Inlägg

Visar inlägg från januari, 2017

Spontana infall

Kan vara nog så roliga ibland, men är vanligtvis inte så kloka när det handlar om sparande och investeringar.

Ändå kan man inte alltid låta bli. 
Har efter intåget i Lendify blivit mer intresserad av olika typer av crowdfundinglösningar. Till delar handlar det om att jag gillar möjligheten att gå förbi stora institutioner och koppla ihop enskilda direkt. Till delar handlar det om att jag på en gång söker risk och riskspridning.
Så därför kikar jag nu på Tessin.se och på FundedByMe.com för att lära mig mer. Tyvärr verkar jag (än så länge) ha för små medel för att ge mig in i den förra, men den senare kan nog få fler besök. Och redan idag slängde jag in en slant den vägen i ett företag. Allt är inte klart än, men går det igenom kommer jag att äga aktier i ett småländskt spritmärke där drycken packeteras i tilltalande förpackningar. Direktinvestering i onoterade bolag, alltså. Ett första försök.
Blir det bra, kan det bli fler. Och jag vill gärna sprätta ut slantarna på många små, hellre …

Slantarna i världen

Av och till använder jag Morningstars X-ray-funktion för att få koll på var slantarna ligger i världen. Här kommer naturligtvis inte guldfonden med, utan bara fondinnehaven. Och just nu ser det då ut så här:

Nordamerika 35,1
Asien 20,2
Västeuropa 18,3
Sverige 11,1
Japan 8,3
Latinamerika 2,8
Afrika och Mellanöstern 2,5
Östeuropa 1,5
Australien och Nya Zeeland 0,2

Alla värden gäller procent.

Jag är hyfsat nöjd med den fördelningen, även om ambitionen är att andelen i Sverige gradvis ska krympa. Andelen i Nordamerika dras, förutom då av USA-fonden, upp av fonderna med inriktning på teknologi, läkemedel, klimat och fastigheter. Samtidigt är jag kraftigt underviktad mot USA i det stora hela (andel av världsekonomin), till förmån för en kraftig övervikt i Sverige efter samma kriterium. Räknar man in aktierna i ekvationen ligger jag nu alldeles för tungt i Sverige.

Sammantaget tycker jag nog ändå att basen ser OK ut. Så jag tultar nog vidare på inslagen väg.

Fondläget v4

Dags att sammanfatta veckan. Som har varit bra. Min Egen Fond har under januari hittills gått upp med 3,75 % och nettoinsättningen motsvarar 2,37 % av månadens ingångsvärde, vilket då gör att fondvärdet ligger 6,12 % högre än vid månadsskiftet. Prognosen för året är nu en värdeuppgång om 12,1 % tillsammans med insättningar om 28,47 %.

Delar man upp det i block ser det ut så här (avkastning/nettoköp):

Huvudregioner: 1,56/1,30
Sidoregioner: 1,10/2,32
Branscher: -0,42/2,42
Ädelmetaller: -0,36/0,00
Aktier: 26,53/0,70
Långivning: 0,02/20,00

Därtill har slant satts in på sparkontot, som också har gett någon krona i ränta.

Som framgår ovan är utvecklingen något blandad och bland innehaven finns sådant som gått upp och sådant som gått ner. Glädjeämnet är aktierna, där samtliga innehav gått bra. Ingenting kan dock mäta sig med kursdubblingen i CleanTech Invest, som varit så pass stor att hela portföljen hamnat ur balans jämfört med den viktmodell jag följer. Här är det frestande att sälja och …

Månadens sparslant

Så har lönen ramlat in på kontot.

Månadens sparslant fördelas så att hälften av det som går in i Min Egen Fond läggs i fonder, fördelat på USA, Asien, klimatfonden, råvaror och Latinamerika. En sjättedel går in i långivningen via Lendify. Två tredjedelar hålls undan och placeras på sparkonto som reserv.

Och utöver det läggs några hundralappar in i livförsäkringen.

Allt enligt Plan A.

Årets första lönebesked

Och till min förvåning visar det sig att skatteavdraget inte är lika stort som under år 2016.

Så plötsligt ramlar det in 0,2 tkr mer per månad än det gjorde tidigare. Räknat i procent handlar det om ett tillskott om 0,6 %. Som kan användas på litet olika sätt: ökat konsumtionsutrymme eller ökat sparande.

Om jag nu väljer att låta slanten gå till ökad konsumtion stiger den med 0,9 % per månad.

