Portföljprestationer

Det där med att utvärdera den strategi man följer är ju nånting som kan göras på många olika sätt. Själv jämför jag mig vanligtvis med DJ World Index, eftersom Min Egen Fond (MEF) är uppbyggd på det sätt den är, med 90 % fonder med innehav spridda över världen och över tillgångsslag och 10 % (svenska) aktier.

Ibland blir man dock litet nyfiken över hur strategin står sig mot utvecklingen "på börsen", som är ett uttryck för den hemmablindhet div. svenska medier plägar visa upp när frågor av slaget omskrivs.

Rimligaste valet av index att då jämföra mot verkar Six Portfolio Return Index vara och då står sig Min Egen Fond så här:
  • Sedan Avanza-starten (11 april 2016) har MEF stigit med 37,68 % medan jämförelseindex stigit med 23,06 %.
  • Det senaste året har MEF stigit med 9,48 % medan jämförelseindex stigit med 11,15 %.
  • Under 2018 har MEF stigit med 3,96 % medan jämförelseindex stigit med 9,51 %.
  • Den senaste månaden har MEF stigit med 2,03 % medan jämförelseindex stigit med 4,77 %.
Så illa ser det inte ut, särskilt över litet längre perspektiv. Att det kan skilja sig en del i det korta perspektivet gör mindre.

Hur det kommer att se ut i framtiden är svårt att sia om, men Sveriges andel av världsekonomin är inte mer än ca 0,7 % och det antagande jag gör är att den svenska tillväxten långsiktigt kommer att vara lägre än den för världen som helhet. Och då verkar det vettigt att ha en hel del som tar sikte på exponering mot de 99,3 % av världsekonomin som sannolikt växer mer än hemmaekonomin.

Om det där slår väl ut får framtiden visa. Men jag fortsätter nog på den inslagna vägen. Hittills har det gått hyfsat.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Resan fortsätter

Lönesprång

Avståndet till miljonen