016

Besparingarnas relativa värde

Bild
Här på slutet har jag, som också märks i en del tidigare inlägg, börjat fundera över mina besparingars relativa värde. Utvecklingen räknat i kronor följer den plan jag lagt upp och det kommer jag att kommentera kort i ett kommande inlägg.

Men värdet i kronor kan ju typ betyda nästan vad som helst, beroende på vad man ställer det värdet i relation till. Själv har jag här på slutet valt att räkna om värdet av mina besparingar till amerikanska dollar och till guld. Andra jämförelsegrunder skulle kunna väljas. Exempelvis skulle jag kunna ställa besparingarnas värde i relation till vad jag kan få för pengarna, som t.ex. hur många pilsner jag kan köpa på krogen, antal cyklar jag kan köpa, antal snusdosor jag har råd med, etc.

Omräkningar av det senare slaget syftar till att göra det abstrakta mer konkret genom översättning till konsumtion jag förstår.

Men, som sagt, översättning till dollar och guld ger måttstock av annat slag: uppkoppling mot världsvaluta och klassisk "stabil" v…

Månadens bild - kommentar

Så har man tjyvstartat juli månad genom att byta ut bilden därute till höger.

Valet av motiv betingas denna gång av de gångna veckornas nyvunna erfarenhet av att knata omkring med kontanter på fickan. Kontanterna landade hos mig som resultat av att jag sålde mitt flytetyg och inte hade någon lust alls att betala för att få in pengarna på banken, vare sig i form av tid eller pengar.

Innehavet av kontanter uppgår för närvarande till 2040 kr i sedlar plus en del grus i mynt.

F.ö. har jag köpt guld. I fysiskt backad form. Om det kan man säga att tajmingen eventuellt skulle kunna ha justerats något, men då jag har misstankar om hur den framtida utvecklingen kommer att se ut var det lika så gott att göra det nu istället för att vänta.

Köpet är gjort på sikt. Tidshorisonten jag nu spelar med handlar inte om att handla från dag till dag, utan om att ha ett perspektiv om en tre till fyra år på innehavet. Med det sagt är det också sagt att det troligen inte är det sista köpet. Möjligen kommer j…

Brexit, fondportfölj och principer

Bild
Igår ramlade den initiala Brexit-effekten in i Min Egen Fond, med vilket avses den samlade utvecklingen på mina konton hos Avanza. Innehavet där består f.n. av 89,5 % fonder och 10,5 % likvida medel.

Fondportföljens sammansättning kan man beskriva på olika sätt. När jag här på bloggen skriver om dem, gör jag det vanligtvis uppdelat på de fonder som numera av "inlåsningsskäl" ligger på fondkontot och på de fonder som ligger på mitt ISK. En annan uppdelning jag gör är mellan indexfonder, där ambitionen är att öka deras andel av det totala innehavet, och aktivt förvaltade fonder, där ambitionen är att minska deras andel. Totalt består innehavet av tio fonder.

En underliggande tanke bakom portföljens struktur är, förutom avkastning, riskspridning. En annan är att skilja mellan fonder som syftar till att åka med marknaden i stort och fonder (eller andra innehav) som syftar till att spetsa avkastningen. Under det här året har uppmärksamheten främst ägnats åt att bygga upp den del …

Värdet av populism

Kort liten kommentar med anledning av den idioti som nu utspelar sig på grund av det sanslösa förakt för kunskap, fakta och förnuft som kännetecknar världen.

Det intellektuella värdet av populistiska budskap är lika med noll. Vänsterpopulism är populism och därmed värdelös. Högerpopulism är populism och därmed värdelös. I grunden.

Icke desto mindre kan stolpskott som Boris Johnson få gehör för sina idiotpåståenden. Nu i formen av att ingenting egentligen kommer att behöva förändras för britterna. De kommer att kunna både äta kakan och ha den kvar, utan att behöva ta något som helst ansvar för det gemensamma hela. F'runderligt är det hur man först kan hetsa fram en opinion i en folkomröstning och sedan, när resultatet fallit ut, mena att det inte är så särdeles bråttom att genomföra det man själv förespråkat. Och alltså samtidigt påstå att beslutet egentligen inte kommer att få några som helst konsekvenser.

