Inlägg

Visar inlägg från 2015

Fondläget

Är under december månad inte särskilt imponerande.
Fondkontofonderna har gått ner med 3,5 %. ISK-fonderna har gått ner med 4,6 %.
En hyfsat stor del av förklaringen ligger i att jag gått in i den fond som haft absolut sämst utveckling under året, Roburs råvarufond.
Funderar som bäst på hur jag ska göra 2016, men tror att jag ska låta bli att göra någon ändring av planen. Som i korthet går ut på att fylla på ISK-fonderna tills dess värdet är lika med värdet av fondkontofonderna, vilket bör inträffa i oktober 2016, enligt kalkylerna.
Fondkontofonderna Access Sverige Medica Realinvest Småbolag Europa Technology
ISK-fonder Access Asien BGF World Gold Råvarufond SPP Japan SPP USA
Inför 2016 väntar jag mig att ISK-fonderna kommer att gå bättre än fondkontofonderna. Påfyllning sker i prio-ordning: Asien, USA, Råvaror, Guld, Japan, i proportionerna 40, 30, 20, 5, 5.
Utvärdering och omprövning görs per kvartal.

Budgetuppföljning December

Uppföljningen gäller lönemånaden 27 november till 22 december.

Inkomst: 27111 kr Räkningar: -11537 kr Rörliga utgifter: - 12216 kr Sparande: -1300 kr Överskott: 2058 kr
Överskottet förs till reserven som nu uppgår till 5013 kr.
Speciellt för månaden har varit kombon snålande och inköp av julklappar. Uppföljningsmånaden är fyra dagar kortare än normalt. Några klappar återstår att köpa.
Inräknat sparandet blev det samlade överskottet 3358 kr.
Det ser ut som att man kommer att ta sig igenom januari rätt enkelt.

Fondläget.

De är ner. Särskilt råvarorna.
Köper mer.

Fondläget

Inte alls bra.
Fonderrna är ner mer än 4 % under december.

Rättelse

Det var ju inte USA-fonden, utan Asienfonden som var senaste köpet.
Blunder.

Fondläget

Månaden börjar inte bra. Fondkontofonderna ner med 2,27 %. ISK-fonderna ner 2,30 %.
Under december.

Fondutveckling november

Bild
De fonder jag har är uppdelade på traditionellt fondkonto och på ett ISK. Tanken är att jag ska ha ungefär hälften av fondslantarna i respektive sparform. Där är jag inte än.

Utvecklingen av fonderna i respektive sparform framgår av bilden nedan. Som synes var utvecklingen under november litet blandad. Någon kanske frågar sig hur i all världen man kan ägna sig åt att satsa på guld och råvaror i dagens läge (se ISK). Här bör man dock betänka att sparhorisonten ligger på en fem-sex år och i det perspektivet tror jag att det är rätt läge att börja köpa på sig sådana tillgångar så smått.

Utvecklingen av ISK-kontot är jag inte direkt nöjd med. Inte än. Men valet av fonder där beror på några antaganden jag gör om framtiden. Asiens andel av världsekonomin kommer att öka. Det kan man nog med fog anta. Och den tillväxten kommer att avspegla sig i fondvärdet. När utvecklingen i Indien tar fart på allvar, kommer det att dra råvarorna. Men det är något år bort. Att Japan och USA är med beror på …

Notering

Vid månadsskiftet nov/dec uppnåddes följande delmål för min privatekonomi:

- de finansiella bruttotillgångarna (exkl. krediten jag har) uppgick till mer än 325 000 kr
- de finansiella nettotillgångarna, dvs. bruttotillgångarna minus lånet på bilen, uppgick till mer än 300000 kr

I övrigt passerades inga av de målgränser jag satt upp. Förhoppningen om att passera halvmiljonen i egen kapital grusades och det är fortfarande 6500 kr kvar till den gränsen. Den gränsen borde dock kunna passeras vid årsskiftet, om nu livförsäkringsbolaget håller vad de lovat och betalar ut de där extra sex procenten på sparkapitalet.

