Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2018

Min trasiga axel

Till slut blev man tvungen att ta tag i det problemet och besöka vården.

Valet föll på sjukgymnast verksam i sammanhang som bör innebära att de kan något om idrottsskador. Och människan bekräftade mina misstankar om vad som hänt.

Behandlingen består av stötvågor, som gör ont som fan, men tydligen ska fungera. Därtill ska två såna där fjantövningar genomföras dagligen.

Förhoppningsvis ska jag dock kunna börja träna på riktigt igen om 2-3 månader. Eller så.

Tummarna hålls för det.

Tillsvidare springer jag bara.

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Bild
Kollar åter på MEF och dess beståndsdelar med avseende på Sharpekvot, standardavvikelse och genomsnittlig effektiv årsavkastning. De båda förra måtten över de senaste 12 månaderna och det sista för hela tiden på Avanza.

Som det nu ser ut visas i diagrammet nedan. Sämst har det gått för aktier och spekulationer. Bästa riskjusterade avkastningen i räntefonderna, men överlägset bäst avkastning för indexfonderna och mitt gamla fondkonto.

En Sharpekvot om 1,96 för de senaste 12 månaderna för helheten tycker jag nog är helt OK.

Fondläget igen

Värdet av MEF har under augusti månad ökat med 4,3 %. Egna insättningar har ökat värdet med 1,4 % och värdeökningarna för innehaven har ökat värdet med 2,8 %.

Så under månaden har det rullat på.

Valutajoxet har naturligtvis påverkat det hela, så utvecklingen man skådar i kronor innehåller en del luft.

Fondutvecklingen - annan vy

Bild
Sedan måndagen noterar jag den procentuella utvecklingen av MEF i kronor, USD och gram guld. Tanken är att få en känsla för en del relativiteter i värdeutvecklingen och sedan mars uppträder en del sånt i den graf jag använder för ändamålet. Den visas här nedan.

Som synes har värdet i kronor (och i viss mån guld) under 2018 börjat skeka i jämförelse med värdet räknat i USD. För mig tyder det på att den blå kurvan i grafen innehåller en hel del luft och att det kan vara värt att ta det litet försiktigt ett tag.

Varför gapet har uppstått kan man spekulera i, men jag är för litet kunnig för att göra det med finess. Osäkerheterna när det gäller det politiska läget i landet kan dock vara en faktor.

På litet sikt torde dock de tre kurvorna närma sig varandra igen. Åtminstone är det vad jag tror.

Eller kanske snarare hoppas på ...

Valbekymmer

Bild
Det politiska läget i landet bekymrar. Och någon vän av SD är man inte på den här sidan tangentbordet.

Funderar gör man över exakt vad som gör att vissa grupper attraheras av partiet.

En ledtråd hittar man här.

Fondläget idag

Bloggandet är det litet si och så med just nu, mycket på grund av att livets sociala aspekter hamnat i förgrunden ett slag.

Nu närmar sig emellertid månadsskiftet och sommarens utsvävningar har tatt slut, i och med förra veckans excesser i Malmö. (Inga stora sådana i och för sig, men restaurangnotan från onsdags blev definitivt ovanligt stor.)

Fondläget är litet halvmärkligt, med en del förskjutningar åtminstone jag inte riktigt hade väntat mig. Under augusti ser utvecklingen ut som följer.

Min Egen Fond totalt: +1,51 %

Fonder: +2,63 %
- huvudregioner: +3,12 %
- sidoregioner: -4,55 %
- branschfonder: +4,77 %
- ädelmetaller: +2,66 %

Aktier: -2,42 %
Spekulationer: 4,45 %

Räntefonder: +0,20 %

En hel del skutt har med valutajox och handelskrigshot och Trump och fan och hanses moster att göra. Att riktigt klura ut underliggande väsentligheter är mer än jag klarar av med tanke på hur det dagsaktuella bruset ser ut.

Bästa utvecklingen hittar jag i
- USA: +6,54 %
- läkemedel: +5,98 %
- teknologi: …

Småstök

Här gillas inte riktigt det som händer nu, med handelsdispyter hit och dit, en dollarkurs som pumpas, Trumps vilda svingande, det inhemska politiska läget, med mera.

Inom den snäva ram som Min Egen Fond (MEF) utgör har konsekvensen blivit en del smärre obalanser i det att USA-tunga fonder börjar avvika för mycket från de vikter som jag dem tilldelat. Så pass att jag faktiskt idag tog till säljmedlet för att få vikterna dit jag vill. Totalt sett innebär justeringarna inte så mycket, då den andel av MEF som nu omsätts inte uppgår till mer än 0,4 %.

Men jag tycker ändå att det är värt att göra justeringen.

Tidigare i veckan har en annan förändring gjorts i och med att jag sålde av det miljöinriktade förhoppningsbolaget och köpte Telia för slantarna. Äventyret i förhoppningsbolaget, som först steg som en sol, men sedan dalade som en pannkaka slutade med en förlust om en 5-6 % av det jag stoppat in i det. Kanske borde jag ha legat kvar, men tecknen för just det bolaget ser numera mer oroan…

Vad man äger om man äger fonder.