Härifrån ter det hela sig urbota korkat.

En som däremot synes mig ha koll ä…

Veckans fondläge

Utvecklingen i juni
Fondkontofonderna har tappat med 1,48 %. Inga köp. Enda positiva fonden är realinvest.
ISK-fonderna har gått upp med 2,87 %, köp om 11,7 % av månadens ingångsvärde har gjorts, värdet är totalt 14,57 % högre än vid månadens början. Positiva bidrag främst från råvarufonden och mitt eget spekulerande i guld.
Utveckling under året Fonderna upp med 4,54 %, köp om 11,1 % av värdet vid årsskiftet, totalt 15,65 % högre värde än vid årsskiftet. Indexfonderna står nu för 50,1 % av fondvärdet. Totalt för Min Egen Fond  står fonderna för 90,6 % av fondvärdet, medan andelen likvida medel är 9,4 %.
Brexit Sänker sannolikt totalvärdet av fonderna med 4-5 % jämfört med ovanstånde. Räknat i kronor. Omräknat till guld torde värdet ha sjunkit med 10-12 %.
Imorgon gör jag nog ingenting, utöver att föra över månadens sparslant till spatkontot. Den långsiktiga sparplanen ligger nog fast. Vid tillfälle kommer jag nog att köpa på mig guld. Men först måste jag räkna litet. Det känns inte som…

What a difference a day makes

Värdet av mina pengar är idag samma som igår. I kronor räknat.
Omräknat till USD är de dock just nu 5 % mindre värda. Omräknat till guld 10 % mindre.
Illa.
Lägg därtill att världsindex trillat ner 2% blir resultatet att värdet av mina besparingar räknat i guld minskat med ca 12 % över natten.
Sämre.

Stopp och belägg

Guldspekulerandet som jag har ägnat mig åt sedan den 16:e maj avslutas idag. Det har varit ett småintressant äventyr att ge sig ut på. Och tämligen lönsamt, i det stora hela.

Ska man dra hela historien började det med inköp av guldfond i höstas. Den fonden såldes av för någon månad sedan, med vinst om knappt 34 %. Vinsten har sedan legat till grund för sexton spekulationsaffärer, som tillsammans har genererat en vinst om 37,7 % på spekulationskapitalet, om man nu kallar det för det.

Totalt sett, räknat på de slantar som ursprungligen slängdes in i guldfonden, har mina guldaffärer levererat en vinst om 44 %.

Men nu är det nog. För stunden.

Kul har det varit. Och jag har läst på en del om guld och silver. Lärt mig en hel del. Men den här typen av korta affärer passar inte mig just nu, eftersom de kräver för mycket bevakning och aktiv uppmärksamhet.

Så. Spekulationskapitalet slängdes nu in på sparkonto med tråkig ränta, men dock ränta. Och där får det nog ligga ett tag, tills dess jag be…

Håglöshet

Det är det inre tillståndet idag. På utsidan tar det sig uttryck som en eller annan suck och allmän inaktivitet. I tankeapparaten märks det på att funderingar om att byta både jobb och arbetsgivare tränger sig på.

Möjligen kan tillståndet bero på för få sömntimmar i natt. Möjligen kan det bero på förmiddagens möte kring utvecklingsfrågor, där en del föreställningar kring hur man kan mäta effekten av en insats var av den arten att undertecknad började känna sig trött.

Möjligen kan tillståndet också vara en följd av att guldaffärerna inte riktigt blir som jag vill. Dagens slutade i förlust, visserligen väldigt begränsad sådan, men ändå. Möjligheten finns också att det är precis tvärt om, att bristen på framgång i guldspekulationerna den här veckan beror på håglösheten och att jag inte riktigt är på.

I dagens allmänt gråa tillstånd är också förväntningarna inför kvällens match tämligen nedskruvade.

Det är bra.