Om de gör så, och om fonderna beter sig som de ska, kommer jag dessutom att uppnå Wibble-kriteriet om en årslön "på banken". Och det äger kanske en viss symbolik, eftersom en underliggande ambition bakom mina ansträngningar att bygga en ekonomi som håller har varit att på egen hand kunna klara en arbetslöshetsperiod på minst ett år. - Jag vet av erfarenhet att livet ka…

Stuffköp

Två par nya jeans har inhandlats, så nu kan man stryka det från listan. Priset för de båda uppgick till 1998 kr.

Dags att stänga november

1. Budgetuppföljningen för föregående lönemånad visade att den gav ett överskott om 2083 kr. Om det planerade sparandet räknas in blev överskottet 3383 kr.
2. Balansräkningen den sista november (tkr, förändring från föregående månad i parentes).
Tillgångar: 541 (- 0,2 %) - varav finansiella: 356 (+ 1,4 %) - varav reala: 185 (- 3,1 %) Skulder: 47 (- 11 %)

Eget kapital: 494 (+ 1,0 %)
 Nedgången i tillgångarna beror främst på en planerad nedskrivning av värdet på prylarna jag äger.
3. Värdeförändringarna på kontona blev så här:
- Transaktionskonton: + 1886 kr - Buffersparkontot: +/- 0 kr - Egentligt sparande: + 3075 kr, varav 1300 kr genom insättningar och 1775 kr i värdeutveckling.

Summan av värdeförändringarna blev 4961 kr för november, varav 3186 kr i form av insättningar och 1775 kr (35,8 %) i värdeutveckling från sparandet.
Dessutom har ytterligare 5924 kr amorterats på billånet.
Ingen höjdarmånad, men OK ändå.

Fondläget

ISK-fonderna ner 0,65 % hittills under november. Fondkontofonderna upp med 2,4 %.
Tämligen stillastående.

Budgetuppföljning November

Gäller lönemånaden 27 oktober till 26 november.
Inkomster: 28 228 kr Räkningar: - 12 020 kr Rörliga utgifter: - 12 774 kr Sparande: - 1 300 kr Överskott: 2 083 kr (7 %)
Överskottet förs till reserven, som nu uppgår till 2 955 kr.
Speciellt för månaden: Underskott på restaurangkontot till följd av arbetsresa till annan ort. Underskottet balanserades genom genomgående övrig snålhet.
Summan av planerat sparande och överskottet blev 3 383 kr.
Är nöjd med månaden. Snålandet har inte varit plågsamt. Och den upparbetade reserven torde komma till pass nu i december.

Ekonomiskt oberoende

Om det kan man tänka mycket.
För att få ut nuvarande disponibla inkomst i form av avkastning, skulle jag med en kalkylränta om 8 % per år behöva ha 4 000 000 kr. Minst.
Det har jag inte.
Men man jobbar på att öka oberoendegraden i alla fall.

Prognosanmärkning

Just nu ser det ut som att pengamaskinen, dvs. avkastningen på sparandet i fonder och traditionellt förvaltad kapitalförsäkring, kommer att ha genererat en extra månadslön under 2015. Främst är det kapitalförsäkringen som kommer att ha levererat, bland annat genom ett extra tillskott om 6 % av kapitalet. I mitt fall gör det ca 9000 kr.

Nöjd.

Fondläget

Fondläget är något litet bättre än förra veckan. ISK-fonderna är fortfarande ner, men nu inte mer än 0,87 % under månaden. Fondkontofonderna har skuttat upp med 1,68 %. 
Det rullar på, så sakteliga. Nästa vecka blir småspännande.

Man grunnar

Bild
Idag handlar grunningen om frågan om när man ska vara nöjd. Frågan är framför allt kopplad till skulderna. Diagrammet nedan visar läget. Den blå ytan visar skuldläget, den röda ytan visar det som är mitt på riktigt.

Som synes närmar jag mig det läge där allt jag har är mitt på riktigt. Och det kommer att kännas skönt. Men det är nu en sak. En annan sak är vilka konsekvenser det bör få för den framtida livsföringen.Att ta vara på tiden

Ligger ju i kärnan för ekonomiskt tänkande.Just nu ägnar man tiden väl. Ser fotboll.
Och ledningen är 2-0.

