Inlägg

Visar inlägg från 2019

Augusti - Sammanfattad

Seg och litet tråkig månad.

- Kvar av inkomsterna blev 11,9 tkr, vilket innebar en sparkvot om 38 %.
- Fonder och aktier gick ner med 3,1 tkr, så nettot blev 8,8 tkr.
- De finansiella tillgångar ökade med 1 %.
- Nettoförmögenheten ökade med 0,9 %.

Miljonmålet:
- I samlade tillgångar: Uppnått.
- I nettoförmögenhet: Om två månader.
- I finansiella tillgångar: Om elva månader.
- I finansiella nettotillgångar: Om fjorton månader.

Men bara om och kanske.

Snart månadsskifte

Och man gör en spaning på utvecklingen.

Som det ser ut nu kommer månadens sparkvot att landa rejält högre än normalt, om än inte högt nog för att kompensera nedgångarna i fonder och aktier. Dessa nedgångar innebär att de finansiella tillgångarna totalt sett kommer att ha minskat, vilket de också gjorde i maj.

Fondläget i MEF är så att nedgången under augusti hittills ligger på 3 % av månadens ingångsvärde.

Resultatet av det har blivit att kassan tagits i anspråk och fondköp gjorts i så pass stor utsträckning att vikterna enligt viktmodellen nu är återställda, bortsett från de allra senaste dagarnas utveckling.

Siktet ställs nu mot nästa månadsskifte. Och just nu ser det ut som att (givet normal utveckling enligt kalkylerna) kommande månads sparslant ska räcka för att hålla balansen inom MEF.

Men ...

Mycket ter sig så oroligt ut i världen just nu, att den vanligtvis probabilistiskt färgade syn man här har på skeendena (under normalantaganden) inte verkar räcka till. Stupiditet och andr…

Diversifiering - exempel

Min Egen Fond består av ett antal konton hos Avanza, uppdelade på

A - indexfonder (ISK)
B - aktivt förvaltade fonder (ISK)
C - traditionellt fondkonto
D - aktier (ISK)
E - räntefonder
F - sparkonto
G - spekulationskonto (ISK)

Normalt sett redovisar jag inte per konto, utan enligt den uppdelning som finns under fliken Min Egen Fond, som stämmer bättre med hur jag tänker kring nysparandet. I C sätts sedan den 11 april 2016 inget nysparande. Kontot hänger med sedan tiden jag hade allt hos Swedbank.

Aktuell fördelning av innehaven per konto, exkl. spekulationskontot, är idag (i procent):

A: 45
B: 12
C: 12
D: 14
E: 15
F: 2

Utvecklingen totalt under senaste 12 månader uppgår till 5,82 %. Då ingår alltså nedgången under slutet av förra året. Utvecklingen har dock inte varit jämn över alla konton, utan ser ut så här (i procent):

A: 3,5
B: 14,4
C: 1,3
D: 9,4
E: 2,1
F: 0,7

Rent allmänt är riskspridning (= innehav av inte helt korrelerade tillgångar) bra, ty när det ena går sämre går det andra b…

Nördig värdenotering

Värdet av Min Egen Fond har sedan måndagen innan brexitvalet ökat med 195 %, inräknat nysparande. Gäller när värdet noteras i SEK.

Noterar man om till USD har utvecklingen under samma period varit 152 %. Bra mycket lägre alltså.

Fixar man till noteringen så att den handlar om hur många gram guld jag kan köpa för fondvärdet stannar värdeökningen vid 115 %. Väldigt mycket lägre än noteringen i det som av någon har kallats svepetas ...

Intrycket blir att väldigt mycket av det som jag sparat ihop i det stora hela består av luft ...

Och när det ska rätta till sig, vilket det nog kanske kommer göra så småningom, kan det nog komma att bli litet trist.

Träningsläget

Omstart den 1 augusti i år.

Sedan dess:
- 10 träningspass
varav
- åtta pass stavgång om totalt 43 km
- två pass cykel om totalt 46 km

Viktutveckling
- 7,7 % av planerad viktnedgång avklarad

Fokus ligger helt och hållet på att få upp energiförbrukningen något. Äter som vanligt, men kanske litet mer återhållsamt.

Från början tänkt att exklusivt ägna mig åt stavgång, då energiförbrukningen med de stavar jag använder ligger ca 50 % över den man når upp till med enbart gång, men det blev för tråkigt. Kommer nu att varva gång, stavgång och cykel ett tag.

All träning genomförs utomhus.

Kvar denna månad: Åtta pass.

Genomsnittlig effektiv årsavkastning - igen

Avanza presenterar ju den genomsnittliga årsavkastningen genom att ta den totala och räkna om och så. Och egentligen är det ju det som spelar roll, hur det ser ut på helheten.

För min del, avkastning per år, sedan starten i april 2016:

Totalt: 11,29 %

Per konto:
- indexfonder: 13,64
- aktiva fonder: 11,84
- gamla fondkontot (ej ISK): 12,60
- aktier: 6,83
- räntefonder: 1,94
- sparkonto: 0,75

Exkl spekulationerna, som inte påverkar mycket på helhet och dessutom inte genererar stabila värden nog att meningsfullt inkluderas i ovanstående.

Det tuffar på. Inte så att jag blir jätterik. Men 11,29 % per år är bra mycket bättre än ingenting på banken.

Läget - Min Egen Fond

Efter sommarens spenderande hade jag hoppats på en något bättre utveckling under augusti, men det är som det är.

MEF har under månaden minskat i värde med 3,55 %.

- huvudregionerna minskat med 4,26 %
- sidoregionerna minskat med 5,84 %
- branschfonderna minskat med 2,40 %
- guldfonden ökat med 4,82 %
- aktierna minskat med 5,99 %
- spekulationerna minskat med 7,13 %
- räntefonderna upp med 0,05 %

Tämligen surt, alltså.

Åtgärd: Kassan tas nu i anspråk. Köp omfattande 4,95 % av månadens ingångsvärde har gjorts i fonderna riktade mot huvudregioner. Fortsätter det ner, fortsätter köpen.

MEF befinner sig efter köpen i balans enligt viktmodellen, förutom att det finns mer i aktier och mindre i räntefonder än modellen är satt till.

I huvudsak följer jag alltså Plan A även nu.

Några smärre anmärkningar

Måndag morgon, präglad av en smula eftertänksamhet.

Träningsambitionerna grusades något igår till följd av efterverkningarna från lördagens tillställning, som var väldigt trevlig. Konsekvenserna dagen efter var dock av slaget att fysisk aktivitet av ansträngande slag inte var att tänka på.

Det innebär behov av kompensation, så ikväll ska aktiviteten genomföras.

I övrigt noterar man att marknaderna knasat till sig igen, inte helt oväntat. Årets uppgångar har man härifrån åskådat med viss skepsis och under uppgångsfaserna har valet blivit att bygga kassa.

Fredagens nedgång samt morgonens signaler från Asien gör nu att försiktiga köp inleds. Läget är så att MEF nu innehåller 5,5 % likvida medel. Långsiktigt ska den andelen ligga på 2 %.