Om jag väljer att öka sparande kommer det att ske som ett höjt överskottsmål per månad. Idag tänker jag mig att jag i snitt över året ska ha 500 kr kvar på lönekontot var månad. I och med sänkningen av skatteavdraget kan jag höja överskottsmålet med 35,4 %, vilket innebär ett ökat sparande med 2,1 % per månad.

Och så får det nog bli. Och skälet till det är att det egentliga sparandet är maximerat i år. Med det  avses då det som går in i Min Egen Fond och in i livförsäkringen. Utöver det har jag då ett sluta-röka-sparande och ett överskottsmål per månad. Men meningen med sluta-röka-sparandet är a…

Undrar var James Bond är?

I filmerna lyckas han alltid mota skurken som mer eller mindre vansinnig strävar efter herravälde.

I verkligheten finns Trump.

Varför fundera över risk?

Frågan har ställts. Livet är ju så pass bekvämt idag att många uppfattar risktänkande som både onödigt och besvärligt.

Onödligt är det dock inte. Och har man varit med ett tag vet man att det har sitt värde att utveckla viss beredskap och även att vidta vissa mått och steg. Vad många heller inte är medvetna om, har jag märkt, är att man enligt lag också har en skyldighet att ta ett eget ansvar, både för den egna säkerheten och för andras.
Men man behöver ju heller inte överdriva. Så har jag ingen radio med vev, något som MSB faktiskt rekommenderar att man skaffar sig. Inte heller har jag någon solcellsladdare till telefonen, även om jag nu funderar på att skaffa en sån. (Och broddar, efter det att en närstående halvt slagit ihjäl sig i ett handlöst fall.)
Så går grunningarna så här innan det är dags att nyttja elspis till att tillreda dagens föda. Som inhandlades å den närbelägna och välfyllda matvarubutiken och betalades med kort som förutsätter en massa fungerande system.
Ibland är …

Risk

Sitter och funderar över vad som kan skita sig under året och på vad jag i så fall kan göra åt det. Men tycker att det är en aning svårt, vilket sannolikt beror på att jag är osedvanligt fantasibefriad.
ekonomifronten handlar nog det som är av betydelse för mig om fond- och aktieutveckling. Som det ser ut nu kommer året att erbjuda en extra inkomst om 1-2 nettomånadslöner i form av värdeutveckling av fonder, aktier, kapitalförsäkring och räntor. Och här har jag tagit höjd för skump genom att jag håller undan en del slantar för större köp om marknaderna går ner. Någon gång i höstas räknade jag ut att jag tål en plötslig nedgång om nära 30 %, så även om Trump ter sig knäpp och osäkerheterna är stora känner jag mig tämligen lugn. Arbetslös lär jag inte bli under året och vad gäller hälsan får man hoppas att den håller i sig. Slutat röka har jag gjort och i takt med att ljuset återvänder ska den fysiska aktivitetsnivån öka. Matvanorna är någorlunda sunda och alkoholbruket tämligen lågt.

Storbankerna

Läser en krönika av Sverker Olofsson, som publicerats på sajten news55. I sak delar jag väl mycket av vad som där skrivs om storbankerna. De har blivit anonyma och deras sätt att förhålla sig till "vanliga" kunder är under all kritik.

Men jag delar inte den beklagande ton som jag uppfattar i Sverkers ord.

Visst, storbankerna förlorar kunder.

Det tycker jag är bra. Jag tycker också att det är bra att det dykt upp alternativ till de stora, så att de missnöjda, som jag, inte är låsta. Jag tycker också att det är bra att mer kan göras digitalt, att kriterierna för t.ex. lån blivit tydliga så att man inte behöver släpa sig in på ett kontor för att granskas och att variationen tjänster blivit större. Och att det blivit billigare att spara och handla med aktier.

En sak Sverker verkar beklaga är den vittrande kundlojaliteten. Själv tycker jag att det är utmärkt. Mer medvetna kunder. Mindre krypande attityd. Större självständighet. Och ett förändringstryck riktat mot de stora institu…

Fondläget v3

MinEgenFond har under januari gått upp med 2,13 %. Som det ser ut framåt ligger prognosen för hela 2017 på plus 10,1 %.

Per kategori ser det ut så här:

Huvudregionerna upp med 0,84 %.
Sidoregionerna ned med 0,21 %.
Branscherna ned med 0,49 %.
Ädelmetallerna upp med 3,1 %.
Aktierna upp med 14,95 %.
Långivningen står stilla. Återbetalningarna har inte kommit igång än.

