Stresstest - igen

Laborerar med min känslighet för nedgångar på världens aktiemarknader, något som så klart är en funktion av mina tillgångars exponering mot dessa. Och laborerandet visar att jag är mindre känslig för kraftiga nedgångar än jag trodde.

En nedgång om 30 % globalt drabbar mina offensiva tillgångar (aktiefonder och aktier) i den proportionen. Men eftersom Min Egen Fond (MEF) består av en del mer defensivt innehåll (räntefonder, konton) blir effekten av en 30-procentig global nedgång på aktiemarknaderna bara knappt 20 % på MEF. Och ställer jag en sådan nedgång mot mina samlade finansiella nettotillgångar, blir nedgången knappt 12 % av dessa.

Mitt planerade nysparande under sex månader täcker 61 % av en sådan nedgång. Under ett år täcker nysparandet 122 %.

Ur mitt perspektiv ser det ut som att jag kan öka risknivån en hel del, utan att jag på litet längre sikt behöver vara särskilt orolig.

Brasklapp: Slutsatsen formulerad under förutsättning att utvecklingen efter en sådan nedgång återgår till det normala.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Augusti - Sammanfattad

Diversifiering - exempel