Fondläget

Efter halva november är fondläget småsurt. ISK-fonderna är ner 2,42 %. Fondkontofonderna är ner 0,48 %.
Det känns en aning slagigt nu.

Jämförelsematerial

Bild
Man sparar alltså en del.
Det gör andra också. Men inte lika mycket.

Stuff

Rent allmänt har jag ett komplicerat förhållande till prylar. De kan vara bra att ha, i kraft av sitt bruksvärde, men har olägenheterna att väga och ta plats, vilket driver kostnader för förvaring i form av behov av bostadsyta och förvaringsutrymmen. Och används de inte, saknar de också bruksvärde.
Ambitionen jag har är då att ha exakt så många prylar jag använder tillräckligt mycket att de ska ge mig glädje, men inte fler. Inspirerad är jag av företeelser som The 100 things challenge och liknande.
Håller koll gör jag, med hjälp av en app, som heter My Stuff. Det är en databas över prylar. I dagsläget har jag 824 poster inlagda i databasen, till ett samlat värde av ca 183 000 kr, där bilen tas upp till ett värde av 70 000 kr. Resten är typ lösöre som böcker, elektronik, möbler, kläder, skor, fritidutrustning, hushållsartiklar mm. Värdet på dessa ting bokförs i en blandning av uppskattat marknadsvärde (loppis, Blocket) och nyanskaffningsvärde. Det totala värdet överskattas nog, med kansk…

Framtiden

De senaste tre åren har varit inriktade på två saker när det gäller min ekonomi: sparande och amorteringar på lån. Slår man ihop de posterna har de stått för dryga 25 % av de tillgängliga inkomsterna efter skatt. 
Inför 2016 står man inför beslut.
Alternativen:
- Behålla en total sparkvot om 20-25 %, i syfte att bygga vidare på grunden för arbetsfria inkomster (avkastning). - Amorteringarna försvinner snart, då jag snart blir skuldfri.
- Minska sparkvoten till 5-10 % och öka den löpande konsumtionen.
- Göra större inköp, typ ny bil eller bostad (hus), vilket då kräver nya lån och att konsumtionsnivån i övrigt får ligga kvar där den ligger.
Jag velar. Hit. Och dit.
Just nu lutar det åt alternativ 1. Men.

Låneläget

Den aktuella totala skulden består av två delar:
- billånet, som för närvarande uppgår till 23173 kr - den beviljade krediten om 30000 kr
Krediten är outnyttjad just nu, så den aktiva skulden, den som drar ränta, är bara billånet.
De betalda räntorna under 2015 ser ut att landa på 1584 kr, vilket då utgör 0,48 % av årets disponibla inkomst. Den totala skuldsättningsgraden uppgår till 9,8 % av tillgångarna. Skuldkvoten räknat på den egentliga skulden (billånet) uppgår till 7 % av den disponibla inkomsten.
Läget är betryggande.

Fonderna i november

Kollar hur fonderna utvecklats hittills i november. De på fondkontot har skuttat upp 2,1 %. De på ISK har skuttat upp 0,4 %.
Bra det. Nöjd. Så långt.

Notering

Vid månadsskiftet okt/nov uppnåddes fem mål jag satt upp för min ekonomi:
- kreditkortsskulden är nu betald - värdet av fonderna inom mitt ISK överstiger 50000 kr - min "aktiva" skuld består bara av billånet och den är mindre än 25000 kr - värdet av sparandet exkl livförsäkringen är större än 150000 kr - värdet av sparandet minus den aktiva skulden är större än 125000 kr
Nu siktar man på nästa månadsskifte och nästa mål, som är att nettoförmögenheten ska passera halvmiljonen. Möjligheten finns.

PPM - Det statliga slöfocksalternativet

Bild
Ligger i soffan och slökollar fonder. Särskilt med fokus på hur jag i mina fonder fördelat pengarna över världen, över olika branscher och företag och så. Använder mig av Morningstars fondtjänster när jag ägnar mig åt sånt.
För att få någon slags referenspunkt till mina funderingar kring frågan om var i all världen man bör placera slantarna kollade jag också in hur man gör i AP7:s aktiefond, alltså det statliga PPM-alternativet.
Undrar om folk i allmänhet vet att man där placerar bara 1,2 % i svenska företag ...

