Inlägg

Visar inlägg från juli, 2016

Fondutveckling Juli

Fondkontofonderna har gått upp med 7,16 procent. Inga köp. Bäst gick teknologifonden, men även de andra har gått bra.

ISK-fonderna gick upp med 5,23 procent. Köp om 3,07 procent av månadens ingångsvärde har gjorts. Det samlade värdet ligger 8,3 procent högre än i juni. Bäst gick Japanfonden, men även övriga har gått bra. Köpet omfattade ny fond, Handelsbankens råvarufond, som går mot index över råvarupriser.

Totalt under året ligger avkastningen på 13,47 procent, nettoköp om 24,21 procent av värdet vid årsskiftet har gjorts och värdet ligger totalt 37,68 procent högre än vid årets början.

Andelen indexfonder ligger på 47,5 procent.

Värdeförändringar Juli

Flödena in och ut och hit och dit under månaden har präglats av att det är semester.

1. Behållningen på transaktionskontona minskade under månaden med 6,2 tkr. Det kostar att åka bil och att bo på hotell.

2. Behållningen på sparkontot ökade med 4,5 tkr, vilket bestod av månadens nettoinsättning.

3. Värdet av sparandet ökade med 14,8 tkr, där 3,3 tkr var egen insättning och 11,5 tkr bestod av fondernas värdeökning under månaden.

Totalt ökade behållningen på mina konton med 13 tkr, där 1,5 tkr bestod av nettoinsättningar och 11,5 tkr bestod av fondernas värdeökning.

Balansräkning Juli

Månadsskifte igen och dags för en titt på balansräkningen.

1. Tillgångarnas samlade värde uppgår till 604 tkr. Det är en ökning jämfört med juni om 2,0 procent.

2. De finansiella tillgångarnas värde är 435 tkr, en ökning med 3,1 procent.

3. Värdet av de reala tillgångarna uppgår till 169 tkr, en minskning med 0,6 procent.

4. Skulderna uppgår till 41 tkr, en minskning med 2,4 procent.

5. Nettovärdet (eget kapital) uppgår nu till 563 tkr, en ökning med 2,4 procent.

Under månaden har ett antal delmål nåtts:
- värdet av tillgångarna överstiger nu 600 tkr
- värdet av det korta sparandet (fonder, sparkonto) överstiger 200 tkr
- värdet av ISK-fonderna överstiger 100 tkr

Det har alltså varit en bra månad, penningamässigt sett. Fonderna har gått bra. Och en rejäl sparslant har slängts in. Men mer om det i annat inlägg.

En sexhistoria

Med anledning av tanken att sex är politik.

A lever ensam. Har alltid gjort. Det har ej funnits skäl att binda sig, att dela liv med någon annan. Nu är det fredagskväll och A har tråkigt. Fotbolls-EM är slut. Inga öl finns i kylen. A tänker att det kanske kan vara läge att gå ut. Knata ner på puben och ta en pilsner. Kanske det händer något intressant.

B är gift, men för tillfället ensam hemma. B är kåt. Det blir för sällan med C. Och C är ganska tråkig så. B tänker att det vore skoj med ett äventyr. B bestämmer sig för att gå på lokal. För att se om det finns någon där som kan vara intressant att göra det med. Åtminstone kolla läget. Så får man se hur det blir.

På puben är det sorligt. Litet skumt och trångt. A och B kommer i samspråk. A känner intresset komma smygande. B vill. De smuttar på glasen, de ler mot varandra. B rör vid A. A vid B. Trevande, litet sökande. B vill att A följer med hem. A blir glad och förväntansfull. De går. A tar B under armen och nära varandra vandrar de g…

Kollen på havandet

Att få koll på vad man har och på vad det är värt är enligt min uppfattning det första viktiga steg man bör ta för att få ordning på sin privatekonomi. Och särskilt svårt är det inte. Man gör listor och noterar värden och summerar.

Men en sådan övning har också andra fördelar än att man får koll på det ekonomiska värdet av vad man har. Den kanske största fördelen är att man får just en överblick av vad man har. Och den listan kan man använda till att fundera över vad man faktiskt behöver och vad man egentligen inte behöver. Samt över vad man verkligen vill ha och vad man egentligen inte bryr sig så mycket om.

På min lista ägda prylar finns bland annat:

- 350 böcker
- 150 CD-skivor
- en bil
- en cykel
- några hylsnycklar
- en fyra-fem fickknivar
- två soffor
- ett köksbord
- två historiska glas
- tre kavajer
- 25 skjortor
- en mobiltelefon
- tre par badbyxor
- en kanotvagn
- en massa kalsonger
- några ryggsäckar av varierande storlek
- fem par jeans i varierande skick
- en handburen GP…

Moderat dikeskörning

Handlar om den där statliga sexundersökningen.

