Inlägg

Visar inlägg från juni, 2017

Banditer

Man brukar serva bilen. En gång om året, i enlighet med serviceschemat. Hos samma firma bilen köptes från.
Senaste servicen gjordes för ca två veckor sedan. Kryss i alla rätta rutor i protokollet. Kostnaden blev ca 2300 kr. Nöjd körde man därifrån, i trygg förvissning om att bilen var OK.
En vecka senare, ganska exakt, körde man ner från ca 1000 m höjd till en vik i Norge. Vägen lutade som mest 10 %, höga stup vid sidan om vägen och ett gäng hårnålskurvor på vägen ner. En makalös upplevelse. Om än en aning nervöst.
Åter från resan hörde jag missljud vid bromsning i låg hastighet. (De hade hörts redan innan servicebesöket, men då tänkte jag inte riktigt på det. Och enligt protokollet efter besöket var ju bilen kollad.) Vid besök i annat ärende hos bilföretaget passade man ändå på att fråga. Och de kollade. 
Bromsbeläggen slut fram. Byte. Kostnad: 2000 kr.
Jag hade gärna tagit den senare kostnaden i anslutning till servicebesöket för knappt två veckor sedan. För själva vitsen med inlämningen…

Morgonkyla

Kallt är det. Och blåsigt. 
Och färden för en över fjällen. Kan bli en intressant dag.
Marknaden, den stora, känns avlägsen.

Mellan bergen

Funderar på vägen över Sognefjell. Den ingår inte i planen. Men planen kan ändras.
Nu regnar det. Norsk pizza mättar.
Somnar snart.

Uppehåll

Det regnar inte nu. Inte som det gjorde på 975 m höjd tidigare under dagen.
Nu på rygg i annan hotellbädd. På kullarna till höger ser man snö. Bakom kullarna ligger grannlandet.
Men det antågas imorgon.
Nu: Slö.

Grått

Mulet och regn. 
Nyligen uppvaknad i hotellrum i annan stad. Lätt desorienterad, som jag nu alltd blir i inlandet. 
Käket igår var det inget fel på. Inte allra högsta klassen, men gedigen och väl tillagad pubmat. Och rummet håller standard, trots en prislapp under 900 kr.
Idag: Ingen större brådska, men dock upp på höjd. Så högt det är möjligt med bil faktiskt. I det här landet.
Och därmed börjar en lördag.
Not: Själva midsommarfirandet struntar jag blankt i. Återkommande och stereotypa ritualer av det slaget saknar jag personligen intresse för. Igår var jag dock glad för att andra gillar det. Det var nästan tomt på vägarna, vilket gjorde resan hit bekymmersfri. Inga älgar heller.

Förberedelser

Mina är klara. Sällskapets pågår.
Bilen tankad och packad. Dagens sträcka handlar bara om transport. Först imorgon startar strosandet. Tempot kommer inte att bli särskilt uppskruvat. Inga tider att passa.
Precis som det ska vara.

Saker man inte vet

Nyss räknade jag om det aktuella värdet av mina samlade finansiella nettotillgångar till amerikanska dollar. Och då visar det sig att summan blir 62 785 USD. Det jag då funderar litet över är hur det står sig, för någonstans, någon gång, har jag läst att den genomsnittlige amerikanens finansiella nettoförmögenhet ligger i trakten av 45 000 USD. Men den brukar då även bestå av div. privata pensionstillgångar och försäkringar av olika slag, som i mitt fall då ligger på olika statliga konton, men tillfaller mig så småningom. Jämförelser haltar alltså.
Minns inte riktigt var jag fått siffran 45 000 USD från, men det kan vara från en bok med år på nacken.
Just nu ids jag inte ta reda på hur det förhåller sig. Jag ska skala skägg från ansiktet, äta frukost, duscha, slänga in nödig utrustning i bilen, klä mig och packa en väska persedlar. Ej nödvändigtvis i den ordningen. Men det där behöver göras under förmiddagen. För sedan påbörjas hundramilaresan.
På väg mot backar, kurvor och hisnande utsi…

Fondläget - v25

Som saker utvecklats under juni, redovisat i procent.
Min Egen Fond: 1,14
Fonder: 0,96 -huvudregioner: 1,18 -sidoregioner: -0,72 -branschfonder: 1,61 -ädelmetaller: -0,86 Aktier: 5,09 Spekulationer: 8,13 Ränteplaceringar: 0,05
En vecka kvar av månaden.

