Nettoförmögenhet - referensvärden

Min nettoförmögenhet uppgår för tillfället till litet drygt 0,5 mkr, om man räknar som man ska göra ,enligt den officiella nationella bokföringen, som då inkluderar finansiella tillgångar som kontobehållningar, fonder och aktier samt reala tillgångar som småhus, jordbruksfastigheter och en del annat. Mina tillgångar av det senare slaget är noll.

Totalt sett i riket har hushållen en nettoförmögenhet om 14 261 mdr kr, vilket ger ett medelvärde per invånare om 1,4 mkr, inkl. bostäder då.

Om man antar att fördelningen av nettoförmögenheten inte har ändrats alls sedan 2007, ser medelnettoförmögenheten räknat i tkr per decil (utslaget per person då) ungefär ut så här för tillfället:

1: -570
2: -142
3: 0
4: 142
5: 285
6: 713
7: 1 141
8: 1 711
9: 2 852
10: 7 986

Sparandet och gnetandet har således fört en sådan som mig upp till någon slags medelläge räknat över den samlade befolkningen. Nästa år torde man kanske ha släpat sig upp i den 6:e decilen, om nu allt går som man har tänkt sig. En hel del av den eftersläpning som för mig finns jämfört med andra, med tanke på åldern min, förklaras av avsaknaden av ägd bostad, för där ligger sannolikt ca 70 % av befolkningens tillgångar. Om inte mer. År 2007 var andelen reala tillgångar 72 %, om jag nu minns rätt. Ids inte kolla efter, men uppgiften finns på SCB.

Som sagt var. Ungefär sådär borde det se ut numera, inkl. bostadsägandet.

Rik är jag inte. Rik lär jag aldrig bli. Men rätt nöjd med läget är jag ändå.

Not: Studieskulder till CSN torde ingå bland redovisade skulder, vilket bör utgöra väsentlig del av förklaringen till de negativa nettovärdena i decil 1 och 2.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Augusti - Sammanfattad

Diversifiering - exempel