Inlägg

Visar inlägg från maj, 2019

USA nye president?

Bild
Kanske är det önsketänkande, men här hoppas man i alla fall att nästa president i USA inte kommer att heta Donald Trump. Det vore väldans behagligt om det blev någon annan. Det torde dock inte bli mannen på bilden. Även om den stollen nu har tänkt sig att kandidera.

Frågan om vilken stolle som är stolligast lämnar jag för egen del helt öppen.Det där med handelskrig

Att (aktie)marknaderna lyser rött är svårt att undgå. Och det verkar råda någon slags konsensus i världen om att det i rätt hög utsträckning är Twitterpresidenten som rår för det.

Här undrar jag hur den där tänker, egentligen. Och inte bara han, utan även de där rådgivarna och andra påhejare till den valda handlingslinjen.

Den vanligaste termen för att beskriva eländet är "handelskrig". Och det verkar väl som att Twittermarodören verkligen befinner sig i nån slags krig:

- med Kina
- med EU
- med Mexico
- med ...

I stort sett allt och alla. Exempel på kommentarer kring det hela finns här och här.

Enligt somliga rapporter man läst verkar han själv uppriktigt tro att det gynnar USA i längden. Själv tvivlar jag på det, alldeles bortsett från min hållning om att frihandel i allmänhet är något att sträva efter då det är mer gynnsamt för samtliga inblandade parter.

Trump bedriver någon slags allmän flerfrontsattack på typ hela världen. Torde inte sluta bra om han får hållas.

Tror ja…

MEF - månadens affärer

Det snurrar inom Min Egen Fond och ett antal affärer har nu genomförts. (Jag bokför när jag lägger order, så dagens fondköp hamnar på maj månad, inte på juni där de egentligen kanske borde hamna.)

Tidigare i år, med undantag för januari, har jag ägnat mig åt att bygga likviditet. Den tas nu i anspråk i syfte att hålla fondinnehaven på satta vikter enligt den modell jag följer. Men sen har jag gjort en del andra affärer också, som gjort att andra delar av MEF hamnat litet ut fas. De delarna kommer jag att rätta till senare.

Majaffärerna i sammandrag:

Fonder
1. Huvudregioner. - Köp har gjorts för 14,8 tkr, varav halva summan hamnat i Asienfonden och en större slant även i Europafonden. Någon kanske tycker att det ser ämrans dumt ut just nu, men det är en rent mekanisk följd av min viktmodell och har siktet framåt på 5-10 års sikt.
2. Sidoregioner. - Köp har gjorts om 1,4 tkr, främst i Afrikafonden och Latinamerikafonden. Köpen motiveras utifrån min viktmodell.
3. Branschfonder. - Köp har…

Det är någonting som inte är bra

Bild
Det har ju nämnts ett antal gånger att jag noterar om värdet av mina tillgångar till USD (och guld) för att försöka få någon slags referensvärden att jämföra utvecklingen i kronor räknat. Ganska stadigt märks det då att utvecklingen av mina tillgångar i kronor räknat innehåller en hel del luft. Så småningom kommer det där kanske att rätta till sig, men när det kommer att ske och hur lång tid det kommer att ta känns tämligen osäkert.

Effekten torde dock bli ett tryck nedåt på värdet av mina tillgångar räknat i kronor. Hur jag ska hantera det famlar jag efter. Har inte kommit på någon praktiskt smart idé än.

Läget för kronan mot en korg andra valutor visas i diagrammet nedan. Vill man veta mer besöker man sajten ifråga.


Sedan årsskiftet

Fem månader har snart gått av året och det är dags att på ett mer övergripande plan kika på hur det har utvecklats sig för huvudposterna.

Kassa: + 9 %
MEF: +21 %
LFS: +2 %
Kredit: +/- 0 %

Brutto: + 13 %
Netto: + 14 %

Beroende på hur dagen kommer att se ut kan utvecklingen för MEF komma att ändras, men knappast särskilt mycket. Totalt sett innebär ovanstående att jag idag har knappt 100 tkr mer än jag hade den sista december ifjol.

Omräknat till USD ser det dock inte alls lika bra ut. Ökningen av mina finansiella tillgångar (netto) blir då 4700 USD, vilket i procent blir en ökning om 6 %.

Det mesta här i världen är relativt.


Politiskt osäkerhetsindex

Bild
Se där. Nu har man lärt sig något nytt.

I diagrammet visas ett osäkerhetsindex som jag nog kan tänka mig att följa framöver. För en beskrivning av detsamma rekommenderas besök på Ekonomifakta och vidarefölj av där levererade länkar. Indexet i fråga finns även på landnivå, bland annat för Sverige.

Den undflyende miljonen

Inte blir det den här månaden heller som jag når till en mkr i tillgångar, utan det verkar förskjutas till nästa månad. I nettoförmögenhet ser det ut som att en mkr kommer att nås i september, i finansiella bruttotillgångar i juni nästa år och i finansiella nettotillgångar i september nästa år.

Men även dessa uppskattningar kan vara väl så optimistiska. Kostnader uppstår, utgifter skall betalas. Bilen är på reparation, nya glasögon behöver nu verkligen införskaffas, semestern står för dörren, sällskapet vill ut och resa i höst, etc. Somt annat kan snålas in på för att klara det där utan negativ inverkan på sparandet, annat inte.