Dumt vore det dock att omsätta hela slanten, så dagens order omfattar 1/10 av den tillgängliga slanten. Pengarna styrs in i indexfonderna.

Det är mycket möjligt att det kommer att fortsätta utför nu. Massor av oroande tecken finns i nyhetsflödet: handelsk…

Augusti: Träning

Första passet genomfördes igår.

Aktiviteten blev stavgång, sträckan 5,5 km, tidsåtgången 57 minuter.

I morse genomfördes första vägningen. Och enligt den väger jag nu 80,0 kg. Som då får fungera som startvikt att jämföra mot. Uppföljningen av viktutvecklingen kommer framöver bara att ske på söndagar och då i form av ett medelvärde över veckans mätvärden.

Nästa pass: På lördag.

Träningsambitioner - augusti

Bloggen ändrar nu litet karaktär ett tag.

Under året hittills har jag inte tränat, men nu ska det bli ändring på det. Effekten av träningsuppehållet syns bland annat på ökad vikt och på minskad rörlighet i största allmänhet. Och det trivs jag inte med.

Så det är dags att göra något åt det.

Först gäller det att öka energiförbrukningen och få upp flåset något. Jogging/löpning är inte att tänka på, då det är för belastande för leder och så.

Valet faller därför på gåstavarna, som är av fjädrande typ, med bevisad effektivitet om man använder dem rätt.

För att hålla ambitionerna på lagom nivå läggs träningsprogram upp månad för månad. Därefter görs utvärdering och nytt program läggs för nästa månad.

Augusti månads program blir fyra pass per vecka, om en timme vardera, med till en början inte alltför högt tempo. Genomförda pass redovisas på bloggen, i syfte att sätta litet press på mig och för att se träningsmängden ackumuleras (belöningseffekt i sig).

Därtill börjar jag åter systematiskt fö…

Sammanfattning - juli

Så där. Då var det dags att sammanfatta semestermånaden juli.

1. Aktiviteter. Månaden har till största delen bestått av ledighet, vilket bland annat inneburit transporter runt landet. Besök har gjorts vid div. sevärdheter, som t.ex. ett geologiskt intressant lågfjällsområde, några nationalromantiska bostäder, en schlagersångarminnesplats, ett casino, ett fiskeläge, ett friluftsmuseum som innehåller nästan allt, flera stora dammar, renskötselområden, kanaler, slussar, en grav, två storstäder och ett havsbad. Med mera.

Aktiviteterna har fört med sig merkostnader för drivmedel, logi, restaurangbesök och inträdesbiljetter. Därtill har utlägg gjorts för kommande resa till utlandet. En kostym har även inhandlats för kommande social tillställning.

Med andra ord, en dyr månad.

2. Resultat. De totala intäkterna uppgick under månaden till 38,4 tkr. I dessa ingår lön plus återbetalningar från sällskapet för div. utlägg under resorna. Löneutbetalningen var också högre än vanligt, då semesterersät…

Förhandstitt juli - utan siffror

Semestermånaden juli börjar närma sig sitt slut och det är dags att börja ordna till saker och ting efter de senaste veckornas släpphänthet.

Kostnadsläget under månaden har varit osedvanligt högt. Ett antal färder runt landet har inneburit tämligen omfattande hotell-, restaurang- och drivmedelskostnader. Dessutom har utlägg gjorts för resa till det soliga utlandet i september. Därtill har pengar lagts på en kostym till stundande social begivenhet.

Alltsomallt kommer det där att resultera i negativ sparkvot denna månad. Tack vare att marknaderna fortsatt uppåt under månaden blir nettot ändå en ökning av finansiella tillgångar, reala tillgångar och totala tillgångar. För första gången på evigheter ser det även ut som att värdet av de totala tillgångarna kommer att överstiga 1 mkr. Om nu inte marknaderna dyker idag eller i morgon.

Konsekvensen av månadens excesser blir nu framöver att vända på slantarna. Visserligen finns behov av ytterligare inköp som nya glasögon och ny mobil och en de…

Avståndet till miljonen

Just i skrivande stund finns inget sådant avstånd, då de samlade tillgångarna just idag uppgår till något litet mer än 1 mkr. Och om allt går väl håller det i sig även till månadens slut.

Räknat som nettoförmögenhet ser det ut som att miljonen nås i september i år. I termer av finansiella bruttotillgångar nås målet i maj nästa år och räknat i finansiella nettotillgångar i september nästa år.

Vis av gammal erfarenhet vet jag dock att mycket hinner hända innan dess som kan ändra det hela kraftigt.

Men just idag ser det bra ut.

Det där med att balansera marknaden

Bild
Svårt. Kanske omöjligt. Men vissa försök görs.

Diagrammet visar offensivt (grönt och höger skala) respektive defensivt (blå kurva och vänster skala) innehav i Min Egen Fond under 2019. Grunden i min strategi är visserligen månadssparande enligt viktad modell, men när utvecklingen varit som det senaste året köper jag nu fonder bara efter nedgångar. Efter uppgångar bygger jag kassa.

Allt efter juni i diagrammet är plan/prognos.


Min guldfond

Den brukar svänga till följd av hävstångseffekt och litet annat. Går alltså inte mot guldpriset, utan fonden består av företag i guldproduktionsbranschen.

Årets utveckling per månad:

+ 8,5 %
+ 0,6 %
+ 3,3 %
- 6,1 %
+ 0,3 %
+ 18,3 %
+ 0,7 %

Den svänger en del, som synes, men funkar bra som balanspost. Andelen av Min Egen Fond som den står för ligger just nu på 1,2 %.
Bygger kassa igen

Läste på igår, om det ena med det tredje.

Resultatet av det läsandet blev att tre av mina spekulationsinnehav såldes nu för en stund sedan. Två av dessa var solenergiföretag, det tredje ett mer allmänt riktat cleantech-företag. En försäljning resulterade i förlust om 2-3 %, de andra i vinster om ca 20 % respektive 150 %. Förmodligen var det dumt att sälja det sistnämnda, men aktuell uppgång ter sig väl häftig på kort tid, så jag valde att kliva av.

Förutom ovanstående valde jag att avstå deltagande i det vågspel som igår omnämndes.

Jag är iofs intresserad av cleantech-företag i tidiga skeden, men behöver läsa på och hålla den totala risknivån på rimlig nivå. Och just nu ser det ut som att totalen kräver kassa igen.

Friskt vågat?

Nu anmälde jag mig till en sån där emission igen. Känns som ett vågspel.

Återkommer med resultatet av våghalsigheten småningom.

Upp som en sol

För en liten tid sedan anmälde jag intresse att delta i en sån där emission. Inte med stora slantar, men ändå. Företaget ifråga heter SolTech Energy.

Den tilldelning jag fick var lägre än jag ville, så det blev inte särskilt stora slantar investerade.

Nu har då innehavet på en dryg månad gått upp med 140 % och jag funderar. Sälja? Glömma bort dem och åka med, ev. ned?

Alla dessa val ...

Sammanfattning Juni

Månaden blev tung, med extrautgifter förebilden och för semesteraktiviteterna.