Efter 15

Bild
Femton guldaffärer har nu genomförts. Den fjortonde, igår, gick inte bra. Den femtonde, idag, gick bättre. Netto har de båda tillsammans gett en förlust om 36 kr.

Totalläget efter femton guldaffärer visas i diagrammet nedan. Avkastningen på trejdingkapitalet sedan den 16 maj ligger nu på 32 %.

Tala är silver ...

... tiga är guld ...

Och omsatt till köp och sälj borde man idag ha låtit bli. För förlust blev det.

Fast fonderna har ju gått upp ...

Värd min vikt i guld?

Bild
Nix. Långt därifrån. Väldigt långt därifrån.

Räknat med aktuellt guldpris och nuvarande dollarkurs skulle jag då betinga ett värde av inte mindre än 25 miljoner svenska sekiner. Och det är rätt mycket det. Och den nettoförmögenhet man lyckats skrapa ihop de senaste åren kommer inte upp i mer än ca 2 % av det värdet. Så man kan väl se sig själv som en slags billigare legering.
Nå.
Nettoförmögenheten har i alla fall ökat här på slutet. För var hundralapp jag hade den sista december 2011 har jag nu 252 kronor. Så nettovärdet mitt har på fyra och ett halvt år ökat hyfsat rejält. Om man räknar i kronor. Och det gör man. Vanligtvis.
Räknar man om det till amerikanska dollar ser det dock litet annorlunda ut. Inte fullt lika bra. För varje hundra dollar nettoförmögenheten var värd 2011 är den nu värd 208 dollar. Fortfarande en ökning, men inte lika mycket.
Och räknar man ut vad nettoförmögenheten motsvarar i gram guld, är det så att för vart 100 gram guld den motsvarade 2011 uppgår den idag t…

Pengar och kontanter

Mitt förhållande till pengar och kontanter är litet knepigt.

På bordet framför mig ligger mina kontanter, som för ovanlighetens skull utgör en ganska riklig mängd. Tio femhundralappar, en hundring, en tjuga. Fyra tiokronor, tre femmor och tjugo enkronor. Totalt 5195 kr. Mina pengar. I fysisk form.

Men sen har jag ju mer pengar i form av bankpengar på konton och som jag mer eller mindre omedelbart kan omvandla till pengar i fysisk form. Lägger jag dessa till högen på bordet landar det samlade värdet av pengarna kring 50000 kr.

Och det är väl bra. Manifesterat i fysisk form skulle det t.ex. kunna ta sig ut som en hög med tvåhundrafemtio tvåhundralappar. En pappershög som får sitt värde utifrån vad som står på respektive papper.

Fast sen börjar man fundera över hur mycket det där är värt. Egentligen. Och börjar jämföra litet.

I dag är den där samlade högen pengar jag har värd 5926 amerikanska dollar. Och det ser ju mycket mindre ut. Och räknar man ut värdet i guld motsvarar min penninghö…

Veckans fondläge

Som det nu har gått i juni.

Fondkontofonderna har gått ner med 3,61 %. Inga köp. Framförallt är det Sverige och de europeiska småbolagen som tynger.

ISK-fonderna har under månaden gått upp med 1,40 %. Köp om 7,47 % av månadens ingångsvärde har gjorts. Det samlade värdet är 8,86 % högre än vid månadsskiftet. Här är det främst de egna guldaffärerna som gör att ISK ligger på plus.

Totalt under året är uppgången 2,54 %, fondköp om 9,02 % har gjorts (netto) och det samlade värdet ligger 11,56 % högre än vid åsskiftet.

Min Egen Fond har under den senaste månaden gått upp 1,07 %, medan DJ World Index har gått upp 0,88 %. Andelen indexfonder av fonderna är 49,2 % och andelen likvida medel ligger på 11,3 %. Kommande vecka genomförs köp för 3300 kr.

Fondutveckling idag

Plus 0,03 %.

Hurra. Typ.

Guldkantad sidonotering

Nu när antalet guldaffärer har blivit något fler noterar jag en liten detalj som antagligen har någon slags generell bärighet: 23 % av affärerna (3 av 13) står för 98 % av avkastningen.

