Omviktning

Så börjar jag till slut landa när det gäller omviktningen inom Min Egen Fond.

Den största förskjutningen handlar om huvudregionerna (indexfonder), vars andel har höjts från 45 % till 50 %. Ökningen där kommer från minskningar av guldets andel och av räntefondernas andel.

Samtidigt har jag nollat mina misslyckade spekulationsaffärer och istället köpt litet aktier. Aktieandelen i MEF uppgår nu till drygt 12 % och tanken är att den ska ligga där omkring. Innehavet har också getts annan profil och tyngdpunkt än tidigare, där genomsnittlig, uppskattad YOC från utdelningar nu ligger på drygt 4 %.

Anpassningen av innehaven inleddes den 4 januari och avslutades idag. Framöver anpassas kommande köp till viktmodellen, men sälj som verktyg kommer inte att användas under året. Ev. uppgångar kommer jag alltså att låta löpa. Köp görs i sånt som går ner eller halkar efter.

Omviktningen leder alltså till högre risk i MEF, vilket också är avsikten. Den görs mot bakgrund av nedgången mellan den 29 augusti och 27 december ifjol om 11,45 %. Det är möjligt att beslutet att riska om tas för tidigt, men jag har höjd för ytterligare nedgångar. Och skulle det braka nedåt ytterligare 10 % kommer räntefondernas andel av innehavet att minskas mer. Den andelen ligger idag på 19 %, men kan komma att sänkas ner mot 10 % om det behövs.

Skulle nu framtiden inte föra med sig nedgångar utan istället uppgångar hamnar med automatik en högre andel av nysparandet på konto och i räntefonderna. De innehav som enligt lagd viktmodell används för att balansera saker och ting är guld (1 %), räntefonder (19 %) och slanten på sparkontot (2 %). Just nu är sparkontot tömt, men det fylls nu på efterhand tills dess MEF balanserar i sin helhet.

Det har under 2018 funnit en del surdegar i MEF. Främst har det handlat om de mer spekulativa innehaven. Dessa har varit chansningar, som tyvärr inte gått hem. Särskilt aktierna tyngde under året. Totalt har MEF gått ner med 3,37 % sedan den 1 januari 2018. Motsvarande utveckling för DJ World Index är en nedgång om 8,25 %. (Under 2018 gick MEF ner med 5,62 % jämfört med 8,82 % för den genomsnittlige kunden på Avanza.)

Själv tycker jag nu att jag är rustad för både upp- och nedgång. Och skulle det nu gå ner mer än den 10-15 % jag har tagit höjd för, finns mer reserver att ta av på annat ställe. Det totala inflödet i MEF hämtat från lönemedel kommer om allt går väl att uppgå till 7 tkr/månad.

Aktuell viktmodell framgår under fliken Min Egen Fond.
Aktuellt aktieinnehav framgår under Aktieportfölj.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Augusti - Sammanfattad

Diversifiering - exempel