"Regeringen borde i stället styra så att myndigheterna följer upp detta kontinuerligt, säger Cecilia Widegren, socialpolitiska talesperson för partiet."

Nej, så bör det inte heller vara. Staten ska inte "följa upp" medborgarnas sexliv kontinuerligt. Staten har inte med medborgarnas privatliv att göra alls.

För övrigt undrar man här vad staten har tänkt sig göra med informationen?

Antag att några resultat från undersökningen ser ut så här:

- män ligger en gång i veckan, kvinnor ligger tre
- medborgare mellan 45 och 60 år ligger mer än medborgare mellan 30 och 45 år
- kvinnor vill ligga mer än de gör
- män vill hellre se på fotboll än ligga när det är fotbolls-VM
- medborgarna skull vilja ligga mer utomhus än de gör

Vad ska staten göra då?

Bortkastade skattepengar

Och det handlar såklart om den statliga sexenkäten. För nog blir det en enkät.

Med den finns massor av problem, bortsett då från att medborgarnas sexliv inte angår staten. Två bekymmer ska nämnas här. 
Undersökningen kommer inte att genera den kunskap som eftersöks. Svarsfrekvensen kommer att vara alldeles för låg. Tillförlitligheten i avgivna svar kommer att vara dubiös. Minst sagt. Möjligheterna att generalisera till populationen kommer att vara obefintliga. Så det hela är ytterligt meningslöst.
Och även om undersökningen skulle ge någon form av kunskap är det synnerligen tveksamt att resultaten skulle kunna vägleda politik. Åtgärder, alltså. Vilka då?
Lägg ner tramset!

Att få koll på havandet

För någon vecka sedan spårade jag runt på diverse sidor som ger människor råd om deras privatekonomi. Det rörde sig om Konsumentverket, diverse banker och en del andra. Gemensamt var att de flesta fokuserade på flödena och rekommenderade budget som det viktigaste startverktyget.

Nu tycker jag i och för sig att det är vettigt att ha koll på och kontoll över flödena, men mot bakgrund av mina erfarenheter menar jag att steg ett i att få koll på privatekonomin är att få koll på vad man har. Och det är ganska enkelt.
Man gör listor över det man har. Åsätter det som finns på listorna värden. Och summerar.
Lista 1: Finansiella tillgångar Här handlar det om att få koll på sekinerna. Man räknar kontanterna, kollar hur mycket som finns på lönekonto och ev. sparkonton, tittar efter hur mycket fonder och ev. aktieinnehavär värt, kikar på om man har någon livförsäkring eller något annat sånt och hur mycket den är värd i så fall. Ofta går det rätt fort att göra det här. Sedan lägger man ihop så att …

Tillfällig justering

Under den senaste månaden har Min Egen Fond gått upp med 7,57 procent. Och det gör att jag tillfälligt ändrar hållning. Månadens sparslant går in på sparkontot och får stanna där. Och så blir det planerade handlingssättet resten av året. Sparslantarna får gå in på kontot i avvaktan på köplägen i fonderna.

Köp av fonder kommer nog att göras under resten av året, men efter uppgången vill jag inte låsa mig vid en icke-flexibel plan.

Världens minsta politik

Bild
Jag gjorde nyss några test kring politiska frågor. Ett av dem var den politiska kompassen. Ett annat var världens minsta politiska test. Resultaten från båda var hyfsat samstämmiga.

Och det visar sig att jag är för både personlig och ekonomisk frihet. Libertarian, alltså. I huvudsak.

Fondläget

Hittills under juli.
Fondkontofonderna är upp 5,93 %. Inga köp. Bäst har teknologi gått.
ISK-fonderna har gått upp 5,35 %, köp om 3,07 % har gjort, så värdet är 8,42 % högre än när månaden började. Bäst har USA och Asien gått.
Under året är uppgången totalt 12,83 %, köp om 24,21 % har gjorts, så värdet är drygt 37 % högre än vid årsskiftet.
Andelen indexfonder är 47,5 %.

Lördagsmorgon

Som tillbringas i ett vandrarhemsrum någonstans i landet. På resetripp igen. För att tanka intryck.

Återblicksserien får nu vara avslutad för den här gången. De senaste årens utveckling har gjort att nuläget är bra och grunden för framtiden finns. Ur ett praktiskt perspektiv tar jag med mig vikten av att veta vad man har och hur de aktuella in- och utflödena ser ut. Samt hur dessa sannolikt utvecklas framåt.

Konsumentverkets ensidiga fokus på budgeten, tycker jag är fel. Starten för att få ordning på sin privatekonomi ligger inte där, utan i vad man har. Först därefter är det värt att kolla flödesläget.

Man bör naturligtvis arbeta med bägge verktygen.