Och andelen förlustaffärer uppgår f.n. till 31 % (4 av 13).

Det jag nu misstänker kan vara generellt är att en mindre andel av affärerna även på sikt kommer att stå för merparten av avkastningen, under förutsättning att förlusterna hålls kort genom snabba uttåg när saker och ting inte går som förväntat.

I princip räknar jag med att sannolikheten att en affär ska gå plus eller minus ligger i trakten av 50/50. Och om man då ska gå plus i det stora hela, krävs att man hugger av förlustaffärerna snabbt samt att man har litet tur emellanåt och säkrar några litet större vinster någon gång ibland.

I mitt eget amatörfall är läget så just nu att en enda affär står för hälften av den vinst jag har gjort.

Tror det där stämmer. Och jag läste nånstans att det funkar på någon slags liknande sätt på börsen i sin he…

Stabila värdebevarare

Kan man ju vara intresserad av att hitta, men att välja guld kan nog vara vanskligt. Själv minns man att priset för något år sedan låg över 1900 USD/oz. Nu ligger det 32 % lägre.

Så själv håller man nog fast vid den kort spekulationsattityd man har lagt sig till med. Och teser av typen att priset kommer att tiofaldigas inom några år, som nämns här, förhåller i alla fall jag mig starkt skeptisk till.

Den trettonde guldaffären

Bild
Avslutades alldeles nyss.

Och har egentligen redan nämnts på bloggen, fast felaktigt rubricerad som den tolfte, eftersom jag klantade mig litet när jag spanade igenom mina noteringar.

Nå, inför den trettonde affären var i alla fall läget så att den ackumulerade vinsten på mitt lilla trejdingkapital över tolv affärer uppgick till 16,5 %. Startpunkten för mina spekulationer kring guldpriset var den 16 maj. Och den avkastningen på en knapp månad har jag ändå känt mig litet nöjd med, särskilt som jag i väldigt hög grad är amatör på sånt här.

Den nu avslutade trettonde affären har sett ut så här.

Köp
14 juni - Köp av 225 MINI S GULD AVA 3 till kursen 9,25.
16 juni - Köp av 275 MINI S GULD AVA 3 till kursen 6,98.

Vilket gav 500 till break-even-kursen 8,00.

Försäljning
17 juni - Sälj av 500 MINI S GULD AVA 3 till kursen 9,22.

V/F = + 15,2 % eller 610 kr.

Avkastningen på trejdingkapitalet i procent sedan start över samtliga affärer visas i diagrammet nedan.

Jag är nöjd. Så långt.

Fondslantarnas utspridning i världen

Bild
Har nyss uppdaterat informationen under fliken Fondportfölj, där det aktuella fondinnehavet redovisas. Nöjd är jag med att andelen i indexfonder stadigt stiger.

Fondslantarnas fördelning i världen visas i bilden nedan. Ambitionen är fortsatt att öka i USA, hålla Asien, Japan och Europa stabilt samt minska andelen i Sverige. Justeringen sker enbart genom hur nya köp styrs, inte genom att slantar flyttas mellan fonder.



Den tolfte guldaffären

Bild
Den är i gång.

Den elfte gav noll i vinst och noll i förlust. Och avslutades igår morse, varpå den tolfte inleddes, i motsatt riktning.

Spekulerar f.n. i att guldpriset kommer att röra sig neråt, vilket då skulle göra att det inhandlade instrumentet rör sig uppåt.

Som vanligt rör det sig om en mindre affär, där 225 stycken av slaget inköptes, till kursen 9,25 per
styck. Efter köpet sjönk kursen ner mot 8,77, men just nu ligger den och slår kring 9,20.

Den här gången har jag tänkt mig att vänta ut saker och ting litet längre än vid tidigare affärer.

Den samlade avkastningen på mitt lilla trejdingkapital, vars startvärde uppgick till 3694 kr, ligger efter den elfte affären under ca fyra veckor på 16,5 %.

