Inlägg

Visar inlägg från 2019

Årsbokslut 2019

Sitter i den fåtölj som snart bör bytas och begrundar det år som gått.

Några av de kostnadsdrivande aktiviteterna har utgjorts av flytt, semesterrantande runt landet och besök på två grekiska öar. Hösten har ägnats åt jobb och missnöje med det grå vädret och det försvinnande ljuset..

Nu känns det dock som att man börjar piggna till. Ljuset kommer att börja återvända och nytt år väntar.

Det som nu avslutas har dock varit bra när det kommer till sparande. Visserligen nådde jag inte målet om att spara 8,3 tkr/månad, utan det resultatet landade på 7,6 tkr. Det ger en sparkvot om ca 24 % och det är jag ändå nöjd med. Och värdeuppgångarna på innehaven har kompenserat. De har i snitt över året uppgått till 10,6 tkr/månad. Totalt har de finansiella tillgångarna ökat med 18,2 tkr/månad.

Dessutom slog jag genomsnittsavanzianen i utveckling under året. Min blev 26,1 % och snittet ska ha legat på 22,55 %. Där beror det nog mest på tur i år. Men ändå.

Min värdeutveckling under 2019 ligger ca 2,5 g…

Att jämföra sig med andra

Bild
Det kan vara kul eller informativt att göra så ibland, att jämföra sig med andra.

Det valda jämförelsebasen utgörs av SCB:s Sparbarometer, som anger totalvärden för befolkningens finansiella tillgångar och skulder. Den hittas här, för den som är intresserad.

Från de värden som kan plockas ut där räknade jag om, så att Medel-Svenssons ställningsvärden blev synliga. Jag jämför mig alltså mot Sverigemedel räknat över hela befolkningen, ungefärligt.

Resultatet visas i tabellen nedan.

Av den kan man se att jag avviker en del från genomsnittssvensken:

- jag har inga kontanter, inga obligationer, inga bostadsrättsandelar, inga övriga försäkringstekniska lösningar och inga övriga finansiella tillgångar
- jag har inga lån
- jag har mindre inlånat i bank och i form av direktägda aktier (där onoterade ingår)
- jag har mer i form av fondandelar, privat försäkringssparande, tjänstepension och premiepension

En del av förklaringen till att det ser ut som det gör för mig är att jag är äldre än Medel-…

Två veckor kvar på året

Och så långt får man väl vara nöjd med hur Min Egen Fond utvecklats.

Som det ser ut:

MEF, totalt: +24,5 %

Indexfondkontot: +26,5 %
Kontot för aktiva fonder: +28,0 %
Traditionella fondkontot: +33,9 %
Aktiekontot: +39,8 %
Räntefondkontot: +3,18 %

Spekulationskontot lämnas utanför sammanställningen på grund av att siffrorna är befängda i Avanzagrafen, troligen på grund av att det fanns några ynkans ören på kontot vid årsskiftet. Innehavet där har dock inte gått så där väldans bra. För helheten spelar det dock mindre roll, då spekulationernas andel av totalen är liten.

Nästa år torde se betydligt annorlunda ut. Knappast tvåsiffriga avkastningstal i alla fall. Sannolikt under värdet för den genomsnittligt effektiva årsavkastning jag haft sedan starten på Avanza också. Den uppgår totalt sett till 12,7 %.

Den normalavkastning jag i mina kalkyler räknar med per år uppgår till 8,7 %. Man kan jämföra den siffran med min genomsnittliga avkastning på mina premiepensionsfonder sedan starten. Den s…

Sällsynt politisk kommentar

Bild
För en envist ihärdig liberal som undertecknad anser sig vara inger nedanstående diagram ändå ett visst hopp inför framtiden.

Och mycket tydligare blir inte den nostalgiskt tillbakablickande karaktären hos åskådliggjorda partier och deras sympatisörer.

Diagrammet visar alltså sympatierna för S och SD i olika åldersgrupper från den senaste SCB-undersökningen.

Sveriges ungdom, dess framtid!


Nittiofyra månader

Bild
Så lång tid har nu gått sedan jag började att mer systematiskt spara i fonder och aktier igen. Och saker och ting har förändrats över tid.

I diagrammet nedan visas utvecklingen för de komponenter som ingår i Min Egen Fond, som jag kallar sparandet här: sparkontot, fondkontot, ISK-kontona för aktier och fonder, spekulationskontot och räntefondskontot.

I diagrammet kan man rätt tydligt urskilja några viktigare beslut på vägen.

1. Starten. En slant från den då blygsamma behållningen på sparkontot (blå kurva) omsattes i fondköp (grön kurva), som sedan fortsatte i tre år, eller ca 36 månader. På vägen, efter ca ett år finns ett nedåthack i gröna kurvan, då en slant togs ut och omsattes i bilköp.

2. Omstuvning till ISK. Efter ca tre år växlades sparandet över till ISK (lila kurva). Överväxlingen har vid några tillfällen även inneburit uttag från fondkontot. Somt av det har hängt samman med att mycket av sparandet inom lila kurvan styrts in i indexfonder i syfte att få ner betalda avgifter. …

Det där med att köra kurser

Det har ju hänt att en eller annan småhandlare här i landet har anklagats och kanske även dömts för att genom agerande på div. aktiefora köra kurser upp och ner i syfte att nå egen vinning. Mest i småbolag då.

Men den där Twitterpresidenten ... där skulle man kunna tala om rejäla körningar ...

År 2020 - Plan A

Mindre än en månad kvar av året och det är dags att upprätta Plan A för nästa år.

Utifrån antagandet att nettolönen ökar med 2 % nästa år och sparslanten lämnas oförändrad i kronor räknat, kommer konsumtionsutrymmet att öka med 2,7 %. Sparkvoten totalt minskar därmed från 26,4 % till 25,9 %. (Jämförelsen gäller det planerade sparandet, inte utfallet. För 2019 nås inte Plan A på grund av div. extrakostnader i samband med flytten i början av året samt semesterexcesser i somras.)

Lyckas jag hålla Plan A kommande år uppnås följande mål:

- en ökning av kassan (behållningen på mina transaktionskonton) med 28 % (prognos 2019: 14 %)
- en ökning av det korta sparandet (värdet av Min Egen Fond) med 20 % (prognos 2019: 42 %)
- en ökning av det långa sparandet (värdet av min trad. livförsäkring) med 6% (prognos 2019: 6%)

Ovanstående givet att mina avkastningsantaganden håller. (I parenteserna ovan anges hur jag nu tror att år 2019 slutar.)