Dags att stänga oktober

Månadsskiftet har passerat och det är dags att stänga oktober, så att uppmärksamheten kan riktas framåt.
Uppföljningen nu tar sikte på tre saker: budgetuppföljning, koll på balansräkningen och titt på kassaflödet under månaden.
1. Budgetuppföljningengäller föregående lönemånad, inte kalendermånad, och den visade då ett resultat om + 617 kr, vilket är OK. Beloppet redovisas efter det att räkningar, löpande utgifter och sparande har dragits från inkomsten, så det faktiska överskottet är större. Sparandet uppgick till 1300 kr, så räknat på det viset blev överskottet knappt 2000 kr, eller ca 7 % av inkomsten. - Månaden kan man se som kostnadstung, med extra utgifter för kläder och tandvård, som vanligtvis ligger mycket lägre.
2. Balansräkningen stärktes rejält från september till oktober. Jag redovisar den i sammandrag per den 31 oktober, och kommenterar den litet kort bara. Beloppen i tkr. I parentes anges procentuell förändring från september.
Tillgångar: 542 (+ 3,3 %) - varav finansiella: 3…

Budgetuppföljning Oktober

Så var det då dags att göra den första budgetuppföljningen. Syftet är enkelt, att kolla läget och att kolla ev. obalanser i penningahanteringen.
Budgetperioden är lönemånad, vilket då innebär perioden från den 27 sept till och med den 26 okt.
Inkomster: 27 323  Räkningar: - 12 876 Rörliga utgifter: - 12 530 Sparande: - 1 300 Överskott: 617 (2 % av ramen)
Överskottet förs till en reserv, som efter den här månaden uppgår till 872 kr.
Speciellt för månaden har varit högre kostnader än budgeterat för bilen (parkeringsbot, smärre reparation), media (en prenumerationsavgift), kreditkortet (rester från ett besök på annan ort, hotellkostnad), restaurangbesök, hygien och hälsa (ett tandläkarbesök) samt kläder (inköp av en kavaj). Trots det blev det alltså ett överskott, även om nu det blev lägre än budgeterat.
I huvudsak ser det alltså bra ut och det vardagssnålande det innebär att leva efter budget har inte känts särskilt besvärande.
Nu tar man sikte på nästa månad.

Min inställning till prylar och ägande

Tar man sig en titt på min balansräkning kommer man att upptäcka några saker, som kanske inte är så där alldeles vanliga i dagens samhälle. Det är 
- att knappt två tredjedelar av det jag har består av finansiella tillgångar och bara en tredjedel består av värdet på de saker jag har (fastigheter, bilar, båtar, övriga grejer)
- att jag har rätt låg skuldsättningsgrad, knappt 10 % av värdet av mina tillgångar, och skuldkvoten ligger på måttliga 16 % av min disponibla årsinkomst
Jag äger alltså inte särskilt mycket. Inga fastigheter. En bil. En cykel. Kläder och skor. En del fritidsutrustning. Och böcker. Några möbler. En del vanligt hushållsjox och verktyg. Några elektroniska grunkor. Det är allt.
Och mer vill jag inte ha. Snarare mindre. Försöker faktiskt aktivt hålla nere antalet prylar jag har. Rensa.
För prylar har en del nackdelar:
1. De tar plats. 2. De väger.
Därtill bör de användas om man nu ska ha någon egentlig glädje av dem. Och det tar tid.
Den slutsats jag har dragit av det är att m…

Kort lägesrapport

För tillfället ser det ut som att kassaflödet för oktober kommer att uppgå till + 16 000 kr, varav 9 500 kr består i värdeökningen på fondkontona. 
Det är osedvanligt bra och pengamaskinen levererar i så fall en extra inkomst om + 35 % av löneslavsresultatet.
Men månaden är inte slut än.

Styrprinciper

Bild
I mars 2013 köpte jag en bil. Bilen finansierades genom att 20 % av inköpspriset plockades från sparandet och 80 % fixades genom ett lån med bilen som säkerhet. Lånet löper formellt på 7 år, men ambitionen har hela tiden varit att betala av det snabbare än så.