Det vore trevligt om den procenten kunde stiga litet granna när den tolfte affären har avslutats.

Notering

Hitills i år har 1,55 % av mina utgifter gått till snabbmat (hamburgare, pizza).

Liten notering

Hittills i år utgör utgifterna för klädinköp 0,31 % av mina samlade utgifter.

Även en liten rensning

Är ju en rensning.

Försäljningen av kajaken har lämnat mig förnöjd, även om det var med visst vemod jag skildes från den. Men som steg i ambitionen att rensa onödigheter och annat krafs ut livet, var det en lättnad att bli av med tingesten.

För en stund sedan genomfördes ytterligare rensningsaktion. En begränsad sådan.

Den här gången handlade det om papper i det där vikarkivet jag har. I det samlas avtal och viktigheter som diverse årsbesked och sånt. Här slängdes allt som inte är aktuellt. Och den bantningen omfattade ca 75 % av innehållet.

Även det en lättnad. Mindre och mindre, är parollen numera.

Eller en av dem. En annan är rörlighet. Cykelprojektet är nu inlett. Syftet är att komma i form och orka litet mer. Två dagars avstående från cykling kompenserades idag. Så nu är jag igång med det. Här räknar jag med att effekterna ska börja kännas av om en månad ungefär.

Röra mig mer, banta prylmängden och fortsätta bygga sparande. Där är årets huvudmål.

Sen får vi se ...

Veckans fondläge

Gäller utvecklingen hittills under juni.

Fondkontofonderna har gått ner med 1,47 %. Inga köp har gjorts. Sverige och de europeiska småbolagen tynger mest.

ISK-fonderna har gått upp, med 2,21 %. Köp har gjors motsv 5,04 % av värdet vid månadens ingång och behållningen ligger alltså 7,25 % högre än då. USA, Asien och råvarufonden bidrar mest. Det gör också en lyckad minifutureaffär kopplat till guld.

Totalt under året är fonderna upp med 4,23 %, köp motsv 7,83 % av årsingångsvärdet har gjorts, behållningen ligger 12,06 % högre.

Andelen likvida medel i Min Egen Fond är nu 12,1 %. Andelen indexfonder av samtliga fonder är 48,4 %. Köp om ytterligare 5500 kr ska ske kommande veckor. Min Egen Fond (samliga Avanzakonton tillsammans) har gått upp med 3,64 % under den senaste månaden, vilket är ca 2 %-enheter mer än DJ World Index har gjort.

Därtill: ISK-fonderna står nu för merparten av fondvärdet totalt, alltså mer än fondkontofonderna. Och det innebär att det delmålet är uppnått.

Flytetyget sålt

Och med själva tyget medföljde paddel, kapell och pump.

Försäljningssumman blev såklart inte fullt ut det man önskade sig, men man är nu av med en besvärlig sak, som mest tyngde tillvaron.

Kanotvagnen blev dock kvar bland ägodelarna. Och det har att göra med att annan kanot, en öppen sådan, ev. ska köpas. För paddelturer i lugnare vatten än vida havsytor då.

Nån brådska med beslutet är det dock inte. Den här sommaren innehåller massor av konkurrerande aktiviteter, så paddlingstiden vore ändå begränsad.

Nu vänds hågen till andra och smärre rensningsfrågor. För ambitionen är fortsatt att banta antalet prylar rejält.

Livet ska vara lätt. Och lagom.

Dagens guldaffär

Bild
Avslutades nyss med en liten vinst om 2,6 % eller hela 56 kr. (Spekulerade i morse i fortsatt prisfall.)

Totalt sett över tio guldaffärer ligger den ackumulerade vinsten nu på 17,5 %. Och det är i alla fall bättre än vad fonderna i övrigt gått.

Kurvan över den ackumulerade vinsten visas i digrammet nedan.

Dagens ekonomirelevanta händelser

1. Ingen känsla infann sig kring guldprisets förväntade rörelser igår. Ej heller idag. Avvaktar ett tag innan nästa affär.