1. Månadsresultatet landade på minus 5,3 tkr, vilket gav en sparkvot om minus 17 %.

2. Värdeökningar för fonder och aktier landade på plus 19,9 tkr. Så de finansiella tillgångarna ökade totalt med 14,6 tkr.

3. De samlade tillgångarna ökade i värde med 1,3 % och uppgick till något litet knappt 1 mkr. Det egna kapitalet ökade med 1,4 % och de finansiella tillgångarna med 1,7 %.

Miljonen nåddes inte den här månaden heller, men det var ganska nära.

Ibland spelar jag

Ibland händer det att jag spelar. På rena turspel, som Lotto, Triss eller Eurojackpott. Oftast dock på sportspel, som Oddset, Stryktipset eller på Bomben.

I allmänhet är det där att lura sig själv och inkomna vinster höjer sig sällan över tid över gjorda insatser. Totalt sett är det en förlustaffär sånt.
Så varför göra det?
Det enklaste svaret har väl med nöje och litet spänning i tillvaron att göra. Blotta möjlighet att på Eurojackpott landa 10-90 miljoner EUR är fascinerande. Och för mig är den möjligheten värd de 25 kr i veckan jag avdelar dit. Visst, jag vet att jag skulle kunna använda de 1300 kr det innebär per år bättre, t.ex. i sätta dem i fonder med förväntad avkastning om 10 % årligen och på så sett tjäna på det, men på vald spelnivå är det för mig värt att spela spelet för att ha en 100-miljondels chans till fantasisummorna.
Bombenspelandet fyller annat syfte. Här handlar det om att förgylla tittandet på en eller annan match, som nu under damernas fotbolls-VM.
För någon vec…

Fondläget

Utvecklingen hittills i juni.

Totalt: 4,89 %

Fonder: 5,28 %
- huvudregioner: 5,22 %
- sidoregioner: 4,74 %
- branschfonder: 4,50 %
- ädelmetaller: 18,27 %

Aktier: 6,47 %
Spekulationer: 14,07 %

Räntefonder: 0,23 %

Ovanligt stark månad. Men med luft i utvecklingen. Guldpriset har stuckit i väg en del.

Nya köp bromsas. Dags att bygga kassa igen.

Det svänger

Nittonde juni. En bit in i sommaren. Så pass att det snart är midsommar.

En titt på läget i Min Egen Fond leder till behov av eftertanke. Det senaste året har svängt en del och man kan väl misstänka att så även kommer att ske nu kommande två månader.

Bland mina kalkylblad finns en månadsvis sammanställning där nysparande och avkastning ställs i relation till ingående värde för de finansiella nettotillgångarna. Utvecklingen månad för månad under 2019 ser så ut så här, i procent, presenterat i ordningen nysparande, avkastning och total förändring av de finansiella nettotillgångarna:

Januari: 1,00/3,79/4,78
Februari: 0,49/1,67/2,16
Mars: 1,02/1,48/2,51
April: 1,59/2,43/4,01
Maj: 1,30/-2,48/-1,18
Juni: 0,80/2,44/3,24 (prognos)

Enligt mina sparambitioner och normalavkastningsantaganden skiljer det där sig kraftigt från hur en prognosticerad normalmånad under året är tänkt att se ut:

Normalmånad: 0,93/0,48/1,41

Det sista har ett långsiktigt perspektiv och används mest som ett slags grundlägg…

En dag som denna

Trump. Kina. Draghi. Ingves. Brexit. Iran. Hongkong.
För att bara nämna något.

Snart semester

Det är mindre än en vecka kvar nu till årets huvudsemester. Som vanligt tar jag ut 25 dagar, vilket i veckor räknat blir fem. Och så har jag hållit på ett antal år, vilket då gjort att jag utöver årets tilldelning av semesterdagar (32) har 31 dagar sparade.

Nu får man inte ha mer än 30 dagar sparade, något som i sin tur innebär att jag måste ta ut hela årets semester i år, plus en dag. Två dagar har jag redan tagit ut och räknar jag nu rätt innebär det att jag har ytterligare sex dagar som jag måste ta ut i år. Det blir nog till hösten, som en resa.

Den som spar han har, som det heter.

Annars medför i mitt fall semestern extrakostnader. Att stanna hemma och göra ingenting är inte ett alternativ. Jag vill ut på vägarna i landet, åtminstone någon eller några veckor. I år blir det två svängar, en med sällskap och en på egen hand. Första svängen med bil, andra kanske med andra transportmedel. Drivmedel, boende och restaurangmat är vad som driver kostnaderna tillsammans med ett eller annat…

Söndagsnotering

Det har blivit en del uteätande och det kostar ibland mer än det smakar. Åtminstone här stan. Bra kockar lär vara en bristvara, vilket för ofta visar sig i halvdana matupplevelsen även på de litet finare (= dyrare) krogarna här.

Sånt irriterar.

Men igår var det bra. Trehundrakronor spenderades på burgare plus ett lämpligt glas rött. Burgaren var i sig helt OK, men i kombination med vinet förhöjdes upplevelsen. Så det var värt det.

Annars våndas jag över bilutgifterna. Så pass, faktiskt, att jag börjat räkna på ett liv utan bil, vilket innebär en transportkombination som inkluderar taxi och hyrbil vid behov. Det är inte helt säkert att det blir dyrare. Krångligare, men inte dyrare.

Funderar vidare på det där. Kanske är det värt ansträngningen att räkna seriöst på det hela.


Pingst

Och jag har nyss noterat att MEF skuttat uppåt igen.

I nyhetsflödet förekommer artiklar om börsyra blandat med experter som menar att man bör sälja nu. Undrar om de själva gör det eller om det bara är tomprat. De har ju betalt för att säga saker de där, men deras egna agerande är som alltid höljt i dunkel.

Själv fortsätter jag som vanlig. Just nu gör jag ingenting, utan avvaktar nästa lön. Förutom då att jag ledsnat på min Afrikafond och byter den mot annan Afrikafond. Utbudet av rena såna är begränsat, men den jag äger har mest bara varit dyr och dålig. Provar alltså den andra istället.

Fick f.ö. tilldelning av aktier i SolTech Energy, men bara en tiondel av vad jag ville ha. Litet trist, men hittills ser det i alla fall ut som att jag köpt en krona för fyrtio öre, typ. Och det är ju bra, för alla kronor räknas.

Annars ägnas dagen åt slöande. Kanske ute i solen.

Det är varmt.

Nationaldag

Bild
Slappt och slött.
MEF är åter över 500 tkr.
Nöjd.Kostnader

Förutom de avbräck marknadsutvecklingen nu medför tyngs privatekonomin nu av ett antal kostnadsposter av litet större karaktär.

Bilskrället åkte på en smäll på en parkering för en tid sedan, vilket medförde rejäl reparation. Det mesta av kostnaden gick på försäkringen, men självrisken blev man ju tvungen att stå för, vilket idag vid hämtning innebar att man tvingades ut med 4,5 tkr.

Samtidigt är det tid för den årliga servicen, något som denna gång innebär byte av samtliga filter plus litet till. Det är alltså fråga om en Stor Service. Och sådana är inte gratis. Nästa vecka ska man alltså ut med ytterligare 4,5 tkr.