Semester

Inträder i denna stund.

Och första semesteråtgärden blir att åka hem och lägga av sig arbetskläderna. Därefter införs strikt semesterklädsel. Nu ska gamla paltor slitas ut och slängas.

Rensningsprojektet fortgår.

Bilbränsle, hotell och restaurangmat

Tre kostnadsposter som kommer att explodera kommande vecka, eftersom tur skall göras till vackra trakter i ett grannland.

Bloggen ändrar därmed karaktär ett tag.

Ur privatekonomiskt perspektiv kommer turen att hanteras såsom så att alla utgifter läggs på kreditkortet (vars faktura dock betalas i sin helhet snarast, dvs. innan räntor börjar ticka). Lönen trillar in i början av nästa vecka och får ligga orörd tills dess resan är över, förutom då räkningarna som är inlagda och godkända för betalning. Hur fonder och aktier utvecklas kommer bara att följas förstrött och översiktligt.

Uppmärksamheten kommer istället att riktas mot vägen och dess backar och kurvor och den mötande trafiken.

Kraschar marknaderna kommande vecka så gör de det.

Själv ska jag vara ledig. Och konsumera.

Varningar och köp

Semestern närmar sig och därför har månadens fondköp gjorts en aning i förväg. Normalt sett brukar jag vänta in lönen innan månadens sparslant förs över till fondriket, men den här gången plockades köpslanten från de likvida medel jag har på sparbanken, sparslanten fördes från sparkonto på lönebanken till sparbanken och månadens sparslant kommer sedan att föras från lönekontot till sparkontot på lönebanken.

Fondköpsslanten har också gjorts litet större än vanligt, då månadens sparslant om 6 tkr kompletteras med 3,4 tkr från sånt som tidigare legat i reserv i sparkontot på sparbanken.

Fondköpen fördelar sig såsom så att 88,3 % styrs till indexfonder knutna till mina geografiska huvudregioner, 5,3 % landar i mina geografiska sidoregioner och 6,4 % styrs till några branschfonder.

Delar man upp det i detalj blir det så här:
- Europa: 31 %
- USA resp Asien: 21 % vardera
- Japan och Sverige 7 % vardera
- råvaror: 4 %
- Afrika och Latinamerika: 2 % vardera
- läkemedel, klimat och Östeuropa: …

Nordkorea

Somliga nyheter upprör mer än andra, även efter att under ett numera hyfsat långt liv ha skådat både det ena och det andra.
Men historien om den nyligen släppte amerikanske studenten griper tag.
Det lär visst finnas en svensk vänskapsförening till det där landet. Det är obegripligt.

Ett år har gått

Bild
För ett år sedan var det måndagen den 20 juni och spekulationerna gick höga inför Brexit-valet och vilka konsekvenser det skulle föra med sig. Med anledning av dessa diskussioner började jag för skojs skull notera värdet av Min Egen Fond i USD samt i gram guld, utöver då den naturliga noteringen i kronor.

Nu har ett år gått och den procentuella utvecklingen av MEF, inkl. insättningarna, ser ut som i diagrammet nedan. Blått är utvecklingen i kronor räknat, gult är utvecklingen noterat i gram guld och grönt är utvecklingen räknat i USD. Procentuellt, alltså.

Ibland tar jag fram det diagrammet och begrundar det. Och diskussionerna inför valet.

Diagrammet:

Förmögenhetsfördelning 2017 - en bild

Bild
Om man tar en del information från tabellen i föregående inlägg får man diagrammet i det här inlägget. Det är alltid kul, tycker jag, att få en blixtbild över en fördelning.

De sannolika felen i diagrammet förtjänar att nämnas igen: troligen underskattas de andelar av tillgångarna som tillfaller decilgrupperna 9 och 10.

Decilgrupp 1 är en intressant grupp. I den är det nog rätt många som med tiden kommer att röra sig åt höger till i diagrammet. Gissar jag.

Diagrammet:

Nettoförmögenheter - bättre referensvärden

Bild
Föregående inlägg blev en aning halvslarvigt, så när jag nu fick två timmar gratis, eftersom det inbokade mötet inte behagade dyka upp, tog jag mig för att rafsa fram bättre referensvärden för hur förmögenheterna i Sverige ser ut.

