Ambitioner under 2019

Nytt år är det och även om jag nu avstår från specifika utfästelser är det ändå så att man har nån slags ambitioner i tillvaron. På tapeten i år står litet olika saker och dessa sammanfattas kort i det här inlägget.

Arbete. Jag blir kvar i det jag har nu, men året kommer ändå att bjuda på diverse utmaningar, där en handlar om att anpassa sig till förändrad organisation, nya styrsignaler från överheten och eventuellt en ny arbetsplats. Mina ambitioner när det gäller dessa ting är måttliga. Tanken är att glida med, utan att ställa till några särskilda uppträden, vare sig positiva eller negativa. Annars tänker jag väl se till att jag sköter mina uppgifter så pass att det motiverar normal löneökningstakt, men inte mer. (Parentetiskt sagt gäller även i år att min i ställning till arbetet är utpräglat instrumentell. Jag säljer min tid till en arbetsköpare för pengar och anstränger mig absolut inte utöver vad den inkasserade lönesumman motiverar.)

Bostad. Ska bytas. Från en liten och billig till en betydligt större och mer kostsam. För min del (den nya bostaden kommer att delas med sammanboende) innebär flytten ökade boendekostnader med så pass mycket som 74 %, främst på grund av att den nya bostaden är större. Per kvadratmeter ökar min kostnad med 34 %. Vinsten, förutom standardhöjningen, är att den nya ligger tämligen centralt, så bilkörandet kommer att minska kraftigt.

Budget. De ändrade livsvillkoren förändrar även utseendet på budgeten och förutsättningarna för sparande. Tidigare har inkomsten en normalmånad fördelats på 21 % räkningar, 51 % fri konsumtion, 21 % planerat sparande samt 3 % extrasparande och 3 % som förväntat överskott efter alla andra poster. Den fördelningen ändras nu till: 31/41/21/3/3, preliminärt. Den stora förändringen är förskjutningen från fri konsumtion till räkningar. Övriga poster kommer jag att försöka lämna oförändrade. Om inte det går minskas extrasparande och tummas på överskottsmålet, däremot är tanken den att det planerade sparandet ska kunna fortsätta som förr.

Konsumtion. Det fria utrymmet för konsumtion minskar framöver med 19 %, vilket inte ska vara något större problem. Det enda som krävs är återhållsamhet med onödigheter och att i övrigt bara göra genomtänkta inköpsbeslut, vilket blir den främsta ambitionen för året.

Sparande. Lämnas alltså i huvudsak oförändrat, men kommer att minska relativt sett, efter skattesänkning och lönejustering. Inriktningen på det planerade sparandet blir även framöver fonder/aktier och min traditionellt förvaltade kapitalförsäkring. Sparhorisonten ligger på 10 år, så även om det nu går ner fortsätter månadsvisa köp enligt satt viktmodell. ("Experternas" gissningar om hur marknaderna kommer att gå kommande år står just nu som spön i backen och spretar som vanligt väldeliga, så jag struntar i dem och följer min egen plan.)

Prylar. Den restriktiva hållning jag har till att samla på mig prylar fortsätter. Under året ska antalet prylar bantas och så få nya som möjligt skaffas. Kläder ska efterhand som de slits rensas ut. Nyköp ska hållas till ett minimum. Kanske köper jag ny mobil.

Balansräkning. Den ska man inte bli slav under. Ambitionen (och prognosen) är dock att de samlade tillgångarna under 2019 ska öka med 14 % och att nettoförmögenheten ska öka med 15 %. Och det bör kunna gå. Däremot är det inte helt säkert att den tänkta ökningen av mina finansiella tillgångar, som jag hittills skattat till ca 18 %, kommer att realiseras. Det kan bli så att en del pengar går till inköp av möbler m.m. till nya bostaden. Kanske blir det också köp av tvättmaskin. Preliminärt är dock ambitionen att klara av dessa inköp inom ramarna ovan.

Hälsa. Träningen ska återupptas. Fokus kommer att ligga på baskondition, rehab-träning för axeln och på den styrketräning jag mäktar med. Vikten ska ner med 4 kg innan den sista maj (har lagt på mig litet igen, de senaste månaderna).

Bloggen. Skrivintresset har ju dalat litet på slutet, men kan komma att öka igen. Möjligen kommer jag att nöja mig med att bara skriva någon kort kommentar ibland, istället för att ha för stora ambitioner. Vid månadsskiftena kommer jag dock nog att i ökad grad följa upp månadens konsumtion och inte bara resultat och balans. Ska jag lyckas i mina ambitioner är det just konsumtionen jag behöver ta kontroll över.

Övrigt. Större utgifter som kommer att prioriteras i övrigt handlar om en del resor för umgänge med nära och kära. Dessa tummar jag inte på. De bor en bit bort, så här får det kosta litet trots de ändrade betingelserna.

Så ser ambitionerna ut. Möjligen kan man kalla det för mål, men jag har en flexibel hållning så justeringar torde ske efterhand. Till följd av beskrivna förändringar kommer jag dock att hålla extra koll på utfall per månad så att saker och ting inte drar iväg okontrollerat. Till skillnad från tidigare ändras fokus från uppföljning av sparandet till uppföljning av månadsbudgeten. Sparandet får gå på autopilot. Det är de andra posterna som nu kräver aktiv styrning.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Augusti - Sammanfattad

Diversifiering - exempel