Så juni månad belastas alltså av bilkostnader om minst 9 tkr. Med tanke på övriga åtaganden innebär det att sparkvoten torde komma att hamna på noll den här månaden.

Hoppet står nu till att marknaderna vänder, även om det just nu ser ut som att det inte kommer att hända.

Spridda skurar

Det regnar utav bara fanders utanför fönstret. Och det gör inte mycket till för att höja humöret.

Marknaderna är inte heller helt nådiga. De samlade aktieinnehaven är hittills under dagen ner en halv procent. Visserligen är det en aning blandat, där ett av (de mindre) innehaven skuttat upp ca 10 %, men det hjälps inte när en del av de tyngre tynger.

Träningen ligger på is, med tilltagande missnöje som effekt. Tröskeln tycks högre och högre för var dag att ta tag i det. Möjligen må jag skruva ner ambitionerna rejält så att jag åtminstone kommer igång med någonting.

Världsläget är mest deprimerande. Åtminstone med ledning av de nyheter som når en. Som vanligt är det mest Twitterdåren som gör att jag tvivlar på att positiv utveckling kommer att ske de närmaste åren.

Glada nyheter kommer dock från nästa generation. Den yngre har nu säkrat eftertraktat arbete av slag som innebär att synnerligen trevlig plattform finns för kommande år.

Annars ägnar man sig åt inläsning inför morgondagens ut…

Maj - sammanfattning

Månadens sparslant (resultat) landade på 10,9 tkr, vilket gav en sparkvot om 35 %. Konsumtionsnivån har varit låg, trots att jag inte haft nån känsla av att snåla.

Till sparslanten läggs en avkastning som var negativ och uppgick till minus 20,1 tkr. De finansiella bruttotillgångarna minskade därmed med 10 tkr under månaden.

Förändringen av finansiella tillgångar blev - 1,2 % och förändringen av eget kapital - 1,1 %.

En trist månad, ty jag gillar inte när sista raden blir röd.

USA nye president?

Bild
Kanske är det önsketänkande, men här hoppas man i alla fall att nästa president i USA inte kommer att heta Donald Trump. Det vore väldans behagligt om det blev någon annan. Det torde dock inte bli mannen på bilden. Även om den stollen nu har tänkt sig att kandidera.

Frågan om vilken stolle som är stolligast lämnar jag för egen del helt öppen.Det där med handelskrig

Att (aktie)marknaderna lyser rött är svårt att undgå. Och det verkar råda någon slags konsensus i världen om att det i rätt hög utsträckning är Twitterpresidenten som rår för det.

Här undrar jag hur den där tänker, egentligen. Och inte bara han, utan även de där rådgivarna och andra påhejare till den valda handlingslinjen.

Den vanligaste termen för att beskriva eländet är "handelskrig". Och det verkar väl som att Twittermarodören verkligen befinner sig i nån slags krig:

- med Kina
- med EU
- med Mexico
- med ...

I stort sett allt och alla. Exempel på kommentarer kring det hela finns här och här.

Enligt somliga rapporter man läst verkar han själv uppriktigt tro att det gynnar USA i längden. Själv tvivlar jag på det, alldeles bortsett från min hållning om att frihandel i allmänhet är något att sträva efter då det är mer gynnsamt för samtliga inblandade parter.

Trump bedriver någon slags allmän flerfrontsattack på typ hela världen. Torde inte sluta bra om han får hållas.

Tror ja…

MEF - månadens affärer

Det snurrar inom Min Egen Fond och ett antal affärer har nu genomförts. (Jag bokför när jag lägger order, så dagens fondköp hamnar på maj månad, inte på juni där de egentligen kanske borde hamna.)

Tidigare i år, med undantag för januari, har jag ägnat mig åt att bygga likviditet. Den tas nu i anspråk i syfte att hålla fondinnehaven på satta vikter enligt den modell jag följer. Men sen har jag gjort en del andra affärer också, som gjort att andra delar av MEF hamnat litet ut fas. De delarna kommer jag att rätta till senare.

Majaffärerna i sammandrag:

Fonder
1. Huvudregioner. - Köp har gjorts för 14,8 tkr, varav halva summan hamnat i Asienfonden och en större slant även i Europafonden. Någon kanske tycker att det ser ämrans dumt ut just nu, men det är en rent mekanisk följd av min viktmodell och har siktet framåt på 5-10 års sikt.
2. Sidoregioner. - Köp har gjorts om 1,4 tkr, främst i Afrikafonden och Latinamerikafonden. Köpen motiveras utifrån min viktmodell.
3. Branschfonder. - Köp har…

Det är någonting som inte är bra

Bild
Det har ju nämnts ett antal gånger att jag noterar om värdet av mina tillgångar till USD (och guld) för att försöka få någon slags referensvärden att jämföra utvecklingen i kronor räknat. Ganska stadigt märks det då att utvecklingen av mina tillgångar i kronor räknat innehåller en hel del luft. Så småningom kommer det där kanske att rätta till sig, men när det kommer att ske och hur lång tid det kommer att ta känns tämligen osäkert.

Effekten torde dock bli ett tryck nedåt på värdet av mina tillgångar räknat i kronor. Hur jag ska hantera det famlar jag efter. Har inte kommit på någon praktiskt smart idé än.

Läget för kronan mot en korg andra valutor visas i diagrammet nedan. Vill man veta mer besöker man sajten ifråga.


Sedan årsskiftet

Fem månader har snart gått av året och det är dags att på ett mer övergripande plan kika på hur det har utvecklats sig för huvudposterna.

Kassa: + 9 %
MEF: +21 %
LFS: +2 %
Kredit: +/- 0 %

Brutto: + 13 %
Netto: + 14 %

Beroende på hur dagen kommer att se ut kan utvecklingen för MEF komma att ändras, men knappast särskilt mycket. Totalt sett innebär ovanstående att jag idag har knappt 100 tkr mer än jag hade den sista december ifjol.

Omräknat till USD ser det dock inte alls lika bra ut. Ökningen av mina finansiella tillgångar (netto) blir då 4700 USD, vilket i procent blir en ökning om 6 %.

Det mesta här i världen är relativt.


Politiskt osäkerhetsindex

Bild
Se där. Nu har man lärt sig något nytt.

I diagrammet visas ett osäkerhetsindex som jag nog kan tänka mig att följa framöver. För en beskrivning av detsamma rekommenderas besök på Ekonomifakta och vidarefölj av där levererade länkar. Indexet i fråga finns även på landnivå, bland annat för Sverige.

Förhandstitt - maj

Det har rört på sig litet under maj. Preliminärt kommer det att ha sett ut så här, med reservation för vad som händer idag och på fredag.

Totalt sett ser det ut som att nettoförmögenheten under månaden kommer att ha minskat något, med 0,2 % så där. Kanske det blir ytterligare någon eller några tiondels procents minskning. Förklaringen är naturligtvis marknadsläget, som ju varit rätt surt under månaden.