Och hur det ser ut framgår av tabellen nedan som redovisar förmögenhetsstrukturen för individer, ordnade i decil-grupper efter deras nettoförmögenheter. Tabellen gäller läget 2017, vilket innebär att den är en konstruktion då senaste riktiga datamängden är från år 2007. Men med litet trix och finter och några enkla antaganden går det att komma runt.

Så. Summaraden i tabellen är aktuella data hämtade från SEB:s senaste Sparbarometer, där hushållens samlade tillgångar, skulder och nettoförmögenheter framgår. I klump, dvs. inte fördelat ut i decil-grupper.

Men om man gör antagandet att den relativa fördelningen av tillgångar och skulder inte har förändrats från 2007 till 2017, kan man skyffla ut 2017 års totalsumma i enlighet med 2007 års förmögenhetsfördelnin…

Nettoförmögenhet - referensvärden

Min nettoförmögenhet uppgår för tillfället till litet drygt 0,5 mkr, om man räknar som man ska göra ,enligt den officiella nationella bokföringen, som då inkluderar finansiella tillgångar som kontobehållningar, fonder och aktier samt reala tillgångar som småhus, jordbruksfastigheter och en del annat. Mina tillgångar av det senare slaget är noll.

Totalt sett i riket har hushållen en nettoförmögenhet om 14 261 mdr kr, vilket ger ett medelvärde per invånare om 1,4 mkr, inkl. bostäder då.

Om man antar att fördelningen av nettoförmögenheten inte har ändrats alls sedan 2007, ser medelnettoförmögenheten räknat i tkr per decil (utslaget per person då) ungefär ut så här för tillfället:

1: -570
2: -142
3: 0
4: 142
5: 285
6: 713
7: 1 141
8: 1 711
9: 2 852
10: 7 986

Sparandet och gnetandet har således fört en sådan som mig upp till någon slags medelläge räknat över den samlade befolkningen. Nästa år torde man kanske ha släpat sig upp i den 6:e decilen, om nu allt går som man har tänkt sig. En hel…

Enligt en app jag har

Den är faktiskt rätt bra den appen, en känd sådan, med inriktning på privatekonomi. Hur företaget som står för appen tjänar sina pengar förstår jag inte, men Creades verkar i alla fall tro att det har någon slags värde.
Appen gillar jag så pass att jag nyttjar den så länge tjänsterna i den är gratis. För mig.
I appen får jag bland annat veta att jag är jag. Och att ingen annan än jag är jag än så länge. Och om det skulle hända att nån annan blir jag blir jag varnad. Det är bra. 
Jag får också veta att min betalningsförmåga är 62. Det är också bra att veta. För ett halvt år sedan var den 61. Båda värdena innebär att den är hög, men inte mycket hög. För att den ska bli mycket hög måste den vara 70. Minst. 
Värdet 62 innebär för övrigt att jag tillryggalagt 73 procent av vägen från gränsen ner mot medium betalningsförmåga, som är 40, till gränsen mot mycket hög.
Livets mening sägs för övrigt vara 42. På en annan skala.
Mycket information finns det.
I tillägg till ovanstående kan sägas att min b…

Gamla mynt och sedlar

Det ligger visst 15 miljarder sådana och skräpar ute i stugorna. Och uppmaningen nu är att skynda sig att växla till nytt, annars förlorar man det man har. 
För egen del är problemet minimalt. Jag har två gamla enkronor. Som jag känner till. Kanske ligger det någon växelsedel i någon ficka någonstans, men jag tror inte det. Och även om alla kronor räknas, ids jag inte anstränga mig för att bli av med de sista två.
Man undrar här litet över exakt var de där pengarna finns. Utslaget på befolkningen rör det sig om 1500 kr per person. Och det mesta ligger visst i sedlar. Barnens sparbössor är en kandidat. Eller vuxnas. Själv tömde jag för ett år sedan den kaffeburk jag tidigare slängde växelpengarna i. Där låg ca 1200 kr, som så räddades från ödet att bli värdelösa hos mig.
Men annars? Vem har kontanter i större summor? För det är nog så att fördelningen runt medelvärdet i det här fallet är skev. Många har inga eller små summor i sparbössorna. Större summor, säg mer än 10000 kr i kontanter, …

Förhoppningskonsumtion

Den sker var tionde vecka, utgiften för den återkommande konsumtionen av drömmar och förhoppningar. För då köps tio veckors enradiga spel på Eurojackpott, något som då kostar mig 250 kr per utgiftstillfälle.
Och det ger mig då per vecka 1 chans på ca 95 miljoner att dra in nånstans mellan 100 och 800 miljoner kronor. Den chansen är betydande och står för skillnaden mellan det möjliga och det omöjliga.
När jag tänker på den möjlighet jag har, tänker jag sällan på sannolikheten för komplementhändelsen, att jag inte vinner. Var vecka har jag här ca 95 miljoner "chanser" (minus en) på ca 95 miljoner att inte vinna.
De mindre vinsterna i spelet är för mig helt ointressanta. Spelet spelar jag enbart för den där enda chansen som skiljer möjlighet från omöjlighet.