Bästa utvecklingen står alltså aktierna för och där är det främst uppskuttet i CleanTech Invest igår som utgör förklaringen. Bland fonderna utmärker sig Asienfonden och teknologifonden positivt. Båda har gått upp med 2,43 %.

Annars ser det rätt blandat ut.

För framtiden: Kommande löns sparutrymme uppgår till 6000 kr. Hälften kommer att gå in på fonder enligt viktmodellen. En sjättedel går in i långivningen. En tredjedel stannar på sparkontot. Eftersom jag räknar med att det blir en del utförslöpor under året vill jag hålla en slant beredd för billigare köp.

Ibland har man tur

Bild
I den lilla aktieportfölj man har ingår CleanTech Invest. Och bolag som det investmentbolaget äger en femtedel av har tydligen landat väldigt stor order.

Så utvecklingen sedan köp för mitt lilla innehav ser ut som i diagrammet. Mitt köp är markerat med ett blått K i diagrammet.

Idag är en hyfsad dag.

Jag har en Plan

Jönssonligan visades på någon kanal häromkvällen och av någon anledning fick filmen rulla på. Pilsnerfilm, så klart, men ändå inte helt ointressant i frågor som rör relationen mellan tajmade och klara Planer, osäkerheter i omgivningen, utfall och resultat samt beredskap och anpassningsförmåga.

Också jag har en Plan. Plan A. Och den kan skådas här på bloggen i somliga av dess aspekter. Mitt sparande är uppbyggt enligt viss modell och kommer bara att fungera inom ramen för vissa omvärldsbetingelser. Skiter sig dessa så pass att de hamnar utanför toleransgränserna, måste jag tänka om. Och göra nytt.
Samtidigt är det så att mitt sparande enligt Plan A är en bärande del av min Plan B knutet till en del annat som jag inte skriver så mycket om på bloggen. För sparandet syftar främst till att bygga beredskap om en annan Plan A skiter sig. Den planen innehåller i princip nuvarande arbete, bosättningsförhållanden och livsföring i övrigt (konsumtion). Jag räknar alltså med fast inkomst, en plats…

Låneläget

Ligger och slötittar på någon slags skidtävling av det slag som det gått inflation i. Och därför är intresset en aning ljumt.

Så istället för att ägna all uppmärksamhet åt tävlingarna kollar jag läget på Lendify, där jag sedan någon vecka tillbaka har 5000 kr insatta på ett femårskonto. Pengarna på kontot ställs till förfogande för människor som vill låna. Läget just nu är att 1575 kr har fördelats på sju lån som gått igenom helt, medan 3425 kr fördelats på lån där summorna reserverats, men där lånen inte är helt färdigbehandlade än. Det som återstår är att låntagarna ska returnera påskrivna handlingar.
De sju lån som hittills gått igenom kommer att ge mig en ränta om 8,23 %. När resten gått hela vägen igenom ser det ut som att den samlade räntan för de tjugo lån pengarna fördelas på kommer att ligga kring 8 %. I realiteten kommer det att bli litet mindre eftersom det finns en sannolikhet att någon eller några av de som lånat inte kommer att kunna betala. Målräntan för femårskontot li…

Notering

Värdet av Min Egen Fond har sedan måndagen innan Brexitvalet utvecklats litet olika beroende på om innehavet noteras i kronor, USD eller gram guld:
Noterat i kronor: + 42,1 % Noterat  i USD: + 31,6 % Noterat i gr guld: + 41,7 %
I utvecklingssiffrorna är egna insättningar + periodens värdeutveckling inräknat.

Fondläget v2 - detaljer

Redovisas i procent som nettoköp + avkastning = värdeändring
Huvudregioner: 0,0 + 1,14 = 1,14 Sidioregioner: 0,0 + 0,33 = 0,33 Branschfonder: 0,44 + 0,36 = 0,80 Ädelmetaller: 0,00 + 1,42 = 1,42 Aktier: -0,78 + 3,62 = 2,84 Räntor (lån): 0,00 + 0,00 = 0,00 (ännu inga återbetalningar)
MinEgenFond prognos för 2017: 28,47 + 9,05 = 37,52
Asien, Japan och teknologi har gått bäst bland fonderna. Inkomster har ännu inte börjat rulla in från de lån som förmedlas via Lendify, men sju lån har rullat igenom hela vägen och resten av den insatta slanten är reserverad. När alla lån rullat igenom återkommer jag med info om vilken ränta det förväntas ge.

Fondläget v2

Min Egen Fonds utveckling.