F.n. sker sparandet i Min Egen Fond främst på sparkonto. …

Det säkra före det osäkra

En attityd som idag ledde till att Swedbank såldes av, i syfte att hejda tappet.

Tappet mitt var i och för sig inte stort, en 3-4 procent. De nya uppgifterna kring ev. brott mot sanktioner och så skyfflade emellertid upp osäkerheten kring banken så pass att jag klev av.

Pengarna får ligga till sig ett tag som extra likviditet.

Kan behövas med en galen Twitter-president på andra sidan pölen.

Likviditetskris

De senaste elva dagarna har man befunnit sig resande i landet. Än hit och än dit. Tre av landets större städer har besökts i en kombination privata och arbetsrelaterade aktiviteter.

Sånt kostar. Mest i form av otaliga restaurangbesök. Och eftersom man då är på jakt efter kvalitet kostar det.

Kris är det i och för sig inte, men dags att bromsa in är det.

Hårt.

Förbannade lånenasare

Nu ringde en sån där idiot igen och försökte pracka på mig nån jävla lånelösning jag inte är intresserad av. Fanstyget ringde därtill på min arbetstelefon, som är skriven på min arbetsgivare, vilket jag bistert upplyste om.

Det normala då brukar vara att samtalet avbryts, med en ursäkt från den uppringande för att de störde.

Inte så denna gång.

Inte mindre än tio gånger blev jag tvungen att förklara att jag inte är intresserad. Inte av att upplysa eländet om vilka lån jag har. Inte av att upplysa skrället om mina lånekostnader. Inte av deras upprepade slasksvada om att de erbjuder mig "hjälp".

På frågan om den uppringande kunde tänka sig att respektera mitt svar om att jag inte är intresserad av att besvara deras frågor eller av deras erbjudande om "hjälp", blev svaret en motfråga om jag kunde respektera att de vill hjälpa mig.

Till slut föreslog jag uttryckligen att det vore bäst att vi avslutade samtalet, eftersom jag inte var intresserad av deras "hjälp&quo…

Avstånd till miljonen

Aktuella avstånd räknat i månader för de olika kategorier jag funderar över.

En mkr i samlade tillgångar: Uppnått för fyra månader sedan.
En mkr i nettoförmögenhet: Alldeles precis uppnått, med en marginal om 2 %.

En mkr i finansiella bruttotillgångar: Om sju månader.
En mkr i finansiella nettotillgångar: Om elva månader.

De framåtsyftade ambitionsprognoserna gäller under förutsättning att mina avkastningsantaganden håller.

Dessa ser ut så här:
- aktier och fonder avkastar ca 9 % per år
- livförsäkringen avkastar ca 5 % per år
- räntefonderna avkastar ca 2 % per år

Så där ser grunden i mina kalkyler ut när jag räknar framåt.

För jämförelsens skull kan sägas att den genomsnittligt effektiva årsavkastning Avanza rapporterar för hela MEF (aktier, fonder, räntefonder) f.n. ligger på 12,4%, alltså en bit över mina normalavkastningsantaganden enligt ovan.

Förvånad

Dagens uppskutt kom för mig tämligen oväntat.

Må man säga.

En aktie jag äger

Bild
Den är i och för sig inte stor, posten jag äger i den aktie vars kursutveckling visas i diagrammet nedan. Men den finns och i morgon rapporterar bolaget ifråga.

Vad händer då?

Som alltid är osäkerheten som allra störst längst till höger i diagram av slaget och kikar man på historien ser det väl ut som att tre av fem lämnade rapporter inte direkt tagits emot väl av den där markanden vi alla är en del av. Och de två andra rapporterna har inte resulterat i kursrusningar uppåt direkt, utan reaktionerna på dessa (nr 3 och 4 i serien) ser väl mer neutrala ut.

Själv köpte jag i maj, vid den blå markeringen.

Nu här på slutet antyder kurvan kanske någon slags tilltagande förväntningar om ljusare tider eller aning om efterlängtad bekräftelse på förhoppningarna. (Ja, det är ett förhoppningsbolag, en spekulation.)

Kommer förväntningarna på skam, torde kursen dyka. Visar rapporten framsteg, kan den rusa.

Känslan här är att det tredje alternativet - en mer neutral reaktion - inte riktigt är aktuell…

Ekonomiskt oberoende

Kan definieras olika.

I mitt fall: Årets värdeuppgångar, inkl. utdelning, motsvarar tre nettomånadslöner.

Så räknat är oberoendegraden 30 %, hittills i år.

De finansiella nettotillgångarna täcker 27,5 nettomånadslöner. Här räknar jag inte procent. Utan konstaterar att frihetsgraden långsamt ökar.


Billigt nöje

Det är ju så, att privatekonomin inte lider särskilt mycket av om de nöjen man finner värda att ägna sig åt inte kostar så mycket.

Själv gillar jag, exempelvis, att vara ute och tassa i skog och mark, träna utomhus, läsa böcker, spela kort, besöka muséer. Inget av dessa nöjen kostar särskilt mycket. Värre hade det varit om jag varit skoterentusiast, seglare eller racerbilsförare.

En annan sak jag gillar är frågesport. För detta har jag en app i mobilen. Helt gratis var den inte, eftersom jag valde att betala bort reklamen. Minns jag rätt kostade det steget hela 75 kr. Hittills har jag spelat 2648 matcher i appen, mot slumpvist valda motspelare, så kostnaden utslaget på dessa matcher blir 2,83 öre/match. Så långt.

Vid sidan om själva spelnöjet resulterar frågesportspelande på det här viset även i att man får en slags mätare på sin allmänbildning. - Varje match består av 6 omgångar om 3 frågor valda från 20 ämnesområden. (Inför varje omgång turas spelarna om att välja ämnesområde från t…

Omfall

Dagens genomgång (mer omfattande än vad som här har visats) av den egna ekonomiska historien har väckt minnen. Inte alla behagliga och det är omöjligt för mig att inte fundera litet kring om vad som hade kunnat göras annorlunda i de val som gjorts.

Det hade kunnat motivera ett inlägg kring de råd jag nu skulle ha velat kunna ha gett mig själv som ung.

Men livet kan nu inte levas baklänges och de val som är gjorda (av utbildning, arbete, partner, bostad, bostadsort, investeringar, etc.) är gjorda och kan inte göras om.

Erfarenheterna och lärdomarna bär man dock med sig och rätt använda kan man alltid nyttja dem för att påverka det som komma skall.

Snart är det en ny månad.

Och nya tag.

