Rik

Sitter och slötänker i avvaktan på de briljanta idéer jag egentligen är i behov av för att lösa ett bekymmer utanför den här rutan. Och tankarna vandrar och börjar sysselsätta sig med begreppet 'rik' och en del andra angränsande begrepp, som 'välbärgad', 'förmögen', 'välsituerad', 'ekonomiskt oberoende', etc.

Två frågor tränger sig på. Den ena handlar om när man är att betrakta som rik, den andra handlar om hur man blir det. Googlar man märker man snabbt att dessa frågor på nätet behandlats rätt ofta, med varierande infallsvinklar och kvalitet. Följande består av mitt eget slötänkande kring dessa frågor.

När är man rik?
För egen del tänker jag här i termer av sånt man har, dvs. tillgångar. Men om dessa är finansierade med lån har man dem inte fullt ut, så då landar jag i att den relevanta kvantiteten handlar om värdet av ens realiserbara nettotillgångar. Man skulle kunna snäva av det ytterligare, till finansiella nettotillgångar, men det blir litet konstigt för mig. Har man t.ex. bara 50 tkr kontant, men äger skog till ett (netto)värde av 20 mkr, skulle jag nog ändå vilja hävda att man är bra mycket rikare än de finansiella tillgångarna ger sken av.

Klurigheterna handlar sedan inte bara om att det inte är helt enkelt att avgränsa den relevanta kvantiteten. Definitionsbekymren rör även frågan om skiljelinjen: Hur mycket ska man ha (äga) för att räkna sig som rik?

Olika angreppssätt finns att närma sig frågan. Man kan t.ex. jämföra sitt aktuella välstånd relativt någon subjektivt satt anspråksnivå, typ att man av avkastningen skulle kunna leva på någon självvalt tillfredställande konsumtionsnivå under viss tid. Ett annat alternativ är att jämförelsen görs mot någon absolut satt beloppsgräns: Man är rik när man äger värden (finansiella eller andra) överstigande x tkr. Punkt. Liksom.

Men ytterligare ett sätt är att jämföra sig mot andra: Man är rik när man har mer än y % av vad andra i jämförelsepopulationen har. Och här kan man också välja avgränsningar: Alla nu levande på jorden, alla som någonsin har levt på jorden, alla nu levande i landet, alla i landet i åldrarna 20-64 år, alla i landet i åldrarna 20+ år, alla män 50-59 år, alla från Bollnäs inflyttade stockholmare, etc, etc.

Själv är jag inte rik, men har hyfsat god ekonomi, för att då använda en annan term.

Hur blir man rik?
Hur konstigt det nu än är, så känns den frågan ändå litet lättare att besvara, för möjligheterna är inte så där väldigt många.
  1. Man kan ärva. - Här har tidigare generationer (eller okända välgörare) samlat tillgångar på hög som de sedan låter gå vidare. Inte så där väldigt många blir väl rika på det viset, men bland de rikaste finns exempel nog att ösa från. För min egen del lär det inte hända.
  2. Man kan starta företag (som lyckas). - Många startar företag. Av tur och en del skicklighet lyckas somliga bättre än andra. Och somliga lyckas riktigt bra. Av de rikaste finns här en del exempel att visa upp.
  3. Man kan spara. - Teoretiskt är det ju en möjlighet, men idag kräver det att man har betydande inkomster för att tillåta en att lägga undan så mycket att högen på rimlig tid blir tillräckligt stor för att passera rikedomsgränsen. (Här tänker vi oss alltså ett sparande på banken, till måttlig - idag obefintlig - ränta.)
  4. Man kan investera. - Vilket också är en variant av sparande, men med högre risk och högre förväntningar på avkastning. Tid tar det också. Varianterna av investeringsobjekt är flera. Man kan köpa in sig i andras företag direkt eller indirekt. Man kan köpa fastigheter, ädelstenar , guld, skog, konst, etc. Och invänta värdeökningarna. Vanligast bland de som faktiskt blir rika är väl att köpa in sig i andras företag för att ta del av sån värdeutveckling.
  5. Man kan producera något unikt och sälja det. - Exempel är att skriva en bok, spela in en skiva, medverka i en film mot procent av intäkterna, etc. Gemensamt är att verket lever kvar och genererar inkomster man sedan kan samla på hög (och spara eller investera). Somliga gör och lyckas med sånt här, men det är ju rätt få ändå som blir rika på kuppen. Listor över försäljningssiffror för t.ex. böcker är rätt intressanta och har en tillnyktrande matematiskt form. De storsäljande är inte så många, rätt raskt blir inkomstflödena inte så imponerande.
  6. Man kan odla en säljbar talang: bli idrottsstjärna, föreläsare i ropet (100 tkr per gång gör att man inte behöver surra så många gånger på ett år), populärmusikmirakel (som fyller arenorna), etc. Även här finns exempel, men alla är inte Zlatan. Och alla fyller inte arenorna.
  7. Man kan vinna på spel av drömvinstkaraktär. - Sannolikheterna är här försvinnande små, så små att de praktiskt taget är lika med noll.
Kanske finns det fler sätt, men nu orkar jag inte slötänka längre. av de som har blivit rika tror jag att det vanligaste är start av lyckade företag och investeringar där man direkt eller indirekt köpt in sig i andras lyckade företag. Arvsförmögenheter finns ju, men de är inte så många och brukar så småningom splittras upp och skingras.

Kikar jag på möjligheterna blir min slutsats den att jag aldrig kommer att bli rik. Däremot kan jag öka mina nettotillgångar till den nivå att jag känner mig nöjd. Jag är nästan framme där nu. Och det känns ganska behagligt.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Augusti - Sammanfattad

Diversifiering - exempel