Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2018

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Bild
Kollar åter på MEF och dess beståndsdelar med avseende på Sharpekvot, standardavvikelse och genomsnittlig effektiv årsavkastning. De båda förra måtten över de senaste 12 månaderna och det sista för hela tiden på Avanza.

Som det nu ser ut visas i diagrammet nedan. Sämst har det gått för aktier och spekulationer. Bästa riskjusterade avkastningen i räntefonderna, men överlägset bäst avkastning för indexfonderna och mitt gamla fondkonto.

En Sharpekvot om 1,96 för de senaste 12 månaderna för helheten tycker jag nog är helt OK.

Fondutvecklingen - annan vy

Bild
Sedan måndagen noterar jag den procentuella utvecklingen av MEF i kronor, USD och gram guld. Tanken är att få en känsla för en del relativiteter i värdeutvecklingen och sedan mars uppträder en del sånt i den graf jag använder för ändamålet. Den visas här nedan.

Som synes har värdet i kronor (och i viss mån guld) under 2018 börjat skeka i jämförelse med värdet räknat i USD. För mig tyder det på att den blå kurvan i grafen innehåller en hel del luft och att det kan vara värt att ta det litet försiktigt ett tag.

Varför gapet har uppstått kan man spekulera i, men jag är för litet kunnig för att göra det med finess. Osäkerheterna när det gäller det politiska läget i landet kan dock vara en faktor.

På litet sikt torde dock de tre kurvorna närma sig varandra igen. Åtminstone är det vad jag tror.

Eller kanske snarare hoppas på ...

Valbekymmer

Bild
Det politiska läget i landet bekymrar. Och någon vän av SD är man inte på den här sidan tangentbordet.

Funderar gör man över exakt vad som gör att vissa grupper attraheras av partiet.

En ledtråd hittar man här.

Småstök

Här gillas inte riktigt det som händer nu, med handelsdispyter hit och dit, en dollarkurs som pumpas, Trumps vilda svingande, det inhemska politiska läget, med mera.

Inom den snäva ram som Min Egen Fond (MEF) utgör har konsekvensen blivit en del smärre obalanser i det att USA-tunga fonder börjar avvika för mycket från de vikter som jag dem tilldelat. Så pass att jag faktiskt idag tog till säljmedlet för att få vikterna dit jag vill. Totalt sett innebär justeringarna inte så mycket, då den andel av MEF som nu omsätts inte uppgår till mer än 0,4 %.

Men jag tycker ändå att det är värt att göra justeringen.

Tidigare i veckan har en annan förändring gjorts i och med att jag sålde av det miljöinriktade förhoppningsbolaget och köpte Telia för slantarna. Äventyret i förhoppningsbolaget, som först steg som en sol, men sedan dalade som en pannkaka slutade med en förlust om en 5-6 % av det jag stoppat in i det. Kanske borde jag ha legat kvar, men tecknen för just det bolaget ser numera mer oroan…

Vad man äger om man äger fonder.

Med hjälp av Morningstar har jag nu kollat litet kring hur många företag jag via mina fonder äger andelar i och kring hur dessa är värderade i termer av det där p/e-talet. Uppgifterna är tämligen aktuella och bygger på tillgängliga data från den sista juli i år.

Huvudregioner. Här har jag sex fonder, med inriktning på USA, Asien, Japan, Europa och Sverige. Totalt äger jag via dessa andelar i 1 982 företag, ev. något färre till följd av tänkbara, men mindre överlapp mellan fonderna. Genomsnittsvärderingen i termer av p/e ligger på 14,4, vilket inte ter sig så värst ansträngt ändå.

Sidoregioner. Här har jag tre fonder, med inriktning på Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Dessa fonder är mer koncentrerade och omfattar totalt 158 företag.  Genomsnittsvärderingen i termer av p/e ligger på 11,3, vilket inte heller känns överdrivet ansträngt.

Branschfonder. Här har jag fyra fonder, inriktade på läkemedel, teknik, fastigheter samt klimat och miljö. Totalt omfattar dessa 231 företag, med en geno…

Portföljprestationer

Det där med att utvärdera den strategi man följer är ju nånting som kan göras på många olika sätt. Själv jämför jag mig vanligtvis med DJ World Index, eftersom Min Egen Fond (MEF) är uppbyggd på det sätt den är, med 90 % fonder med innehav spridda över världen och över tillgångsslag och 10 % (svenska) aktier.

Ibland blir man dock litet nyfiken över hur strategin står sig mot utvecklingen "på börsen", som är ett uttryck för den hemmablindhet div. svenska medier plägar visa upp när frågor av slaget omskrivs.

Rimligaste valet av index att då jämföra mot verkar Six Portfolio Return Index vara och då står sig Min Egen Fond så här:
Sedan Avanza-starten (11 april 2016) har MEF stigit med 37,68 % medan jämförelseindex stigit med 23,06 %.Det senaste året har MEF stigit med 9,48 % medan jämförelseindex stigit med 11,15 %.Under 2018 har MEF stigit med 3,96 % medan jämförelseindex stigit med 9,51 %.Den senaste månaden har MEF stigit med 2,03 % medan jämförelseindex stigit med 4,77 %. Så…