Fond- och aktieinnehavet kommer dock att vara oförändrat, till följd av hyfsat stora köp i syfte att anpassa innehaven till min viktmodell. Nedgångar ger alltså anledning till köp i min värld. Pengarna har hämtats från sparkontot, som därmed minskat med 99,3 %, dvs. jag har nästan tömt det. (Fler köp planeras, men lär ske tidigt nästa månad. Slantarna till dessa köp står försäljning av räntefonder för.)

Utöver fondköp har även spekulationsinnehaven ökats, med 130 %.

I viss mån stärker jag ändå likviditeten, men på lönekontot, där behållningen ser ut att öka med cirka 10-15 %, beroende p…

Den undflyende miljonen

Inte blir det den här månaden heller som jag når till en mkr i tillgångar, utan det verkar förskjutas till nästa månad. I nettoförmögenhet ser det ut som att en mkr kommer att nås i september, i finansiella bruttotillgångar i juni nästa år och i finansiella nettotillgångar i september nästa år.

Men även dessa uppskattningar kan vara väl så optimistiska. Kostnader uppstår, utgifter skall betalas. Bilen är på reparation, nya glasögon behöver nu verkligen införskaffas, semestern står för dörren, sällskapet vill ut och resa i höst, etc. Somt annat kan snålas in på för att klara det där utan negativ inverkan på sparandet, annat inte.

Tummarna håller man för att världen ska svänga av i gynnsam riktning. Trots allt.

Privatekonomposer

De börjar bli många nu, de där privatekonomerna på div. banker och så. Mer och mer plats i media tar de också. På gott och ont.

Men fånigt blir det när alla tar nästan samma pose på fotografierna. Lite tufft, kaxigt och sammanbitet ska det tydligen vara nu. Kanske för att signalera någon slags modigt oberoende. Eller så.

Fjantigt är det i alla fall. I mina ögon.


Fondläget - maj

Det har varit en sur månad för Min Egen Fond. Totalt sett har den gått ner med 2,87 % under månaden. Såväl fonder (- 3,68 %) som aktier (- 3,43 %) har tyngt, medan räntefonder och spekulationsinnehaven har hållit emot.

Spekulationsinnehaven är nya och består av NAXS, Fram Skandinavien och Loudspring. Ytterligare ett kan vara på väg, om jag får tilldelning. Beroende på hur dessa utvecklas kan de så småningom föras över till ordinarie portfölj.

Bland fonderna har Asien, Europa, Afrika och teknologi gått sämst. Enda positiva bidragen finns i fastigheter och läkemedel.

Nedgången har inneburit fondköp främst i Asienfonden. Fler köp kan komma att göras till veckan. Jag följer min viktmodell i köpen. Modellen justeras något som anpassning till spekulationsköpen. För tillfället minskas likviditetsreserven och tas ner till noll. Även räntefonder minskas nu till förmån för fortsatta köp av aktiefonder.

De defensiva innehavens andel av MEF kommer efter nästa veckas köp att ligga på 18 %. De får …

Om att snubbla på mållinjen

Hittills i år har ju Min Egen Fond gått ganska bra, med en samlad uppgång om knappa 15 %. Den senaste veckan har som väl alla märkt varit litet annorlunda på grund av den där Twitterförhandlaren.

Konsekvensen av det hela gör att det ser ut som att jag snubblar på mållinjen när det gäller att nå den där "magiska" gränsen om en miljon kronor.

För närvarande ser prognosen ut så här:

- 1 mkr i totala tillgångar: juni
- 1 mkr i nettoförmögenhet: september

- 1 mkr i finansiella bruttotillgångar: juni nästa år
- 1 mkr i finansiella nettotillgångar: september nästa år

Skakar det nu till ännu mer under resten av maj torde dock angivna tidpunkter förskjutas. Litet surt är det, eftersom jag den 30 april bara befann mig 0,3 % under den första gränsen.

Annars fortsätter jag på den nu inslagna vägen och avvaktar utvecklingen. Medel hålls i beredskap. Nysparandet styrs in på sparkonto.

Överhuvudtaget verkar jag inte ensam om den hållningen. Enligt statistik om fondsparande verkar det som a…

Plan och verklighet

Bild
Den nedgång jag väntat på kom då till sist. Återstår att se hur långt det går. Avvaktar ett tag till innan köp görs.
Plan och verklighet illustreras nedan ... på två sätt ...
Tristess

Konferens. Tekniska manicker för ledning och styrning.
Budskap: Allt kan göras. Allt är eller blir enkelt.
Verklighet: Inte fullt så enkelt. Och dyrt.

En bisarr värld

"Stockholmsbörsen har fallit tungt efter helgen på förnyad oro över handelskonflikten mellan Kina och USA. Detta sedan USA:s president Donald Trump på Twitter hotat höja tullarna mot Kina till 25 procent på varor för 200 miljarder dollar på fredag."

Budskap => Tolkning(ar) => Reaktion

Märklig värld man lever i ...

Skalv

Kanske är det dags nu för nedgången. En kommentar från Trumpdåren verkar sänka Asien idag och nivån på fallet tycks kraftigt nog för att kunna bli litet allvarligare.

Blir det så kan mer långsiktiga möjligheter öppna sig, då jag nu har drygt 20 % av MEF i reserv. Plus litet till på buffertkonton.

Man får väl avvakta ett tag och se hur det går.

Miljonär

Just idag är jag 0,32 % från att ha 1 mkr i tillgångar, om jag då räknar in precis allt jag äger och har.

Hurra?

Njae. Det beror litet på hur man räknar.

Till mina egenheter hör att jag noterar värdet av Min Egen Fond (MEF) i USD och i gram guld, förutom då i kronor. Det där sker automatiskt i ett kalkylblad jag har. Startdatum för noteringarna är den 20 juni 2016, dvs. måndagen innan Brexit-valet. Sedan dess har MEF ökat i värde med 184 %, inkl. egna insättningar. Räknar man om det till USD blir dock värdeökningen 147 % och räknat i gram guld 148 %.

Under perioden har dollarn ökat i värde mot kronan med 16 % och guldpriset räknat i kronor/gram har ökat med 15 %. I dollar räknat har guldpriset i princip stått stilla.

Det där innebär att min miljon egentligen är värd ca 150 tkr mindre numera jämfört med vad den hade varit utan kronförsvagningen mot dollar respektive guld. (Egentligen kanske man borde räkna mot en korg valutor, men det här funkar för mig.)

Räknar man bara på MEF blir de…

Några balansräkningsnoteringar

I december 2008 befann sig min ekonomi på något slags botten. Förklaringen till det finns bland annat att söka i en slags företagsverksamhet som av litet olika skäl inte visade sig bära. Under slutet av den perioden förvärrade jag dessutom situationen genom att dra på mig en del onödiga skulder.

Från januari 2009 vände det i och med att jag då åter säkrade stabilt inflöde av pengar genom lönearbete. Hur det nu än är ger lönearbete den fördelen att (det privatekonomiska) livet blir mer förutsägbart och med litet planering ger det steg för steg möjlighet att påverka saker och ting åt det positiva hållet.