Spridda skurar kring en slutsats

Efter att ha nått mitt mål om att bli skuldfri såg alltså balansräkningen ut så här (finansiella + reala - skulder) noterat i tkr:

157 + 65 - 10 = 212 
I det läget slappnade jag först av och tänkte att jag äntligen kunde börja leva som vanligt, dvs. 
Pengar in = pengar ut, förutom det som ev. var kvar vid månadsslutet och som då kunde sparas.
Efter ca tre månader satte jag mig dock ner och funderade litet. Mycket på grund av att jag vid månadsslutet märkte att jag hade ovanligt mycket över. Då hsde jag alltså levt så ett antal år att ca 4 tkr per månad gick tll avbetalning av skulder och buffertsparande. Sparandet gick in på konto utan ränta. Och en sak jag kom fram till då är att det var dumt.
En annan sak jag funderade över var vad jag hade lärt mig av min egen historia. Och den lärdomen var att man måste ha en reservplan och medel nog att omsätta den i handling. Mycket kan hända i ett liv. Lyckliga omständigheter kan snabbt bytas ut mot olyckliga. Och tvärtom.
Det jag bestämde mig …

Livet innan utförsbacken

Här på bloggen har jag nu under veckan gjort några nedslag kring min egen ekonomi under en period som i det avseendet inte var så rolig. Jag befann mig under några år, till följd av vad som senare visade sig vara ett misslyckat risktagande, i konstant utförsbacke, som ledde till bottenkänning för ett antal år sedan. Att ta sig upp från bottennivån tog sedan några veckor eller tre år, beroende på om man tittar på det månadsvisa flödet av medel in och ut eller om man granskar balansräkningen. När jag nu själv tittar bakåt och försöker minnas hur det kändes är det nog mest rättvist att säga att det tog tre år att komma tillbaka till vad som kändes som fast mark.

Men hur såg livet ut innan utförsbacken? Och vilka egenskaper i livsföringen då kan bidra till att förklara hur jag kunde tillåta att utförsrullningen blev så lång?

Frågorna är litet svåra att besvara, eftersom jag slängt det mesta av dokumentationen. Och tidsmässigt hamnar vi kanske en 15-20 år bakåt i tiden. Och minnet justerar…

Steg för steg mot fast mark

Min privatekonomis bottennivå såg som jag nämnt i tidigare inlägg ut så här, beskrivet i balansräkningsform (finansiella tillgångar + reala tillgångar - skulder = netto):
115 tkr + 80 tkr - 105 tkr = 90 tkr
Det mesta av de finansiella tillgångarna var då inte fria, utan låsta i min livförsäkring. De reala tillgångarna bestod av en halvskruttig bil och litet lump. Skulderna var alldeles för höga och av en art som inte bidrog positivt till livet alls.
Men några veckor senare såg omsättningsekvationen ut så här:
24 tkr - 19,5 tkr - 3 tkr - 1,2 tkr = 0,3 tkr
Termerna i ekvationen är inkomst, utgifter, avbetalning på skuld, sparande, vilket då gav ett litet överskott också. Per månad.
Det kräver inget snille för att förstå att skillnaden från tidigare var att jag gett mig in i lönearbete igen. Och det jag gjorde då var två saker: satte igång att betala bort skulderna samt sparade litet. Själva sparandet var inte så där jättesystematiskt, utan skedde genom att månadens överskott fördes från lönek…

Lärdomar från en utförsbacke

I de två senaste inäggen har jag sammanfattat mitt ekonomiska läge vid två tidpunkter. Den första en bit in i en nerförsbacke, den andra precis när botten var nådd. Mellan dessa tidpunkter förflöt två år.

Nu blir frågan den vad som hade kunnat göras för att bättre hantera Läge 1, så att Läge 2 hade kunnat undvikas. Och här ska man komma ihåg då att utförsbacken medförde ökande stress och tilltagande hopplöshet. Man ska också komma ihåg att den verksamhet jag då var involverad i (Läge 1) var en verksamhet jag ville vara med i, trots den begränsade inkomsten. Och tanken var att plocka från de medel jag hade i avvaktan på att verksamheten började bära, något som inte hände.
Ett enkelt svar av typen "lämna verksamheten, gör nåt annat som ger mer" var alltså inte aktuellt.
Men det jag hade kunnat göra var att sätta mig ner och kika på helhetsläget.
När man på Konsumentverket ger råd till privatpersoner handlar det nästan bara om att man ska göra en budget, för att få koll på in- …

På botten

I förra inlägget beskrev jag kort hur mitt ekonomiska läge såg ut under en period då jag befann mig i nerförsbacke. En utomstående betraktare kanske tycker att det beskrivna läget inte var alltför prekärt. Och kikar man på siffrorna, ser man att läget som det då såg ut egentligen innebar att jag hade tre år på mig att ordna upp saker och ting.