2. Skatteåterbäringen landade på kontot och fördes omedelbart över till reserverna, där summan behövs. Tyvärr, för egentligen hade jag tänkt låta den stärka sparandet. - Knappt 4000 kr blev det i alla fall.

3. Stor service på bilen gjordes i morse. En väldig massa filter byttes. (Hur många filter finns det i en bil?) - Utgiften blev mustigare än jag tänkt mig och slutnotan landade på 5911 kr.

4. Flytetyget är preliminärt sålt. Överlåtelsesumma överenskommen, liksom tid för hämtning. Definitivt blir det i morgon kväll.

Konstaterande

Man blir inte yngre.

Och när man varit fysiskt inaktiv ett tag, har man en tröskel att ta sig över. Förr tog det kanske en vecka eller två innan man var igång igen.

Men nu ...

En månad, skulle jag tro ...

F.ö. hyses hopp om att utannonserad pryl kan bli såld i morgon. Om så, vore det bra.

Prylminskning

Så var det dags.

Den kajak som inte kommit till så särdeles stor användning ska säljas. Annons utlagd på lämpligt ställe.

Blir jag nu av med den kommer det första och största steget att ha tagits på resan med målet att minska antalet ägda fysiska föremål med ca 12 % under året.

Tyngd och utsträckning i rummet är prylarnas stora nackdel.

Cykeln tänker jag dock inte sälja. Pumpad är den. Använd under dagen är den också. Målet är nu att komma i form igen och första steget består av ett cykelprogram:

- cykeln blir trp-medlet till och från jobbet nu och till och med oktober
- lediga dagar skall minst en liten cykeltur göras

Räknar med att det kommer att ta emot till att börja med, men efter ett tag kan man nog tänkas vara mogen för nästa steg: ett väl avvägt träningsprogram under vintern ...

Persedelvård

Dagens aktiviteter:

Tvätta bil.
Slänga metall, plast och papper.
Damma.
Dammsuga.
Torka golven med såpa.
Diska veckodisken.
Uppdatera operativsystemen på samtliga Applegrunkor.
Rengöra toan.
Pumpa cykeln.
Rensa den där pappershögen som fått ligga några år.

Funderar över budgeten gör man under tiden, särskilt de fyra stora poster som står för 84 procent av utgifterna hittills i år:

- Bil och transport, 23 %, inkl. slutamortering av billånet
- Boende och hushåll, 22 %, dvs. hyra, el, tv, internet, telefon
- Restaurang och nöjen, 21 %, där hälften utgörs av tobaksutläggen
- Mat, 18 %, där livsmedel, snabbmat (burgare, pizza) och luncherna ute ingår

Stora skämsposten är den tredje. Där finns saker att åtgärda.

Utgift - bil

Bild
Men det kan nog vara värt 299 kr ...

Budgetspån

Så nyttjar man nya bankens smartbankfunktion och spanar igenom budgetutfall och konsumtionsmönster under årets första fem månader.

Överlag ser det ut som tänkt. Av hundra procent inkomster har sjuttiofyra gått till utgifter, knappt nitton har gått till sparande och sju har landat som månadsöverskott och stoppats in i reserven. Målet har annars varit ett sånt överskott om två procent per månad, men jag har tagit i inför betalningen av den resa som ska göras i sommar. Andelen som gått in i sparandet följer den plan jag har och är inte mycket att orda om. I snitt per månad ska den slanten landa på 5300 kr, vilket gör 63600 kr på helåret.

Det är när jag gluttar på utgifterna jag börjar fundera över vilka förändringar som är önskvärda. Poster i blickfånget handlar om onödiga restaurangbesök, lunch ute, tobak och bilkörande. De drar en del slantar och genom att laga mer mat hemma, ta med lunchlåda oftare, dra ner på tobakskonsumtionen (eller sluta) och cykla litet mer, skulle utgiftsprofile…

Veckans fondläge

Gäller då utvecklingen i juni.

Fondkontofonderna har gått ner med 1,63 %. Inga köp. Sverige och de små bolagen i Europa står för det mesta av tappet.

