Resan fortsätter

Alldeles nyss har månadens sparslant förts över från lönebanken till sparbanken. Och jag fortsätter att hålla nivån uppe, trots de senaste månadernas något höga kostnadsläge.

Till följd av en del obalanser som uppstått till följd av årets uppgång kompletterar jag med att justera innehaven mot min viktmodell genom att sälja en del övervärden i förhållande till modellen.

Så sparandet fortgår alltså, i huvudsak enligt plan. Det tog sin början, systematiskt, i mars 2012. Då var målet att nå en nivå där jag skulle klara mig ett år utan inkomst, om tillvaron skulle skita sig. Det målet är sedan länge passerat och nu går resan mot miljonen.

Den resan sammanfattas i diagrammet nedan. Litet skuttigt har det varit på vägen, men läget nu är att miljonmålet kanske kan nås tidigare än jag har trott. - I diagrammet anges procentuellt avstånd från miljonen för eget kapital respektive finansiella tillgångar.

Återkommer gör jag till månadens utveckling. En annan dag.

Resan mot miljonen

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Augusti - Sammanfattad

Diversifiering - exempel