Min ekonomiska historia

Bild
Normalt sett tar den historia som beskrivs här på bloggen sin början i december 2011, då jag blev skuldfri, och i mars 2012, då jag åter började spara mer systematiskt. Men livshistorien sträcker sig längre bakåt än så, likaså min tid i det s.k. arbetslivet och i en undanskymd mapp har jag mina skattebesked från år 2003 och framåt, till och med 2018. Ibland tycker jag att det är värt att spana igenom den historien. Det skadar aldrig att påminna sig om varifrån man kommer och hur man har hamnat där man är idag.

Skattebeskeden innehåller en del intressanta uppgifter: Överskott av tjänst, taxerad inkomst, beskattningsbar inkomst, över/underskott av kapital, slutlig skatt, pensionsgrundande inkomst och så.

Jämför jag då 2018 med 2003 kan följande konstateras om utvecklingen under 15 år:

- den taxerade inkomsten ökade med 77 %
- den beskattningsbara inkomsten ökade med 83 %
- den pensionsgrundande inkomsten ökade med 73 %
- slutlig skatt ökade med 60 %
- disponibel inkomst ökade med 85 %

O…

Faktabitar

Några saker att fundera över:

- MEF på ATH
- sura konjunktursignaler nästan överallt
- krondopade bolagsvinster
- Brexit
- jättebebisen på andra sidan pölen
- ev. räntehöjning i december

Frågan är om fegsnörets nivå ovanför långa målet kommer att räcka till. Tål att grunna över.

Not: Livförsäkringsvärdet skuttar kraftigt uppåt nu. Årets extra återbäringsränta tillförs. Det är trevligt.

Årets fegsnöre

Bild
Bara för jämförelsens skull. Förklaringar i föregående inlägg.


Fegsnöret

Bild
Tre poster i Min Egen Fond betraktas som defensiva: sparkontot, räntefonderna och guldfonden, trots den senares högriskkaraktär. (Det är inte guld i fonden, utan guldproducenter.)

Andelen defensivt ska i snitt ligga på 20 %, är det tänkt.

Enligt nuvarande sparplan kommer andelen under 2020 att utvecklas som i diagrammet nedan. Om inga fond- eller aktieköp görs. Vad som visas är alltså mitt torra krut under året.

Tanken är dock att det ska användas. Rätt tajmat. Just nu byggs det upp, så att det finns när lämpliga tillfällen infinner sig.


Avstånd till miljonen

Just nu ser det bra ut. Det verkar tämligen säkert att jag når en mkr i eget kapital den här månaden.

Sedan ställs siktet på att nå summan i finansiella tillgångar. Prognoser och planer visar att det dit är åtta månader (brutto) eller elva månader (netto).

Därefter är målet nått. Det kan tänkas att sparandet sedan läggs upp helt annorlunda.

Mina prylar

I min värdering av min ekonomi har jag även tagit med mina prylar. Inte bara rejäla prylar. Utan alla prylar.

Det hela började efter en flytt, när jag inte riktigt visste vad jag hade eller exakt var det var. Så efterhand som jag packade upp gjorde jag listor. Dessa listor har jag kvar (i en app). Från början mest för skojs skull åsatte jag var pryl ett värde, som i appen summeras för olika kategorier och totalt.

Ambitionen var sedan att minska antalet prylar, men nya har införskaffats så de har blivit fler. Nyinköpen har efterhand förts in på listorna, som alltså är någorlunda uppdaterade.

Prylhögen upptar följande kategorier i värdeordning: utrustning (hushålls, fritids), kläder, böcker, fordon (bil, cykel), elektronik, konst, möbler, skor och CD-skivor.

Den värdering jag gjort utgör en slags halvsystematisk blandning av nyanskaffningsvärde, restvärde och tänkta försäljningspriser via annons eller loppis. Sannolikt överskattas värdet, men det ger mig ändå en ungefärlig uppfattning o…

Ekonomiska risker i hyfsad närtid

Bild
I föregående inlägg grunnade jag igenom min Plan A för kommande år. Grunderna är: oförändrat planerat sparande, viss löneökning som ökar konsumtionsutrymmet något, försöka att minska vissa fasta kostnader samt ambition att få bättre koll på den vardagliga konsumtionen. I huvudsak fortsätter jag dock som förr.

Samtidigt finns den del osäkerheter i tillvaron och jag började fundera litet över vilka mer betydande ekonomiska risker jag löper kommande år. I stora drag ser jag tre typer sådana: inkomstsänkande (sjukskrivning, arbetslöshet), kostnadshöjande (hyreshöjning, bilkostnader, räntehöjning) och tillgångssänkande (börsfall, brand).

I tabellen nedan har jag (mycket grovt och översiktligt) spekulerat litet kring sannolikheter och konsekvenser av det elände man kan drabbas av.

Av tabellen framgår att den enskilt mest belastande risk jag kan drabbas av är (långvarig) sjukskrivning. Visserligen tror jag att risken är låg, men man vet aldrig riktigt vad som sker när det gäller sånt. Tidiga…

Livsföring och sparande år 2020

Egentligen är jag ingen sparsam typ. Finns pengar tillgängliga har de en tendens att rinna mellan fingrarna och spenderas i någon form av allmänt ansvarslös livsföring. Inte så att jag är någon storshoppare av prylar, utan det handlar mer om att jag inte har någon budgetkoll och därtill brukar ägna mig åt sådant som faller mig in: transporter till intressanta platser, restaurangbesök, pilsner, bio och en eller annan bok.

Samtidigt har jag de senaste åren ändå sparat en del och det har varit möjligt genom att jag ganska strikt var månad använt följande ekvation som ledstjärna.

(1) Fritt konsumtionsutrymme + Överskottsmål = Inkomst - Planerat sparande - Räkningar

Jag har helt enkelt vid lön fört över det planerade sparandet till min sparbank först. Sedan har jag betalt räkningarna. Därefter har jag levt på resten och försökt ha en del kvar på kontot vid månadens slut.

Så tänker jag fortsätta och planen/prognosen i siffror (tkr) för en normal månad år 2020 ser ut som följer.

(2) 14 + 2 =…

Så står sig mina fonder i konkurrensen

Bild
Det där med att välja fonder är en inte helt enkel sysselsättning och det händer mellan varven att jag tvivlar på de val jag gjort.

Nu har jag använt de nya jämförelsemöjligheter Avanza erbjuder för att kolla efter litet grann. Som jämförelsemått valdes Sharpekvoten beräknad över tre år, som ställer avkastningen under perioden i relation till svängningarna under densamma. Höga värden är bra och innebär i princip högre avkastning till mindre svängningar (risk).

