Inlägg

Visar inlägg från 2019

Fragment

Kollade en sak litet snabbt.

Sedan 2014 har min nettoförmögenhet ökat framför allt som följd av tre saker: sparande, amortering av lån samt avkastning på sparkapitalet. (Här bortser jag från en del större inköp som ökat värdet av mina samlade prylar.)

Fördelningen av ökningen över de tre komponenterna:

Sparande: 66 %
Amorteringar: 11 %
Avkastning: 23 %

Med tiden bör avkastningen komma att stå för en större andel.

Förmögenhetssammanställning med extra allt

Bild
Läste ett inlägg på bloggen Onkel Toms Stuga om värdet av att göra en förmögenhetssammanställning, vilket då är samma sak som att ställa upp en balansräkning. Det för mig annorlunda med denna sammanställning var att man bland tillgångarna även tog med aktuellt värde av tjänstepension och premiepension.

Nyfiken som jag då är gjorde jag raskt min egen sammanställning på det viset, men skiktade upp det hela litet mer när det gäller övriga poster. Sammanställningen visas i tabellen sist i inlägget.

Kikar man litet på det där ser man att 59 % av min förmögenhet ligger i poster jag inte direkt förfogar över. Avsättningarna styrs av avtal (tjänstepensionen) eller statliga regler (premiepensionen). Det jag kan påverka är hur slantarna placeras. När det gäller tjänstepensionen har jag varit väldigt passiv och ligger med slantarna i traditionella försäkringslösningar. När det gäller premiepensionen har jag tidigare gjort aktiva fondval, vilket gått hyfsat men inte bäst. Nu ligger hälften av de …

Årets första lön

Den är ju på väg, vilket känns välkommet. Sträckan från strax före jul till januarilönen är ju en tidsrymd som kan kännas nära nog evighetslång.

I år förbättras också läget något, till följd av höstens beslut om statsbudget och skatter och så.

Resultatet av det blir för min del ett plus på 2,43 % på nettolönen jämfört med ifjol. Hela tillskottet avsätts till ökat konsumtionsutrymme och sparambitionerna lämnas i år oförändrade.

Efter avräkning av sparandet innebär det där totalt sett ett ökat konsumtionsutrymme om 3,31 %. Och med tanke på att mina boendekostnader ökar tämligen radikalt i år jämfört med i fjol, känns det ganska bra.

Kort notering en fredag eftermiddag

Antal dagar sedan den senaste toppen för MEF: 142
Utveckling sedan dess: -7,07 %

Antal dagar sedan den senaste botten för MEF: 22
Utveckling sedan dess: +4,95 %

Just nu idag ser det ljusare ut.

Avståndet till miljonen

Spanar litet i mina kalkylblad, samtidigt som man slötittar litet på skidskytte.

En av mina ambitioner är att nå en miljon. Och nu tycks det vara inom räckhåll. Utifrån dagens antaganden och kalkyler når jag miljonen så här:

Balansomslutning: September 2019
Nettoförmögenhet: December 2019
Finansiella bruttotillgångar: September 2020
Finansiella nettotillgångar: December 2020

Kanske går det snabbare. Det beror på hur marknaderna går. Men nu känns det ändå rätt nära.

Omviktning

Så börjar jag till slut landa när det gäller omviktningen inom Min Egen Fond.

Den största förskjutningen handlar om huvudregionerna (indexfonder), vars andel har höjts från 45 % till 50 %. Ökningen där kommer från minskningar av guldets andel och av räntefondernas andel.

Samtidigt har jag nollat mina misslyckade spekulationsaffärer och istället köpt litet aktier. Aktieandelen i MEF uppgår nu till drygt 12 % och tanken är att den ska ligga där omkring. Innehavet har också getts annan profil och tyngdpunkt än tidigare, där genomsnittlig, uppskattad YOC från utdelningar nu ligger på drygt 4 %.

Anpassningen av innehaven inleddes den 4 januari och avslutades idag. Framöver anpassas kommande köp till viktmodellen, men sälj som verktyg kommer inte att användas under året. Ev. uppgångar kommer jag alltså att låta löpa. Köp görs i sånt som går ner eller halkar efter.