Tummarna håller man för att världen ska svänga av i gynnsam riktning. Trots allt.

Privatekonomposer

De börjar bli många nu, de där privatekonomerna på div. banker och så. Mer och mer plats i media tar de också. På gott och ont.

Men fånigt blir det när alla tar nästan samma pose på fotografierna. Lite tufft, kaxigt och sammanbitet ska det tydligen vara nu. Kanske för att signalera någon slags modigt oberoende. Eller så.

Fjantigt är det i alla fall. I mina ögon.


Om att snubbla på mållinjen

Hittills i år har ju Min Egen Fond gått ganska bra, med en samlad uppgång om knappa 15 %. Den senaste veckan har som väl alla märkt varit litet annorlunda på grund av den där Twitterförhandlaren.

Konsekvensen av det hela gör att det ser ut som att jag snubblar på mållinjen när det gäller att nå den där "magiska" gränsen om en miljon kronor.

För närvarande ser prognosen ut så här:

- 1 mkr i totala tillgångar: juni
- 1 mkr i nettoförmögenhet: september

- 1 mkr i finansiella bruttotillgångar: juni nästa år
- 1 mkr i finansiella nettotillgångar: september nästa år

Skakar det nu till ännu mer under resten av maj torde dock angivna tidpunkter förskjutas. Litet surt är det, eftersom jag den 30 april bara befann mig 0,3 % under den första gränsen.

Annars fortsätter jag på den nu inslagna vägen och avvaktar utvecklingen. Medel hålls i beredskap. Nysparandet styrs in på sparkonto.

Överhuvudtaget verkar jag inte ensam om den hållningen. Enligt statistik om fondsparande verkar det som a…

Plan och verklighet

Bild
Den nedgång jag väntat på kom då till sist. Återstår att se hur långt det går. Avvaktar ett tag till innan köp görs.
Plan och verklighet illustreras nedan ... på två sätt ...
Tristess

Konferens. Tekniska manicker för ledning och styrning.
Budskap: Allt kan göras. Allt är eller blir enkelt.
Verklighet: Inte fullt så enkelt. Och dyrt.

En bisarr värld

"Stockholmsbörsen har fallit tungt efter helgen på förnyad oro över handelskonflikten mellan Kina och USA. Detta sedan USA:s president Donald Trump på Twitter hotat höja tullarna mot Kina till 25 procent på varor för 200 miljarder dollar på fredag."

Budskap => Tolkning(ar) => Reaktion

Märklig värld man lever i ...

Skalv

Kanske är det dags nu för nedgången. En kommentar från Trumpdåren verkar sänka Asien idag och nivån på fallet tycks kraftigt nog för att kunna bli litet allvarligare.

Blir det så kan mer långsiktiga möjligheter öppna sig, då jag nu har drygt 20 % av MEF i reserv. Plus litet till på buffertkonton.

Man får väl avvakta ett tag och se hur det går.

Miljonär

Just idag är jag 0,32 % från att ha 1 mkr i tillgångar, om jag då räknar in precis allt jag äger och har.

Hurra?

Njae. Det beror litet på hur man räknar.

Till mina egenheter hör att jag noterar värdet av Min Egen Fond (MEF) i USD och i gram guld, förutom då i kronor. Det där sker automatiskt i ett kalkylblad jag har. Startdatum för noteringarna är den 20 juni 2016, dvs. måndagen innan Brexit-valet. Sedan dess har MEF ökat i värde med 184 %, inkl. egna insättningar. Räknar man om det till USD blir dock värdeökningen 147 % och räknat i gram guld 148 %.

Under perioden har dollarn ökat i värde mot kronan med 16 % och guldpriset räknat i kronor/gram har ökat med 15 %. I dollar räknat har guldpriset i princip stått stilla.

Det där innebär att min miljon egentligen är värd ca 150 tkr mindre numera jämfört med vad den hade varit utan kronförsvagningen mot dollar respektive guld. (Egentligen kanske man borde räkna mot en korg valutor, men det här funkar för mig.)

Räknar man bara på MEF blir de…

Några balansräkningsnoteringar

I december 2008 befann sig min ekonomi på något slags botten. Förklaringen till det finns bland annat att söka i en slags företagsverksamhet som av litet olika skäl inte visade sig bära. Under slutet av den perioden förvärrade jag dessutom situationen genom att dra på mig en del onödiga skulder.

Från januari 2009 vände det i och med att jag då åter säkrade stabilt inflöde av pengar genom lönearbete. Hur det nu än är ger lönearbete den fördelen att (det privatekonomiska) livet blir mer förutsägbart och med litet planering ger det steg för steg möjlighet att påverka saker och ting åt det positiva hållet.

Läget i december 2008 kan avläsas i balansräkningen. Tillgångarna översteg skulderna, så det var inte en fullständig katastrofsituation. Tillgångarna var dock begränsade: kassa, livförsäkringen, en bil och litet lösöre. Skuldernas andel av tillgångarna låg då på 54 %. Idag ligger skuldernas andel på 4 % och har en helt annan karaktär än då. (Dagens skuld är latent i och med att det hand…