Läget i december 2008 kan avläsas i balansräkningen. Tillgångarna översteg skulderna, så det var inte en fullständig katastrofsituation. Tillgångarna var dock begränsade: kassa, livförsäkringen, en bil och litet lösöre. Skuldernas andel av tillgångarna låg då på 54 %. Idag ligger skuldernas andel på 4 % och har en helt annan karaktär än då. (Dagens skuld är latent i och med att det hand…

Fondläget April

Utvecklingen av Min Egen Fond under april månad sammanfattas nedan.

Min Egen Fond: + 3,93 %

Fonder: + 4,77 %
- huvudregioner: + 5,22 %
- sidoregioner: + 4,01 %
- branschfonder: + 4,28 %
- ädelmetaller: - 6,10 %

Aktier: + 5,46 %
Spekulationer: - 23,5 %
Räntefonder: + 0,52 %

Som vanligt visar det sig att jag inte ska spekulera. Men det gör jag ändå. Nu sist i annan form. Spekulationerna består nu av två vågade aktier. De kan komma att ta plats som del i ordinarie innehav, men det får tiden visa.

April till handlingarna

Månadens överskott blev 12,9 tkr, vilket innebär att sparkvoten blev 39 %. Till det kommer värdeökningar för fonder och aktier om 19,7 tkr, vilket tillsammans gör 32,5 tkr i ökade finansiella tillgångar.

Konsumtionen har under månaden varit måttlig.

Några mål nåddes: Värdet av Min Egen Fond överstiger nu halvmiljonen. Värdet av mina finansiella nettotillgångar överstiger 800 tkr. Visserligen med en del luft inkluderat till följd av kronans kräftgång.

De finansiella tillgångarna ökade under månaden med 4 % och nettoförmögenheten med 3,5 %. Sedan årsskiftet uppgår ökningarna till 14,1 respektive 12,1 %.

Prognosen för helåret är att mina finansiella tillgångar kommer att ha ökat med 27,4 % och nettoförmögenheten med 23,2 %.

Förhandstitt

Av allt att döma landar sparkvoten på 40 % den här månaden. Och de finansiella tillgångarna ser ut att öka med 4,2 % efter att Min Egen Fond värdeutvecklats med 4,19 %, exkl. egna insättningar.

Både fonder och aktier har skuttat till rejält under månaden, till delar kronkursdopat.

Nu tar jag helg. Som vanligt planeras inget deltagande alls under fanorna.

Miljonsniff

Månaden börjar närma sig sitt slut och min otåliga sida visade sig igen. Den här gången tog det sig uttryck i två mer ogenomtänkta aktieköp av spekulationskaraktär. Visserligen rör det sig om investmentbolag, typ, vilket innebär någon slags inbyggd riskspridning, men både innehaven är av utpräglad högriskkaraktär. (Spekulationerna läggs på det kontot och räknas inte in i riktiga aktiehögen. Inte än.)

Huvudspåret är dock fortsatt likviditetsuppbyggnad. Månadens resultat kommer att vara betydligt högre än vanligt och marknadernas uppskutt den senaste månaden kommer att också att ha skyfflat värdet av de samlade innehaven uppåt. Så på huvudmarknaderna gäller fortsatt försiktighet och avvaktan, inte minst mot bakgrund av valutarörelserna här på sistone. (Här sällar jag mig inte till den kör som sjunger det eviga fallets visa, utan tar höjd för det omvända, nämligen att det kommer en korrigering så småningom.)

Den senaste kalkylbladsjusteringen visar att jag nu sniffar på miljonen, redan d…

Helg

Och bra väder. ljummet i luften. En del sol. Och så.

Nya lönen har ramlat in på kontot. MEF är värd mer än någonsin. Just för tillfället överstiger de samlade tillgångarna 1 mkr. Det kan bli så att två mål nås till den sista i månaden: Mer än 500 tkr i MEF och mer än 800 tkr i finansiella tillgångar. Om inget trist händer måndag eller tisdag till veckan.

Smolk i bägaren: Kronförsvagningen.

Nu: Utflex. En pilsner. Samvaro.

Det börjar närma sig

Bild
Lön, alltså. Därmed är det dags att fundera på hur månadens sparslant ska användas.

Funderingar sker mot bakgrund av det som alltmer ser konstlat uppblåst ut. Som nämnts i några tidigare inlägg väntar jag mig sättningar, men när nu Riksbanken och andra underliga krafter verkar skyffla upp ballongerna i det blå avstår jag från vidare spekulationer framöver. (Jag har gjort några misslyckade försök, men avbrutit dessa.)

Samtidigt kan jag inte frigöra mig från bilden nedan. Köper gör jag inte nu. Sparslanten landar på konto ett tag.


Långfredag

Förr en dag med sorgemusik på radio, tråkiga TV-program och allmänt nöjesförbud. Nu mest en slö dag.
Konsumerar gör man: Ägg, skinka, vattenmelon och öl.
Kontemplerar gör man: Vinstförväntningar, rapporter och rasrisker. Samt Putin och Trump.

MEF ATH

Min Egen Fond (= allt jag har på Avanza) rör sig på högsta nivåer någonsin, räknat som NAV, dvs. enligt samma princip som fondkurser sätts.

Sedan förra toppen den 29 augusti ifjol har MEF nu gått upp med 2,58 %. Från den senaste botten den 27 december har MEF gått upp med 15,85 %, vilket är i nivå med DJ World Index som stigit med 15,92 %.

Håller i hatten.

Årets första utdelningsslantar

Jag har ju ändrat hållning litet till mitt aktieinnehav och på slutet lagt en grund i form av väl kända investmentbolag samt en väl känd teleoperatör.

Följden av förändringarna är att det numera trillar in utdelningar i litet högre utsträckning än tidigare. Slantarna kommer att plockas ut från aktiekontot och vid lämpligt tillfälle köras in i fonder. Tillsvidare får slanten dock ligga kvar på sparkontot  linje med min övertygelse att det nu är läge att bygga kassa för framtiden.

Ekonomistyrning

Bild
Av och till läser jag div. artiklar eller blogginlägg med tips på hur man får ordning på sina privata ekonomi. Det finns ju TV-program som handlar om saken också och kommunernas konsumentvägledare gör i tysthet en rätt beundransvärd insats för många som handlat litet snett.

Själv är jag numera rätt priviligierad, med en ekonomi som tillåter mig att ta ut svängarna. Det har inte alltid varit så, men numera skulle jag kunna låta pengarna rinna mellan fingrarna utan större katastrofer. Jag har dock valt att göra på annat sätt, som här beskrivs.

1. Det jag har. - Första steget tycker jag är att få koll på det man har och det man är skyldig. Gör man det har man koll på utgångsläget. Utifrån det kan man sedan planera annat. Bra är det om det man har är mer än det man är skyldig. Bra är det också om skulderna inte är alltför stora, även om de inte är större än värdet av det det man har. (Skriver mer om det här en annan gång.)

2. Det man får in och det man gör av med. - Nästa steg är att få k…

Risksänkning

För närvarande följer jag marknadsutvecklingen under tilltagande tvivel. Resultatet av dessa tvivel är att jag tagit det preliminära beslutet att under en tid styra in allt nysparande till sparkontot, med den nackdelen att detta endast ger 0,75 % ränta på året.