Det gjordes nu inte, utan jag fortsatte utför. Skälen till det var många och jag ska inte gå in på dem här. Konkret innebar det dock att pengar fortsatte att var månad rinna ut, utan att jag då såg några möjligheter att ändra på det. Så här i efterhand är det uppenbart att det var en felsyn. Efterhand innebar utvecklingen stress över läget tillsammans med än mindre hopp om att komma tillrätta med det hela.
Så efter nåt år befann jag mig på botten.
Tillgångar (finansiella + reala - skulder):
115 tkr + 80 tkr - 105 tkr = 90 tkr
Flöden per månad (inkomster - sparande - utgifter):
9 tkr - 0 tkr - 9 tkr = 0 tkr
Och läget kändes inte kul. Och livet ga…

Inte särskilt mystiskt

Det här med den privata ekonomin, alltså. För egentligen är det bara två saker att hålla reda på, det man har och det man omsätter.

Har spårat runt ett slag på div. sajter som ger råd kring privatekonomiska frågor och tycker att man många gånger krånglar till det i onödan samtidigt som man tappar fokus på väsentligheterna. Och väsentligheterna handlar alltså egentligen bara om havandet och omsättandet. Samt om hur det faktiskt ser ut i jämförelse med hur det bör se ut. Där hur det bör se ut i grunden betingas av hur var och en själv vill att det ska se ut.
Visst, det finns en del tekniska aspekter att ta hänsyn till, men i grunden är det inte så svårt. På papperet. Det som dock kan vara knepigt ibland är att skapa sig överblick, bestämma sig för hur man vill ha det och genomföra det.
En gång i tiden såg läget för min del ut så här, under en inte så lyckad period, som därtill pågick ett bra tag:
Det jag hade i form av tillgångar (finansiella + reala - skulder):
300 tkr + 800 tkr - 850 …

Semesterläsning

Bild
Egentligen håller jag på med boken "Medelvägens motståndare", som består av utvalda texter av Ludwig von Mises. Det är för mig utmanande läsning, då argumentationen är knivskarp och gör att sånt man som svensk bringats uppfatta som självklart inte längre blir lika självklart.
Men ... Den är en aning tungtuggad den boken, så just nu tuggar jag i mig något mer lättsmält. Men bra.
Och nyfiken är jag ...

Semesterläget

Den första semesterveckan är nu över. Och den har ägnats bilirrande i diverse ödetrakter.
Tid att tänka har man fått och det har varit välbehövligt. Nu ställer man in sig på mer stillsam lunk.
Tillfreds.

Fondläget

Gäller så här i mitten av juli.

Fondkontofonderna har under månaden skuttat upp med 4,29 %. Inga köp. Alla fem fonder har gått upp, men mest teknologifonden.
ISK-fonderna har under månaden gått upp med 4,65 %. Köp om 3,07 % av månadens ingångsvärde har gjorts, så värdet är totalt 7,72 % högre än vid månadens ingång. Bäst har råvaror, Asien och USA gått.
Under året har fonderna total gått upp med 11,38 %, köp om 24,21 % av ingångsvärdet vid årsskiftet har gjorts och totalvärdet ligger 35,59 % högre än vid årsskiftet.
Andelen indexfonder är nu 47,6 %.
Tilläggsinfo: Avkastningen på Min Egen Fond ligger alltså på 11,38 % under året. Det kan jämföras med DJ World Index (+ 3,03 %) och OMX30 (- 5,12 %). Så det ser ut som att jag träffat rätt, åtminstone under den här perioden.
Brexit ställde ju till det en del. Men sedan den 20 juni har Min Egen Fond gått upp med 6,6 %, när den noteras i kronor. Noterad i USD har den gått upp med 2,8 %. Och noterad i gram guld har den gått ner med 0,1 %. 
Vä…

Beslut

Bild
Taget på ett berg mellan Alfta och Falun.
Jepp.
Söka ska jag.

I en by

Slöar i en soffa, efter några dagars kryssande genom skogarna. Ensamt bilirrande är intressant. Man kommer bort. Får perspektiv.
Under morgondagen ska man först upp på ett berg, innan man rör sig mot huvudstaden. Även det för att få perspektiv.
Ett beslut närmar sig. Ett hyfsat stort. Tänker inte särskilt på det under irrandet, men irrandet syftar till att landa det där valet. Bearbetningen sker och jag är ganska säker på att jag kommer att landa det rätt om nån vecka eller så.
Under tiden har fonderna gått upp, även räknat i guld.

Helårsprognos 2016

Sitter och kikar framåt. Och om resten av året går in i normalläge, kommer det den sista december att se ut så här för hur min balansräkning utvecklat sig under 2016. Utfallet för 2015 ges i parentes.

Samlade tillgångar: + 14 % (10 %)
Finansiella tillgångar: + 30 % (22 %)
Reala tillgångar: -15 % (-7 %)
Skulder: -15 % (-42 %)

Eget kapital: + 17 % (+ 21 %)

Uppskattningen bygger på hittillsvarande resultat samt de sparplaner jag har och de avkastningsantaganden jag gör långsiktigt.

