Varningar och köp

Semestern närmar sig och därför har månadens fondköp gjorts en aning i förväg. Normalt sett brukar jag vänta in lönen innan månadens sparslant förs över till fondriket, men den här gången plockades köpslanten från de likvida medel jag har på sparbanken, sparslanten fördes från sparkonto på lönebanken till sparbanken och månadens sparslant kommer sedan att föras från lönekontot till sparkontot på lönebanken.

Fondköpsslanten har också gjorts litet större än vanligt, då månadens sparslant om 6 tkr kompletteras med 3,4 tkr från sånt som tidigare legat i reserv i sparkontot på sparbanken.

Fondköpen fördelar sig såsom så att 88,3 % styrs till indexfonder knutna till mina geografiska huvudregioner, 5,3 % landar i mina geografiska sidoregioner och 6,4 % styrs till några branschfonder.

Delar man upp det i detalj blir det så här:
- Europa: 31 %
- USA resp Asien: 21 % vardera
- Japan och Sverige 7 % vardera
- råvaror: 4 %
- Afrika och Latinamerika: 2 % vardera
- läkemedel, klimat och Östeuropa: 1 % vardera

Fördelningen styrs av viktmodellen under fliken Min Egen Fond. Den faktiska fördelningen av innehaven befinner sig efter köpen trots det i viss obalans, men det kommer sannolikt att kunna rättas till redan genom nästa månads köp. Huruvida det antagandet håller beror på innehavens utveckling.

Nuvarande obalanser gör att jag har för litet i indexfonderna och för mycket i guld, fastighetsfonden, aktier och spekulationer.

Samtidigt som köpen görs noterar jag att oron för börsnedgång i USA verkar tillta. Trots det skyfflar jag in drygt en femtedel av nyköpen i USA-fonden. Men som jag nämnt någon gång tidigare tog jag i för mycket i den riskminskning jag gjorde för någon månad sedan och jag känner mig rätt trygg med de krockkuddar som finns inbyggda i MEF. Så kommande halvår tar jag sikte på månadssparande i enlighet med lagd viktmodell, förutom att jag har köpstopp i räntefonder och guld. På sikt ska andelen likvida medel också minskas från 3 till 2%. Den del i MEF vars andel ska ökas litet är indexfonderna.

Så nu handlar det om finlir och små omjusteringar. Alla anpassningar bör kunna ske utan försäljningar.

Om bara någon dag är det sedan semester.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Augusti - Sammanfattad

Diversifiering - exempel