Omviktningen leder alltså till högre risk i MEF, vilket också är avsikten. Den görs mot bakgrund av nedgången mellan den 29 aug…

Bestyr

Idag är det tre veckor kvar till bostadsbytet. Nedpackning av mina prylar har nu nått så långt att alla böcker, dokument och en del annat har fått ta plats i kartonger. 
En väldig massa kartonger.
Och det där är den tunga delen. 
Böcker är ett jävla elände att ha när man ska flytta, men värre är den osorterade fotohögen och minnenas arkiv.
Nån gång ska jag ta tag i de delarna av bohaget. I minnenas arkiv finns därtill material nog till åtminstone en bok. Kanske skriver jag den någon gång.
Fram mot flytten ser jag med välbehag. Nyrenoverat, stort och centralt. Andra värden nu än hittillsvarande bostad, som valdes för att den var billig, liten och med en halvtimmes promenadavstånd till centrum.
Nu ska jag bara fundera ut hur jag ska kunna göra mig av med en soffa.
Kanske måste jag såga den i småbitar?

Korta affärer

Ibland ägnar jag mig åt att göra sådana. Oftast brukar det inte gå så bra, men av och till försöker jag ändå.

Nu senast köpte jag en aktie den 21 december, som då stod i kursen 34,70. Sålde gjorde jag idag, till kursen 40,80.

Så den affären gav 18 % över några veckor. Det är jag nöjd med.

Not: I reda pengar handlar det om småsummor. Ca 99 % av det jag har ligger i fonder och mer långsiktiga innehav. Men ibland leker jag litet granna.

Måndagsnotering - MEF

Dagar sedan senaste toppen: 131 dagar.
Utveckling sedan senaste toppen: -9,98 %.

Dagar sedan senaste botten: 11 dagar
Utveckling sedan senaste botten: + 1,66 %.

Spekulativa tankar

Kronan har ju tappat mot USD, rätt rejält, det senaste året. Men sånt brukar rätta till sig. Och tecken börjar skönjas på att tillrättning kan vara på gång.
Kanske det är dags att kika litet på möjligheterna till valutaspekulation.
Eventuellt.

Märklig värld

Idag nöjer jag mig med att konstatera att världen är underlig.

https://omni.se/a/3ja4Gv

Lördag eftermiddag

Och MEF har hittills i år gått upp med 0,68 %.

Månne det kanske stabiliserar sig snart? Noterar också spekulationer om att det kanske börjar bli köpläge nu.


Försöker förstå

Bild
Apples vinstvarning är en sån där sak jag inte riktigt begriper. Inte varningen i sig, utan den smittoeffekt den påstås ha för annat.

En annan sak jag inte begriper illustreras i den här tabellen:

Tabellen är snodd från sajt på nätet och visar med all önskvärd tydlighet att det inte gick så bra på USA-börserna igår. Och inte heller då i Japan, åtminstone inte i lokal valuta. Morgonrubrikerna var av den arten att åtminstone jag anade ett budskap om den totala katastrofen i antågande. Så jag var som beredd på att det skulle lysa rött nästan överallt idag.

Men inte. Istället lyser det grönt. Spanat har man nu på diverse nyhetssajter på jakt efter någon slags begriplig förklaring till det som händer, men där kammar jag noll. Och själv är jag för okunnig eller oinformerad att på egen hand hitta rimlig tolkning.

Konstigt tycker jag dock att det är.

I övrigt noteras att jag idag har 2171 kr mer kvar av den senaste lönen än jag brukar ha. Uppgiften kommer från appen Tink och det kan bli så at…

Fördelning inom Min Egen Fond

Bild
När jag nu ändå håller på, lägger jag in fördelningen över huvudkategorierna i Min Egen Fond i diagramform. Detaljerna hittas under fliken Min Egen Fond.

Just nu håller jag på att justera det faktiska innehavet så att det stämmer med de valda vikterna. Justeringen ska vara klar någon gång i början av nästa vecka.

Risknivån totalt

Bild
Ibland när det stormar och hoppar och far finns en tendens att jag ändå blir litet nervös och börjar fundera på om risknivån behöver sänkas.