Sedan dess har mycket av mitt privatekonomiska tänkande kretsat kring två saker, att bygga upp ett sparkapital (K = sparkonto + fondkonton) och att betala av de skulder (S = billån + kreditskuld) jag har.

Målet var från början att bygga upp sparkapital och betala av lån, så att K > S, dvs. målet var att kunna betala bort skulderna "på ett bräde", om omständigheter uppstod så att jag skulle bli tvungen till det. Det målet nåddes i början av år 2014, då nettot N = K - S > 0.

Under resten av året 2014 fortsatte jag så. I snitt ökade K under 2014 med drygt 4 700 kr/månad och S minskade med drygt 1 400 kr/månad. Nettot N ökade då med ca 6 100 kr/månad.

Utvecklingen har fortsatt under år 2015, som visas i diagrammet…

Flöden - en mer rättvisande bild

Bild
Ett skäl till att jag börjat skriva den här bloggen är att få någon slags ordning och reda på hur jag själv tänker kring min ekonomi. Det är ungefär för mig som för den där jounalisten, som tillfrågad om sin åsikt i viss fråga gav svaret att han inte visste, eftersom han inte skrivit om saken.

Kassaflöde, alltså. Det handlar ju om att besvara frågan om hur mycket av in- och utbetalningarna som stannat hos en själv.  Och det borde då innebära att amorteringar på lån också borde räknas in, inte bara förändringarna på de egna kontona, som i tidigare inlägg.
Bilderna nedan visar då hur det såg ut för mig 2014 och enligt prognosen för 2015. Tycker själv att det ser bra ut. Man kan också skåda en skillnad mellan åren, då amorteringarna på billånet står för betydligt större del av årets prognosticerade kassaflöde än de gjorde ifjol. Förklaringen till det är att jag tyckte att värderingarna på fondmarknaderna började se ansträngd ut i början av året, så jag ströp inflödet till fondkontot och …

Flöden och planer

Bild
Är lördagsslö och ligger på golvet och funderar på hur jag ska lägga upp ekonomin under nästa år. I litet olika avseenden. Just nu handlar det om en granskning av det system för betalningsströmmar som jag prövat mig fram till.

Bilden visar hur det sett ut under 2015. I stort är jag väl nöjd med systemet, som består av tre delsystem: transaktionskontona, buffertkontot och de olika långa sparformerna. De senare är speciella på det viset att pengar ska in där, men inget ska ut, än. Syftet med delsystemet är att bygga en pengamaskin som genererar arbetsfri inkomst.

Ur transaktionskontona och buffertkontot kan dock uttag göras, efter litet olika regler. Till skillnad från transaktionskontona gäller t.ex. för buffertkontot grundregeln att pengar ska in, men inte ut, annat än för specifika behov, typ semester eller större inköp. Grundregeln för löne- och räkningskontona är rättfram: Det som går in, ska ut, förutom uppbyggnad av mindre buffert på räkningskontot, i syfte att jämna ut variation…

En fredag i oktober

Och man kan konstatera att dagen blev bra.

Prognosen för flödet under månaden förbättrades och skattningen nu är att den arbetsbefriade inkomsten för månaden kommer att landa på ca 7 500 kr, vilket innebär ett tillskott om 28 % utöver löneslavsinkomsten.

Det tuffar på.

Nuläget

Bild
Så var det då dags att starta bloggen, som alltså kommer att handla om mina funderingar på det privatekonomiska området.

Jag som skriver är sann amatör på området, men har efter hand börjat hitta ett system som jag tycker fungerar. I grunden handlar det om att jag betraktar mig själv som ett litet "företag" och använder verktyg som jag snott från litteratur om hur man bör hantera ekonomin i sådana.

För att då komma igång litet, tänkte jag starta med en titt på den aktuella prognosen för "kassaflödet" under innevarande månad. Hur det ser ut, framgår av bilden nedan. De poster som behandlas omfattar samtliga konton jag har. Bilden visar läget just nu för mina samlade finansiella tillgångar ur flödesperspektiv.

Från bilden kan man sluta sig till det system jag använder för att styra mina betalningsströmmar in till och ut från mina transaktionskonton (inkl. kreditkortet) och in till och ut från mitt sparande.

Sparandet består av ett buffertsparande på konto, ett mer…