Jämförelsen visas i tabellen nedan.

Längst till höger i tabellen visas ett rankingmått som innebär att den plats fonden får i en rangordning av fonderna inom respektive jämförelsekategori divideras med antalet fonder i jämförelsekategorin. Måttet visar alltså hur fonden står sig mot de närmaste konkurrenterna med avseende på riskjusterad avkastning.

Detaljgluttar man i tabellen ser man att det varierar en del, men totalt sett har fondportföljen haft en hyfsad riskjusterad avkastning (Sharpekvot = 1,00).

Några fonder utmärker sig…

Söndag

Grunnar över nästa års sparplan, med utgångspunkt från insikten att sparande är uppskjuten konsumtion.

Planen säger 27 % i sparkvot, vilket då innebär minskat utrymme för konsumtion i samma utsträckning. Det finns alltså utrymme för inköp om sparandet nollas. Och förlustelser i form av resor eller annat.

Balansräkningen är hyfsat stark och skulderna noll. Ett nollsparande under året skulle inte vara någon katastrof.

Planen är dock att fortsätta att spara. Det har blivit litet av en hobby och nuvarande samling ägodelar är jag i stort tillfreds med. Bilen börjar visserligen bli litet till åren, mobilen är litet slö och en del kläder litet slitna. Men det är egentligen inte mycket jag behöver utöver det jag redan har, så jag har egentligen ingen anledning att öka konsumtionen nu.

Kommande löneökning tar jag dock helt ut i konsumtionsutrymme. Sparandet kommer jag inte att öka räknat i kronor, så andelen kommer nu att krympa efterhand.

Fokus resten av året blir att bygga likvida medel. Det…

Sparplan 2020-2022

Bild
Så har jag uppdaterat mina diagram, som avspeglar mina ambitioner för hur sparandet ska utvecklas.

Modellen jag följer bygger på perspektivet tre år bakåt och tre år framåt, vilket är ett sätt att tänka som fungerar för mig. Ett exempel finns i diagrammet nedan som visar hur mitt sparande har utvecklats och ska utvecklas under nu relevant sexårsperiod, uppdelat på kassakonton, sparkonto, fondkontot, ISK-konton, spekulationskontot, räntefonder samt livförsäkringen.

Enligt planen tillförs det sparande som visas i diagrammet 8,3 tkr/månad, där 2 tkr går till kassakonton, 6 tkr går in i MEF (sparkontot, fondkonto, ISK-konton, spekulationskontot och räntefonder) och 0,3 tkr går in i livförsäkringen.

Den vågiga linjen mellan kassakonton (lila i diagrammet) och sparkonto (grönt i diagrammet) avspeglar min nya flexibilitetsmodell, där 18 tkr förs från kassa till MEF i början av vart kvartal för att sedan återföras i tre portioner i slutet av var månad under kvartalet ifråga. Beroende på hur m…

Praktikaliteter inför nästa år

Så här års brukar jag vidta åtgärder för att anpassa innehaven i Min Egen Fond efter min valda viktmodell. Dessutom brukar jag fundera något över hur sparandet ska läggas upp nästa år.

När det först då gäller viktmodellen skekar den just nu litet grann, men inte mer än att jag med hjälp av de likvida medel som finns i den ganska snabbt kan justera innehaven så att de ligger dikt mot valda vikter. Den största aktuella obalansen handlar om att de likvida medlen i MEF är dubbelt så stora som de långsiktigt ska vara, eftersom jag häromdagen förde över de sista slantarna som ska in där i år. Nysparandet i MEF är alltså slutfört för året. I övrigt har jag för litet som aktier, efter att Telia såldes. Bland fonderna är den enda litet större avvikelsen att USA-fonden halkat litet efter.

Ingen av avvikelserna ovan är dock större än att jag inte kan rätta till dem direkt genom de likvida medel som redan finns där.

Konsekvensen av ovanstående är att behållningen på mina transaktionskonton minska…

Återställare

Bild
Kort uppdatering angående hur jag nu hanterar saker och ting.

För närvarande håller jag på med två återställarprojekt. Det första projektet handlar om likviditeten, där behållningen på lönekonto och mina reservkonton ska återställas efter sommarens och höstens semesterexcesser. Konsekvensen av det blir att nysparandet för oktober helt stannar på lönekontot, förutom den lilla slant som går in i livförsäkringen. Effekten för helåret blir ett lägre planerat sparande i fonder och aktier. Möjligen kommer utrymme att finnas att korrigera det tappet i november och december.

Det andra projektet handlar om att återställa riskbalansen i MEF. Här såldes förra veckan hela innehavet i en aktie (Telia) och idag köps istället räntefonder för del av slanten. Tanken är att MEF ska vara balanserad enligt min viktmodell innan årets utgång. På slutet har jag varit försiktig med nyköp i aktier och fonder och på sparkontot inom MEF finns nu tillräckligt med medel att parera kommande bedömd skakighet så län…

Kommande sex månader

Makrostatistikens verkningar föranleder trots allt en kommentar.

Igår trillade MEF ner med 1,3 % som resultat av konjunkturoron i världen. Rubrikerna i diverse media talar om tvärbroms för ett antal mer framåtsyftande indikatorer och det signaleras om att det kanske kan vara dags att fundera på övergång till mer defensiva placeringar.

Mitt eget sparande planeras dock utifrån utvecklingen 3 år bakåt, med sikte på tiden 3 år framåt och då är frågan hur man nu ska göra, givet den sparplan man nu har.

Sparandet mitt sker i tre högar, i fallande ordning efter långsiktighet:
- pengar in i livförsäkringen
- pengar in i MEF
- överskott på transaktionskontot

Slantarna till respektive hög uppgår till 0,3 tkr, 6 tkr och 2 tkr, med viss fluktuation vad gäller den sistnämnda.

Transaktionskontot ger noll i ränta och återbäringsräntan för livförsäkringen uppgår för närvarande till 5 % per år. Här är förutsättningarna relativt stabila. Osäkerheten finns främst i den del av MEF som är exponerad mot vä…

Ett sällsynt inlägg

Som därtill får sammanfatta september, trots att månaden inte är helt över.

Inläggsfrekvensen har sedan sommaren gått ner ganska kraftigt och så kommer det nog att förbli ett tag. Motivationen till att skriva har tagit stryk. Och ju närmare jag nu kommer mina mål verkar den avta mer och mer. Det var roligare i början och då fyllde skrivandet dessutom funktionen att stärka självdisciplinen i sparandet. Det behövs inte på samma sätt nu.

