Min kronkursdopade Egna Fond

Återigen dags att ta en titt på värdet av Min Egen Fond noterat i kronor, dollar och i det antal gram guld jag kan köpa för det samlade värdet av den.

Diagrammet nedan visar procentuell utveckling sedan måndagen innan Brexit-valet. Den blå kurvan visar utvecklingen i kronor räknat, den gröna i dollar räknat och den gula i gram guld räknat. Inkluderat är värdeutveckling samt egna insättningar/köp.

Det torde vid betraktande av kurvorna vara övertydligt att värdet räknat i kronor innehåller en hel del luft och fluff. Och gapet mellan den blå kurvan å ena sidan och den gröna respektive gula kurvan å den andra torde komma att täppas till vad det lider. Och räknat i kronor torde det inte göra mig så där jätteglad.

Läget sedan början av förra året ser också tämligen oroligt ut. Vad det säger om framtiden är svårt att sia om och som vanligt är osäkerheten som allra störst längst ut till höger i diagrammet. Den osäkerheten hanterar jag genom att hålla en hög likviditet undan aktier och fonder.

Hur jag ska hantera kronkursdopningen kan jag emellertid inte bestämma mig för. Velar hit gör jag. Och dit.

Semestra torde jag nog göra på hemmaplan …

Min Egen Fond, procentuell utveckling

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Augusti - Sammanfattad

Diversifiering - exempel