Minskningen av de reala prylarna ligger i linje med min ambition att inte äga mer än jag behöver, men med viss hänsyn till behovet av ersättningsanskaffningar.

Fondläget

Bild
Det måste rapporteras litet annorlunda än vanligt, eftersom jag klantade mig med mina manuella tabeller. Har semester, så hjärnan har stängt ner.

Fondutveckling i juli:
Totalt Min Egen Fond: + 2,78 %
Fondkontofonderna: + 2,38 % Indexfonder, exkl. Sverige: + 2,82 % Råvaror och guld: + 4,15 %
Den svenska indexfonden ligger på fondkontot.
Utvecklingen under den senaste månaden jämfört med OMX30 framgår av bilden.

Semester och egotripp

Bild
Och även om jag nu inte har tänkt röra mig upp till just nedan avbildat bergs högsta topp, har jag inte tänkt vara helt overksam.

Vila gör man ofta genom aktivitet, bara det är en annan typ av aktivitet än den man vanligtvis ägnar sig åt.

Så de kommande veckorna kommer det att bli en eller annan utfärd. Kostnaderna för bränsle till bilen kommer att stiga och intrycken från landets glömda delar likaså. För den första veckan ska ägnas åt en egotripp, dvs. mer eller mindre planlöst bilirrande efter små inlandsvägar med ungefärlig riktning mot huvudstadskommunen. Här gäller det att skölja hjärnan ren genom att ersätta arbetets mentala kategorier med helt andra intryck.

I mitt tycke är det den allra bästa starten på semestern, att ensam ge sig av från vardagsmiljöerna. Det behöver inte vara många dagar, men en tur för sig själv några dagar är frigörande.

Intryck och reflektioner från turen torde efterhand landa på bloggen uppblandat med teser och tankar om privatekonomins mening och mål. F…

Förvirrad amatör

Bild
Trött är man också. Sista arbetsdagen innan semestern.

Orsaken till förvirringen finns i morgonens nyhetsflöde, avbildat nedan.

Nedräkning

Om litet drygt ett dygn inleds den efterlängtade semestern och jag tjyvstartar litet genom att uppdatera månadsbilden till höger.

Bloggen kommer inte att bli tyst under semestern, men ändra litet karaktär. Det blir mer vardagsliv. Och kanske någon bild.

Marknaderna och sparandet kommer också att bevakas, men en aning slappt. Det må bli som det blir. Sommaren brukar i vilket fall som helst präglas av en del underligheter man inte förstår. Som dagens uppgång.

Nåja, gungor och karuseller ...

Rörande kulturdogmatiska planer

Ibland tycker man här att de där Sverigedemokraterna nästan är litet söta i sina ambitioner. Den här gången med anledning av "förslaget" att skicka in folkdanslag i förorterna.

"Hur ska den svenska kulturen stärkas i de här områdena?
– Vi vill sprida det svenska kulturarvet i förorterna. Öka stödet till olika kulturföreningar. Det kan vara teaterföreningar som spelar teater om svensk historia. Eller folkdanslag." Själv ser man dock en del brister i förslaget. Bland annat torde den här typen av statliga interventioner riskera att bli tämligen utan effekter överhuvudtaget, eftersom de inte tar hänsyn till människors olika preferensstrukturer och de konsekvenser dessa har för hur efterfrågan på olika typer av kulturevenemang fördelar sig i befolkningen. Själv vore jag tämligen ointresserad. En annan sak som är litet märklig rör det där med teater om svensk historia som vällovlig konstform värdigt särskilt riktat statligt stöd. Ty historia kan beskrivas och omspelas p…

Äta hemma eller äta ute?

Bild
Till de konsumtionsmönster jag har hör att jag äter luncherna ute och att jag alldeles för ofta väljer att dinera på lokal, som det hette förr. Och det skulle väl inte vara något bekymmer om det nu inte var för den saken att det kostar litet mer att äta på lokal än hemma.

Här gäller alltså frågan den om vilka kostnader jag kan kapa.

Nu är det i och för sig så att jag gillar att käka ute, särskilt luncherna. Och om prisutvecklingen där är/har varit human i jämförelse med hemmaätande, kanske det inte betyder så mycket.

Så gick funderingarna för en stund sedan.

Raskt kollade man på SCB. KPI för tre varugrupper, sedan 1981.

Resultat: Det har relativt sett blivit dyrare att käka ute (se diagram).

Notering

Denna sura dag har det samlade värdet av mina fonder gått ner med 0,02 %.
Med detta förklarar man sig nöjd. För det kunde ha varit värre. Och det är det, ur ett annat perspektiv.
Sedan den 20e juni har Min Egen Fond - det samlade värdet av mina fonder - gått upp med 2,5 %. Vilket gäller när värdet noteras i kronor. Omräknat till guld (gram) har dock värdet av det hela ramlat ner med litet drygt 6 %.