Samtidigt har jag läst expertspekulationer om att börserna i världen framöver kan komma att drivas av rädsla att missa avkastning och att man därmed riskerar att ångra sig om man ställer sig vid sidlinjen.

Nyfiken blev jag då på hur mycket jag skulle riskera att missa om jag ställer mig vid sidlinjen resten av året, under förutsättning att mitt offensiva innehav går upp med 0,7 % per månad och mitt defensiva går upp med 0,1 % per månad. Procentsatserna svarar mot årsavkastningar om 8,7 % respektive 1,2 %, vilket är vad jag brukar kalla mina antaganden om "normal" avkastning.

Det offensiva innehavet består av aktier och aktiefonder, det defensiva av sparkonto, räntefonder samt min guldfond.

Räknat har jag nu gjort på v…

Fondinnehaven

Bild
Tänkte visa en sammanställning över de aktuella fondinnehaven, dvs. de faktiska fonder jag har. Under fliken Min Egen Fond (MEF) redovisas bara principuppbyggnaden, men i tabellen nedan är fonderna angivna tillsammans med aktuell p/e-värdering enligt Morningstar och antalet aktieslag i respektive fond enligt samma källa.

Visst överlapp finns mellan fonderna, så att samma aktieslag kan ingå i flera, men totalt sett bör det totala antalet företag jag via fonder har aktier i uppgå till något litet mer än 2000.

Enligt viktmodellen min ska huvudregionerna stå för 50 % av MEF, sidoregionerna för 6 % och branschfonder plus guld för 11 %. Resten utgörs av aktier, räntefonder och behållningen på sparkontot.

Det finns fonder i nu aktuellt innehav jag funderar på att byta ut, men i stort är jag nöjd med nuvarande sammansättning. På grund av inlåsningseffekter för den del av innehavet jag har på vanligt fondkonto finns en del underligheter, t.ex. dubbleringen av indexfonder inriktade på Sverige. …

Bilelände

Drabbades av s.k. parkeringsskada i helgen, vilket ställer till ett jävla krångel.

Förövaren givetvis okänd. Rejäl smäll, med inte bara buckla, utan även hål i plåten på bakluckan, ganska högt upp, centralt. För att få eländet på försäkringen krävs polisanmälan och en del annat.

Sur blir man ...

Sammanfattning

Av Aftonbladets ledarskribenters hållning. Man behöver inte läsa deras ledare då de nästan alltid innehåller samma ”argument”: De som har andra åsikter än tidningens ledarskrivande bör avgå och inte få någon anställning alls ... någonsin ... någonstans ...Årsdag Avanza

Nu är det litet drygt tre år sedan jag flyttade mitt sparande till Avanza.

Sedan dess har jag en genomsnittlig effektiv årsavkastning om 12,52 % räknat över alla konton. Sharpekvoten för 12 månader är lika med 0,87 och standardavvikelsen över 12 månader ligger på 8,17 %.

Man kan jämföra med Avanza Zero som rapporterar Sharpekvot om 0,87 och standardavvikelse om 10,99 %.

Avanza Zero har en avkastning om 34,1 % på tre år. Jag har 41,55 %, räknat som NAV så att det blir jämförbart.

Bästa bidraget kommer från indexfonderna med genomsnittlig effektiv årsavkastning om 15,83 %. Den samlade avkastningen för dessa över tre år räknat som NAV uppgår till drygt 55 %.

Så långt fungerar Plan A.

Aktieinnehav - några anmärkningar

Innehavet framgår under fliken Aktieportfölj. Här ges några mer allmänna anmärkningar.

Avkastningen för de ingående aktierna har under de tre senaste åren legat i snitt legat på 53,6 %. Det är inte min avkastning, utan hur aktierna har utvecklats oavsett. Avkastningssiffran kan jämföras med den för aktiefondsinnehaven, som alltså ligger något litet över.

Den genomsnittliga direktavkastningen ligger nu på 2,87 % (YOC för mig ligger på 3,33 %). Volatiliteten (svängningarna) ligger i snitt på 18,43 % och beta på 0,91 (exkl. ett innehav som saknar sånt värde). Beta visar att portföljen normalt sett svänger något litet mindre än marknaden.

Även här har jag numera främst prioriterat riskspridning, främst genom att valet i första hand fallit på ett antal investmentbolag.

F.n. finns inga planer på att komplettera innehaven.

Fondportföljen - genomgång

Bild
Tänkte att jag skulle göra en kort genomgång av aktiefondinnehaven, med hjälp av Avanzas verktyg för fondportföljanalys.

Annars finns en sammanställning över Min Egen Fond under den fliken. Den omfattar hela mitt innehav på Avanza, inkl. räntefonder, aktier och behållningen på sparkontot. Det är den viktning som redovisas där som tillsammans med hur innehaven utvecklas styr köp och, ibland, försäljningar.

Men nu alltså aktiefonderna enligt fondanalysverktyget:

Jag har 16 aktiefonder, med en hög snittrisk (6 av 7), hyfsad snittrating (4 av 5) och en snittavgift om 0,73 %. Att snittavgiften ligger så pass lågt beror på att jag styr merparten av mitt sparande in i indexfonder i regionerna USA, Asien, Europa, Japan och Sverige. Fonderna för övriga regioner (Afrika, Latinamerika och Östeuropa samt branschfonderna (läkemedel, teknologi, fastigheter, råvaror och miljö/klimat) har alla högre avgifter. Tar man bort innehaven i indexfonder landar snittavgiften på 1,55 %.

Utvecklingen av de fon…

Dagens sanning

Om man gör det, oavsett vad, föredrar man det, framför varje annan användning av den tid eller de pengar som krävs för att göra det.

Sverige är inte Sverige är inte Sverige

Bild
Befolkningsutvecklingen är ju av tämligen stor betydelse, bland annat för skiften i fördelningen av politiska preferenser och för landets allmänna ekonomiska utveckling.

Själv pysslar jag just nu med att räkna litet på SCB-data, i en slags omvärldsanalytiskt syfte.

Ibland när man håller på med sådant, ser man saker man blir fundersam över.

Två diagram visas här nedan. Det första visar befolkningsutvecklingen i riket, som här på slutet skjutsats på en del. En annan sak man där kan notera är könsfördelningen. Tidigare har antalet kvinnor överstigit antalet män i landet, men detta har under den senaste tioårsperioden ändrats. Annars ser det väl ut som att vi haft en rätt stadig tillväxt av folkmängden i riket.

Utvecklingen ser dock väldigt olika ut i olika delar av landet. Det andra diagrammet visar utvecklingen av folkmängden i skogslänen (Värmland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten). Här kan man väl säga att det har svängt en del, minst sagt.

Ti…

Ordning och reda

Försöker få ordning på hur konsumtionsutgifterna rinner iväg. Mängden är inga problem, men de har en ibland litet osund profil, typ pilsner på krogen. För ofta. Blir dyrt.