Börjar skruva

Två veckor kvar av första halvåret och det är dags att skruva i vikterna för innehaven i Min Egen Fond. De nya vikterna framgår under den fliken.
Kikar man där ser man att justeringarna blir marginella. Fonderna inom de geografiska huvudregionerna tilldelas ökad vikt, från 36 till 39 procent av det samlade innehavet. Procentenheterna kommer från guld, vars vikt minskas från 4 till 3 procent, och från likvida medel, vars vikt minskas från 5 till 3 procent.
Förändringen innebär att jag lättar litet på hängslena, men jag tar inte av mig dem. På sikt ska den vikt som ges räntefonderna minskas, men det sker successivt, i takt med köp av aktiefonder och aktier. Räntefonderna ges idag en vikt om 29 procent. Långsiktigt tänker jag mig en vikt kring 20, men inte nu. Läget är för pressat, som jag ser det.
Nysparandet under resten av året skyr ränteplaceringarna och placeras i aktiefonder. Månadens köp sker dessutom med komplettering av medel från sparkontot.
Små ändringar, blir alltså modellen, föl…

Fondläget - v24

Min Egen Fond: Upp 0,58 procentAktierna: Upp 2,94 procent.
Allra bäst har spekulationerna gått, med en uppgång om nära 8 procent. Annars är det litet blandat bland fonderna, med somt upp och annat ner.

Stuff

Mitt senaste skoköp har nu fullbordats. I slutänden blev det ett par bruna Johnson & Murphy, som dock tyvärr har den egenheten att de är litet breda. Så känslan är litet plattfotsaktig, men de går nog till sig efter ett tag. Lågskobeståndet är nu komplett och det par som är på väg in i skohimlen är fullgott uppbackade av reserver.
Bra så.
Det samlade värdet av lågskobeståndet uppgår till 1255 kr. Idag.
Ytterligare en inköp har gjorts: Ett stycke renshacka som ska nyttjas till att få bort ogräset på uteplatsen. Hackan kostade 199 kr och kommer att användas sparsamt.
Rensningsprojektet går sådär.
I övrigt väntar bilservice, vilket brukar innebära kostnad om ca 2500 kr. Den gör alltid lika ont, men är ändå värt det. 
Slutligen: Av någon outgrundlig anledning fick jag tillbaka pengarna för den senaste parkeringsboten.

Det långa läget - riskjusterat

Mitt sparande har jag koncentrerat till de konton jag har på Avanza, förutom mitt buffertkonto, mitt kulkonto (sluta röka) och den slant jag satt in på Lendify. Men fonder, aktier och sparkonto ligger på Avanza, vilket gör att det är rätt lätt att hålla reda på utvecklingen.
En funktion jag uppskattar är att det per konto och totalt över alla konton prestenteras Sharpekvot, standardavvikelse och genomsnittlig effektiv årsavkastning. Och det gör då att man kan få en viss koll på hur det går relativt den "risk" man tagit. Egentligen handlar det sista om att ställa avkastningen i relation till de svängningar man råkar ut för. Det meningsfulla i att tala om den risk man faktiskt löper framåt kan man mycket väl ifrågasätta.
Nåväl, läget över mina konton. Sharpe: 3,49 Standardavvikelse: 7,94 % Genomsnittlig effektiv årsavkastning: 24,94 %
Såväl Sharpekvot som standardavvikelse beräknas över 12 månader. Tyvärr bjuder inte Avanza på några referensvärden, så det man kan göra är att jämföra…

Alla kronor räknas

Men det är inte alla man uppmärksammar och skriver om. Och beroende på hur man på bloggen då fördelar uppmärksamheten över olika teman kan bilden bli en aning skev när det gäller de samlade effekterna av olika sparandebeslut.
Ett exempel: Jag skulle här kunna ägna mig åt att främst skriva om mina spekulationsaffärer. Och under juni har mitt spekulationsinnehav stigit med 6,75 %. Och det kan ju te sig mycket, så länge man inte tar sig in i min viktmodell och då noterar att mitt spekulationsinnehav inte står för mer än 1 % av innehavet i Min Egen Fond, som i sin tur inte står för mer än 60 % av mina samlade finansiella tillgångar.
Den nu aktuella uppgången på spekulationskontot medför att Min Egen Fond skyfflas upp med hela 0,0675 %. Och om då det totala fondvärdet ligger på 300 tkr gör det drygt 200 kr. Det är inte mycket.
Men alla kronor räknas.