Resultat Juni

Till slut har då den smarta bankfunktionen behagat göra sig fullständig när det gäller transaktionerna under juni. Månaden blev en aning stökigare än vanligt, eftersom det ramlade in och for ut pengar både kors och tvärs på mina konton.

Men i sammanfattning blev månadens resultat som följer:

1. Inkomst: 38746 kr, där 7500 kr trillade in från försäljning av flytetyg och 3848 kr var återbäring från konfiskationsministeriet. Resten var nettolönen.

2. Utgifter: 33462 kr, vilket är ovanligt mycket, mest beroende på att ca.11500 kr gick till att betala en resa och nära 6000 kr gick till bilservice. Så de vanliga utgifterna uppgick till ca. 16000 kr

3. Totalt överskott: 5284 kr

4. Överskottet fördelades på

Sparande: 2300 kr
Till snabbreserven (överskott): 2984 kr

Överskottet efter sparande utgjorde den här månaden ca 8 % av inkomsterna eller 11 % av nettolönen, vilket är betydlig mer än de 2 % jag har som mål i snitt över årets tolv månader. Delvis på grund av resebetalningen och kostnaden fö…

Bloggutveckling

Bloggen närmar sig nu en 300 inlägg och börjar väl närma sig en form som jag själv tycker känns tilltalande.

Fokus är fortfarande på mitt eget tänkande och agerande kring min egen ekonomi och jag försöker undvika inlägg som argumenterar för eller emot den ena eller andra typen av handlande mer allmänt. Här ges inga råd eller rekommendationer eller synpunkter på hur andra bör handla, utan ambitionen är istället att redogöra för vad jag gör och varför, i den mån jag nu förstår det själv.

I vissa stycken har jag också ambitionen att ta en eller annan sväng ut i diverse kunskapsträsk. Men det tar litet tid och går litet långsamt. Men nyss uppdaterades texten under fliken Beteendeekonomi med några namn som har haft viss betydelse för mig och hur jag tänker.

Ibland kan jag dock tycka att skriverierna här borde göras litet mer stökiga och brökiga. Fler infall och hugskott av varierande typ. Mer eller mindre mindre seriösa inlägg borde få plats. Fast det är en balansgång det där. I grunden ä…

Mitt beroende av grisar

Bild
I söndags skrev jag ett inlägg, där jag grunnande litet över var man bör ha sina pengar. Frågan är mångbottnad och den omfattar funderingar som rör såväl geografi, som tillgångsslag.

När det gäller geografi har den senaste tidens oro skyfflat om litet. Andelen jag har i Asien har ökat, medan andelen i Europa har krympt så pass mycket att om den ligger kvar på den nivån så är det läge att köpa mer när nästa månadssparslant ska slängas in i den s.k. portföljen. Andelen i USA har också krympt, tvärtemot planerna. Det sistnämnda beror dock mest på att jag ägnat mig åt att köpa råvaror och guld.

Fördelningen i Min Egen Fond över tillgångsslag framgår av tabellen nedan. Informationen bygger på den genomlysning av innehavet man kan få via Morningstars XRay-funktion. Här kan man se att jag i jämförelse med statliga AP7 Aktiefond ligger rätt kraftigt överviktad i råvaror, fastigheter, energi och guld (som jag brutit ut till en egen kategori). Jag ligger också överviktad mot teknik.

Underviktad…

Mellandag

Läser en ny bok. Medelvägens motståndare. Texter i urval. Ludwig von Mises.
Ett intellektuellt äventyr.
I mellanmjölkens bomullsland.

Brexit-effekten filtrerad

Bild
I en stunds vila från göromålen passar man på att kolla hur Brexit-effekten ser ut filtrerad genom mina indexfonder (se diagrammet nedan). - Gäller fondernas NAV-kurser, inte mitt innehav.

Att döma av det där, ser det ut som att världen i huvudsak gick igenom initialskedet med en gäspning. Asienfonden (gröna kurvan), USA-fonden och Japanfonden uppvisar mycket, mycket små tecken på att Brexit-omröstningen överhuvudtaget ägde rum.

Annat gäller Europafonden och Sverigefonden. Där syns effekten storligen. Och (hittills) tillfälligen.

Sen är det ju litet halvintressant att grunna över kurvorna från den 13 juni till den 27 juni. Och även om man nu här normalt sett inte är särskilt konspiratoriskt lagd undrar man litet över "förväntningspucklarna" strax innan omröstningen.

Vem vann där egentligen? Och vem förlorade?

Stuff

Bild
Saker och ägodelar är något som inte sysselsätter mina tankar särskilt mycket. Jag shoppar inte särskit mycket och mina konsumtionsmönster kan nog bäst beskrivas som ganska tråkiga.