Under januari: + 1,17 %
Prognos helåret: + 9,05 %

Bäst har aktierna gått, medan utvecklingen för fonderna varit mer blandad.

Första försöket

Då så.

De första stapplande stegen i mina försök att sälja av bokbeståndet har tagits. Ska bli spännande att se om det lyckas.

Mina innehav - det man nu äger (14)

Min Egen Fond är alltså indelad i ett antal "block" i form av geografiska huvudregioner, geografiska sidoregioner, branscher, ädelmetaller, aktier samt räntegivande tillgångar (lån) och likvida medel. Det fjärde blocket består av ädelmetaller och ska enligt nuvarande viktmodell stå för 2 % av det totala innehavet. Tanken med innehavet är att ha en exponering mot guld och/eller silver för att sprida på riskerna.

iShares Comex Gold Trust
Fonden är en ETF som grundas på fysisk guld som ligger i någon slags valv i USA någonstans. Innehavet ska spegla guldpriset ungefärligen 1:1, så till skillnad från fonder som investerar i guldproducenter hoppar den inte lika mycket upp och ned. Producentfonder har en tendens att hoppa eftersom de får en slags hävstång i förhållande till guldpriset. Här på slutet har guldpriset sjunkit och funderingar finns på att sälja av fonden. Men än är det inte gjort och som det ser ut nu får den hänga med ett tag till.

Värdeutvecklingen för mitt aktuella i…

Rensningsprojekt

Bild
Gårdagen ägnades åt att fundera litet kring vad som bör bort av vad man nu har.

1. När det gäller kläder är ambitionen att bygga en lagomt stor basgarderob, vilket bland annat ställer krav på att man bestämmer sig när det gäller hur många kavajer, skjortor och jeans man behöver. För närvarande är antalen tre, tjugofyra och fyra plus två (chinos). Det bör gå att banta.

Rensningsfokus här handlar främst om att slänga slitet. En lista är upprättad och plagg efter plagg slängs efter det tillstånd paltorna befinner sig. I går slängdes ett par strumpor det gått hål på. Därnäst står en urtvättad t-shirt och en skjorta på tur. För att lyckas med rensningsambitionerna krävs totalt köpstopp för kläder tills dess beståndet landat på önskvärd nivå.

Vad som är en önskvärd nivå, har jag emellertid ännu inte kommit fram till. Just nu leker jag med tanken att hålla mig med åtta jobbskjortor med lång ärm och två med kort. För fritiden bör jag kunna klara mig med fyra långärmade och två kortärmade. Su…

Privatekonomiska råd

Dricker morgonkaffe och funderar litet över vart bloggen ska ta vägen, nu när sparandet kommer att följa ett litet antal "automatiska" principer. Det kan bli ganska tråkigt att skriva om det. Som del i funderandet googlar man litet och noterar då igen att många av de privatekonomiska råd man får i media är ganska platta. Typ: Gör av med mindre och spara mer. Och går inte det, så fundera på om du kan öka din inkomst. Eller på om du har något du kan sälja. Ungefär så brukar det låta, om man hårdsammanfattar.

Det finns naturligtvis skäl till det, för i grunden handlar privat ekonomi inte om något annat än om hanteringen av två ekvationer:
1. Inkomst = Konsumtion (utgifter) + Sparande  2. Egna tillgångar = Sparade pengar + Ägda saker - Skulder
Bloggen här har främst handlat om mitt sparande, utvecklingen av mina sparade pengar och minskningen av mina skulder. I sparade pengar inkluderas då också ägda fonder, aktier, m.m. 
Mina skulder är nu noll, förutom den outnyttjade krediten…

Normalbudget 2017

Egentligen är jag motståndare till alltför strikt månadsbudgetering. Skälet är jag jag föredrar att göra litet som jag vill, när saker faller mig in. Men tidigare i livet har det gjort att det varit mycket månad kvar i slutet av pengarna. Så nuförtiden håller jag mig med åtminstone en grov månadsbudget, som jag följer.

Grunden till den budgeten är att jag lagt in alla räkningar och större återkommande som bilservice och sånt i ett kalkylblad, summerat per månad och räknat ut genomsnittet. Det där gör att jag vet vilka månaderna är med större och mindre räkningsbelastning och därmed också hur mycket jag i allmänhet har att röra mig med.
En genomsnittlig normalmånad ser det ut så här (i tkr):
Inkomst: 27,5 - Räkningar: -6,1 - Sparande: -6,3 Konsumtionsutrymme (brutto): 15,1 - sluta-röka-sparande: -1,8 - överskottsmål: -0,5
Konsumtionsutrymme (netto): 12,8
I år tänker jag mig ha en litet mer avslappnad hållning till konsumtionsutrymmesslantarna. Visserligen har jag som allmänhållning att…

Fondläget v 1

Min Egen Fond har hittills under månaden gått upp med 1,31 % totalt sett. Inga köp har gjorts.