Fondläget - v23

Förändringar under juni, i procent.
Min Egen Fond: 1,05
Fonder: 1,31 Aktier: 2,65 Spekulationer: 6,75 Ränteplaceringar: 0,02 Sparkonto: 0,02
Bland fonderna har teknologi, fastigheter och Asien gått bäst. Sämst har råvaror gått.
Bakom kulisserna fortgår funderingarna kring hur viktmodellen ska ändras.

Nationaldagsfirande

En park. En gräsmatta. En scen. Sol och en aning blåst. 
En tråkig och lågmäld typ presenterar programmet för den församlade rullatorkåren. Längre bort flockas barnfamiljerna kring hoppborgar och lekplatsen. Pappersflaggor delas ut. En kör ylar standardrepertoir. En by får pris för att vara just en by. Nya medborgare - en handfull - gratuleras. Kommunalrådet håller ett välmenande, men kommunalrådsgrått tal. Lokala förmågor stämmer upp nationalsången. Paus. En ny kör - på skolnivå - stämmer upp och trallar populärmusik.
Det är stillsamt. Det är avslappnat. Det är avslaget. Det är mellanmjölk. Någon viftar förstrött och litet håglöst med pappersflaggan. Barnen leker. Bekanta samtalar.
Det är svenskt.
Det tar slut. Och folket åker hem.

Stresstest - igen

Laborerar med min känslighet för nedgångar på världens aktiemarknader, något som så klart är en funktion av mina tillgångars exponering mot dessa. Och laborerandet visar att jag är mindre känslig för kraftiga nedgångar än jag trodde.
En nedgång om 30 % globalt drabbar mina offensiva tillgångar (aktiefonder och aktier) i den proportionen. Men eftersom Min Egen Fond (MEF) består av en del mer defensivt innehåll (räntefonder, konton) blir effekten av en 30-procentig global nedgång på aktiemarknaderna bara knappt 20 % på MEF. Och ställer jag en sådan nedgång mot mina samlade finansiella nettotillgångar, blir nedgången knappt 12 % av dessa.
Mitt planerade nysparande under sex månader täcker 61 % av en sådan nedgång. Under ett år täcker nysparandet 122 %.
Ur mitt perspektiv ser det ut som att jag kan öka risknivån en hel del, utan att jag på litet längre sikt behöver vara särskilt orolig.
Brasklapp: Slutsatsen formulerad under förutsättning att utvecklingen efter en sådan nedgång återgår till d…

Det ringde

Och en avlägsen kvinnoröst förklarade på bruten engelska att hon ringde från någon slags datacenter och ville tala med mig om någon slags bekymmer min computer tydligen skulle ha drabbats av.

Raskt avbröt jag svadan, frågade människan ifråga huruvida hon trodde att jag är dum i huvudet, bad henne fara och flyga samt tryckte bort samtalet. (Uttrycket "lägga på" saknar idag mening. Använder man det när man talar med någon yngre begriper de inte vad man säger.)

Jag äger ingen dator som kan ha drabbats av bekymmer.

Frekvensen dumsamtal har ökat här på slutet. Betydligt.

Avståndet till miljonärsskapet

Bild
Slöar i soffan, efter aktivitetsutbrotten, som idag bestod av noggrann städning av bilens insida. Under slöandet funderas på sparandet ur litet längre perspektiv.

