Det långa läget - riskjusterat

Mitt sparande har jag koncentrerat till de konton jag har på Avanza, förutom mitt buffertkonto, mitt kulkonto (sluta röka) och den slant jag satt in på Lendify. Men fonder, aktier och sparkonto ligger på Avanza, vilket gör att det är rätt lätt att hålla reda på utvecklingen.

En funktion jag uppskattar är att det per konto och totalt över alla konton prestenteras Sharpekvot, standardavvikelse och genomsnittlig effektiv årsavkastning. Och det gör då att man kan få en viss koll på hur det går relativt den "risk" man tagit. Egentligen handlar det sista om att ställa avkastningen i relation till de svängningar man råkar ut för. Det meningsfulla i att tala om den risk man faktiskt löper framåt kan man mycket väl ifrågasätta.

Nåväl, läget över mina konton.
Sharpe: 3,49
Standardavvikelse: 7,94 %
Genomsnittlig effektiv årsavkastning: 24,94 %

Såväl Sharpekvot som standardavvikelse beräknas över 12 månader. Tyvärr bjuder inte Avanza på några referensvärden, så det man kan göra är att jämföra sina egna konton mot varandra, om man har flera, eller googla och kolla efter allmän info om måtten.

För egen del kan jag konstatera att Sharpekvoten över samtliga konton ligger betydligt över värdena för ingående delkonton, vilket betyder att min riskspridningsmodell fungerar.

Så där ser det då ut nu. Min egen slutsats blir att den riskjusterade avkastning jag haft det senaste året har varit tämligen acceptabel.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Augusti - Sammanfattad

Diversifiering - exempel