Mina mål har varierat över tid, men kretsar nu mest kring gränsen en miljon kr. Målet är nått vad gäller totala tillgångar. Till en miljon i nettoförmögenhet är det en månad kvar, till en miljon i finansiella bruttotillgångar är det nio månader och till en miljon i finansiella nettotillgångar är det tolv månader.

Allt det under förutsättning att mina antaganden om normal avkastning visar sig hålla.

September månad har gått hyfsat: sparandet ser ut att landa på 8,8 tkr, vilket ger en sparkvot om totalt 27 %. Till det ska 6,5 tkr läggas i värdeökningar för…

Diversifiering - exempel

Min Egen Fond består av ett antal konton hos Avanza, uppdelade på

A - indexfonder (ISK)
B - aktivt förvaltade fonder (ISK)
C - traditionellt fondkonto
D - aktier (ISK)
E - räntefonder
F - sparkonto
G - spekulationskonto (ISK)

Normalt sett redovisar jag inte per konto, utan enligt den uppdelning som finns under fliken Min Egen Fond, som stämmer bättre med hur jag tänker kring nysparandet. I C sätts sedan den 11 april 2016 inget nysparande. Kontot hänger med sedan tiden jag hade allt hos Swedbank.

Aktuell fördelning av innehaven per konto, exkl. spekulationskontot, är idag (i procent):

A: 45
B: 12
C: 12
D: 14
E: 15
F: 2

Utvecklingen totalt under senaste 12 månader uppgår till 5,82 %. Då ingår alltså nedgången under slutet av förra året. Utvecklingen har dock inte varit jämn över alla konton, utan ser ut så här (i procent):

A: 3,5
B: 14,4
C: 1,3
D: 9,4
E: 2,1
F: 0,7

Rent allmänt är riskspridning (= innehav av inte helt korrelerade tillgångar) bra, ty när det ena går sämre går det andra b…

Nördig värdenotering

Värdet av Min Egen Fond har sedan måndagen innan brexitvalet ökat med 195 %, inräknat nysparande. Gäller när värdet noteras i SEK.

Noterar man om till USD har utvecklingen under samma period varit 152 %. Bra mycket lägre alltså.

Fixar man till noteringen så att den handlar om hur många gram guld jag kan köpa för fondvärdet stannar värdeökningen vid 115 %. Väldigt mycket lägre än noteringen i det som av någon har kallats svepetas ...

Intrycket blir att väldigt mycket av det som jag sparat ihop i det stora hela består av luft ...

Och när det ska rätta till sig, vilket det nog kanske kommer göra så småningom, kan det nog komma att bli litet trist.

Genomsnittlig effektiv årsavkastning - igen

Avanza presenterar ju den genomsnittliga årsavkastningen genom att ta den totala och räkna om och så. Och egentligen är det ju det som spelar roll, hur det ser ut på helheten.

För min del, avkastning per år, sedan starten i april 2016:

Totalt: 11,29 %

Per konto:
- indexfonder: 13,64
- aktiva fonder: 11,84
- gamla fondkontot (ej ISK): 12,60
- aktier: 6,83
- räntefonder: 1,94
- sparkonto: 0,75

Exkl spekulationerna, som inte påverkar mycket på helhet och dessutom inte genererar stabila värden nog att meningsfullt inkluderas i ovanstående.

Det tuffar på. Inte så att jag blir jätterik. Men 11,29 % per år är bra mycket bättre än ingenting på banken.

Läget - Min Egen Fond

Efter sommarens spenderande hade jag hoppats på en något bättre utveckling under augusti, men det är som det är.

MEF har under månaden minskat i värde med 3,55 %.

- huvudregionerna minskat med 4,26 %
- sidoregionerna minskat med 5,84 %
- branschfonderna minskat med 2,40 %
- guldfonden ökat med 4,82 %
- aktierna minskat med 5,99 %
- spekulationerna minskat med 7,13 %
- räntefonderna upp med 0,05 %

Tämligen surt, alltså.

Åtgärd: Kassan tas nu i anspråk. Köp omfattande 4,95 % av månadens ingångsvärde har gjorts i fonderna riktade mot huvudregioner. Fortsätter det ner, fortsätter köpen.

MEF befinner sig efter köpen i balans enligt viktmodellen, förutom att det finns mer i aktier och mindre i räntefonder än modellen är satt till.

I huvudsak följer jag alltså Plan A även nu.

Några smärre anmärkningar

Måndag morgon, präglad av en smula eftertänksamhet.

Träningsambitionerna grusades något igår till följd av efterverkningarna från lördagens tillställning, som var väldigt trevlig. Konsekvenserna dagen efter var dock av slaget att fysisk aktivitet av ansträngande slag inte var att tänka på.

Det innebär behov av kompensation, så ikväll ska aktiviteten genomföras.

I övrigt noterar man att marknaderna knasat till sig igen, inte helt oväntat. Årets uppgångar har man härifrån åskådat med viss skepsis och under uppgångsfaserna har valet blivit att bygga kassa.

Fredagens nedgång samt morgonens signaler från Asien gör nu att försiktiga köp inleds. Läget är så att MEF nu innehåller 5,5 % likvida medel. Långsiktigt ska den andelen ligga på 2 %.

Dumt vore det dock att omsätta hela slanten, så dagens order omfattar 1/10 av den tillgängliga slanten. Pengarna styrs in i indexfonderna.

Det är mycket möjligt att det kommer att fortsätta utför nu. Massor av oroande tecken finns i nyhetsflödet: handelsk…

Det där med att balansera marknaden

Bild
Svårt. Kanske omöjligt. Men vissa försök görs.

Diagrammet visar offensivt (grönt och höger skala) respektive defensivt (blå kurva och vänster skala) innehav i Min Egen Fond under 2019. Grunden i min strategi är visserligen månadssparande enligt viktad modell, men när utvecklingen varit som det senaste året köper jag nu fonder bara efter nedgångar. Efter uppgångar bygger jag kassa.

Allt efter juni i diagrammet är plan/prognos.


Min guldfond

Den brukar svänga till följd av hävstångseffekt och litet annat. Går alltså inte mot guldpriset, utan fonden består av företag i guldproduktionsbranschen.

Årets utveckling per månad:

+ 8,5 %
+ 0,6 %
+ 3,3 %
- 6,1 %
+ 0,3 %
+ 18,3 %
+ 0,7 %

Den svänger en del, som synes, men funkar bra som balanspost. Andelen av Min Egen Fond som den står för ligger just nu på 1,2 %.
Bygger kassa igen

Läste på igår, om det ena med det tredje.