Med hjälp av Morningstar har jag nu kollat litet kring hur många företag jag via mina fonder äger andelar i och kring hur dessa är värderade i termer av det där p/e-talet. Uppgifterna är tämligen aktuella och bygger på tillgängliga data från den sista juli i år.

Huvudregioner. Här har jag sex fonder, med inriktning på USA, Asien, Japan, Europa och Sverige. Totalt äger jag via dessa andelar i 1 982 företag, ev. något färre till följd av tänkbara, men mindre överlapp mellan fonderna. Genomsnittsvärderingen i termer av p/e ligger på 14,4, vilket inte ter sig så värst ansträngt ändå.

Sidoregioner. Här har jag tre fonder, med inriktning på Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Dessa fonder är mer koncentrerade och omfattar totalt 158 företag.  Genomsnittsvärderingen i termer av p/e ligger på 11,3, vilket inte heller känns överdrivet ansträngt.

Branschfonder. Här har jag fyra fonder, inriktade på läkemedel, teknik, fastigheter samt klimat och miljö. Totalt omfattar dessa 231 företag, med en geno…

Portföljprestationer

Det där med att utvärdera den strategi man följer är ju nånting som kan göras på många olika sätt. Själv jämför jag mig vanligtvis med DJ World Index, eftersom Min Egen Fond (MEF) är uppbyggd på det sätt den är, med 90 % fonder med innehav spridda över världen och över tillgångsslag och 10 % (svenska) aktier.

Ibland blir man dock litet nyfiken över hur strategin står sig mot utvecklingen "på börsen", som är ett uttryck för den hemmablindhet div. svenska medier plägar visa upp när frågor av slaget omskrivs.

Rimligaste valet av index att då jämföra mot verkar Six Portfolio Return Index vara och då står sig Min Egen Fond så här:
Sedan Avanza-starten (11 april 2016) har MEF stigit med 37,68 % medan jämförelseindex stigit med 23,06 %.Det senaste året har MEF stigit med 9,48 % medan jämförelseindex stigit med 11,15 %.Under 2018 har MEF stigit med 3,96 % medan jämförelseindex stigit med 9,51 %.Den senaste månaden har MEF stigit med 2,03 % medan jämförelseindex stigit med 4,77 %. Så…

Avståndet till miljonen

Uppmärksamheten på privatekonomin har det som sagt varit litet si och så med under sommaren. Men nu försöker jag få koll på parametrarna igen.

Och en sån sak som jag kollar litet ibland är hur långt bort miljonen är. Så här ser det ut nu.

Totala tillgångar: 11 månader
Nettoförmögenhet: 14 månader
Finansiella bruttotillgångar: 23 månader
Finansiella nettotillgångar: 26 månader

Allt detta givet att nuvarande sparnivå hålls konstant och att avkastningsantagandena håller. Och att jag inte hittar på något annat, som t.ex. att byta bostad. Funderingar på det finns, men vi får se. Funderingarna är ganska lösa än.

Träningsläget

Läget vad gäller träningen är väl litet si och så.

Under juli genomfördes 15 träningspass, men inte enligt plan. Efter att ha försökt hålla styrketräningen uppe, trots den krånglande axeln, gav jag i mitten av juli upp. Sedan dess har träningen enbart bestått av konditionspass (löpning). Tre gånger under juli lyckades jag dessutom lufsa med kilometertider under 7 minuter.

Hittills under augusti har bara 2 pass genomförts. Ett blev struket på grund av en sen och litet blöt natt i fredags. Så på lördagen orkade jag bara inte.

Båda augustipassen genomfördes dock på kilometertider under 7 minuter och det senaste, igår, med kilometertiden 6:35. Det innebar PB sedan jag började om att träna och det ger ändå hopp om att jag så småningom, kanske redan i slutet av augusti, ska kunna komma ner mot målet, som ligger på 6 min/km.

Mitt träningsprogram måste göras om. Under augusti ska jag koncentrera mig på kondition + tre rehab-övningar för axeln. Styrketräning i övrigt får vänta till september. …

Sammanfattning Juli

Bloggen har fått ligga litet i träda över sommaren. Mycket på grund av värmen. Man har inte orkat tänka eller skriva särskilt mycket. Men också på grund av att diverse andra aktiviteter tagit det mesta av uppmärksamheten.

Men nu är det i alla fall dags att sammanfatta juli månad.

Resultat
Nettot för månaden blev negativt, trots ca 3 tkr högre inkomst än vanligt. Nettot landade på - 1,2 tkr. Konsumtionsökningen landade på resor, hotellrum, restaurangbesök, m.m. Vilket är som det brukar vara under semesterperioden. Det planerade sparandet uppgick som vanligt till 6,3 tkr och 1 tkr sattes av i min s.k. träningspott.

Flöden
Utöver ovanstående tillkom 5,5 tkr i form av värdeökningar för de sparade tillgångarna. Främst var det livförsäkringen som bidrog positivt. Och totalt innebar det där att de finansiella tillgångarna ökade med 4,2 tkr under månaden. Ändå.

Balansräkning
De samlade tillgångarna uppgick den sista juli till 876 tkr, en ökning med 0,4 %. De finansiella tillgångarna ökade med 0,…