Bokslut 2018

Litet mer formellt.

1. Årets resultat

Landade på 110,8 tkr. Och det innebar en total sparkvot om 30 %. Av årets överskott bestod 83,5 tkr av sparande i fonder eller aktier, medan 27,3 tkr utgörs av reservuppbyggnad på konton.

2. Värdeändringar

Avkastningen på sparslantarna blev negativ och uppgick till -11,3 tkr. Inga amorteringar har gjorts, då jag inte har några lån. Sammantaget innebär det att mina finansiella tillgångar ökade med 99,4 tkr under 2018.

3. Balansräkning 2018

Tillgångar: 893 tkr
- finansiella: 738 tkr
- reala: 154 tkr
Skulder: 40 tkr
Nettoförmögenhet: 853 tkr

Skulderna utgörs av onyttjad kredit. Nettoförmögenhet ökade under året med 12 % och de finansiella tillgångarna med 16 %. Värdet av de reala tillgångarna minskade med 4 %. Här döljer sig dels en nedskrivning av bilens värde på den tyngande sidan samt inköp av kläder, en ny padda och en soffa på den lyftande sidan. Balansräkningen omfattar värdet av allt jag äger.

Så ser det ut. Och jag är nöjd. Värdet av mitt egna kapital är nämligen 10 ggr större än för tio år sedan. Jag äger inte mycket, men det jag har är helt och hållet mitt. Så balansräkningen är stark, intjänandeförmågan är fortsatt hyfsad och investeringarna kommer att bära sig.

Inför 2019 räknar jag med att fortsätta mitt planerade sparande om 6,3 tkr per månad. Ev. ytterligare överskott läggs som reserver på konton. Till skillnad från i fjol är jag nu hyfsat likvid, så jag har buffert nog att ta av utan att behöva tulla på sparandet. Om det behövs.

Inga större inköp planeras av bil eller andra s.k. kapitalvaror och ej heller väntar omfattande klädinköp. Tvärtom. Det ska rensas. Däremot kan det bli en del möbler köpt, men det lär inte handla om några excesser. Som det ser ut nu fortsätter resan mot miljonen oförändrat, även om en del omfördelningar mellan kostnadsposterna sker. De fasta kostnaderna blir högre 2019, vilket innebär att de rörliga må bli mindre.

Ser fram mot ett givande 2019.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Augusti - Sammanfattad

Diversifiering - exempel