Resultatet av det läsandet blev att tre av mina spekulationsinnehav såldes nu för en stund sedan. Två av dessa var solenergiföretag, det tredje ett mer allmänt riktat cleantech-företag. En försäljning resulterade i förlust om 2-3 %, de andra i vinster om ca 20 % respektive 150 %. Förmodligen var det dumt att sälja det sistnämnda, men aktuell uppgång ter sig väl häftig på kort tid, så jag valde att kliva av.

Förutom ovanstående valde jag att avstå deltagande i det vågspel som igår omnämndes.

Jag är iofs intresserad av cleantech-företag i tidiga skeden, men behöver läsa på och hålla den totala risknivån på rimlig nivå. Och just nu ser det ut som att totalen kräver kassa igen.

Friskt vågat?

Nu anmälde jag mig till en sån där emission igen. Känns som ett vågspel.

Återkommer med resultatet av våghalsigheten småningom.

Upp som en sol

För en liten tid sedan anmälde jag intresse att delta i en sån där emission. Inte med stora slantar, men ändå. Företaget ifråga heter SolTech Energy.

Den tilldelning jag fick var lägre än jag ville, så det blev inte särskilt stora slantar investerade.

Nu har då innehavet på en dryg månad gått upp med 140 % och jag funderar. Sälja? Glömma bort dem och åka med, ev. ned?

Alla dessa val ...

Ibland spelar jag

Ibland händer det att jag spelar. På rena turspel, som Lotto, Triss eller Eurojackpott. Oftast dock på sportspel, som Oddset, Stryktipset eller på Bomben.

I allmänhet är det där att lura sig själv och inkomna vinster höjer sig sällan över tid över gjorda insatser. Totalt sett är det en förlustaffär sånt.
Så varför göra det?
Det enklaste svaret har väl med nöje och litet spänning i tillvaron att göra. Blotta möjlighet att på Eurojackpott landa 10-90 miljoner EUR är fascinerande. Och för mig är den möjligheten värd de 25 kr i veckan jag avdelar dit. Visst, jag vet att jag skulle kunna använda de 1300 kr det innebär per år bättre, t.ex. i sätta dem i fonder med förväntad avkastning om 10 % årligen och på så sett tjäna på det, men på vald spelnivå är det för mig värt att spela spelet för att ha en 100-miljondels chans till fantasisummorna.
Bombenspelandet fyller annat syfte. Här handlar det om att förgylla tittandet på en eller annan match, som nu under damernas fotbolls-VM.
För någon vec…

Det svänger

Nittonde juni. En bit in i sommaren. Så pass att det snart är midsommar.

En titt på läget i Min Egen Fond leder till behov av eftertanke. Det senaste året har svängt en del och man kan väl misstänka att så även kommer att ske nu kommande två månader.

Bland mina kalkylblad finns en månadsvis sammanställning där nysparande och avkastning ställs i relation till ingående värde för de finansiella nettotillgångarna. Utvecklingen månad för månad under 2019 ser så ut så här, i procent, presenterat i ordningen nysparande, avkastning och total förändring av de finansiella nettotillgångarna:

Januari: 1,00/3,79/4,78
Februari: 0,49/1,67/2,16
Mars: 1,02/1,48/2,51
April: 1,59/2,43/4,01
Maj: 1,30/-2,48/-1,18
Juni: 0,80/2,44/3,24 (prognos)

Enligt mina sparambitioner och normalavkastningsantaganden skiljer det där sig kraftigt från hur en prognosticerad normalmånad under året är tänkt att se ut:

Normalmånad: 0,93/0,48/1,41

Det sista har ett långsiktigt perspektiv och används mest som ett slags grundlägg…

En dag som denna

Trump. Kina. Draghi. Ingves. Brexit. Iran. Hongkong.
För att bara nämna något.

Söndagsnotering

Det har blivit en del uteätande och det kostar ibland mer än det smakar. Åtminstone här stan. Bra kockar lär vara en bristvara, vilket för ofta visar sig i halvdana matupplevelsen även på de litet finare (= dyrare) krogarna här.

Sånt irriterar.

Men igår var det bra. Trehundrakronor spenderades på burgare plus ett lämpligt glas rött. Burgaren var i sig helt OK, men i kombination med vinet förhöjdes upplevelsen. Så det var värt det.

Annars våndas jag över bilutgifterna. Så pass, faktiskt, att jag börjat räkna på ett liv utan bil, vilket innebär en transportkombination som inkluderar taxi och hyrbil vid behov. Det är inte helt säkert att det blir dyrare. Krångligare, men inte dyrare.

Funderar vidare på det där. Kanske är det värt ansträngningen att räkna seriöst på det hela.


Pingst

Och jag har nyss noterat att MEF skuttat uppåt igen.

I nyhetsflödet förekommer artiklar om börsyra blandat med experter som menar att man bör sälja nu. Undrar om de själva gör det eller om det bara är tomprat. De har ju betalt för att säga saker de där, men deras egna agerande är som alltid höljt i dunkel.

Själv fortsätter jag som vanlig. Just nu gör jag ingenting, utan avvaktar nästa lön. Förutom då att jag ledsnat på min Afrikafond och byter den mot annan Afrikafond. Utbudet av rena såna är begränsat, men den jag äger har mest bara varit dyr och dålig. Provar alltså den andra istället.

Fick f.ö. tilldelning av aktier i SolTech Energy, men bara en tiondel av vad jag ville ha. Litet trist, men hittills ser det i alla fall ut som att jag köpt en krona för fyrtio öre, typ. Och det är ju bra, för alla kronor räknas.

Annars ägnas dagen åt slöande. Kanske ute i solen.

Det är varmt.

Nationaldag

Bild
Slappt och slött.
MEF är åter över 500 tkr.
Nöjd.Kostnader

Förutom de avbräck marknadsutvecklingen nu medför tyngs privatekonomin nu av ett antal kostnadsposter av litet större karaktär.

Bilskrället åkte på en smäll på en parkering för en tid sedan, vilket medförde rejäl reparation. Det mesta av kostnaden gick på försäkringen, men självrisken blev man ju tvungen att stå för, vilket idag vid hämtning innebar att man tvingades ut med 4,5 tkr.

Samtidigt är det tid för den årliga servicen, något som denna gång innebär byte av samtliga filter plus litet till. Det är alltså fråga om en Stor Service. Och sådana är inte gratis. Nästa vecka ska man alltså ut med ytterligare 4,5 tkr.

Så juni månad belastas alltså av bilkostnader om minst 9 tkr. Med tanke på övriga åtaganden innebär det att sparkvoten torde komma att hamna på noll den här månaden.

