Börjar skruva

Två veckor kvar av första halvåret och det är dags att skruva i vikterna för innehaven i Min Egen Fond. De nya vikterna framgår under den fliken.

Kikar man där ser man att justeringarna blir marginella. Fonderna inom de geografiska huvudregionerna tilldelas ökad vikt, från 36 till 39 procent av det samlade innehavet. Procentenheterna kommer från guld, vars vikt minskas från 4 till 3 procent, och från likvida medel, vars vikt minskas från 5 till 3 procent.

Förändringen innebär att jag lättar litet på hängslena, men jag tar inte av mig dem. På sikt ska den vikt som ges räntefonderna minskas, men det sker successivt, i takt med köp av aktiefonder och aktier. Räntefonderna ges idag en vikt om 29 procent. Långsiktigt tänker jag mig en vikt kring 20, men inte nu. Läget är för pressat, som jag ser det.

Nysparandet under resten av året skyr ränteplaceringarna och placeras i aktiefonder. Månadens köp sker dessutom med komplettering av medel från sparkontot.

Små ändringar, blir alltså modellen, följt av successiva småjusteringar under resten av året. I december görs längre planer upp.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Augusti - Sammanfattad

Diversifiering - exempel