Risknivån totalt

Ibland när det stormar och hoppar och far finns en tendens att jag ändå blir litet nervös och börjar fundera på om risknivån behöver sänkas.

Sådana gånger kan det vara värt att kika litet på helheten, som visas i diagrammet nedan. Det omfattar fördelningen av mina finansiella nettotillgångar, exkl. den onyttjade kredit jag har.

Av bilden framgår att jag har drygt 40 % på konton och i en traditionellt förvaltad kapitalförsäkning. Resten ligger i vad jag kallar för Min Egen Fond. Även i den finns en del mer defensiva innehav, som t.ex. en viss andel räntefonder och en mindre, likvid andel.

Som jag ser det finns vid behov utrymme att under året växla mot mer risk. Det har redan påbörjats, i begränsad omfattning, men utrymme finns att ta i mer. Dock ej nu. Utan senare. Om det blir läge.

Aktuell fördelning av mina finansiella nettotillgångar, 3 januari 2019

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Genomsnittlig effektiv årsavkastning

Augusti - Sammanfattad

Diversifiering - exempel