Hoppet står nu till att marknaderna vänder, även om det just nu ser ut som att det inte kommer att hända.

Spridda skurar

Det regnar utav bara fanders utanför fönstret. Och det gör inte mycket till för att höja humöret.

Marknaderna är inte heller helt nådiga. De samlade aktieinnehaven är hittills under dagen ner en halv procent. Visserligen är det en aning blandat, där ett av (de mindre) innehaven skuttat upp ca 10 %, men det hjälps inte när en del av de tyngre tynger.

Träningen ligger på is, med tilltagande missnöje som effekt. Tröskeln tycks högre och högre för var dag att ta tag i det. Möjligen må jag skruva ner ambitionerna rejält så att jag åtminstone kommer igång med någonting.

Världsläget är mest deprimerande. Åtminstone med ledning av de nyheter som når en. Som vanligt är det mest Twitterdåren som gör att jag tvivlar på att positiv utveckling kommer att ske de närmaste åren.

Glada nyheter kommer dock från nästa generation. Den yngre har nu säkrat eftertraktat arbete av slag som innebär att synnerligen trevlig plattform finns för kommande år.

Annars ägnar man sig åt inläsning inför morgondagens ut…

USA nye president?

Bild
Kanske är det önsketänkande, men här hoppas man i alla fall att nästa president i USA inte kommer att heta Donald Trump. Det vore väldans behagligt om det blev någon annan. Det torde dock inte bli mannen på bilden. Även om den stollen nu har tänkt sig att kandidera.

Frågan om vilken stolle som är stolligast lämnar jag för egen del helt öppen.Det där med handelskrig

Att (aktie)marknaderna lyser rött är svårt att undgå. Och det verkar råda någon slags konsensus i världen om att det i rätt hög utsträckning är Twitterpresidenten som rår för det.

Här undrar jag hur den där tänker, egentligen. Och inte bara han, utan även de där rådgivarna och andra påhejare till den valda handlingslinjen.

Den vanligaste termen för att beskriva eländet är "handelskrig". Och det verkar väl som att Twittermarodören verkligen befinner sig i nån slags krig:

- med Kina
- med EU
- med Mexico
- med ...

I stort sett allt och alla. Exempel på kommentarer kring det hela finns här och här.

Enligt somliga rapporter man läst verkar han själv uppriktigt tro att det gynnar USA i längden. Själv tvivlar jag på det, alldeles bortsett från min hållning om att frihandel i allmänhet är något att sträva efter då det är mer gynnsamt för samtliga inblandade parter.

Trump bedriver någon slags allmän flerfrontsattack på typ hela världen. Torde inte sluta bra om han får hållas.

Tror ja…

MEF - månadens affärer

Det snurrar inom Min Egen Fond och ett antal affärer har nu genomförts. (Jag bokför när jag lägger order, så dagens fondköp hamnar på maj månad, inte på juni där de egentligen kanske borde hamna.)

Tidigare i år, med undantag för januari, har jag ägnat mig åt att bygga likviditet. Den tas nu i anspråk i syfte att hålla fondinnehaven på satta vikter enligt den modell jag följer. Men sen har jag gjort en del andra affärer också, som gjort att andra delar av MEF hamnat litet ut fas. De delarna kommer jag att rätta till senare.

Majaffärerna i sammandrag:

Fonder
1. Huvudregioner. - Köp har gjorts för 14,8 tkr, varav halva summan hamnat i Asienfonden och en större slant även i Europafonden. Någon kanske tycker att det ser ämrans dumt ut just nu, men det är en rent mekanisk följd av min viktmodell och har siktet framåt på 5-10 års sikt.
2. Sidoregioner. - Köp har gjorts om 1,4 tkr, främst i Afrikafonden och Latinamerikafonden. Köpen motiveras utifrån min viktmodell.
3. Branschfonder. - Köp har…

Det är någonting som inte är bra

Bild
Det har ju nämnts ett antal gånger att jag noterar om värdet av mina tillgångar till USD (och guld) för att försöka få någon slags referensvärden att jämföra utvecklingen i kronor räknat. Ganska stadigt märks det då att utvecklingen av mina tillgångar i kronor räknat innehåller en hel del luft. Så småningom kommer det där kanske att rätta till sig, men när det kommer att ske och hur lång tid det kommer att ta känns tämligen osäkert.

Effekten torde dock bli ett tryck nedåt på värdet av mina tillgångar räknat i kronor. Hur jag ska hantera det famlar jag efter. Har inte kommit på någon praktiskt smart idé än.

Läget för kronan mot en korg andra valutor visas i diagrammet nedan. Vill man veta mer besöker man sajten ifråga.


Sedan årsskiftet

Fem månader har snart gått av året och det är dags att på ett mer övergripande plan kika på hur det har utvecklats sig för huvudposterna.

Kassa: + 9 %
MEF: +21 %
LFS: +2 %
Kredit: +/- 0 %

Brutto: + 13 %
Netto: + 14 %

Beroende på hur dagen kommer att se ut kan utvecklingen för MEF komma att ändras, men knappast särskilt mycket. Totalt sett innebär ovanstående att jag idag har knappt 100 tkr mer än jag hade den sista december ifjol.

Omräknat till USD ser det dock inte alls lika bra ut. Ökningen av mina finansiella tillgångar (netto) blir då 4700 USD, vilket i procent blir en ökning om 6 %.

Det mesta här i världen är relativt.


Politiskt osäkerhetsindex

Bild
Se där. Nu har man lärt sig något nytt.

I diagrammet visas ett osäkerhetsindex som jag nog kan tänka mig att följa framöver. För en beskrivning av detsamma rekommenderas besök på Ekonomifakta och vidarefölj av där levererade länkar. Indexet i fråga finns även på landnivå, bland annat för Sverige.

Den undflyende miljonen

Inte blir det den här månaden heller som jag når till en mkr i tillgångar, utan det verkar förskjutas till nästa månad. I nettoförmögenhet ser det ut som att en mkr kommer att nås i september, i finansiella bruttotillgångar i juni nästa år och i finansiella nettotillgångar i september nästa år.

Men även dessa uppskattningar kan vara väl så optimistiska. Kostnader uppstår, utgifter skall betalas. Bilen är på reparation, nya glasögon behöver nu verkligen införskaffas, semestern står för dörren, sällskapet vill ut och resa i höst, etc. Somt annat kan snålas in på för att klara det där utan negativ inverkan på sparandet, annat inte.

Tummarna håller man för att världen ska svänga av i gynnsam riktning. Trots allt.