ISK-fonderna har tappat 0,65 %. Köp motsv 2,77 % av månadens ingångsvärde har gjorts. Behållningen är 2,12 % högre än vid månadsskiftet. Positiv utveckling i råvarufonden samt lyckad guldaffär håller upp läget något.

Totalt under året noteras en uppgång om 2,72 % för innehavet, nettoköp om 6,71 % av ingångsvärdet och en behållning 9,44 % högre än vid årsskiftet.

Andelen indexfonder är nu 47,7 %. Andelen likvida medel inom det korta sparandet (samtliga konton på Avanza) är 13,4 %. Köp för 7700 kr kommer att göras under kommande veckor. Samtliga styrs till indexfonder, främst USA-fonden.

Min Egen Fond (alltså den samlade utvecklingen på alla konton) har under den senaste månaden gått upp 3,45 %, vilket är knappt 1,5 %-enheter mer än DJ World Index.

Dagens (veckans) guldkant

Så drabbades man av en känsla igen, nu i morse vid niotiden.

Resultatet av känslan blev ett köp av Mini L Guld Ava 17, till kursen 14,25, tänkt att innehas över dagen och avyttras så här om eftermiddagen, vilket också gjordes, till kursen 16,05.

Som vanligt är det inte stora affärer man gör. Den handlade posten omfattade 150 styckna såna där.

Vinsten blev hursomhelst 12,6 % eller 270 kr.

Totalt har jag nu gjort 9 guldaffärer, sex med vinst och tre med förlust. Den ackumulerade vinsten uppgår för närvarande till knappt 590 kr eller 15,9 % av ursprungsslanten, som då hittills vuxit från 3694 kr till 4285 kr. (Snittvinsten per affär uppgår till 3,2 %.)

Tidigare under veckan har jag inte kunnat ägna mig åt den här typen av affärer, eftersom jag varit förhindrad att följa marknaden.

Notering

Man befinner sig idag i slottsmiljö. Och då kan det väl passa bra att notera måluppfyllelsen för den egna något litet mer påvra ekonomin.

- Finansiella tillgångar uppgår nu till mer än 400 tkr. Och det skulle de ha gjort även om kreditbeloppet inte skulle ha ökats.
- Det korta sparandet har nu ett värde över 175 tkr.
- Det korta sparandet minus min aktiva skuld ligger också över 175 tkr.

Det tuffar på kan man säga. Sakta och säkert. Så långt.

Värdeändringar Maj

1. Behållningen på transaktionskontona ökade med 14240 kr, där 10000 kr består av en höjning av krediten på kortet.
2. Behållningen på buffertsparkontot ökade med 5 kr, vilket då utgörs av ränta på den slant jag där har.
3. Det egentliga sparandet ökade i värde med 13342 kr, där 5300 kr består av insättningar och 7042 kr består av avkastning.
Totalt ökade behållningen med 25587 kr, där 19540 kr består av insättningar och ökad kredit, medan 7047 kr består av avkastning.

Resultat Maj

Ändrar principen för budgetuppföljning från och med nu. Tidigare gjordes den per lönemånad, men med den nya bankens smarta bankfunktion passar det bätte att göra den per kalendermånad. Och då blev maj så här:

Inkomst: 27298 kr
Utgifter: 18247 kr
Totalt överskott: 9051 kr

Överskottet fördelades på

Sparande: 5300 kr
Till snabbreserven: 3751 kr

Balansräkning Maj

Så är det då juni och balansräkningen per den 31 maj kan sammanfattas.
1. Totala tillgångar: 597 tkr, vilket är en ökning med 4,5 procent jämfört med april.
2. Finansiella tillgångar: 417 tkr, en ökning med 6,8 procent.
3. Reala tillgångar: 180 tkr, en minskning med 0,6 procent.
4. Skulder: 43 tkr, ökning med 26,5 procent (har ökat krediten på kortet).
5. Eget kapital: 554 tkr, en ökning med 3,1 procent.
En bra månad. Fonderna har gått riktigt bra.