Nuvarande sparmodell omfattar nysparande om 6,3 tkr/månad + ytterligare 1 tkr/månad i någon slags halvslafsigt överskottsmål. På ett ungefär räknar jag med en samlad avkastning på hela mitt finansiella kapital om knappt 0,5 procent/månad, vilket ger en kalkylränta om 6,2 procent per år. På det aktiva sparandet är den högre, kalkylräntan, men totalt sett känns det inte överdrivet att lägga sig på den nivån. För jämförelsens skull: Återbäringsräntan på livförsäkringen ligger f.n. på 7 procent per år.
Om det då fortsätter så och om jag inte i framtiden ökar den summa jag avsätter till sparande kommer det att se ut som i diagrammet nedan. Av det framgår att jag blir miljonär i finansiella tillgångar någon gång år 2020. Och då jag inte har lån och inte planerar att ta lån, blir jag det på riktigt (netto) också.
Det kan hända, om …

Risknivån i Min Egen Fond

Bild
Den minskades ju kraftigt i mars-april, genom växling över till räntefonder och att mer lämnades på sparkontot. Skälet till omviktningen var ett skutt upp i januari-februari, samtidigt som jag tyckte att värderingsnivån på en del tyngre innehav började se ansträngd ut. Lägg därtill Trump och beslutet om riskminskning effektuerades.

Under maj började jag tycka att jag tagit i för mycket. Hängslena stramade och livremmen skavde. Nytt beslut: Justera viktmodellen något, gör den mer offensiv. Men var försiktig.
För att utvärdera krävs verktyg. Jag gillar diagram. Därför bilden nedan, som visar fördelningen mellan offensivt och defensivt i Min Egen Fond. Det defensiva är sparkonto, ränteplaceringar och guld. Resten är aktiefonder och aktier. Junistapeln är plan, övriga är utfall.
Påbörjar nu en gradvis ökning av det offensiva innehållet till nivå som känns bekväm. Den är för liten nu, men ska ej tillåtas skena. Exakt var jag hamnar är ännu osäkert.
Diagrammet:

Prylläget

Inköp har gjorts av ny bok, den senaste i Jack Reacher-serien, som jag då är ivrig följare av. Nu är den senaste inte en full roman, utan en samling noveller och just noveller brukar jag ha en aning svårt för. Men eftersom jag nu är svår Jack Reacher-fan blev det köp ändå. 
Ett av skälen till gillandet är karaktärens hållning till ägodelar: Så få som möjligt, vilket för karaktärens del verkligen är få. Själv är man alldeles för konventionell och tråkigt bekväm för att kasta loss och leva kringflackande, men en dragning i tanken åt det hållet har funnits med så länge jag minns.
Nå, man får läsa böcker istället, även om det innebär behov av bokhyllor och fast bostad att ställa in dessa i.
Nya skor är också på väg in, med Schenkerförsändelse. Här hålls tummarna att storleken nu blir den rätta, så att returneringar och annat sånt besvär slipps. Efter anländandet av dem kommer jag att vara väl försedd med bra lågskodon. Två par svarta, två par bruna och därtill ett par snart utslita svarta, m…

Fondläget - v22

Månaden är inte gammal, men utvecklingen i Min Egen Fond sammanfattas ändå. Alla siffror avser utvecklingen under juni, i procent. 
Min Egen Fond: 0,51
Fonder: 0,57 - huvudregioner: 0,62 - sidoregioner: 0,09 - branscher: 0,68 - ädelmetaller: 0,41 Aktier: 1,67 Spekulationer: 2,42 Räntefonder: 0,00 Sparkonto: 0,01
Glädjande är att den senaste spekulationsposten utvecklas positivt. Jag har en del procent att ta igen där. Tummarna hålls för att det där ska lyckas. Målet nu är i första hand att få näsan över ytan på det kontot. Sedan ska jag ta mig en funderare på hur spekulationsslantarna ska kunna nyttjas för att spetsa upp saker och ting.
På bredden är jag nöjd, trots seg utveckling för sidoregionerna (Afrika, Latinamerika och Östeuropa). Men tidsperspektivet ligger här på tre-fem år, så köp fortsätter enligt avsedd vikt. Tillsammans ska de där regionerna stå för 5 % av MEF och jag tror inte att jag kommer att ändra den andelen.
Så ser det ut, första lördagen i juni.

Fondutveckling Maj

Min Egen Fond gav plus under maj, med 0,57 %. Aktierna sjönk något, med 0,19 %

Överhuvudtaget en blandad månad, men där totalen ändå landade på den positiva sidan.

Månadens bästa innehav: Teknologifonden, Asienfonden och Europafonderna.
Månadens sunk: Latinamerika, läkemedel och guld.

Nu är det dock ny månad och nya tag. I slutet av månaden ska viktmodellen omprövas. Tills dess avvaktas det.