Privatekonomposer

De börjar bli många nu, de där privatekonomerna på div. banker och så. Mer och mer plats i media tar de också. På gott och ont.

Men fånigt blir det när alla tar nästan samma pose på fotografierna. Lite tufft, kaxigt och sammanbitet ska det tydligen vara nu. Kanske för att signalera någon slags modigt oberoende. Eller så.

Fjantigt är det i alla fall. I mina ögon.


Om att snubbla på mållinjen

Hittills i år har ju Min Egen Fond gått ganska bra, med en samlad uppgång om knappa 15 %. Den senaste veckan har som väl alla märkt varit litet annorlunda på grund av den där Twitterförhandlaren.

Konsekvensen av det hela gör att det ser ut som att jag snubblar på mållinjen när det gäller att nå den där "magiska" gränsen om en miljon kronor.

För närvarande ser prognosen ut så här:

- 1 mkr i totala tillgångar: juni
- 1 mkr i nettoförmögenhet: september

- 1 mkr i finansiella bruttotillgångar: juni nästa år
- 1 mkr i finansiella nettotillgångar: september nästa år

Skakar det nu till ännu mer under resten av maj torde dock angivna tidpunkter förskjutas. Litet surt är det, eftersom jag den 30 april bara befann mig 0,3 % under den första gränsen.

Annars fortsätter jag på den nu inslagna vägen och avvaktar utvecklingen. Medel hålls i beredskap. Nysparandet styrs in på sparkonto.

Överhuvudtaget verkar jag inte ensam om den hållningen. Enligt statistik om fondsparande verkar det som a…

Plan och verklighet

Bild
Den nedgång jag väntat på kom då till sist. Återstår att se hur långt det går. Avvaktar ett tag till innan köp görs.
Plan och verklighet illustreras nedan ... på två sätt ...
Tristess

Konferens. Tekniska manicker för ledning och styrning.
Budskap: Allt kan göras. Allt är eller blir enkelt.
Verklighet: Inte fullt så enkelt. Och dyrt.

En bisarr värld

"Stockholmsbörsen har fallit tungt efter helgen på förnyad oro över handelskonflikten mellan Kina och USA. Detta sedan USA:s president Donald Trump på Twitter hotat höja tullarna mot Kina till 25 procent på varor för 200 miljarder dollar på fredag."

Budskap => Tolkning(ar) => Reaktion

Märklig värld man lever i ...

Skalv

Kanske är det dags nu för nedgången. En kommentar från Trumpdåren verkar sänka Asien idag och nivån på fallet tycks kraftigt nog för att kunna bli litet allvarligare.

Blir det så kan mer långsiktiga möjligheter öppna sig, då jag nu har drygt 20 % av MEF i reserv. Plus litet till på buffertkonton.

Man får väl avvakta ett tag och se hur det går.

Miljonär

Just idag är jag 0,32 % från att ha 1 mkr i tillgångar, om jag då räknar in precis allt jag äger och har.

Hurra?

Njae. Det beror litet på hur man räknar.

Till mina egenheter hör att jag noterar värdet av Min Egen Fond (MEF) i USD och i gram guld, förutom då i kronor. Det där sker automatiskt i ett kalkylblad jag har. Startdatum för noteringarna är den 20 juni 2016, dvs. måndagen innan Brexit-valet. Sedan dess har MEF ökat i värde med 184 %, inkl. egna insättningar. Räknar man om det till USD blir dock värdeökningen 147 % och räknat i gram guld 148 %.

Under perioden har dollarn ökat i värde mot kronan med 16 % och guldpriset räknat i kronor/gram har ökat med 15 %. I dollar räknat har guldpriset i princip stått stilla.

Det där innebär att min miljon egentligen är värd ca 150 tkr mindre numera jämfört med vad den hade varit utan kronförsvagningen mot dollar respektive guld. (Egentligen kanske man borde räkna mot en korg valutor, men det här funkar för mig.)

Räknar man bara på MEF blir de…

Några balansräkningsnoteringar

I december 2008 befann sig min ekonomi på något slags botten. Förklaringen till det finns bland annat att söka i en slags företagsverksamhet som av litet olika skäl inte visade sig bära. Under slutet av den perioden förvärrade jag dessutom situationen genom att dra på mig en del onödiga skulder.

Från januari 2009 vände det i och med att jag då åter säkrade stabilt inflöde av pengar genom lönearbete. Hur det nu än är ger lönearbete den fördelen att (det privatekonomiska) livet blir mer förutsägbart och med litet planering ger det steg för steg möjlighet att påverka saker och ting åt det positiva hållet.

Läget i december 2008 kan avläsas i balansräkningen. Tillgångarna översteg skulderna, så det var inte en fullständig katastrofsituation. Tillgångarna var dock begränsade: kassa, livförsäkringen, en bil och litet lösöre. Skuldernas andel av tillgångarna låg då på 54 %. Idag ligger skuldernas andel på 4 % och har en helt annan karaktär än då. (Dagens skuld är latent i och med att det hand…

Förhandstitt

Av allt att döma landar sparkvoten på 40 % den här månaden. Och de finansiella tillgångarna ser ut att öka med 4,2 % efter att Min Egen Fond värdeutvecklats med 4,19 %, exkl. egna insättningar.

Både fonder och aktier har skuttat till rejält under månaden, till delar kronkursdopat.

Nu tar jag helg. Som vanligt planeras inget deltagande alls under fanorna.

Miljonsniff

Månaden börjar närma sig sitt slut och min otåliga sida visade sig igen. Den här gången tog det sig uttryck i två mer ogenomtänkta aktieköp av spekulationskaraktär. Visserligen rör det sig om investmentbolag, typ, vilket innebär någon slags inbyggd riskspridning, men både innehaven är av utpräglad högriskkaraktär. (Spekulationerna läggs på det kontot och räknas inte in i riktiga aktiehögen. Inte än.)

Huvudspåret är dock fortsatt likviditetsuppbyggnad. Månadens resultat kommer att vara betydligt högre än vanligt och marknadernas uppskutt den senaste månaden kommer att också att ha skyfflat värdet av de samlade innehaven uppåt. Så på huvudmarknaderna gäller fortsatt försiktighet och avvaktan, inte minst mot bakgrund av valutarörelserna här på sistone. (Här sällar jag mig inte till den kör som sjunger det eviga fallets visa, utan tar höjd för det omvända, nämligen att det kommer en korrigering så småningom.)

Den senaste kalkylbladsjusteringen visar att jag nu sniffar på miljonen, redan d…