Sedan jul har följande prylar inhandlats eller erhållits som present eller julklapp:
1. En iPhone 6s, köpt som ersättning för den gamla 4s man hade. 2. Två mobilfodral, varav ett vattenskyddat, eftersom man rör sig där ett sånt behövs. 3. En rakapparat. Vanligtvis används hyvel, men i vissa lägen är den bra att ha. 4. Sex böcker, ty en del såna vill man kunna återvända till. 5. Tre par blommiga kalsonger. 6. En morgonrock, som man schavar runt i på helgerna. 7. En fällkniv av kvalitet, för turerna ut i skogen.
Det är allt. Prylar som man gjort sig av med omfattar en skjorta som gick sönder samt flytetyget med paddel, pump och kapell.
Ambitionen att banta antalet ägda prylar går så där. Men finns kvar.
Den bästa sak jag äger visas på bilden nedan. Den används varje dag. Och jag är helt beroende av den.

Men i vad bör man ha sin pengar?

Köpet av den där fonden backad av fysiskt guld har föranlett vidare funderingar kring var man egentligen har sina pengar. Tidigare grunningar i den vägen har främst rört allokeringen över geografiska regioner och där har jag landat i principen att regionens andel av världsekonomin tillsammans med allmänna förväntningar om tillväxt och stabilitet bör få styra. Och det gör i mitt fall att mer ska till USA och Asien, mindre ska till Sverige och inget (eller väldigt litet) ska till Afrika, Latinamerika eller Östeuropa. Omviktningen sker främst genom köp av indexfonder.
Men sen kan man ju fundera över tillgångsslag också. Och när man bara har fonder kan det vara litet småtrixigt att hålla reda på. Men Morningstar har en XRay-funktion som kan användas bland annat för att få koll på fördelningen över branscher. Som bänkmärke för jämförelse använder jag då AP7 Aktiefond och jämfört med den har jag mer i teknik, fastigheter, råvaror, energi och sjukvård, vilket avspeglar mitt val av branschfond…

Boktips - eller inte

Bild
De senaste veckorna har jag bland annat ägnat mig åt att läsa på om guld och silver och så. Och en av de texter jag tagit mig igenom är den som visas i bilden nedan, en investeringsguide skriven av en guldmånglare i USA. Utgiven 2008, vilket är värt att ha koll på (se förra inlägget).

Boken är intressant, faktaspäckad och tänkvärd, även om det litet halvaggressiva och uppfordrande tonläget kan bli en aning påfrestande ibland. Typ: Nu har du fått kunskap. Om du inte använder den, får du skylla dig själv.
Budskapet?
1. När civilisationer och valutor kraschar, är det bara guld och silver som står sig. Så har det alltid varit. 2. Dagens pengar är låtsaspengar, vars värde är godtyckligt och utspätt. Och värre blir det. 3. USA och dollarn kommer att krascha. Civilisationen gå under. 4. Och då kommer guld och silver att ta över. 5. Förmögenheter försvinner aldrig, de överförs från tillgångsslag till tillgångsslag. 6. När hela världen (USA) och dollarn kraschar blir förmögenhetsöverföringen a…

Världens öden och äventyr

Bild
Sitter så här om morgonen och försöker få perspektiv kring världens öden och äventyr. Det verktyg jag använder för övningen är diagramet nedan, som visar utvecklingen av DJ World Index, OMX30, guld och olja under den senaste tioårsperioden.

Det ser rätt dramatiskt ut. Och ställer man det i relation till det egna livet kan man fundera över hur mycket man varit i fas med utvecklingen och hur mycket man varit i ofas. Själv genomgick man kris i nästan alla avseenden 2005-2008, medan livskurvan varit konstant stigande sedan januari 2009.
Två saker i diagrammet grunnar man särskilt över och det är startpunkterna för guldets tapp 2011 och oljans tapp 2014. Den förra sammanfaller ungefär med att Ohly meddelat att han ska lämna partiledarposten för vänsterpartiet. Den andra ungefär med att Tyskland vann VM-finalen i fotboll mot Argentina.
Vilket då i nästa steg gör att man här börjar grunna över orsak och verkan samt över om det var klokt att nu köpa på sig guld.

Värdet av en plan

Bild
I ett tidigare inlägg skrev jag att jag kort skulle kommentera utfallet av mitt sparande i förhållande till den plan jag har.

Det kan göras på många sätt. Ett är att redovisa hur min nettoförmögenhet utvecklats från december 2013 samt hur jag tänker mig att den ska utvecklas fram till december 2018. Grunden för tänkandet är långsiktighet, såväl bakåt i tiden, som framåt. Tidsperspektivet jag valt är tre år bakåt och tre år framåt, men eftersom nu halva 2016 har gått blir det i realiteten tre och ett halvt år bakåt och två och ett halvt år framåt. Jag rullar alltså inte perioderna.