Verktygen handlar om kalkylblad, som jag försöker få till så att jag kan få snabb ordning på nedladdade kontoutdrag från banken. Tink lägger jag ner. Är alldeles för opålitlig grunka.

Egna kalkylblad gör det jobb just jag vill att de ska göra.


Några smärre anmärkningar

När man nu sitter på den lokala puben och funderar över Livet och det ekonomiska begreppet Nytta.
Är mitt inne i en förhandlingsprocess, som vart år är lika stökig. Behov finns av att olika aktörer (viljor) kan förmå sig att dels tydliggöra sina egna intressen, dels förstå, acceptera och bidra till ett gemensamt helt. Med förståelse för de avvägningar och prioriteringar som då blir nödvändiga till följd av att resursramen är 100 %, inte 357 %.
Det misslyckas alltid.
Och den gemensamma nyttan blir ... lidande ...

Fredag

Bild
Efter en rörig vecka.

Upphetsningen (klimattemperaturen) stiger

Det där med klimatets utveckling och lämpliga handlingssätt att hantera riskerna kring detta verkar debatteras med tonlägen som av och till i mitt tycke blir påfrestande hysteriska. Senast handlar det om Kjöllers DN-krönika, där människan påpekade att en mer effektiv åtgärd än de flesta andra skulle vara om människor i någon mån (helt eller delvis) avstår från barnalstrande.

Motreaktionerna har givetvis ramlat fram, mer eller mindre sakliga. Senast hävdas från en liberal ledarskribents sida att det är antihumanistiskt att uppmana till att inte skaffa barn (eller att skaffa färre barn) för att - som det heter - "rädda" klimatet.

Samtidigt finns ju den där ekvationen, I = P × A × T,som illustrerar tanken att den samlade miljöpåverkan av mänskliga aktiviteter (I) kan ses som en rak och enkel, multiplikativ relation mellan populationens storlek (P), välståndsnivån per person (A) och miljöbelastningen per "välståndsnivåenhet" (T).

Man behöver inte tänka länge innan man …

Eftersatta saker

Mitt liv har under det senaste kvartalet präglats av flytt, vinteröverlevnad och jobb. Främst. Det har medfört att annat hamnat i skymundan.

1. Mina prylar. - Det går inte att flytta utan att det blir litet oordning här. Fortfarande finns några ouppackade kartonger och jag har inte riktigt koll. En del har rensats bort, men inte avförts. Annat har slagits ihop med andra liknande prylar, men inte organiserats. Några smärre köp har gjorts (lagerhyllor, böcker, t-shirts) men inte noterats.

Behöver alltså inventera, organisera, rensa och komplettera. Inköpslistor behöver skrivas, så att prioriterade val kan göras. Nya glasögon, diskmaskin och ny mobil konkurrerar högst upp på den ogjorda listan över mer kostsamma framtida köp.

2. Träningen. - Är på väg att återupptas, men tröskeln är nu hög. Sprang 2,4 km i förrgår. Och det tillfället räknas nu som startpunkt. Ikväll är det dags igen, samma sträcka, åt andra hållet. Till att börja med nöjer jag mig med joggingturer. Småningom måste jag hi…

Min Egen Fond - Avstämning

Bild
Ibland kan det vara värt att kika på hur innehavet utvecklats över litet längre tid och i jämförelse med annat.

Tabellen nedan visar hur det har gått för MEF (= alla konton på Avanza) sedan dess jag flyttade mitt sparande från storbanken (11 april 2016). Inlagt är också hur div. annat har utvecklats under samma tid. Utvecklingen för MEF anges i termer av Net Asset Value, precis som för vilken annan fond som helst.

Till följd av min placeringsinriktning brukar jag oftast jämföra mot DJ World Index.

Litet extra kan man fundera över valutaeffekter och så. (Utvecklingen för guld ges i termer av USD/troy oz.)

Men annars är jag rätt nöjd, för jämfört med mina antaganden om "normal" avkastning har jag en "överavkastning" om 16 %.

Spekulationer i slaskaktier

Kikade på min historia i dessa också.

Det gick till så att jag köpte på mig en del småbolag med miljöinriktning, ungefär lika mycket i varje. Sedan tänkte jag mig glömma bort dem. Den bakomliggande tanken var att något eller några av dem kanske skulle visa sig vara framgångsrika nog för att helheten skulle bli bra. Jag for alltså med trålen på småbolagslistorna.

Efter ett tag kollade jag dem och drog då slutsatsen att det var bäst att avsluta äventyret, vilket alltså skedde med viss förlust, om än begränsad.

Nu kollade jag igen och har jämfört med kurserna när jag sålde.

Fem av de köpta har sedan dess gått framåt, mellan 28 och 90 %. Resterande nio har fallit, mellan 19 och 93 %.

Totalt skulle jag ha legat 12 % back på de där, om jag hade behållit dem fram tills idag.

Tror nog att jag i grunden ska hålla mig till fonder.

Spekulationerna i warranter

Trots allt blev jag litet nyfiken när det gäller mina spekulationer i warranter. Dessa har skett via en tjänst hos min sparbank där transaktionskostnaderna är noll för avslut över ett visst belopp. Så där har jag lekt litet granna, mest för att lära mig hur det fungerar med den typen av instrument. (Det egentliga namnet på de instrument jag handlat är visst mini-futures.)

Totalt har jag gjort 60 avslut i den typen av instrument. Flertalet av affärerna har rört guld som underliggande (65 %), följt av USD (13 %), SP500 (13 %), NDX (5 %) och sist OMX (3 %).

Resultaten är inte imponerande. Bäst har det gått i guld, + 3,6% och NDX, + 0,8 %. För resterande har det gått mindre bra. Totalresultaten har som nämnts i tidigare inlägg landat på 1,8 %.

Jag har varit ganska försiktig ändå i mina spekulationer. Summorna per affär har varit små och jag har oftast klivit ur tidigt. Syftet har varit att spela litet grann med en mindre del av Min Egen Fond, men också för att lära mig.

Den slutsats jag e…

Mitt misslyckande som spekulant

Bild
Av och till har jag gett mig ut och spekulerat. Det har inte gått sådär väldigt bra. Spekulationerna har tagit sig två former, dels har de skett i warranter, dels i div. slaskaktier på smålistorna.

Utöver det har jag gjort en del aktieaffärer tidigare där resultaten varierat. Minst sagt.

En sammanfattning ges i tabellen nedan. Den omfattar tidigare avslutade aktieaffärer, spekulationer i skräpaktier samt spekulationer i warranter. Normalt sett handlar det inte om stora belopp per affär, eftersom jag ju är en sann småsparare. Och glad amatör.

Don't do this at home!

Som framgår av tabellen har mina äventyr gett ett samlat resultat om -5%, vilket ändå inte är värst. Warrantaffärerna har faktiskt gått plus med 2 %, medan spekulationerna i slaskaktier gav en förlust om 4 % och mina mer "seriösa", tidigare aktieaffärer gav en förlust om 13 %.

Detaljerna kring warranter och slaskaktier hoppar jag över. Det är ändå ingen rolig läsning. Man kan konstatera att jag inte är bra på …