Utvecklingen fördelat på fondens innehåll (procent):
Huvudregioner: +1,53 Sidoregioner: +0,89 Branscher: +1,16 Ädelmetaller: +0,98 Aktier: +1,36 Räntor (lån): 0,00 (nystartad)
Aktuell prognos för året för helheten (nettoköp + avkastning = värdeändring, i procent):
28,47 + 9,25 = 37,72

Mitt liv som lånehaj

Det börjar så smått ta form. Hela femtusen sekiner har satts in på femårskonto hos Lendify. Hittills har fyra lån gått hela vägen igenom och ytterligare sju är på väg. Färdiginvesterad summa ligger på 700 kr och en summa om 1750 kr har reserverats. Resten ligger tillgängligt för investeringar.

Räntan på de fyra lån som gått hela vägen ligger på 9,85 %, vilket ter sig synnerligen godtagbart. Det ska bli spännande att se ur det utvecklar sig när allt är på plats.

Konceptet gillas här. Allt som utsätter storbankerna för ökad konkurrens hör till sådant som man applåderar. Och gärna deltar i.

Min Egen Fond - Prognos 2017

Under året planerar jag att sätta in 28,5 % ytterligare i fonden. Och jag räknar, baserat på de avkastningsantaganden jag gör, med en avkastning om 8,7 %. Båda talen gäller i förhållande till fondens värde vid årsskiftet. 
Så vid 2017 års slut ska jag alltså landa med 37,2 % mer i fonden än vid årets början.
Just nu ligger prognosen litet över det, då tillgångarna gått upp under årets första dagar.

Värdeändringar 2016

Förändring = Nettoflöde + Avkastning. I tkr.

Transaktionsskonton: 26 = 26 + 0
Sparkonto: -1,5 = -1,5 + 0
Egentligt sparande: 112 = 78 + 34

Totalt: 136 = 102 + 34

I värdeökningen på transaktionskontona ingår utökad kredit med 10 tkr på kortet. Avkastningen på sparandet gav mig ca en och en kvarts extra månadslön under året.

Resultaträkning 2016

Kommenterar det hela i steg. Värden i parentes gäller 2015. Alla belopp i tkr.

1. Inkomster. Den samlade nettoinkomsten blev 342 (333), bestående av nettolön om 329 (326) och övriga inkomster om 13 (7). De övriga inkomsterna är skatteåterbäringen och intäkt från försäljningen av kajaken. Av årets bruttolön om 455 (444) betalades 126 (118) i skatt, vilket då utgör 28 % (27) av bruttolönen.
2. Fasta kostnader (räkningar och återkommande större utgifter). Kom att uppgå till 73 (73) eller 21% (22) av nettoinkomsterna. Här hittas hyra, telefon, media, el, fackavgifter, bilskatt och försäkringar. Jag är synnerligen försiktig med att dra på mig ytterligare fasta kostnader, vilket visar sig i att nivån ligger jämförbar med 2015.
3. Rörliga kostnader (fri konsumtion). Kom för året att uppgå till 158 (175) eller 46 % (52) av nettoinkomsterna. Som synes har jag hållit igen en aning. Men inkluderat är semesterresa utomlands liksom en del semesteraktiviteter i Sverige. En del av konsumtionsminskni…

December 2016 Värdeändringar

Värdeändring = Insatt + Avkastning (i tkr).
Transaktionskonton: - 1,0 = - 1,0 + 0 Sparkonto: 3,5 = 3,5 + 0 Egentligt sparande: 8,2 = 6,8 + 1,4
Totalt: 10,7 = 9,3 + 1,4
Det blev en del justeringar inom sparandet under månaden, men inte av stor omfattning. Framåt ska det se mer stabilt ut.

December 2016 Resultat

Inkomst = Konsumtion + Planerat sparande + Överskott. I tkr.

27,3 = 18,0 + 10,3 - 1,0
Och det där innebär att det samlade sparandet kom att uppgå till 9,3 tkr i december. Sparkvoten blev då alltså 34 %. Julmånad har det varit, så det som gått åt inkluderar div. julklappar och fet mat.