Nåväl, utvecklingen syns i diagrammet nedan. Som synes har det rullat på bakåt ungefär i den takt jag tänker mig att det ska rulla framåt. Planen har fungerat och ligger i stora drag fast.

Värdet av den grafen - och andra liknande - är bland annat att händelser likt Brexit visserligen leder till justeringar i sparandet, men inte till panik och kaosförsäljningar, exempelvis. Så värdet av att ha en plan är del…

Kommande månad - juli

Juni blev en månad med ovanligt stor aktivitet vad gäller penningafronten. Följande händelser kan noteras:

- Köp av kommande resa, där slantarna för samtliga deltagare transporterats via mina konton.
- Försäljning av flytetyget, vilket gjort att jag har haft ovanligt mycket kontanter.
- Skatteåterbäringen
- Köp i portioner av indexfonder för pengarna från den gamla guldfonden
- Småspekulationer i minifutures
- Köp av ny guldfond, som resultat av det lärande tidigare affärer gett tillsammans med ett rätt intensivt läsande
- Insläng av månadens sparslant

Så här mycket har jag inte tänkt att hålla på nu i juli. Fram till nästa lön planeras följaktligen inga nya köp eller omplaceringar inom mitt sparande. tvärtom. Nu får det tuffa på och sköta sig självt, sparkapitalet.

Nästa lön kommer till följd av semesterersättning av vara något högre än normalt och den planerade sparslanten kommer att uppgå till 7500 kr, där 2000 kr ska stanna på sparkontot och 5500 kr ska in i fonder.

Så ser planen …

Värdeförändringar Juni

Penningaströmmarna in till, ut ur och hit och dit på mina konton har varit ovanligt stora under juni, vilket haft att göra med dels omplaceringar inom sparandet och dels skyfflande av pengar för betalningen av den resa som ska göras senare i sommar. En del feltryck har också ökat bruttoflödena hit och dit.

Netto ser det dock ut så här:

1. Behållningen på transaktionskontona ökade med 1493 kr, där det mesta landat på lönekontot, eftersom de löpande utgifterna under semestern väntas vara större än normalt.

2. Behållningen på buffertsparkontot minskade med ca 9000 kr, vilket beror på att pengar därifrån gått till fondköp.
3. Det egentliga sparandet ökade i värde med 12 730 kr kr, där 11310 kr består av insättningar och 1420 kr består av avkastning.
Totalt ökade behållningen med 5218 kr, där 3794 kr består av egna insättningar, medan 1424 kr består av avkastning.

Och eftersom det är halvårsskifte passar jag på att också sammanfatta nettoutvecklingen jämfört med årsskiftet:

4. Behållningen…

Balansräkning Juni

Månadsskiftet har passerat och det är dags att sammanfatta läget per den 30 juni.

1. Det samlade värdet av tillgångarna uppgick till 592 tkr, en minskning jämfört med föregående månad med 0,8 %.

2. Värdet av de finansiella tillgångarna var 422 tkr, en ökning jämfört med maj om 1,3 %.

3. Värdet av de reala tillgångarna stannade vid 170 tkr, en minskning med 5,6 %. Minskningen beror främst på att jag sålde mitt flytetyg under månaden, förutom då de nedskrivningar jag månadsvis gör av t.ex. värdet på bilen. - Anm.: Till skillnad från många andra ingår i den här summan det uppskattade värdet av precis allt jag äger, inte bara prylar av mer betydande värde. Så mitt ägande är högst begränsat.

4. Skuldsumman var på den s.k. balansdagen 42 tkr, en minskning med 2,3 % jämfört med föregående månad. - Anm.: Skuldsumman består av två delar, krediten på kortet och kvarvarande delbetalningar på mobilen. Krediten är f.n. helt outnyttjad, vilket gör att den aktiva skuld jag har just nu uppgår till 2 …

Fondutveckling - juni

Bild
Så var det då dags att sammanfatta läget för hur fonderna utvecklats under juni.

Fondkontofonderna ha backat, med 2,33 %. Inga köp har gjorts. Tappet under månaden ligger allra främst på de europeiska småbolagen, som släppte med nästan 100 %, samt för Sverige.

ISK-fonderna har däremot stigit, med 6,07 %. Här har massor av köp gjorts, omfattande 34,04 av värdet vid månadens ingång. Totalvärdet är därmed drygt 40 % högre än vid föregående månadskifte. Pengarna till köp kommer dels från tidigare innehav av guldfond, dels från buffertsparkontot och månadens sparslant. Positiva bidrag till avkastningen kommer främst från Asien, USA, råvarufonden samt dribblandet med guldaffärer i minifutures. - Så även om merparten av det jag har ligger i fonder, lyfter jag här in även andra instrument.

En ny fond lyftes in i innehavet för att balansera det en aning, även det en guldfond (iShares Comex Gold Trust), som är en ETF och avspeglar guldpriset utan hävstång. Enligt vad jag tror just nu har guld …