Sådana gånger kan det vara värt att kika litet på helheten, som visas i diagrammet nedan. Det omfattar fördelningen av mina finansiella nettotillgångar, exkl. den onyttjade kredit jag har.

Av bilden framgår att jag har drygt 40 % på konton och i en traditionellt förvaltad kapitalförsäkning. Resten ligger i vad jag kallar för Min Egen Fond. Även i den finns en del mer defensiva innehav, som t.ex. en viss andel räntefonder och en mindre, likvid andel.

Som jag ser det finns vid behov utrymme att under året växla mot mer risk. Det har redan påbörjats, i begränsad omfattning, men utrymme finns att ta i mer. Dock ej nu. Utan senare. Om det blir läge.

Ombalansering

Under den här veckan ombalanserar jag litet i Min Egen Fond. Det faktiska innehavet justeras så att det ligger i linje med valda vikter. Konkret flyttas pengar från räntefonderna, vars vikt har minskats, till indexfonder och branschfonder.

MEF är sedan den 29 augusti ifjol ner med 10,5 % och det gör att det är dags att långsiktigt, via viss ombalansering och kontinuerliga månadsköp, bädda för framtiden.

Ambitioner under 2019

Nytt år är det och även om jag nu avstår från specifika utfästelser är det ändå så att man har nån slags ambitioner i tillvaron. På tapeten i år står litet olika saker och dessa sammanfattas kort i det här inlägget.

Arbete. Jag blir kvar i det jag har nu, men året kommer ändå att bjuda på diverse utmaningar, där en handlar om att anpassa sig till förändrad organisation, nya styrsignaler från överheten och eventuellt en ny arbetsplats. Mina ambitioner när det gäller dessa ting är måttliga. Tanken är att glida med, utan att ställa till några särskilda uppträden, vare sig positiva eller negativa. Annars tänker jag väl se till att jag sköter mina uppgifter så pass att det motiverar normal löneökningstakt, men inte mer. (Parentetiskt sagt gäller även i år att min i ställning till arbetet är utpräglat instrumentell. Jag säljer min tid till en arbetsköpare för pengar och anstränger mig absolut inte utöver vad den inkasserade lönesumman motiverar.)

Bostad. Ska bytas. Från en liten och billig ti…

Bokslut 2018

Litet mer formellt.

1. Årets resultat

Landade på 110,8 tkr. Och det innebar en total sparkvot om 30 %. Av årets överskott bestod 83,5 tkr av sparande i fonder eller aktier, medan 27,3 tkr utgörs av reservuppbyggnad på konton.

2. Värdeändringar

Avkastningen på sparslantarna blev negativ och uppgick till -11,3 tkr. Inga amorteringar har gjorts, då jag inte har några lån. Sammantaget innebär det att mina finansiella tillgångar ökade med 99,4 tkr under 2018.

3. Balansräkning 2018

Tillgångar: 893 tkr
- finansiella: 738 tkr
- reala: 154 tkr
Skulder: 40 tkr
Nettoförmögenhet: 853 tkr

Skulderna utgörs av onyttjad kredit. Nettoförmögenhet ökade under året med 12 % och de finansiella tillgångarna med 16 %. Värdet av de reala tillgångarna minskade med 4 %. Här döljer sig dels en nedskrivning av bilens värde på den tyngande sidan samt inköp av kläder, en ny padda och en soffa på den lyftande sidan. Balansräkningen omfattar värdet av allt jag äger.

Så ser det ut. Och jag är nöjd. Värdet av mitt egna k…

Nya tider

Årets första dag. Som tillbringas, men inte mycket mer än så.

Förhoppningarna inför året kontempleras. Kanske blir jag miljonär, kanske inte. Förmodligen kommer jag att fortsätta sparandet, men om jag nu är ärlig bringar varje ny sparad krona mindre och mindre tillskott till det underliggande målet, som främst handlar om trygghet och relativt oberoende. Jag är i stort sett där jag vill vara när det gäller det. Ytterligare marginaler sker ju på bekostnad av livet nu och där börjar det finnas annat som lockar.

Men huvudplanen ligger ändå fast. Årets lönejustering kommer dock att plockas ut i konsumtion. Inte sparas.